Antras pasaulinis karas2
5 (100%) 1 vote

Antras pasaulinis karas2

KARINIŲ BLOKŲ SUSIKŪRIMAS

1.Kariniai blokai.1936 susikuria trilypė sąjungą, į kurią įėjo Vokietija,Japonija,o po metų ir Italija.

Šios sąjungos susikūrimo tikslas naujai perdalyti pasaulį..Ši sąjunga buvo nukreipta prieš viešpatau

jančias valstybes :JAV,Prancūziją,Angliją.Jau prasidėjus 2 pas karui buvo sudaryta priešiška trilypei, kita karinė sąjunga vadinama antihitlerine koalicija.1942 į ją įėjo : Anglija,TSRS(SSRS),Prancūzija,

o vėliau ir JAV (JAV įstojo tik 1944)

VOKIETIJOS,ITALIJOS OKUPUOTOS TERITORIJOS IKI 2 PAS. KARO

2.1933 į valdžią atėjęs Hitleris vykdė agresyvią politiką.Vokietija išstojo iš tautų

sąjungos.1935 atkurta visuotinė karo prievolė,pradėjo sparčiai ginkluotis.Tai

prieštaravo Versalio sutarčiai tačiau nei anglai nei prancūzai į tai nereagavo. 1936

Dėl DB ir Prancūzijos politikų neryžtingumo, Hitleris įsakė užimti demilitarizuotą

Reino zoną.A.Hitleris norėjo sukurti Didžiąją Vokietiją,todėl turėjo būti prijungta

Austrija.Tai mėginta padaryti 1934 bet tada kai austrų nacistai nužudė Austrijos

kanclerį,Hitleris buvo per silpnas padėti todėl sąmokslas buvo numalšintas. 1938 02

Hitleris pareiškė prijungsiąs Austriją.Nepaisant sovietų pasipriešinimo 1938 03 13

Vermachto daliniai įžengė į Austriją.Vienoje nusileido desantininkai.Propagandinis

referendumas susijungimo klausimu teigė, kad 99% austrų tam pritaria.Austrijoje

įsigalėjo teroras.Po Austrijos užgrobimo labai pablogėjo Čekoslovakijos padėtis.

Joje buvo daug Hitlerio šalininkų.Jie susitarę su Vokietijos politikais keldavo įvairius

reikalavimus. Hitlerisnesiryžo pradėti karo , nes Čekoslovakija 1935 pasirašė sutartis

su SSRS ir Prancūzija.Todėl jis to siekė diplomatiniu būdu.Susitiko su DB premjeru

Čemberlenu jis pažadėjo neremti Čekoslovakijos taip padarė ir prancūzija. Tokiomis

sąlygomis 1938 09 13 Vokietijos šalininkai suorganizavo maištą Sudetuose, buvo

plėšiamos muitinės,pasienio punktai,pareigūnai.1938 09 28 Miunchene DB ir Prancūzija,

Vokietija ir kt vadovaipasirašė susitarimą kuriuo Vokieija gavo Sudetus ir kitus pasienio

ruožus. 1938 09 30 Čekoslovakijos vyriausybė priėmė sąlygas , bet 1939 03 14 patektas

ultimatumas, pareikalauta kapituliacijos.Šalies vadovybė nusprendė nesipriešinti. Atėjęs

į valdžią Musolinis vykdė taikią užsienio politiką. 1934 parėmė Austrijos nepriklausomybės

šalininkus. Vėliau Musolinis panoro įsiviešpatauti Viduržemio jūroje. 1935 Italai įsiveržė

ir greitai sutriuškino Etiopiją.1939 04 Italai užgrobė Albaniją.

KARO VEIKSMAI 1939 – 1941 m.

4.1939 09 01 Vokietijos armija įsiveržė į Lenkiją.Stipriais tankų ir aviacijos smūgiais

lenkų frontas nepaisant karininkų,bei kereivių didvyriškumo ir pasiaukojimo,buvo

sužlugdytas.Jau 09 03 apsupta Varšuva.Spalio pradžioje lenkų kariuomenė nustoja

priešintis.Rugsėjo 17 d Maskvoje paskelbta,kad Lenkijos valst nebeegzistuoja.Raud

armija pasinaudojo,kad dauguma lenkų kovojo prieš Vermachtą, lengvai užėmė Len

kijos rytinę dalį.Tai įvyko 1939 09 17.DB ir Prancūzija 09 13paskelbė karą Vokietijai.

Ši triuškindama Lenkiją prie vakarinės sienos laikė nedidelę armiją,tačiau prancūzai tuo

nepasinaudojo,o DB turėjo mažą kariuomenę dėl vienos karo prievolės įvedimo.Vokieti

ja užgrobusi Lenkiją siūlė taiką tačiau DB ir Prancūzija nesutiko.Abi pusės laukė.Norėd

ama pagerinti savo padėtį jūroje Vokietija 1940 04 užpuolė Daniją ir Norvegiją.Danija

užimta be pasipriešinimo,o Norvegijos iš karto užimta pietinė dalis su Oslu.Šiaurė užimta

po ilgesnio preišinimosi.1940 05 10Hitleris pradėjo gerai organ puolimą.Jo armija įsiveržė

į Prancūziją,neutralias valst:Nyderlandus,Belgiją,Liuksenburgą.Per 2 sav dėka tankų ir

aviacijos techninio pranašumo,Vermachtas okupavo šias valst ir prasiveržė Prancūzijos

pajūrio link.06 14 be mūšio užėmė Paryžių.Karą Prancūzijai paskelbė Italija. 1940 06 22

pasirašytos paliaubos reiškiančios Prancūzijos kapituliaciją.1940 08 prasidėjo” mūšis dėl

Britanijos”.Britanijos priešlėktuvinė gynyba veikė veiksmingai,anglai iššifruodavo slaptus

priešo įsakymus,todėl”Mūšis dėl Britanijos” vokiečiams buvo nesėkmingas.Vokietija,Italija

įtvirtino savo įtaką Rumunijoje,Bulgarijoje,Jugoslavijoje,Graikija- nepakluso todėl 1940

rudenį ją užpuolė Italija.Italai pralaimėjo , o graikai užėmė dalį Albanijos. 1941 04 06

vokiečių,italų,vengrų,bulgarų armijos įsiveržė į Jugoslaviją.Per 10 d ji kapituliavo.Sunkiau

sekėsi užkariauti Graikiją, bet 04 21 vokiečiai užėmė Atėnus,o birželį ir Kretos salą.

1939 11 26 Suomija apkaltinta SSRS karinių dalinių apšaudymu todėl 11 30 Raudonoji

armija ją užpuolė.Mestos didelės pajėgos,nepalankus klimatas,reljefas,didžiulis pasipriešini

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 701 žodžiai iš 2312 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.