Automobilių variklių uždegimo sistemų diagnozavimas ir priežiūra uab
5 (100%) 1 vote

Automobilių variklių uždegimo sistemų diagnozavimas ir priežiūra uab

TURINYS

ĮVADAS 2

PROFESINIŲ KOMPETENCIJŲ SĄRAŠAS 4

1. AUTOMOBILIŲ VARIKLIŲ UŽDEGIMO SISTEMŲ DIAGNOZAVIMO IR PRIEŽIŪROS TEORINIS PAGRINDIMAS 5

2. AUTOMOBILIŲ VARIKLIŲ UŽDEGIMO SISTEMŲ DIAGNOZAVIMO IR PRIEŽIŪROS SKYRIAUS PROJEKTAVIMAS UAB „AUTIMA“ 19

2.1. Darbo metodikos ir priemonių aprašymas 19

2.2. UAB „Autima“ veiklos analizė 20

2.3. Dažniausiai pasitaikančių gedimų automobilių variklių uždegimo sistemoje tyrimas 23

2.4. Automobilių variklių uždegimo sistemų diagnostikos

ir priežiūros skyriaus projektavimas 25

2.5. Automobilių variklių uždegimo sistemų diagnostikos

ir priežiūros technologijų sudarymas 29

2.6. Apnašų šalinimo nuo uždegimo sistemos žvakių įrenginio projektavimas 33

2.7. UAB „Autima“ ekonominis įvertinimas 36

2.8. Įmonės darbų saugos ir ekologinis įvertinimas 49

IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS 55

INFORMACIJOS ŠALTINIŲ SĄRAŠAS 56

ANOTACIJA 57

SUMMARY 58

PRIEDAI 59

ĮVADAS

Kasmet Lietuvoje automobilių skaičius padidėja. Lietuvos keliais važinėja apie 1,5 mln. automobilių. Prognozuojama, kad šis skaičius dar didės ne vienerius metus. Tačiau dar dauguma žmonių važinėja nenaujais automobiliais, kuriems neišvengiamai reikia techninės priežiūros ir remonto. Automobilio techninę būklę lemia keletas faktorių, tokių kaip: klimato sąlygos (oro temperatūra), eksploatavimo sąlygos, kelių kokybė. Lietuvos kelių būklė nėra gera, oro sąlygos ypač žiemą neigiamai įtakoja automobilio techninę būklę. Todėl automobiliams reikalinga techninė apžiūra bent jau 2 – 3 kartus per metus. Visa tai lemia automobilio tarnavimo laiką.

Daugelis automobilių gedimų pasitaiko dėl eksploatacijos sąlygų. Automobiliai apie 80% laiko važiuoja sunkiomis sąlygomis: trumpos kelionės ir dažni stabdymai (t.y. važiavimas į netoliese esančią parduotuvę arba judriomis miesto gatvėmis), dažnas variklio išjungimas (pvz., prekių ar siuntinių pristatymai), aukštos važiavimo temperatūros – lėtas važiavimas esant aukštai aplinkos temperatūrai (transporto „kamščiai“ gatvėse karštą vasaros dieną), didelis šaltis, t.y. variklio užvedimas bei važiavimas esant žemai aplinkos temperatūrai, sunkių krovinių vežimas, dulkės, kurių ir kaimo keliuose, ir mieste netrūksta.

Autoremonto įmonės susiduria su problema, kai atvažiavęs klientas remontuoti automobilio teiraujasi kiek laiko užtruks automobilio remonto darbai, dažniausiai darbuotojai neturi tikslaus atsakymo, nes nežino kiek laiko užtruks mazgų, agregatų montavimas, jų remontas.

Vakarų Europos gamintojų automobiliai yra gana aukštos kokybės, tačiau automobiliai genda ne tik dėl gamintojo kaltės bet ir netinkamos eksploatacijos, tai laiku nepakeisti tepalai ar trūkumas darbinių skysčių, bei nepakankama priežiūra kitiems agregatams. Dėl to ir reikalingas variklių uždegimo sistemų remontas, automobiliams eksploatuojamiems Lietuvos keliuose. Kartais ir naujam automobiliui reikalingas remontas.

Eksploatuojant automobilį vyksta detalių dėvėjimosi bei senėjimo procesai, kenkia didelių miestų užterštas oras, blogi keliai, o taip pat nepakankamas savininko dėmesys automobiliui. Visa tai veikia automobilio techninę būklę.

Mano diplominiame darbe bus analizuojama automobilių variklių uždegimo sistemų diagnozavimas ir priežiūra uždarojoje akcinėje bendrovėje „Autima“.

Pasirinkau uždarąją akcinę bendrovę „Autima“, kurią nagrinėsiu diplominiame darbe. Įmonė užsiima: automobilių variklių, važiuoklės, transmisijos remontu, atlieka įvairius suvirinimo darbus, tekinimo, kniedijamo, restauravimo darbus, padangų montavimu, ratų balansavimu ir remontu, keičia alyvą. Remontuoja visų markių automobilius iki 3,5 t. Taip pat prekiauja autodetalėmis.

UAB „Autima“ įkurta 1995 m. Telšiuose, Karaliaus Mindaugo gatvėje. Savo veiklą pradėjo kelių kvadratinių metrų patalpoje, šiandien ji yra viena iš stambiausių autoremonto įmonių Telšiuose. Šios įmonės geografinė padėtis yra labai palanki, ji įsikūrusi naujose patalpose šalia judrios gatvės, kuria pravažiuoja didelis automobilių srautas.

Darbo objektas:

• Automobilių variklių uždegimo sistemų diagnozavimas ir priežiūra UAB „Autima“.

Darbo tikslas:

• Išanalizuoti automobilių variklių uždegimo sistemų diagnozavimą ir priežiūrą UAB „Autima“.

Siekiant darbo tikslų, numatau šiuos uždavinius:

1. Išsiaiškinti, kaip informaciniuose šaltiniuose sprendžiamos automobilių variklių uždegimo sistemų diagnozavimo ir priežiūros problemos.

2. Išanalizuoti UAB „Autima“ veiklą.

3. Ištirti kokie gedimai dažniausiai pasitaiko automobilių variklių uždegimo sistemose.

4. Suprojektuoti UAB „Autima“ barą, kuriame bus vykdomas automobilių variklių uždegimo sistemų diagnozavimas ir priežiūra.

5. Sudaryti automobilių variklių uždegimo sistemų diagnozavimo ir priežiūros technologiją.

6. Suprojektuoti apnašų šalinimo nuo uždegimo žvakės įrenginį.

7. Atlikti UAB „Autima“ ekonominį įvertinimą.

8. Atlikti darbų saugos ir ekologinį įvertinimą.

PROFESINIŲ KOMPETENCIJŲ SĄRAŠAS

Veiklos sritis Profesinės kompetencijos Puslapio numeris

Mašinų techninis eksploatavimas 1. Naudotis techninės informacijos šaltiniais. 5

Konstravimas 2.
Konstruoti mašinų techninės eksploatacijos ir remonto technologijos įrangą. 33

Įmonės veiklos organizavimas 3. Organizuoti įmonės gamybinę veiklą;

4. Užtikrinti gamybinės veiklos kokybę. 39

40

Vadovavimas personalui 5. Organizuoti darbuotojų samdą;

6. Motyvuoti darbuotojus;

7. Gebėti bendrauti ir bendradarbiauti. 38

39

40

Įmonės veiklos planavimas ir jos būklės kontrolė 8. Vertinti įmonės veiklą.

9. Apibendrinti ir pateikti ekonominę informaciją 21

44

Automobilių priežiūros specializacijos

Automobilių techninis eksploatavimas 10. Išmanyti automobilių techninės priežiūros technologiją ir organizavimą;

11. Vertinti automobilių techninei priežiūrai ir diagnostikai reikalingus įrankius ir įrengimus. 29

37

Automobilių techninės priežiūros įmonės kūrimas 12. Gebėti parengti automobilių techninės priežiūros įmonės technologinį projektą 25

1. AUTOMOBILIŲ VARIKLIŲ UŽDEGIMO SISTEMŲ DIAGNOZAVIMO IR PRIEŽIŪROS TEORINIS PAGRINDIMAS

1.1. Uždegimo sistemų konstruktyviniai ypatumai

Yra šešios uždegimo sistemos. A. Kirka ir A. Slavinskas (2001) detaliai aprašo automobilių variklių uždegimo sistemų paskirtį, klasifikaciją ir priežiūrą.

Klasikinės baterinės uždegimo sistemos paskirtis yra generuoti uždegimo įtampą, reikalingą, kad visuose variklio darbo režimuose galėtų susidaryti uždegimo kibirkštis, ir uždegimo įtampą reikiamu (uždegimo) momentu tiekti uždegimo žvakei.

Uždegimo sistemos veikimo principas parodytas 1 paveiksle. Esant įjungtam uždegimo jungikliui ir sujungtiems pertraukiklio kontaktams, uždegimo ritės pirmine apvija teka srovė (pirminė srovė). Pirminėje apvijoje sukuriamas magnetinis laukas. Uždegimo momentu pertraukiklio kontaktai atjungiami, dėl ko nutraukiama pirminė srovė. Todėl magnetinis laukas nyksta ir uždegimo ritės antrinėje apvijoje transformatoriaus principu generuoja uždegimo įtampą.

Šioje uždegimo sistemoje pirminę srovę uždegimo momentu nutraukia pertraukiklio kontaktai. Uždegimo ritės paskirtis – generuoti kibirkštiniam pramušimui reikalingą įtampą.1 pav. Klasikinės baterinės uždegimo sistemos sandara.

Kadangi dažniausiai naudojama viena uždegimo ritė, daugiacilindriams varikliams reikalingas srovės skirstytuvas. Jo paskirtis – nustatytu eiliškumu, atitinkančiu variklio darbo tvarką, uždegimo žvakėms tiekti uždegimo įtampą. Variklio darbo tvarka priklauso nuo jo konstrukcijos, todėl jos keisti negalima.

Skirstiklis, pertraukiklis ir uždegimo paskubos reguliatorius skirstytuve sudaro vieną konstrukcinį vienetą. Skirstytuvo viduje arba išorėje prie korpuso tvirtinamas kondensatorius. Dangtelyje yra lizdai aukštosios įtampos laidams. Centriniame lizde tvirtinamas laidas iš uždegimo ritės. Uždegimo įtampa per spyruoklės spaudžiamą antlinį elektrodą perduodama skirstikliui, o pastarojo elektrodu – šoniniams elektrodams. Iš jų aukštosios įtampos laidais uždegimo įtampa perduodama uždegimo žvakėms.

Pertraukiklio paskirtis – įjungti ir išjungti priminę srovę. Pirminės srovės išjungimo momentas kartu yra ir uždegimo momentas. Pertraukiklio kumšteliai atjungia ir sujungia pertraukiklio kontaktus. Taip išjungiama ir įjungiama pirminė srovė.

Kondensatoriaus paskirtis – pagreitinti pirminės srovės nutraukimą ir neleisti kibirkščiuoti pertraukiklio kontaktams. Uždegimo sistemoje atsijungiant pertraukiklio kontaktams, pirminė srovė trumpą laiką teka per kondensatorių. Per tą laiką kumštelis atstumia kontaktų paviršius toliau vieną nuo kito. Susidariusio įtampos nebeužtenka, kad susidarytų kibirkštis, arba ji tik silpna.

Įsikrovus kondensatoriui, pirminėje apvijoje magnetinis laukas išnyksta. Taip antrinėje apvijoje gaunama reikalinga 5 – 25 kV uždegimo įtampa.

Kondensatoriui sugedus padidėja kontaktų kibirkščiavimas, todėl jie dyla. Uždegimo įtampa stipriai sumažėja.

Uždegimo paskubos reguliatoriaus paskirtis – keisti uždegimo momentą. Jis keičiamas, kad visuose darbo režimuose būtų didžiausia variklio galia, mažiausios degalų sąnaudos ir mažiausiai nuodingų medžiagų deginiuose. Kadangi variklio darbo režimas, ypač važiuojant mieste, nuolat keičiasi, turi būti nuolat keičiamas ir uždegimo momentas.

Uždegimo momentas reguliuojamas priklausomai nuo to ar variklio apkrova maksimali, ar dalinė. Per didelis uždegimo momento perstūmimas ankstinimo kryptimi gali sukelti detonacinį degimą. Tai gali sugadinti variklį. Uždegimo momentą keičia automatiniai uždegimo paskubos reguliatoriai. Dažniausiai tai išcentrinis ir vakuuminis reguliatoriai.

Išcentrinis reguliatorius keičia uždegimo momentą priklausomai nuo variklio sūkių dažnio, pasukdamas kumštelis skirstytuvo veleno sukimosi kryptimi. O vakuuminis reguliatorius keičia priklausomai nuo variklio apkrovos, pasukdamas pertraukiklio plokštelę, o kartu ir jo kontaktus, prieš veleno sukimosi kryptį. automobiliuose be katalizatoriaus vakuuminis reguliatorius taip pat naudojamas, kad nuodingųjų medžiagų kiekis deginiuose būtų mažesnis. Tai įmanoma pavėlinant uždegimo momentą tuščioje eigoje ir stabdant varikliu. Reguliatoriuje be vakuumo kameros įrengiama „vėlinimo kamera“. Ji pasuka pertraukiklio plokštelę skirstymo veleno sukimosi kryptimi. Vėlinimo
įsiurbimo kolektoriumi sujungiama žemiau droselio sklendės, nes esant tuščiai eigai ir stabdant varikliui ten būna didžiausias išretėjimas. Vakuuminis reguliatorius veikia nepriklausomai nuo išcentrinio, jis papildomai keičia uždegimo momentą.

Uždegimo žvakės paskirtis – uždegimo ritės sukuriamą įtampą perduoti į cilindrą. Uždegimo įtampa tarp žvakių elektrodų sukuria uždegimo kibirkštis. Žvakės darbo patikimumas priklauso nuo tarpo tarp elektrodų ir žvakės kaitrinio skaičiaus. Nors esant dideliam tarpui tarp elektrodų gaunama ilga ir stipri uždegimo kibirkštis, tačiau tam reikalinga aukšta įtampa. Kad užsiteršus arba išdilus elektrodams nesutriktų uždegimas, reikia turėti tam tikrą uždegimo tampos rezervą. Todėl tarpas tarp elektrodų daromas kiek galima mažesnis.

Žvakės elektrodų forma turi įtakos žvakės ilgaamžiškumui, šiluminiam laidumui, reikalingai kibirkščiai sukelti įtampai, degaus mišinio paskirstymui. Žvakių konstruktyviniai ypatumai pateikti 2 paveiksle.2 pav. Žvakių konstruktyviniai ypatumai: a) – masinis elektrodas yra virš centrinio elektrodo, b)  masinis elektrodas yra virš centrinio elektrodo ir izoliatorius yra iškeltas virš korpuso, c) – su šoniniu masiniu elektrodu, d) – su trimis masiniais elektrodais, e)– su trikampiu masiniu elektrodu.

Kaitriniu skaičiumi vertinamas žvakės atsparumas šiluminei apkrovai. Kad žvakė patikimai dirbtų, izoliatoriaus kojelės temperatūra turi būti tarp savaiminio nusivalymo temperatūros ir kaitrinio uždegimo temperatūros. Jei ji žemesnė už savaiminio nusivalymo temperatūrą, ant žvakės patenkantys nešvarumai nenusivalo. Taip susidaro lygiaverčios jungtys, dėl kurių sutrinka uždegimas. Jei temperatūra viršija kaitrinio uždegimo temperatūrą, atsiranda kaitrinio uždegimo pavojus, sukeliamas detonacinis degimas.Elektrinėse baterinėse uždegimo sistemose pirminės grandinės srovę junginėja jau nebe pertraukiklio kontaktai, o elektroniniai elementai (tranzistorius, tiristorius). Todėl šios sistemos dar skirstomos į tranzistorines ir kondensatorines (tiristorines). Kad elektroniniai elementai, sudarantys komutacinį įtaisą, junginėtų pirminę srovę, juos reikia valdyti. Tai atlieka uždegimo paleidikliai, kurie tiekia elektrinius impulsus, todėl dar vadinami impulsų daviniais. Naudojami šie davikliai: pertraukiklio kontaktai, induktyvinis daviklis ir Holo davikli.

Tranzistorinėje uždegimo sistemoje pirminę srovę junginėja tranzistorius. Šios sistemos dar vadinamos tranzistorine baterine arba tranzistorine ritine uždegimo sistema.

3 paveiksle pavaizduota pagrindinė tranzistorinės uždegimo sistemos grandinė, kurioje impulsų daviklis yra pertraukiklio kontaktai. Norint pagerinti valdymą ir patikimai atidaryti perjungimo tranzistorių V2, 5 paveiksle pavaizduotame komutaciniame įtaise yra antras tranzistorius V1.

Tranzistorinėje uždegimo sistemoje pertraukiklio kontaktai junginėja tik mažą maždaug 0,2 amperų valdymo srovę. Kadangi pertraukiklio kontaktų neveikia aukšta įtampa, jie nekibirkščiuoja, dėl to mažai dyla. Šioje sistemoje kondensatorius nereikalingas. Pirminėje grandinėje teka stipresnė srovė, todėl gaunama aukštesnė antrinė įtampa ir padidėja uždegimo įtampos rezervas.

Kondensatorinėje uždegimo sistemoje uždegimo energija sukaupiama kondensatoriuje. Šis išsikrauna per tiristorių. Kadangi šioje sistemoje jungiklis yra tiristorius, tai ji dar vadinama tiristorine uždegimo sistema, o dėl aukštos įtampos pirminėje grandinėje (maždaug 400 V) – aukštosios įtampos kondensatorine uždegimo sistema.

3 pav. Pagrindinė tranzistorinės uždegimo sistemos grandinė.

Kondensatorinė uždegimo sistema buvo sukurta didelės galios sportinių ir lenktyninių automobilių varikliams, taip pat motociklų ir rotoriniams varikliams. Šią sistemą sudaro kondensatorius, kondensatoriaus krautuvas, uždegimo transformatorius ir galios jungiklis – tiristorius (4 pav.).

Kondensatorinės uždegimo sistemos veikimo principas yra kitoks, negu klasikinės baterinės ir tranzistorinės (4 pav.). Kondensatorinėje uždegimo sistemoje tiristorius naudojamas kaip elektroninės galio jungiklis, nes jis, lyginant su tranzistoriumi, gali junginėti stipresne sroves ir yra mažiau jautrus aukštoms įtampoms.

4 pav. Tranzistorinės (a) ir kondensatorinės (b) uždegimo sistemų palyginimas.

Skirtingai negu ritinėje uždegimo sistemoje, kondensatorinės uždegimo sistemos uždegimo transformatoriuje energija nekaupiama, jis veikia kaip transformatorius. Energijos kaupiklis yra kondensatorius, kurį, kol tiristorius uždarytas, krautuvas įkrauna maždaug iki 400 V. Uždegimo momentu tiristorius atsiveria, ir kondensatorius išsikrauna per uždegimo transformatoriaus pirminę apviją. Antrinėje jo apvijoje susidaro uždegimo įtampa. Tiristorius gali būti valdomas pertraukiklio kontaktais arba induktyviniu davikliu.

Kondensatorinės uždegimo sistemos privalumai yra tie, kad didesnis uždegimo įtampos rezervas, visoje sūkių dažnių srityje variklis greičiau pasiekia maksimalią galią, o deginiuose yra mažiau nuodingųjų medžiagų, labai nejautri lygiagrečioms jungtims antrinėje grandinėje.

Lyginant su ritine uždegimo sistema, visoje sūkių dažnių srityje gaunama aukštesnė ir pastovesnė maksimali uždegimo įtampa.
trūkumas – maža kibirkšties degimo trukmė. Dėl šios priežasties jos retai naudojamos serijinės gamybos automobiliuose. Kad būtų galima užtikrinti patikimą uždegimą, į tai svarbu atsižvelgti konstruojant variklį. Todėl variklyje esančios ritinės uždegimo sistemos negalima pakeisti kondensatorine.

Induktyviniame pertraukiklyje uždegimo signalo formavimui naudojama induktyviniame daviklyje generuojama įtampa. Ji naudojama generatoriaus principu. Gaunama įtampa komutaciniame įtaise transformuojama į perjungimo tranzistoriaus valdymo impulsą. Naudojami tokie induktyviniai pertraukikliai: induktyvinis pertraukiklis srovės skirstytuve ir prie alkūninio veleno.

Tranzistorinė uždegimo sistema, kurioje yra induktyvinis pertraukiklis srovės skirstytuve, vadinama tranzistorine uždegimo sistema su induktyviniu davikliu (TUS-i). Vietoj pertraukiklio kontaktų skirstytuve yra magnetinis impulsų daviklis. Vietoj kumštelių ant skirstytuvo veleno pritvirtintas impulsų daviklio ratas (rotorius). Jis turi tiek dantų, kiek variklyje yra cilindrų. Veleną juose gerai pritvirtintas nuolatinis magnetas, kuris kartu su rite (indukcinė apvija) ir statoriaus

dantimis sudaro vieną detalę.

Induktyvinio pertraukiklio prie alkūninio veleno uždegimo impulsui formuoti naudojamas smagračio krumpliuotasis vainikas. Šis daviklis sudarytas iš nuolatinio magneto ir ritės. Krumpliniam diskui sukantis kartu su alkūniniu velenu, keičiasi ritę kertančio magnetinio lauko stiprumas, todėl joje indukuojama įtampa. Jei krumpliniame diske trūksta vieno krumplio, šioje vietoje indukuojama aukštesnė įtampa, nes didesnis yra magnetinio lauko stiprumo kitimas. Šią aukštesnę įtampą komutacinis įtaisas naudoja uždegimui įjungti. Toks pertraukiklio tipas yra tikslesnis, negu esančio srovės skirstytuve, ir naudojamas, pvz., „Motronic“ sistemoje.

Pertraukiklis su Holo davikliu uždegimo signalą formuoja iš Holo daviklyje gaunamos įtampos. Holo daviklis (5 pav.) skirstytuve tvirtinamas vietoj pertraukiklio kontaktų. Holo daviklį valdo prie skirstiklio pritvirtintas cilindrinis rotorius su išpjovomis. Holo generatoriuje yra puslaidininkis, kuriame generuojama Holo įtampa, ir elektroninis integrinis stiprintuvas. Holo davikliui pritaikytas Holo efektas (Edwin Herbert Hall, amerikiečių fizikas, 1855 – 1938).

Visiškai elektroninė uždegimo sistema su elektroniniu aukštosios įtampos skirstymu – tai charakteristikas naudojanti uždegimo sistema, neturinti besisukančio uždegimo įtampos skirstytuvo.

5 pav. Srovės skirstytuvas su Holo davikliu.

Uždegimo įtampos skirstytuvo be judančių detalių privalumai tie, kad nėra besisukančių detalių, mechaninio dilimo, mažesnis aukštosios įtampos laidų jungčių skaičius ir nėra aukštosios įtampos laidų arba jie trumpesni.

Elektroninių uždegimo sistemų galia yra didesnė, negu, tradicinių uždegimo sistemų. Ji yra tokių galių srityje, kurios pavojingos žmogaus gyvybei. Tai taikytina tiek pirminei, tiek antrinei uždegimo sistemos grandinei.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 2578 žodžiai iš 8524 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.