Atminties apibūdinimas
5 (100%) 1 vote

Atminties apibūdinimas

TURINYS

ĮVADAS…………………….……………………………………….….3

I. JUTIMINĖS ATMINTIES TIPAI…………………………………….4

II. ATMINTIES PAKOPOS………………………………………………5

1. INFORMACIJOS UŽKODAVIMAS…………………………………6

2. INFORMACIJOS LAIKYMAS………………………………………8

3. INFORMACIJOS ATKŪRIMAS…………………………………….8

4. INFORMACIJOS UŽMIRŠIMAS……………………………………9

III. KAIP PAGERINTI ATMINTĮ……………………………………..10

IV. APIBENDRINIMAS…………………………………………………11

V. LITERATŪRA………………………………………………………12

ĮVADAS

,,Atmintis kartais esti tokia paslaugi, tokia patvari, tokia klusni; kartais – tokia paini ir tokia vargana; kartais – tokia tironiška, tokia nevaldoma! Be abejo, mes esame stebuklas vi-sais atžvilgiais, bet mūsų gebėjimas prisiminti ir pamiršti atrodo ypač nepaaiškinamas.,,

Jane Austen – Mansfield Park, 1814

Pabandykime įsivaizduoti savo gyvenimą be atminties. Negalėtume mėgautis buvu-siomis džiaugsmingomis akimirkomis, nesijaustume kalti ir nesikamuotume dėl skausmingų atsiminimų. Kiekvienas mirksnis būtų naujas gaivus pojūtis. Tačiau nepažintume nė vieno žmogaus, bet koks darbas – rengtis, virti, kepti – būtų naujas, kiekviena kalba svetima.

Pagalvojus, kaip aiškiai ir gyvai prisimename paprastus ir nepaprastus, ir itin sujaudi-nusius praeities dalykus – galbūt tai buvusį pirmąjį pasimatymą, pirmąjį romantišką pasibu-čiavimą, buvusią automobilio avariją, savo savijautą pirmąją dieną viešint svetimoje šalyje, ir daugelį kitų žmogaus gyvenime pasitaikančių nutikimų. Iškyla ne vienas klausimas: kokie yra atminties tipai, kodėl mes galime prisiminti įvairius dalykus, kaip mūsų smegenyse sau-gomi atsiminimai, kaip jie atkuriami, ar galima pagerinti savo atmintį? Tad pabandysiu pa-nagrinėti šiuos ir kitus klausimus ir rasti į juos atsakymus.

I. JUTIMINĖS ATMINTIES TIPAI

Informacija į atminties sistemą pirmiausia patenka per jutimus. Įspūdžių esama įvai-rių: regėjimo, girdėjimo, uoslės, skonio, judesio. Šitie įvairūs įspūdžiai esti susijungę į sudė-tingas samplaikas – atvaizdus. Žmogaus atvaizdas susidaro iš regėjimo ir girdėjimo įspūdžių. Atsimenant sudėtingesnius dalykus gali kilti klausimas, kuriuos įspūdžius lengviau atsime-name – regėjimo, girdėjimo ar judesio. Į šį klausimą psichologijos mokslas atsako taip: vie-ni gausiau ir tiksliau atsimena regėjimo įspūdžius, kiti – girdėjimo, treti – judesio, o ketvir-tieji – visų trijų rūšių įspūdžius vienodai. Pagal šį atpažinimo atžvilgį žmonių atmintis skirstoma į keturis tipus.

Pirmasis atminties tipas – regimasis. Šio atminties tipo žmonių atsiminimuose domi-nuoja regėjimų įspūdžių atsiminimai, tai yra lengviausiai ir dažniausiai atsimena, tai kas bu-vo matyta. Atsimenant žmogų pirmiausia atsimenama jo veidas, akys, veido ir plaukų spal-va, ūgis, bet neatsimenamas balsas. Tokio tipo žmonės geriau atsimena tai, ką yra pats skai-tęs, negu tai, ką yra girdėjęs kitus skaitant. Regimosios atminties tipo žmogus pasakodamas tarytum matyte mato, kuriame puslapyje tai parašyta. Taigi šio tipo žmonės geriau atsimena matytus dalykus.

Antrasis atminties tipas – girdimasis. Šio atminties tipo asmenys lengviausiai ir ryš-kiausiai atsimena girdėjimo įspūdžius. Atsimindami žmogų, pirmiausia atsimena jo balso tembrą, aukštumą, skardumą. Girdimosios atminties žmogus lengviau atsimena melodiją, upelio čiurlenimą, medžio ošimą. Girdimoji informacija šiek tiek geriau prisimenama negu regimoji.

Trečiasis atminties tipas – judesių. Šio atminties tipo žmonės geriau atsimena tai, kas susiję su judesiais. Ypač daug šio tipo atstovų yra tarp aklųjų. Visa aklojo patirtis daugiausia remiasi judesiais ir labai glaudžiai su jais susijusi lietimu. Tačiau ir reginčiojo žmogaus psi-chiniame gyvenime judesiai vaidina svarbų vaidmenį: piešiant, rašant, mezgant, šokant, plaukiojant, slidinėjant ir taip toliau.

Ketvirtasis atminties tipas – mišrusis. Šio tipo asmenų atsiminimo vyksme vienodai kyla visų rūšių įspūdžių bei atvaizdų: regėjimo, girdėjimo ir judesio.

Apskritai reikia pasakyti, kad beveik nėra idealiai grynų atminties tipų. Žiūrint pagal apimtį: vieni priima ir išlaiko atmintyje daugiau įspūdžių, bei atvaizdų, kiti mažiau. Kuo daugiau atsiminimų išlieka atmintyje, tuo didesnė yra atminties apimtis. Suaugusiųjų atmin-ties apimtis yra didesnė negu vaikų pagrindinė taisyklė yra tokia: kad vienu metu galime ap-doroti tik labai nedidelį kiekį informacijos.

Laiko atžvilgiu žiūrime, kaip ilgai žmogus atsiminimus išlaiko ir kaip greitai ką nors įsimena, išmoksta. Mes ilgalaikėje atmintyje laikome daugybę informacijos. Iš savo atmin-ties saugyklos galime
susigrąžinti informaciją į trumpalaikę atmintį, į kurią taip pat patenka informacija iš mūsų tuometinės patirties. Dalis šios trumpalaikės atminties yra parodyta ek-rane, kurį vadiname sąmone. Atmintis tik tada gali būti konstatuota, kai atsiminimas yra są-moningas. Mūsų trumpalaikė atmintis laiko tik apie septynis informacijos vienetus, o tas pri-siminimo gebėjimas psichologijoje vadinamas “magiškuoju septynetu plius minus du” (Miller, 1956).

Žmogaus atmintis įvairiais amžiaus tarpsniais kinta. Paprastai manoma, kad geriau-siai gali atsiminti vaikai, tačiau jų atmintis daugiau yra mechaniška. Bet vaikams pradėjus lankyti mokyklą prie mechaniškosios atminties prisideda protinė.

Suaugusio žmogaus mechaniškoji atmintis pradeda silpnėti apytikriai nuo 35 metų, bet protinė tokio amžiaus žmonių atmintis neturi tendencijos silpnėti. Senatvėje jau ir protinė atmintis be abejo silpsta.

II. ATMINTIES PAKOPOS

Atmintis – tai ilgas išlaikymas to, kas išmokta. Norint atsiminti bet kokį įvykį, reikia, kad mūsų smegenis pasiektų informacija, kuri būtų išlaikoma, o vėliau vėl atgaivinama. Trys pakopos – užkodavimas, laikymas ir atkūrimas – būdingos ne tik žmogaus atminčiai, bet ir kitoms informacijos apdorojimo sistemoms. Pavyzdžiui , biblioteka privalo turėti būdą, kaip sutvarkyti, surašyti informaciją (užkodavimas), saugoti ją (laikymas) ir padaryti pasiekiamą vartotojams (atkūrimas).

Šiuo metu Jūs matote 32% šio straipsnio.
Matomi 855 žodžiai iš 2680 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.