Atsakomybė ir atsakingumas
5 (100%) 1 vote

Atsakomybė ir atsakingumas

Atsakomybė – tai žmogaus reakcija į situaciją. Laikyti žmogų atsakingą už savo poelgius, vadinasi, tikėtis gauti iš jo protingą atsakymą į klausimą, kodėl jis pasielgė taip, o ne kitaip. Atsakomybė reiškia, kad žmogus ar žmonių grupė turi teigiamą požiūrį, savanoriškai pripažįsta objektyvią būtybę. Žmonių poelgiams pritariame tada, kai matome, jog juos galime protu pateisinti, t.y. kai veikiančio asmens motyvavimas yra protingas ir pagrįstas. Į šitą atsakomybės aspektą yra du požiūriai:

1) jis rodo, kad klausimą, kas yra gerai, o kas blogai, laikome diskursyviu. Apie tą klausimą tarpusavyje galime protingai kalbėtis. Taigi darome prielaidą, kad gėrio ir blogio nusakymas neturi būti nei visai iracionalus, nei tiesiog asmeninės nuomonės reikalas; priešingai, jis nurodo racionalaus argumentavimo būtinybę.

2) be to, matyti, kad blogis, amoralumas visada turi prieštaravimo sveikam protui pobūdį. Jų neįmanoma racionaliai pateisinti. Jie daromi „priešingai protui ir sąžinei“, todėl už juos negalima atsakyti (bent jau dabar ir atsižvelgiant į šias aplinkybes). Tad darome tai, ką norėtume, bet neturėtume daryti.

Žmogus, atlikdamas tam tikrą veiksmą, nesieja su išorinėmis sankcijomis, utilitariniais tikslais, o remiasi tik laisva savo valia ir vykdo įsipareigojimus.

Būdama visuomenės sistemos elementu, asmenybė daugeliu atvejų yra savarankiška ir savivaldi. Tai, kokiu mastu asmenybė pasirenka ir sutinkamai su šiuo pasirinkimu veikia, rodo jos dorovinės ir socialinės laisvės lygį. Tačiau pasirinkimas ją ir įpareigoja, verčia atsakyti už savo poelgius. Taip iškyla socialinės atsakomybės problema.

Socialinė atsakomybė juk ir reiškia įvertinimą to, kaip, kokiu mastu praktinės veiklos procese asmenybė yra įgyvendinusi ir įgyvendina savo pareigą pasirinkti optimaliausią iš visų galimų elgesio variantą. Kitaip tariant, žmogus gali pasirinkti tam tikrą socialinę poziciją, tačiau tas jo veiklos aktas yra neatskiriamai susijęs su būtinumu ją įvertinti, už ją atsakyti. Ir juo žmogus turi daugiau laisvės pasirinkti poelgius, tuo labiau jis atsako už šį pasirinkimą. Laisvė yra, bendra prasme imant, atsakomybės prielaida: ten, kur jos nėra, neįmanoma ir atsakomybė. Ir atvirkščiai, – atsakomybė yra laisvės sąlyga: bet koks atsakomybės neigimas veda į savo ir kitų asmenų laisvės paneigimą. Toks socialinės atsakomybės aiškinimas padeda suprasti ir dorovinės atsakomybės esmę. Apie dorovinės atsakomybės lygį paprastai sprendžiama iš to, kaip dorovinė veikla atitinka dorovinę pareigą, atsižvelgiant į tai, ar asmenybė sugeba ir gali dėl išorinių aplinkybių įvykdyti jai keliamus reikalavimus. Kitaip sakant, nagrinėdami dorovinę atsakomybę, siekiame išsiaiškinti tai, kaip, kokiu mastu praktiškai ji įgyvendino ar įgyvendina dorovinius reikalavimus. Šiandieniniai autoriai, aišku, veikiami labai prieštaringos žmogaus padėties šių dienų kapitalistinėje santvarkoje, dažnai dorovinės atsakomybės klausimus traktuoja vienašališkai – jie, pavyzdžiui, pripažįsta žmogų esant absoliučiai atsakingą už jo elgesio pasekmes, nepaisant išorinių aplinkybių įtakos, arba propaguoja mintį, kad žmogus, kadangį jis negalįs teisingai suprasti savo pareigos, praktiškai esąs nepakaltinamas.

Dorovinės atsakomybės įgyvendinimo lygį nustatome moralinio vertinimo pagalba. Tačiau, pažvelgę į etinės minties vystymosi istoriją, matome ne tik siekimą surasti objektyvius moralinio vertinimo kriterijus, bet ir paneigti tokių kriterijų realumą. Žmonės atitinkamus poelgius vertina iš tikrųjų palygindami juos su tam tikromis dorovinėmis vertybėmis, pasireiškiančiomis principų, normų, idealų forma. Nors klasinio antagonizmo sąlygomis šių vertybių turinys skirtingas, tačiau, pasirodo, kad pačios dorovinės vertybės gali būti įvertintos, remiantis jas įgyvendinančių asmenų visuomeninės veiklos rezultatais. Tie rezultatai, kurie atitinka visuomenės pažangos poreikius, doroviškai pateisinami, ir atvirkščiai.

Žmogus yra laisva esybė. Tik todėl, kad esame laisvi ir galime rinktis savo poelgius, mus galima vertinti gėrio ir blogio požiūriu. Laisvė yra paties žmogaus galia, kuri padeda žmogui kurti save, laisvai rinktis, būti atsakingam. Pagrindinė atsakomybės sąlyga – laisvė. Be laisvės nėra atsakomybės. Be galimybės laisvai rinktis nyksta ir atsakomybė. Atsakomybei svarbi pagarba, nes be pagarbos ji virsta dominavimu ir savivale. Savo laisvės ribas ir tikslus apibrėžtai suvokiame savimonės, tapataus savęs vertinimo ir pažinimo dėka. Nuo atsakomybės neatskiriama pareiga. Taip pat ryšį su laisve ir atsakomybe turi pažadas. Žmogaus vertės matas gali būti tai, kiek jis sugeba tesėti pažadus. Tai yra suprantama, nes duoto žodžio tesėjimas rodo, jog asmeniu galima pasitikėti.

Laisvė ir atsakomybė neatskiriamos. Juo žmogus turi daugiau laisvės pasirinkti poelgius, tuo labiau jis atsako už šį pasirinkimą. Kaip nėra laisvės be atsakomybės, nėra atsakomybės be drausmės. Vidinė drausmė yra tvirtas pamatas pažiūroms į gyvenimo priedermes, atsakingumą. Ji yra pirmutinė, elementari veiklos ir elgesio laisvės sąlyga. Jai rastis būtina išorinė drausmė. Vaizdžiai tai nusako didis pedagogas J.A.Komenskis „Mokykla be drausmės – kaip malūnas be
vandens“. Malūnas nesisuks, mokykla nedirbs. Būtų galima pasakyti dar plačiau: gyvenimas be drausmės kaip malūnas be girnų. Nors vanduo suks malūno ratą, bet nieko nemals. Jeigu mokykloje viešpatauja drausmė, tai jos reikšmė kur kas didesnė negu malūnui vanduo. Kiekvienam tikriausiai aišku, kad, sukantis drausmingų darbų ratui, visokeriop auklėjimo sėkmė garantuota, išukdomas žmogaus atsakingumas. Žinoma, tikroji sėkmė priklauso ne vien nuo darbo apskritai, bet ir nuo jo kokybės, kurią lemia mokytojų ir mokinių asmenybės, tarpusavio santykiai, jų dvasingumas.

Mokyklinė drausmė, rodos, paprastas dalykas – laikytis mokyklos vidaus taisyklių, mokinių taisyklių, ir viskas. O kaip sunku jų laikytis! Yra nuolatinių pažeidėjų. Su jais atskirai kalbama. Ir vis dėlto, nors sunku elgtis pagal taisykles, bet reikia, kitaip neįmanomas bendras darbas ir žmonių bendravimas. Kodėl sunku? Apie tai retai susimąstoma, todėl mažai rūpinamasi padėti įveikti sunkumus, ir vaikas auga nedrausmingas, akiplėša. Tai kelia susirūpinimą, nes drausmės norma jam netapo dvasine vertybe.

Nedrausmingo elgesio veiksnių ir iš jų kylančių įvairių sunkumų reikia ieškoti ne vien vaiko šeimoje, vaikų darželyje, mokykloje, draugų aplinkoje. Paauglystėje buvę drausmingi vaikai dažnai pasikeičia, jeigu tėvai netaiko naujų auklėjimo metodų. Paprastas draudimas, reikalavimas nepadeda. Kodėl neklauso, nesiaiškinama, nepastebima, kad pasikeitė paauglio požiūriai, santykiai su aplinka, netgi tėvais ir mokytojais.

Paauglys negailestingai kritikuoja visus, ieško naujos tiesos – tikros, gyvenimiškos, ne mokyklinės. Blogai, jeigu jis pradeda pasikliauti klaidingais požiūriais, blogų draugų pavyzdžiais. Tada dar ne vėlu gilintis į asmenybę: į jos poreikius, interesus, pažiūras, įsitikinimus, į emocijas ir charakterį, patirtį ir intelektą. Dar ne vėlu padėti. Deja, dažnai paauglys lieka be vyresniųjų pagalbos, nes jų vengia, o tėvai užimti darbe arba įnykę į savo asmenines problemas. Kai būna tik vienas iš tėvų šeimoje, ne vienas paauglys atsiduria kryžkelėje. Kas kitas gali jam tada padėti, jei nerūpestingas auklėtojas, klasės vadovas?! Ne vienas, o daugelis įtaigių, drausmės normas įprasminančių individualių pokalbių padės keisti požiūrius, elgesį pagal siekiamus auklėjimo tikslus. Moralai, gėdinimas, grasinimas – pavojingi poveikio būdai. Jais drausmingo jaunuolio neišugdysi. Na, žinoma, pokalbių nepakanka – reikia kaupti drausmingo elgesio patirtį ir pastebėti, teigiamai vertinti jo laimėjimus. Drausmės saviaukla lemia savęs pergalę.

Šiuo metu Jūs matote 33% šio straipsnio.
Matomi 1231 žodžiai iš 3685 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.