Auditoriu rumai
5 (100%) 1 vote

Auditoriu rumai

Turinys

Įvadas …………………………………………………………………………………………………………….2

1. AUDITORIŲ RŪMAI, TIKSLAI, VEIKLA………………….….…………………3

2. LAR SUDĖTIS ……………………………….……………………………………6

2.1. Auditorių garbės teismas…………………………………………………..7

2.2. Audito komitetas…………………………………………………………..8

2.3. Etikos komitetas……………………………………………………………9

2.4. Egzaminų komisija…………………………………………………………10

2.5. Mokymo komitetas ………………………………………………………..10

2.6. Audito kokybės kontrolės komitetas………………………………………12

Išvados ………………………………………………………………………………..15

Literatūra……………………………………………………………………………………………………….16

Įvadas

Dabartiniu metu “auditas” – tai buhalterinės apskaitos vedimo įmonėse ir įstaigose patikrinimas patikimumo ir teisingumo požiūriu. Tokius patikrinimus atlieka kvalifikuoti specialistai, kurie vadinami auditoriais. Tikras auditorius – tai aukštos klasės specialistas, turintis ne tik daug žinių ir didelę kompetenciją, bet ir gerą intuiciją, kuri padeda jam rasti išeitį iš pačių sudėtingiausių situacijų. Būtent apie tą instituciją, t.y. Lietuvos auditorių rūmus, šiame darbe ir bandysime aptarti daugiau.

Tikslas – teoriškai išanalizuoti Lietuvos Auditorių Rūmus ir jų veiklą.

Objektas – Lietuvos Auditorių Rūmai (LAR).

Uždaviniai :

1) Atskleisti LAR paskirtį, tikslus ir veiklą.

2) Išnagrinėti LAR sudėtį.

1. AUDITORIŲ RŪMAI

Siekiant suvienyti visus šalies auditorius ir įgyvendinti auditorių savivaldos principus Audito įstatyme buvo numatyta įkurti Auditorių rūmus ir Auditorių garbės teismą. Auditorių rūmai įregistruoti 2000 m. vasario mėn. Lietuvos auditorių rūmai (toliau – LAR), yra viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – vienyti visus atestuotus auditorius, koordinuoti jų veiklą, atstovauti jų interesams ir tenkinti kitus viešuosius interesus.

LAR buveinė yra Lietuvos Respublikos sostinėje Vilniuje. Buveinės adresas: J. Galvydžio g. Nr. 5/Žygio g. Nr. 96, LT-08236 Vilnius.

2003 metais Auditorių rūmai tapo asocijuotu Tarptautinės buhalterių federacijos (IFAC) nariu. 2004 metais Auditorių rūmai tapo Europos buhalterių federacijos (FEE) nariu korespondentu.

Pagrindiniai LAR tikslai:

 Auditorių profesinės veiklos koordinavimas.

 Auditorių kvalifikacijos kėlimo organizavimas ir reikalavimų kvalifikacijai nustatymas.

 Auditorių ir audito įmonių veiklos priežiūra.

 Auditorių darbo kokybės ir audito įmonių veiklos analizė ir įvertinimas.

 Auditoriaus pažymėjimo išdavimas.

 Įmonių įrašymas į audito įmonių sąrašą.

 Audito įmonių išbraukimas iš audito įmonių sąrašo.

 Auditorių interesų gynimas ir atstovavimas valstybinės valdžios ir valdymo institucijose.

 Pasiūlymų dėl teisės aktų reglamentuojančių auditą ir apskaitą teikimas.

 Informacijos apie auditorius ir audito įmones rinkimas, kaupimas, apibendrinimas, platinimas ir ryšiai su visuomene.

 Aiškinamasis darbas.

LAR, siekdami savo pagrindinių tikslų ir uždavinių, užsiima šia veikla:

 suaugusiųjų ir kitokiu niekur nepriskirtu mokymu;

 knygų leidyba;

 laikraščių leidyba;

 žurnalų ir periodinių leidinių leidyba;

 informacinė veikla;

 knygų, laikraščių ir raštinės reikmenų mažmenine prekyba;

 bibliotekų veikla.

LAR savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, LR civiliniu kodeksu, LR audito įstatymu, LR asociacijų įstatymu tiek, kiek jis neprieštarauja LR Audito įstatymui, kitais teisės aktais bei Lietuvos Auditorių rūmų Statutu. LAR veiklos laikotarpis yra neribotas. LAR veikla grindžiama savivaldos, viešumo ir teisėtumo principais.

Auditorių rūmai turi teisę:

1) Valdyti, naudoti jiems priklausantį turtą ir lėšas bei jais disponuoti;

2) Sudaryti sutartis ir prisiimti įsipareigojimus;

3) Steigti padalinius;

4) Rinkti, kaupti ir apibendrinti informaciją apie auditoriaus ir audito įmones;

5) Teikti paslaugas Auditorių rūmų statuto nustatyta tvarka;

6) Teikti nariams paramą Auditorių rūmų statute nustatyta tvarka;

7) Steigti visuomenės informavimo priemones, verstis leidyba;

8) Stoti į tarptautines organizacijas.

Auditorių rūmai taip pat turi šias pareigas:

1) Rengti nacionalinius audito standartus;

2) Rengti audito atlikimo metodiką;

3) Rengti auditorių profesinės etikos kodeksą;

4) Rengti Auditorių rūmų statutą;

5) Rengti Auditorių garbės teismo nuostatus;

6) Organizuoti ir koordinuoti auditorių stažuotes, kvalifikacijos kėlimą;

7) Nustatyti privalomą auditoriams kasmetinį kvalifikacijos kėlimo kursų valandų skaičių;

8) Spręsti audito atlikimo ir auditorių profesinės veiklos gerinimo klausimus.

O Auditorių

rūmų nariais gali tapti:

1) Asmenys,išlaikę kvalifikacinius auditoriaus egzaminus, turintys tai patvirtinantį pažymėjimą, davę auditoriaus priesaiką ir ją pasirašę;

2) Asmenys, turintys kitų užsienio valstybių įgaliot institucijų suteiktą auditoriaus kvalifikaciją ir išlaikę žinių patikrinimo egzaminus.

Audito įstatyme numatytos Auditorių rūmų narių, taip pat šių rūmų aukščiausio valdymo organo – visuotinio Auditorių rūmų narių susirinkimo teisės, prezidiumo ir administracijos darbo tvarka, Auditorių rūmų pajamų šaltiniai, finansinės veiklos kontrolė ir kiti dalykai.

2. LAR STRUKTŪRA

Kad būtų lengviau ir tiksliau suprasti LAR sudėtį, galime pažvelgti į LAR schemą.

LAR schema

* 3 nariai AUDITORIAI

2 nariai iš FINANSŲ MINISTERIJOS

1 narys iš MOKSLININKŲ ORGANIZACIJŲ

1 narys iš VERSLININKŲ ORGANIZACIJŲ

** 3 nariai AUDITORIAI

4 nariai iš FINANSŲ MINISTERIJOS

*** 3 nariai AUDITORIAI

1 narys iš FINANSŲ MINISTERIJOS

1 narys iš LIETUVOS BANKO

1 narys iš LR DRAUDIMO PRIEŽIŪROS KOMISIJOS

1 narys iš LR VERTYBINIŲ POPIERIŲ KOMISIJOS

1 narys iš MOKSLININKŲ ORGANIZACIJŲ

1 narys iš VERSLININKŲ ORGANIZACIJŲ

Matome, kad LAR sudaro komisija, komitetai, Garbės teismas ir t.t. Todėl dabar pažvelgsime kas, kokias funkcijas atlieka ir kokias turi teises.

2.1. Auditorių garbės teismas

Labai svarbi audito institucija, kuri ateityje gali turėti didelę reikšmę šalies audito sistemos skaidrumui, yra Auditorių garbės teismas. Jį sudaro 5 nariai – 3 auditoriai ir 2 teisininkai. Auditoriai, skiriami garbės teismo nariais, privalo turėti ne mažesnę kaip 5 metų auditoriaus darbo patirtį. Pažymėtina, kad į Auditorių garbės teismą 3 narius skiria visuotinis Auditorių rūmų narių susirinkimas, o 2 narius teisininkus iš Finansų ministerijos ar jai pavaldžių institucijų skiria finansų ministras. Auditorių garbės teismo įgaliojimų laikas – 3 metai. Tie patys asmenys Auditorių garbės teismo nariais gali būti skiriami ne ilgiau kaip dvi kadencijas iš eilės. Šis teismas nagrinės audito įmonių ir auditorių bylas, skirs drausmines nuobaudas, priims sprendimus teikti dėl auditoriaus pažymėjimo galiojimo sustabdymo iki 1 metų ir pažymėjimo galiojimo panaikinimo.

Šiuo metu Jūs matote 32% šio straipsnio.
Matomi 882 žodžiai iš 2737 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.