Antrasis pasaulinis karas2
5 (100%) 1 vote

Antrasis pasaulinis karas2

Antras Pasaulinis karas 1939 09 01 – 1945 09 02

1922m. Benitas Musolinis atėjo į valdžią Italijoje

1922m. Josifas Stalinas ateina į valdžią Rusijoje

1925m. Lokarno sutartis (nustatytos Vokietijos sienos su Prancūzija ir Belgija).

1926m. Vokietija įstoja Į Tautų sąjungą.

1931m. Japonija užkariauja Kinijai priklausančią Mandžūriją

1933m. sausio 30d. Hitleris tapo Vokietijos reichskancleriu.

1933m. gegužės 2d. Vokietija išstoja iš Tautų sąjungos.

1935-1936m. Italija užėmė Etiopiją

1936m. Antikominterno paktas tarp Vokietijos ir Japonijos.

1936-1939m. Ispanijos pilietinio karas

1938 – “Krištolo naktis”. Išžudyti žydai savo namuose

1938m. kovo 12d. Austrijos anšliusas

1938m. kovo 17d. Lenkijos ultimatumas Lietuvai

1939m. Japonija užpuola Mongoliją

1939 05 – Maskvoje įvyksta Anglijos, Prancūzijos, Sovietų Sąjungos. Susitarimas dėl veiksmų prieš Vokietiją. Nieko nenutaria.

1939m. kovo 15d. Čekoslovakijos kapituliacija

1939m. kovo 22d. Klaipėdos kraštas perduotas Vokietijai

1938 09 28 – Miuncheno suokalbis (Vokietija, Italija, Anglija, Prancūzija). Čekoslovakijos dalis atiduota Vokietijai. Čekoslovakija nedalyvauja.

1393m. balandžio 7d. Italai įsiveržė į Albaniją

1939m. gegužės 22d. Vokietijos-Italijos „Plieno paktas“

1939m. rugpjūčio 23d. SSRS-Vokietijos nepuolimo paktas

1939m. rugsėjo 1d. Vokietija užpuola Lenkiją.

1939 09 03 – Anglija ir Prancūzija skelbia Vokietijai karą, bet karo veiksmų nepradeda. “Keistasis karas”.

1939 09 17

1939 09 20 – kapituliuoja Lenkija.

1939 09 28 – SSRS ir Vokietijos sienų ir draugystės sutartis. Slaptajame protokole Vokietija atiduoda Lietuvą.

1940 04 – užimama Danija ir Norvegija.

1940 05 – žygis į Prancūziją, Belgiją, Olandiją, Liuksemburgą.

1940 06 – Italijos – Prancūzijos karas.

1940 06 22 – kapituliuoja Prancūzija.

1940 80 – mūšis dėl Anglijos.

1940 09 – Italijos nesėkmingas karas su Graikija.

1941 04 – Vokietija ir Italija įsiveržia į Jugoslaviją ir Graikiją. Valstybės kapituliuoja.

1941 06 22 – SS – Vokietijos karas. Barbarosos planas.

1941 – priimtas Lendlizo įstatymas. Skolinti ir nuomoti karinė techniką kariaujančioms šalims (JAV, Ruzveltas).

1941 12 07 – karo veixmai Ramiajame vandenyne. Japonija bombarduoja Perlharbora (iki 43 metų įsitvirtina Ramiajame vandenyne)

1942 06 – mūšis prie Stalingrado (katilas).

1943 06 – Kursko kautynės (didžiausias tankų mūšis). Jėgos persisveria ir prasideda Raudonosios armijos puolimas visu frontu.

1943 06 25 – sugaunamas Musolinis ir pakariamas.

1943 11 28 – Teherano konferencija. Stalinas, Ruzveltas, Čerčilis. Nutarta:

1. Atidaryti II-jį frontą (44 05).

2. Kovoti iki pergalės be sutarčių.

1944 04 – Sovietų kariuomenė įžengė į Ruminiją.

1944 06 06 – atidaromas II-asis frontas. Vadai: Eisenhaueris, degolis.

1944 06 20 – Štaufenbergas pasikėsina į Hitlerį

1945 – Raudonoji armija įsiveržia į Vokietiją.

1945 02 – įvyxta Krymo(Jaltos) konferencija. Nutarta:

1. Sunaikinti nacizmą

2. Okupuoti Vokietiją (paskirstytos okupacinės zonos)

3. Nubausti karinius nusikaltėlius.

Svarstytas Lenkijos sienų klausimas. Rytinė dalis atiduota SS. Rytprūsiai prijungti prie Lenkijos. Vakarinė siena nenustatyta.

4. Įkurta nauja tarptautinė sąjunga (1942 01 01) – 26 valstybės pasirašė deklaraciją “Antihitlerinė koalicija”.

Slaptasis protokolas numatė SS įstojimą š kara prieš Japoniją.

1945 04 30 – nusižudo Hitleris.

1945 05 02 – Berlyno šturmas.

1945 05 08-09 – kapituliuoja Vokietija.

1943-44 – JAV sėkmingai kovoja su Japonija. “Šokinėjimas per salas”.

1945 07 17 – 08 02 – Įvyxta Potsdamo konferencija. Prancūzija, Anglija, JAV, SS.

1. Suderintos Bernyno ir Vokietijos okupacinės zonos.

2. Lenkijos siena su Vokietija nustatyta pagal Neisę ir Oderį.

3. Rytprūsiai – SS

4. Sukurtas tarptautinis karinis teisininkų tribunolas.

Niurnbergo procesas. 11 pakarta. Geringas nusižudo

1945 08 06 – JAV numeta atomines bombas ant Hirasimos. 08 09 – nagasakio.

1945 08 09 – SS stoja į karą prieš Japoniją.

1945 09 02 – kapituliuoja Japonija. II pasaulinio ka

Diktatūriniai rėžimai Europoje: Estija, Latvija, Lietuva, Lenkija, Rumunija, Bulgarija, Graikija, Albanija, Jugoslavija, Austrija, Portugalija, Turkija, SS.

Demokratija: Dž. Britanija, Prancūzija, Šveicarija, Čekoslovakija, Vengrija, Norvegija, Švedija, Danija, Suomija, Belgija, Olandija, Liuksemburgas.

1939 08 23 – Molotovo-Ribentropo paktas. TSRS – Vokietijos nepuolimo sutartis:

1. Neužpulti viena kitos 10 metų.

2. Nedalyvauti karinėse sąjungose vienai prieš kitą.

Prie sutarties pridėti slapti protokolai. Pagal juos pasidalinta įtakos sferomis. SS gauna: Suomiją, Estiją, Latviją, Lenkijos r. dalį, Rumunijos Besarabiją. Vokietija: Lenkijos v. dalį ir Lietuvą.

Antrąjį pasaulinį karą sukėlė:

 Vokietijos „nuoskaudos“ po Versalio sutarties;

 Vokietijos, Italijos ir Japonijos siekimas pasidalyti pasaulį; agresyvi Japonijos politika;

 Vakarų šalių nuolaidžiavimas Vokietijai (leido Hitleriui siekti užkariauti „gyvybinę erdvę“);

 Ginklavimosi varžybos (jas skatino SSRS įtakos stiprėjimas);

 SSRS siekimas atkurti buvusios Rusijos imperijos sienas;

 Dviejų ideologijų – fašizmo ir komunizmo
–susidūrimas.

Antrojo pasaulinio karo pradžia:

1939 m. rugsėjo 1d. Vokietija užpuolė Lenkiją, o rugsėjo 3 d. Didžioji Britanija ir Prancūzija paskelbė karą Vokietijai.

Antrojo pasaulinio karo veiksmų Europoje eiga:

I karo etapas (nuo 1939 09 01 iki 1941 06 22, iki Vokietijos-SSRS karo):

 191939m. rugsėjo 1d. Vokietija įsiveržia į Lenkiją ir sutriuškina ją per 3 savaites. Rugsėjo 17d. paskelbiama, kad Lenkijos vyriausybė nustojo egzistavusi. Dalį Lenkijos užima Sovietų Sąjunga.

 1939m. rugsėjo 3d. – 1940 m. balandžio 9d. vyksta „keistasis karas“. Didžioji Britanija ir Prancūzija nepriima Vokietijos taikos pasiūlymo, paskelbia jai karą, bet nepradeda karo veiksmų prieš ją. Per tą laiką tik jūroje vyksta karo veiksmai tarp Anglijos ir Vokietijos.

 1939m. rugsėjo 9-10d. SSRS pasirašo savitarpio pagalbos sutartis su Latvija, Estija, Lietuva (su Lietuva 1939 10 10 ).

 1939m. rugsėjo 28d. Sovietų Sąjunga ir Vokietija pasirašo draugystės ir sienų sutartį (Lietuva patenka į SSRS įtakos sferą).

 1939m. gruodžio 30d. prasideda SSRS karas su Suomija (Žiemos karas). Jį sukelia SSRS (pagal Ribentropo-Molotovo paktą Suomija buvo patekusi į SSRS įtakos zoną). SSRS puolimą sustabdo įtvirtinta Marenheimo linija. Pasaulio viešoji nuomonė simpatizuoja mažai tautai, bandančiai atremti didžiosios kaimynės agresiją. 1939m. gruodžio mėn. Sovietų Sąjunga pašalinama iš Tautų Sąjungos. 1940m. kovo mėn. SSRS pralaužia įtvirtinimus Karelijos sąsmaukoje. Suomija priverčiama pasirašyti taikos sutartį. Karas parodo SSRS kovinės parengties būklę.

 1940m. gegužės mėn. Vokietija užgrobia Norvegiją ir Daniją, Olandiją, Belgiją, Liuksemburgą.

 1940m. birželio mėn. Vokietija okupuoja Prancūziją.

Šiuo metu Jūs matote 50% šio straipsnio.
Matomi 860 žodžiai iš 1711 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.