Atominės elektrinės ir jų saugos klausimai radiacinė kontrolė
5 (100%) 1 vote

Atominės elektrinės ir jų saugos klausimai radiacinė kontrolė

Branduolinė elektrinė, atominė elektrinė, branduolinę sunkiųjų elementų (urano, plutonio) energiją verčia elektrine energija. Atominės elektrinės pagrindinis įrenginys yra branduolinis reaktorius, kuriame vyksta sunkiųjų elementų (233U, 235U, 239PU) braduolių dalijimosi reakcija. Jai vykstant išsiskirusi šiluminė energija perduodama elektrinės turbinoms šilumnešiu (skysčiu, garais, dujomis) tiesiogiai arba šilumokaičiais. Pirmuoju atveju atominė elektrinė turi vieną šilumnešio cirkuliacijos kontūrą, antruoju-2 arba 3. Pirmasis (nuo reaktoriaus) kontūras yra radioaktyvus ir turi biologinę apsaugą (apsauginį sluoksnį; dažniausiai iš betono, pieno su neutronus sugeriančiais izotopais, pvz. boru). Dalijantis 1g urano arba plutonio izotopų branduolių gaunama~22,5 MWh energijos. Tiek pat energijos gaunama sudegus 2,8 tonos sutartinio kuro. Branduolinės reakcijos metu išsiskirusi šiluminė energija verčiama elektrine energija (kaip ir šiluminėse elektrinėse); elektrotechniniai įrenginiai yra tokie patys kaip šiluminės elektrinės. Branduolinėje elektrinėje daugiausia naudojami korpusiniai suslėgto vandens ir korpusiniai verdančio vandens šiluminių neutronų reaktoriai. Branduolinis reaktorius, be biologinės apsaugos, turi avarinio aušinimo, valdymo, energijos generavimo ir tankio pasiskirstymo kontrolės, kuro elementų sandarinimo kontrolės, kanalų aušinimo, vandens debito kontrolės ir reguliavimo, kanalų sandarumo kontrolės sistemas.

Pirmoji atominė elektrinė paleista 1954 metais Rusijoje, Obminske (netoli Maskvos; jos galia 5 MW, neutronų lėtiklis-grafitas, šilumnešis-vanduo). Pirmoji atominė elektrinė D.Britanijoje pastatyta 1956 metais Carder Hallyje (Kambrijos grafystė; galia 46 MW, neutronų lėtiklis-grafitas, šilumnešis-anglies dioksidas). JAV-1957 metais Shippingporte (Pensilvanijos valstija; galia 60 MV, neutronų lėtiklis ir šilumnešis-vanduo).

Pasaulio atominių elektrinių pagaminta elektrinė energija 1970-2001 metais

Metai El. energijos gamyba, kWh

1970

1980

1985

1990

1995

1997

2000

2001 79

618

1 485

1 744

2 275

2 334

2 469

2 544

Branduolinė energetika, energetikos šaka, naudojanti branduolinę energiją elektrai ir šilumai gaminti; mokslo ir technikos šaka, kurianti metodus ir priemones branduolinei energijai keisti kitų rūšių energija. Branduolinė energetika gerokai sumažina organinio kuro dalį, naudojamą elektrinei energijai gaminti, pvz. 2000 MW elektrinės galios termofikacinė elektrinė sudegina ~25 000 tonas anglių per parą, o du 1000 MW galios branduoliniai reaktoriai sunauduoja per metus tik 20 tonų branduolinio kuro. Branduolinės energetikos raidą sąlygiškai galima suskirstyti į keletą etapų. Pirmasis (1942-53)-fizikinių eksperimentų metai. 1942 metais JAV, Čikagos universiteto stadione, E. Fermi vadovaujami mokslininkai pirmą kartą pasaujyje paleido branduolinį reaktorių CP-1. 1945 metais JAV, Naujosios Meksikos valstijos dykumoje, susprogdintas pirmasis branduolinis užtaisas. Antrasis (1954-59)-pramoninių eksperimentų periodas. Paleistos pirmosios branduolinės elektrinės. Keturiose valstybėse (JAV, D. Britanijoje, SSSR, Prancūzijoje) pradėjo veikti 12 energetinių blokų, kurių bendra elektrinė galia-840 MW. Trečiuoju etapu (1960-67) branduolinės elektrinės pradėjo veikti 9 šalyse; bendra 80 energetinių blokų galia priartėjo prie 10 000 MW. Kiekviena šalis pasirinko jai priimtiną branduolinės energetikos plėtros kryptį (pagal reaktorių tipą, neutronų lėtiklį, konstrukciją ir kitą). Ketvirtuoju etapu (1968-85) 30 šalių pradėjo veikti > 400 energetinių blokų, kurių bendra elektrinė galia siekė 28•104 MW. Suprojektuoti labai galingi vienetiniai energetiniai blokai (Prancūzijoje, SSSR, Japonijoje). Penktasis etapas nuo 1986 metų. Po Černobylio ↑ atominės elektrinės avarijos peržiūrėta branduolinės energetikos plėtros perspektyvos, branduolinių elektrinių projektavimas ir statyba, saugos problemos. Branduolinių elektrinių statyba šiek tiek sulėtėjo, labai sugriežtėjo projektavimo ir eksploatacijos darbų kokybės, personalo mokymo reikalavimai. Švedijoje, Vokietojoje, JAV branduolinės energetikos plėtros programos pristabdytos, o Prancūzijoje, Japonijoje, D.Britanijoje ir toliau statoma nemažai atominių elektrinių. 2002 metų pradžioje 31 šalyje veikė 439 branduoliniai reaktoriai: JAV-104, Prancūzijoje-59, Japonijoje-54, D.Britanijoje-31, Rusijoje-30, Ispanijoje-29, Vokietijoje-19 ir kituose. Branduolinės elektrinės 2001 metais pagamino ~ 16% visos pasaulio elektros energijos. Daugiausia pagamino JAV, Prancūzija,ir Japonija.

Valstybės, kurių branduolinės elektrinės gamina elektrinės energijos

daugiausia (2001 m.)

Valstybė El. energijos gamyba, mlrd. kWh

JAV

Prancūzija

Japonija

Vokietija

Rusija

P.Korėja

D.Britanija

Kanada

Ukraina

Švedija

Ispanija 768,8

401,3

321,9

162,3

125,4

112,1

82,3

72,3

71,7

69,2

61,1

15-os valstybių branduolinės elektrinės pagamina > ¼ visos šalies elektros energijos.

Branduolinių elektrinių pagaminta šalies elektros energijos dalis

(2001m.)

Valstybė Brand. elektrinių pagamintos

el. energijos dalis,
9

39

36

35

34

31

31

IGNALINOS AE ISTORIJA

1974 m. prasidėjo parengiamieji IAE statybos darbai.

1975 m. būsimos Sniečkaus gyvenvietės vietoje atidengtas paminklinis akmuo.

1978 m. kovo mėnesį pradėti žemės darbai 1 energetinio bloko statyboje, kurie buvo užbaigti rugsėjo mėnesį. Balandžio mėnesį priduotas valdymo įrenginių blokas.

1980 m. pradžioje baigti techninio vandens užtvarų montavimo darbai. Rugsėjo mėnesį užbaigti 2 energetinio bloko žemės darbai.

1981 m. pradžioje iškeltos avarijų lokalizacijos sienos iki 20 metrų ir baigta betonuoti pirmojo reaktoriaus šachta. Gegužės mėnesį pradėta montuoti priverstinės vandens cirkuliacijos vamzdynų sistema. Pradėtas reaktoriaus salės metalo konstrukcijų montavimas.

Spalio mėnesį baigtos montuoti betoninės reaktoriaus salės sienos iki 43 metrų. Gruodžio mėnesį pradėti montažo darbai komunikacijų koridoriuje.

1982 m. liepos mėnesį užbaigtas technologinių schemų montavimas reaktoriaus šachtoje, o rugpjūtyje baigtas grafitinio klojinio montažas. Rugpjūčio mėnesį pradėtas turbogeneratorių montažas, rugsėjo mėnesį pradėti montuoti separatoriai, o spalyje – technologiniai kanalai.

1983 m. gruodžio 31 d. paleistas pirmasis blokas. Pradėtas statyti 3 energetinis blokas.

1986 m. buvo užbaiginėjami visi montažo darbai. Antrą reaktorių buvo planuojama pradėti eksploatuoti 1986 m., bet dėl avarijos Černobilyje eksploatavimo darbai buvo nukelti į 1987 metus.

1987 m. rugpjūčio 31 d. pradėjo dirbti 2 blokas. Tuo metu jau buvo pastatyta 60 % trečiojo energobloko, bet netrukus statybos buvo užkonservuotos.

1989 m. 3 reaktoriaus statyba buvo pilnai sustabdyta. Per 11 metų buvo pastatyta pati galingiausia atominė elektrinė pasaulyje. Statant atominę elektrinę buvo pastatyta: 142 km kelių, 50 km geležinkelio kelių, 390 km ryšio linijų, 334 km elektros linijų, 133 km kanalizacijos linijų ir 164 km šiluminių tinklų. Taip pat buvo sunaudota 3544000 m3 gelžbetonio konstrukcijų, 76480 t armatūros. Dabar Ignalinos AE dirba 4634 darbuotojai, iš jų – 1290 moterų. 92,4% darbuotojų – Lietuvos Respublikos piliečiai.

1999 m. spalio 5d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė patvirtino Nacionalinę energetikos strategiją, kurioje numatyta iki 2005 metų baigti 1 energetinio bloko eksploatavimą. 2004 m.

Nacionalinė energetikos strategija bus tikslinama ir tuomet bus apsispręsta ir dėl 2 bloko likimo. 2000 metų gegužės 2 d. buvo priimtas Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo įstatymas.

2001 m. vasario 19 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė patvirtino Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės pirmojo bloko eksploatavimo nutraukimo programą.

1983 metų pabaigoje pirmasis Ignalinos AE blokas buvo prijungtas prie Lietuvos energetikos sistemos elektros tinklų ir pradėjo branduolinės energetikos erą Lietuvoje. Bendrame elektros energijos balanse , branduolinės energijos dalis yra ~ 80%. Tai tūkstančiai tonų neišmestų į aplinką anglies, sieros dioksido, tai milijonai sutaupytų litų pigiau gaminant elektros energiją. Atominei energetikai reikalingas branduolinis kuras, kuris gaminamas specialiose gamyklose. Branduolinį kurą reikia atatinkamai saugoti, taip pat panaudotą, o jo kaupiasi vis daugiau. Sukurtos ir efektyviai dirba tarptautinės organizacijos TATENA ir BEA, pasirašyta daug konvencijų, reguliuojančių branduolinę veiklą, suformuoti branduolinės saugos reikalavimai bei standartai. Lietuva, siekdama integruotis į Vakarų Europos struktūras bei pasaulio branduolinių valstybių klubą, tapo TATENA pilnateise nare, pripažįsta TATENA rekomendacijas, pasirašo ar prisijungia prie tarptautinių konvencijų, stengiasi įgyvendinti Vakarų valstybėse taikomą branduolinės saugos reguliavimo praktiką.

Šiuo metu Jūs matote 33% šio straipsnio.
Matomi 1126 žodžiai iš 3367 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.