B sruga dievų miškas
5 (100%) 1 vote

B sruga dievų miškas

???Dievų miškas“ – atsiminimų knyga, kurioje B.Sruoga aprašė ne tik skausmą

ir pažeminimą. Jis sugebėjo aprašyti ir juoką sukeliančius įvykius bei

charakterius.

B.Sruoga – šakoto talento rašytojas. Knyga „Dievų miškas“ – atsiminimai

apie koncentracijos lagerį. Joje rašytojas kelia gilius klausimus : kodėl

atsirado nežmoniška fašizmo ideologija, kodėl žmogus virsta žvėrimi.

Knygą autorius parašo per keletą mėnesių, grįžęs iš Štuthofo koncentracijos

stovyklos. 1945 metais. Griežtai laikydamasis tikrovės faktų, rašytojas

pasiekė plačių meninių apibendrinimų, sukūrė įsimenančius ir giliai

jaudinančius žmogaus ir žmogiškumo dramos fašistinėje sistemoje paveikslus.

Pasakojimas „Dievų miške“ suskirstytas į mažus skyrelius: informuojančius,

apibendrinančius, portretinius. Pasakojimas ramus, bet aštrus ir

smingantis. Pagrindiniu ginklu prieš nežmonišką lagerio tikrovę jis

pasirenka juoką. Rašytojas nesistengia graudinti, nesileidžia į dūsavimus.

Ironija, atsainumas, sarkastiškas pasakojimo būdas – tokį stilių knygai

pasirenka B.Sruoga. Rašytojui labiausiai rūpi žmogus. Lageryje nėra nieko

švento. Žmogus niekinamas, iš jo tyčiojamasi, jis žeminamas. Jis – darbo

jėga, daiktas, kurį galima daužyti, trypti. Mirtis lageryje kasdieniška,

purvina, netekusi paslapties. Miršta šimtai. Lagerio taisyklė – bet kokia

kaina išlikti. Skųsk, mušk, niekink – toks būsi reikalingas viršininkams.

Tik retkarčiais „dievų miške“ išvysi žmogiškumo švystelėjimą – verkia

esesininkė mergina, palydėjusi į mirtį koloną žydų tautybės moterų. Kuo

rūstesni laikai, tuo tvirtesnis žmogus turi būti. Rašytojas nepalūžo šiame

pragare.Jam padėjo žmonės, sugebėję atsilaikyti prieš aplinkos žvėriškumą.

Knygoje jis pasakoja, kaip jį globojęs kažkoks nematomas lenkų komitetas,

kaip vieni lenkai gynę lietuvius nuo kitų lenkų – mušeikų, gelbėję nuo

alkanos mirties. Mini jis ir vokiečius, kalinčius lageryje. Knygoje

pabrėžiama visų tautų dorų žmonių vienybė, tarpusavio pagalba. Ne iš karto

„Dievų mišką“ cenzoriai priėmė. Neatitiko jų mąstymo žodžiai, tonas. Juokas

artimas ašarai, juokas kaip žmogaus dvasinė savigyna – toks B.Sruogos

knygos stilius, tuo ji savita XXa. lietuvių literatūroje.

Mano nuomone, įdomiausia lietuvių rašytojo knyga – ,,Dievų miškas” –

garsiausias Balio Sruogos romanas. Mano tikslas atskleisti sarkazmą šiame

B. Sruogos romane. Autorius apie žiaurius dalykus rašė su ironija, pašaipa,

kartais perskaičius norėdavosi juoktis, o vėliau supranti koks šiurpus

dalykas aprašytas. ,,Dievų miškas” paliko turbūt stipriausią įspūdį iš visų

skaitytų kietuvių autorių knygų dėl to, kad joje Štuthofo koncentracijos

lagerio žiaurumai aprašyti labai savitu stiliumiu, nes visi kraupūs įvykiai

yra nupasakojami su humoristine gaidele ir trupučiu ironijos, tarsi nieko

ypatingo ir žiauraus lageryje neįvyko.

Epitetai, kaip klipata, bei trumpi žodeliai, tokie kaip netyčia, trupučiuką

daro didelę įtaką sakinio prasmei. Įvairiausi epitetai yra pritaikomi

charakterizuojant personažus, ypač lagerio viršininkus. Tokia pasirinkta

savita prisiminimų forma žymiai stipriau išryškina visus koncentracijos

stovyklose patirtus baisumus, todėl ji man sukėlė tiek jausmų : užuojautą,

simpatiją ir pagarbą B. Sruogai ir kitiem kaliniams. Pasirodo, žmogus gali

iškęsti nesibaigiančius kankinimus, mušimą keiksmus ir vis dėlto išlikti

žmogumi. Juk Sruoga grįžęs iš ten sugebėjo parašyti tokią įspūdingą knygą,

kurioje susipina ir sarkazmas, juodasis humoras, ir užuojauta, simpatija,

pagarba likimo bendrams. Autorius atvaizdavo visą žmogaus naikinimo

sistemą, parodė stovyklos vadovus, sargybinius, tariamą kalinių savivaldą

ir pačius kalinius. Kūrinyje kankinimo priemonės pasiekia neįtikėtino

fantastiškumo, žmogaus sužvėrėjimas vaizduojamas šiurpiais vaizdais. Į visa

tai žiūrima beteisio, neturinčio vilties išlikti žmogaus žvilgsniu.

Vienintelis ginklas tokioje aplinkoje prieš dvasinę anemiją yra aštri

ironija. Ją autorius naudoja labai meistriškai – tragiškiausi momentai

vaizduojami pro sarkastišką šypseną, sadistų kankintojų portretai piešiami

ironiškomis spalvomis. Tas ironiškas bruožas atsiminimams duoda platesnę

plotmę, gilesnį žvilgsnį, patį vaizdavimą iškelia iš protokolinio

daiktiškumo į literatūros meno sritį. „Dievų miškas“ atskleidė hitlerinės

priverčiamųjų darbų stovyklos tikrovę. Tačiau kūrinys turi ir platesnės

apibendrinančios reikšmės. Panašūs vaizdai kartojasi kiekvienos

totalitarinės sistemos žmonių naikinimo pragare, ypač Sibire. Nors kūrinyje

veiksmo nedaug, bet pats vaizdavimo būdas yra toks gyvas, kad kūrinys

intriguoja ir yra skaitomas kaip įdomus romanas. Balio Sruogos biografija

Balys Sruoga gimė 1896 m. vasario 2 dieną Baibokuose (Biržų rajone). Jis

buvo poetas, dramaturgas, kritikas, vertėjas, publicistas, literatūros ir

tautosakos tyrinėtojas. Mokėsi Panevėžio realinėje gimnazijoje, nuo

ketvirtos klasės uždarbiavo privačiomis pamokomis. 1912 m. pradėjo

spausdinti savo kūrinius ,,Aušrinėje”, ,,Rygos Naujienose”, ,,Lietuvos

žiniose”, ,,Naujam take”, literatūros žurnale ,,Vavorykštė”. 1914 m. įstojo

į Petrogrado miškų institutą, vėliau studijavo literatūrą Petrogrado ir

Maskvos
universitetuose. Šalia studijų, B.Sruoga domėjosi teatru, dalyvavo

lietuviškuose vaidinimuose. Maskvoje B.Sruoga parašė dauguma savo geriausių

lyrinių kūrinių. 1918m. B.Sruoga grįžo į Lietuvą. Kurį laiką dirbo mokytoju

Vilniuje. Persikėlęs į Kauną, dirbo Spaudos biure, Lietuvos dienraščio

redakcijoje, rašė daug publicistinių straipsnių. B.Sruoga buvo vienas iš

satyrinio Vilkolakio teatro organizatorių, rašė teatrui scenos veikalus,

įsitraukė ir į politinę veiklą,dalyvavo Šaulių sąjungos, Meno kūrėjų

draugijos, žurnalistų sąjungos veikloje. 1921m. B.Sruoga išvyko į Miuncheno

universitetą. Studijavo slavistiką, teatro ir meno istorijas. 1924m. apgynė

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 894 žodžiai iš 2979 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.