Augalininkystės ir gyvulininkystės produkcijos supirkimo 1999-2003 m statistinė analizė
5 (100%) 1 vote

Augalininkystės ir gyvulininkystės produkcijos supirkimo 1999-2003 m statistinė analizė

TURINYS

Įvadas………………………………………………………………………………………………………………………….. 3

1. Naudojami tyrimo duomenys……………………………………………………………………………….. 4

2. Santykiniai dydžiai……………………………………………………………………………………………… 6

3. Vidurkiai…………………………………………………………………………………………………………… 9

4. Variacijos rodikliai……………………………………………………………………………………………… 11

5. Dinamikos eilutės……………………………………………………………………………………………….. 13

6. Indeksai…………………………………………………………………………………………………………….. 15

7. Eksponentinis išlyginimas……………………………………………………………………………………. 17

8. Trendo funkcija………………………………………………………………………………………………….. 18

9. Koreliacinė – regresinė analizė…………………………………………………………………………….. 19

Išvados………………………………………………………………………………………………………………………… 22

Literatūra……………………………………………………………………………………………………………………… 23

Priedai…………………………………………………………………………………………………………………………. 24

ĮVADAS

Statistika – valstybės ir vietos savivaldos institucijų ir įstaigų valstybės reikmėms skirtų statistinių duomenų apie ekonominius, demografinius procesus, socialinius veiksnius ir visuomeninius bei aplinkos pokyčius rinkimo, tvarkymo ir statistinės informacijos skelbimo pagal Oficialiosios statistikos darbų programą sistema. Statistinių duomenų apdorojimui naudojami metodai: statistinių duomenų tikrinimas, sumavimas, grupavimas, klasifikavimas, statistinių lentelių ir grafikų rengimas. Statistinė analizė būtų nepilna, jei ji orientuotųsi tik į surinktos informacijos apdorojimą, svarbu sugebėti šią informaciją apibendrinti ir pritaikyti visuomenės visumai.

Darbe pritaikysime vieną iš trijų pagrindinių statistikos darbo būdų – statistinę analizę. Nagrinėsime penkerių metų laikotarpio žemės ūkio produkcijos supirkimo duomenis, kuriuos pateikia Lietuvos statistikos departamentas statistikos metraštyje.

Pagrindinis darbo tikslas – atlikti išsamią žemės ūkio produkcijos supirkimo statistinę analizę. Šiam tikslui pasiekti apskaičiuosime ir išanalizuosime

• Santykinius dydžius;

• Vidurkius;

• Variacijos rodiklius;

• Indeksus;

• Trendo funkciją;

• Dinamikos eilutės.

Atlikę skaičiavimus nustatysime žemės ūkio produkcijos supirkimo kitimo tendencijas ir kryptį bei sekančių metų galimą supirkimo prognozę. Darbo apibendrinimui pateiksime išvadas.

1. NAUDOJAMI TYRIMO DUOMENYS

Statistiniai duomenys – respondentų pateikti bei iš tvarkomųjų, organizacinių duomenų, registrų ir informacinių sistemų gauti duomenys statistinėms skaičiavimams atlikti.

Atlikti žemės ūkio produkcijos supirkimo statistinei analizei, naudosime Lietuvos statistikos departamento pateiktus duomenis 1 ir 2 lentelėse.

1 lentelė

Augalininkystės produkcijos supirkimas (tūkstančiais tonų)

Eil.

Nr. Pavadinimas Metai

1999 2000 2001 2002 2003

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

1 Grūdai 632 735 681 588 697

2 Linų pluoštas 3 5 4 7 4

3 Cukriniai runkeliai 962 929 852 865 880

4 Rapsai 9 64 90 42 41

5 Bulvės 10 7 8 15 8

6 Daržovės 15 23 18 22 22

7 Vaisiai ir uogos 79 21 59 69 73

* Šaltinis: Lietuvos statistikos metraštis.

2 lentelė

Gyvulininkystės produkcijos supirkimas (tūkstančiais tonų)

Eil.

Nr. Pavadinimas Metai

1999 2000 2001 2002 2003

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

1 Gyvuliai ir paukščiai 207 187 190 166 133

2 Galvijai 113 98 96 87 50

3 Kiaulės 45 49 51 43 48

4 Paukščiai 19 22 22 23 26

5 Pienas 1416 1477 1209 1103 1153

6 Kiaušiniai 458 486 461 440 480

* Šaltinis: Lietuvos statistikos metraštis.

Statistinė lentelė – tai vertikalių skilčių ir horizontalių eilučių derinys, paaiškintas trumpais žodiniais pavadinimais ir užpildytas skaičiais, atskleidžiančiais statistinę informaciją apie socialinius – ekonominius reiškinius. Statistinė lentelė turi veiksnį ir tarinį. Lentelės veiksnys parodo, kokį reiškinį arba objektą (mūsų atveju – žemės ūkio produkcijos supirkimą) nagrinėjame. Lentelės tarinys yra rodikliai, kuriais nagrinėjamas objektas. Tipinė statistinė lentelė turi turėti numerį, pavadinimą ir antraštę virš pačios lentelės, eilučių ir stulpelių antraštes. Po pagrindine lentelės dalimi turi būti nurodyti duomenų šaltiniai ir išnašos. Statistinės lentelės pagal veiksnio išdėstymo būdą skirstomos į paprastąsias, grupines ir kombinuotąsias.

Naudojome paprastąją statistinę lentelę. Pateiktų 1 ir 2 lentelių duomenys parodo produkcijos supirkimo
kiek skirtingais laikotarpiais, t.y. apibūdina žemės ūkio produkcijos supirkimo pokyčius 1999 – 2003 metais.

Apžvelgiant statistinės lentelės duomenis yra gana sudėtinga iš karto pamatyti kokius nors dėsningumus, kiekio kitimo kryptį, tempus, nustatyti jų kitimo tendencijas. Kad 1 ir 2 lentelėje esantys statistiniai duomenys būtų informatyvesni, palengvintų produkcijos supirkimo statistinį tyrimą, kad būtų akivaizdesnis kiekio kitimas laiko atžvilgiu, pasinaudosime statistiniu grafiku.

Statistiniu grafiku vadinamas statistinių duomenų sąlyginis vaizdavimas geometrinėmis figūromis, linijomis, sutartiniais ženklais. Statistinių duomenų grafiniam vaizdavimui naudojami dviejų rūšių grafikai:

• diagramos;

• statistiniai žemėlapiai.

Lentelėse pateiktus duomenis vaizduojame diagramomis. Yra skiriamos šios diagramos:

• lyginamosios;

• struktūros;

• dinamikos;

• reiškinių tarpusavio ryšių.

Vaizdavimo forma – linijinės, stulpelinės, juostinės, kvadratinės, apskritiminės, struktūrinės, sektorinės, figūrinės diagramos. Tiriamiems duomenims pavaizduoti pritaikysime dinamikos diagramą, kuri apibūdina superkamo kiekio pasikeitimą laiko atžvilgiu (1 paveikslas).1 pav.: Grūdų supirkimo pokyčiai 1999 – 2003 metais

Diagramos dar yra skirstomas į šias grupes:

• Histogramos;

• Stulpelinės;

• Juostinės;

• Sektorinės;

• Poligonas.

2 lentelės duomenų palyginimui panaudosime lyginamąją juostinę diagramą. Šioje diagramoje pavaizduosime pieno ir kiaušinių supirkimo kitimo dinamiką 1999 – 2003 metais (2 paveikslas).

2 pav.: Pieno ir kiaušinių supirkimo kitimas 1999 – 2003 metais

2. SANTYKINIAI DYDŽIAI

Santykiniai dydžiai – tai intensyvieji statistiniai rodikliai. Santykiniai dydžiai statistikoje yra dalmuo, gautas padalijus du statistinius dydžius ir apibūdinantis jų kiekybinį sąryšį. Apskaičiuojant santykinius dydžius, skaitiklyje rašomas rodiklis, atspindintis nagrinėjamą reiškinį, t.y., lyginamąjį rodiklį, o vardiklyje – rodiklis, su kuriuo lyginama ir kuris vadinamas baze.

Pagal santykinių dydžių esmę jie skirstomi į:

1. Sutarties įsipareigojimų vykdymo;

2. Plano vykdymo;

3. Planinės užduoties įvykdymo;

4. Struktūros;

5. Koordinacijos;

6. Intensyvumo;

7. Ekonominio išsivystymo;

8. Dinamikos;

9. Palyginimo.

Dydis, su kuriuo lyginama (vardiklis), vadinamas baziniu dydžiu arba tiesiog baze. Dydis, kuris lyginamas su baze (skaitiklis), vadinamas lyginamuoju (kartais einamuoju arba tiesiog ataskaitiniu).

Atlikdami žemės ūkio produkcijos supirkimo kiekių statistinį tyrimą, galime apskaičiuoti dinamikos santykinį dydį. Dinamikos santykiniai dydžiai apskaičiuojami lyginant įvairių laikotarpių to paties rodiklio reikšmes. Šie santykiniai dydžiai gali būti apskaičiuojami grandininiu būdu (jei skaičiuojant santykinį dydį naudojama kintama bazė) ir baziniu būdu (jei skaičiuojant naudojama ta pati bazė). Bazinis santykinis dinamikos dydis apskaičiuojamas pagal formulę:čia: yi – lyginamasis dydis;

y0 – bazinis dydis.

Grandininis santykinis dinamikos dydis apskaičiuojamas pagal formulę:yi-1 – ankstesnio laikotarpio duomenys.

Apskaičiuosime linų pluošto bazinius santykinius dinamikos dydžius naudodamiesi 1 lentelės duomenimis:

Apskaičiuoti santykiniai dydžiai rodo, kad linų pluošto supirkimo kiekis 2002 metais išaugo daugiausiai 133,33 proc., tuo tarpu 2001 metais ir 2003 metais jis padidėjo 33,33 proc. 2000 metais linų pluošto supirkimas padidėjo daugiau nei du kartus – 66,67 proc. Palyginę penkių metų bazinius santykinius dydžius matome, kad linų pluošto superkamas kiekis per 1999 – 2003 metų laikotarpį kito didėjimo linkme.

Šiuo metu Jūs matote 32% šio straipsnio.
Matomi 907 žodžiai iš 2861 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.