Apskaitos samprata
5 (100%) 1 vote

Apskaitos samprata

TurinysTurinys 1

ĮVADAS 2

1. Apskaitos samprata 3

1.1.Informacija valdymo sistemoje 3

1.2.Apskaitos informacija ir jos vartotojai 4

1.3.Apskaitininko profesija 5

2. Apskaitos principai 7

2.1. Bendrieji apskaitos principai 7

Išvados 14

Literatūra 15

ĮVADAS

Pats žodis „apskaita“ nusako ekonominę savo reikšmę. Ji atlieka svarbų

vaidmenį žmogaus gyvenime, gamyboje ir valstybėje. Be apskaitos neįmanoma

jokia gamyba. Žmogus nuo pat gyvenimo pradžios mokosi apskaitos pradmenų.

Pavyzdžiui, jau vaikai žino, kiek ir kokių turi žaislų; šeima skaičiuoja

savo pajamas ir išlaidas, svarsto jų naudojimą ir t.t.

Apskaita dažnai vadinama universalia, tarptautine verslo kalba, tuo

pabrėžiant jos svarbą ekonominiame procese. Kaip ir kiekviena kita kalba,

apskaita naudojama perduoti informacijai, šiuo atveju – finansinei

informacijai. Ši kalba turi specialų žodyną, dėsningumus ir ribojimus,

normas ir taisykles. Jos paskirtis – periodiškai nustatyti ir parodyti

turto ir finansinių interesų į H ryšį.

Apskaitos budus pirmasis paskelbė pranciškonų vienuolis italas Luca

Pačiolis, gyvenęs Italijoje XV amžiuje; tačiau jo atradimas išlaikė

šimtmečių bandymus ir sėkmingai naudojamas mūsų laikais. Tiesa, jis tapo

kur kas sudėtingesnis ir tobulesnis.

Darbo tikslas – išanalizuoti apskaitos samprata ir principus.

Darbo uždaviniai:

➢ Apskaitos samprata;

➢ Svarbiausi apskaitos organizavimo principai.

1. Apskaitos samprata

Apskaita (accounting) – tai įmonės (firmos) ar kito kokio nors

ekonominio objekto finansinių operacijų registravimo, klasifikavimo ir

kaupimo procesas; tai skaitinių duomenų rinkimas ir tvarkymas.

Bendrai šiuolaikinę apskaitą galima apibrėžti kaip informacinę

sistemą, kuria remiantis matuojama, apdorojama ir perduodama finansinė

informacija apie tam tikrą ekonominį subjektą. Požiūris į apskaitą, kaip į

informacinę sistemą. Kaip matome, apskaita, kaip grįžtamas ryšys, jungia

ūkinę veiklą ir asmenis, priimančius sprendimus. Būtent apskaita suteikia

reikalingą informaciją sprendimams priimti. Apskaitą sudaro šie trys

pagrindiniai elementai:

➢ Matavimas – atliekamas registruojant visas finansines operacijas

(transakcijas’);

➢ Apdorojimas – atliekamas saugant finansinių operacijų ir jų

apdorojimo duomenis;

➢ Perdavimas – atliekamas ruošiant finansines ataskaitas asmenims,

priimantiems sprendimus.

Siekiant, kad visa apskaitos sistema būtų efektyvi, t.y. veiksminga,

reikia laikytis bent šių trijų sąlygų:

➢ Užtikrinti informacijos slaptumą, atskiriant išorinę – viešąją – ir

vidinę atskaitomybę. Ypač tai aktualu rinkos sąlygomis.

➢ Sumažinti apskaitos išlaidas, užtikrinant minimalų, bet pakankamą

informacijos kiekį, tinkamai organizuojant ir mechanizuojant

apskaitą.

➢ Operatyviai pateikti kokybišką informaciją vartotojams,

organizuojant optimalius informacijos srautus, tinkamai ją

apdorojant ir perdirbant.

1.1.Informacija valdymo sistemoje

Viena iš svarbiausių sėkmingo verslo plėtojimo sąlygų – deramas

informacijos, ypač apskaitinės, reikšmės įvertinimas ir sugebėjimas

tinkamai pasinaudoti jos teikiamomis galimybėmis. Informacija reikalinga

sprendimams priimti yra labai įvairi ir jos tiek daug, kad visos vienu metu

praktiškai neįmanoma suvokti. Laimei šito nė nereikia, jei valdymo aparato

darbuotojai racionaliai paskirstys pareigomis. Tuomet tik vadovams reikėtų

susipažinti su platesnio spektro duomenimis, tačiau jie jau būtų pakankamai

apibendrinti, taigi ir jų kiekis taip pat neturėtų būti labai didelis.

Kiekvienas žmogus priima tik tuo laiku jam aktualią informaciją, ir

dažnai net nesąmoningai atmeta nereikšmingus jam duomenis. Kibernetikai

tokius beverčius duomenis vadina informaciniu triukšmu. Žmonėms kuriantiems

ir perduodantiems atitinkamas žinias visuomet būtina žinoti, kad

informacijos kaip ir visų kitų vertybių (netgi pinigų) gali būti per daug.

Popierinių pinigų perteklius valstybėje gali sukelti infliaciją. Savotiški

“infliaciniai” procesai galimi ir valdymo sistemose, kuriose kaip teigia

kibernetikai, nieko, išskyrus duomenų apdorojimą bei jų judėjimą, ir nėra.

Beverčiai duomenys ne tik nenaudingi menedžeriams, bet ir žalingi, nes

užgožia vertingas žinias.

Žmonės palyginti lengvai įsivaizduoja materialinių vertybių judėjimą,

tačiau kur kas sunkiau suvokia nematerialius, iš jų ir informacinius,

srautus. Tuo tarpu kiekvienas valdymo srities darbuotojas turi aiškiai

suvokti duomenų judėjimą įmonėje, ir suprasti valdymui naudingos

informacijos formavimo dėsningumus.

2 Apskaitos informacija ir jos vartotojai

Apskaitos informacija yra iš patikimo šaltinio gauti ir tinkamai

užregistruoti apskaitos, daugiausia finansinės, duomenys, kuriuos
naudoja

savarankiški ūkiniai vienetai – įmonės, jų valdymo procese, arba kurie

potencialiai ir ateityje gali būti naudingi valdytojams bei kitiems

apskaitos informacijos vartotojams.

Apskaitos požiūriu įmonė yra savarankiškas ūkinis vienetas, atribotas

nuo kitų įmonių ir savininkų.

Visose laisvos rinkos šalyse labai paplitęs teiginys, jog apskaita yra

verslo kalba. Tai teisinga nuostata, nes neturėdami duomenų apie verslo

sėkmę ar turtą, kuriuo disponuoja įmonė, tos įmonės darbuotojai

paprasčiausiai negalėtų susikalbėti. Įmonės vadovai neįstengtų susišnekėti

su savininkais bei kitų įmonių vadovais, pirkėjais, tiekėjais. Juk įmonės

steigiamos tam kad uždirbtų pelną ir didintų savininkų turtą, išreiškiamą

pinigais. Įvairūs specialistai puikiausiai gali susikalbėti universalia

apskaitos kalba, viską išreiškiančia visuotiniu pinigų matu. Šio mato

pagrindu visus duomenis ir formuoja apskaitininkai, pateikdami žinias apie

įmonės turtą, jos savininkus bei turto panaudojimo efektyvumą – juk įmonės

veiklos procese turto nuolat turi daugėti, nebent dalį jo išsidalintų

savininkai, arba įmonė nuolatos patirtų nuostolius.

Ne tik pati apskaitos informacija bet ir jos vartotojai pasižymi gausa

ir įvairove. Tai natūralus reiškinys, nes apskaita turi būti vykdoma

kiekvienoj įmonėj, be to įvairiais tikslais. Neformaliai veikiančiose

įmonėse ir apskaita vedama tvarkingai. Tikrai sunku būtų rasti ilgesnį

laiką sėkmingai dirbančią įmonę, kurios valdytojai nesiorientuotų kokiu

turtu disponuoja ir kaip jis naudojamas. Konkurentai, turintys kokybišką

apskaitos informaciją anksčiau ar vėliau nukonkuruotų tokią įmonę. Kalbant

apie apskaitos informaciją, skiriami apskaitos informacijos ir finansinės

atskaitomybės vartotojai.

Pagrindiniai apskaitos informacijos vartotojai yra tiesiogiai

suinteresuoti įmonės vidiniai vartotojai, o svarbiausia iš jų įmonės

savininkai (AB-se – akcininkai). Verslo nesėkmės atveju jie rizikuoja

prarasti visą investuotą į įmonę turtą, todėl nuolat turi domėtis ne tik

įmonės veiklos pelningumu, bet ir turto, kuriuo disponuoja įmonė, suma,

taip pat kam priklauso šis turtas, t.y. jo savininkais. Pirmiausia

vadovaudamasis apskaitos informacija, akcininkai priima sprendimą parduoti

arba neparduoti turimas akcijas, o potencialūs savininkai sprendžia ar

verta įsigyti šių arba įmonės išleistų naujų akcijų.

Svarbiausias duomenų šaltinis, kuriuo apsispręsdami vadovaujasi

akcininkai, yra metinė finansinė atskaitomybė. Remdamiesi ja savininkai

numato ir verslo plėtojimo politiką. Sprendžiant ar įmonės administracija

per ataskaitinį laikotarpį gerai vykdė savo pareigas ir tuo pagrindu renka

įmonės vadovus naujam ataskaitiniam laikotarpiui. Metinės finansinės

atskaitomybės parengimo akcininkams teisingumą turi patvirtinti jų samdytas

auditorius, o pati atskaitomybė parengiama taip, kad joje būtų pakankamai

informacijos minėtiems klausimams spręsti, bet drauge nebūtų išduodamos

įmonės komercinės paslaptys.

Ne visa apskaitos informacija prieinama įmonės savininkams. Jiems

pateikiami duomenys, kurių reikia minėtiems sprendimams priimti (šią teisę

jiems garantuoja įstatymai). Tačiau paprastai jiems nebūna prieinama

informacija, atskleidžianti įmonės komercines paslaptis, pvz. Įmonės

tiekėjų ar pirkėjų sąrašai, ypač su perkamu ar parduodamu vertybių

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1126 žodžiai iš 3714 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.