Banko indėliai
5 (100%) 1 vote

Banko indėliai

Įvadas

Šiandien nerasime nei vienos žmogaus veiklos srities, kur būtų galima apsieiti be pinigų. Pinigai – visuotinis vertės ekvivalentas, atliekantis mainų, kaupimo, vertės mato, cirkuliacijos ir mokėjimo priemonių funkciją. Pinigai gali būti viskas, kas visuotinai imama mainais į prekes ir paslaugas. Valstybės apyvartoje naudoja kelias pinigų rūšis:

1. Grynuosius pinigus (valiuta). Valstybės išleisti banknotai ir monetos.

2. Čekius.

3. Komercinius vertybinius popierius.

4. Indėlius iki pareikalavimo.

5. Terminuotus indėlius bei taupomuosius indėlius.

Kas dieną naudojami ir geriasiai mums pažystami grynieji pinigai (litai ir centai) yra legali teisėta mokėjimo priemonė Lietuvoje. Tai reiškia, kad pagal įstatymus jie turi būti priimami, kai mokame už prekes ir paslaugas bei grąžiname skolas.

Verslo srityje daugiausiai mokėjimų yra atliekama banko pinigais, kurie susideda iš banknotų, monetų bei banko depozitų. Depozitas – materialinė vertybė, atiduota valstybinei ar kitai kredito įstaigai saugoti, arba indėliai banke ar taupomojoje kasoje palūkanoms gauti, kurie tam tikromis nustatytomis sąlygomis, grąžinami juos davusiam asmeniui arba jo nurodymu perduodami kitam asmeniui.

Didesnę gyvenimo dalį mes uždirbame ir leidžiame pinigus, tačiau išlaidos retai sutampa su pajamomis. Kartais pajamos viršija išlaidas, o kartais atvirkščiai. Kai uždirbate (ar gaunate kitu būdu – išlošiate, paveldyte) daugiau nei einamosios būtinosios išlaidos, susidaro pinigų suma, kurią galima investuoti.

Kadangi pinigai gali būti panaudoti prekių bei paslaugų pirkimui bet kada, kai tik atsiranda poreikis, todėl pinigai yra patogus turto laikymo būdas.

Šeimos santaupos – tai šeimos pajamų dalis kuri lieka sumokėjus visus mokesčius ir atskaičius už prekes ir paslaugas. Santaupas galima laikyti namuose (“kojinėje”), tada po tam tikro laiko gali juos paveikti infliacija. Infliacijos metu jų perkamoji galia gali sumažėti, tai taip laikant rizikuojama. Galimos ir gaisro rizikos bei vagystės ir t.t. Tačiau galima santaupas padėti į banką, taip sumažinti riziką bei po tam tikro laiko jų suma padidės. Ekonomistai sako, kad pagrindinė santaupų atsiradimo priežastis – dabartinio vartojimo atsisakymas mainais už didesnį vartojimą ateityje. Mainų santykis tarp ateities ir dabartinio vartojimo vadinamas palūkanų norma, rodančią jūsų būsimąjį pelną.

Banko indėliai

Banko indėlis – pinigai, patikėti finansiniam tarpininkui, atidarant čekinę, taupomąją ar kitą sąskaitą.

Čekis – Tai indėlio savininko išrašytas įsakymas bankui išduoti arba pervesti į kitą sąskaitą tam tikrą pinigų sumą iš čekį pasirašiusio asmens einamosios sąskaitos.

Banko indėlis yra kaip ir investicijos forma, kuri duoda pelną. Tai yra paprasčiausia ir labiausiai paplitusi investicija. Galite turėti indėli tiek nacionaline valiuta tiek ir užsienio valiuta. Indėliai skiriasi ir taupymo tikslais, ir mokomomis palūkanomis, ir kitomis galimybėmis, kurias suteikia bankai atskiroms indėlių rūšims, pavadinimais.

Banko sąskaitas galima atsidaryti taip:

1. Lietuvos respublikos ir užsienio valstybių piliečiai, pateikę banko darbuotojui pasą ar kitą asmenį indentifikuojantį dokumentą su asmens kodu, nuotrauka ir parašu.

2. Asmenys be pilietybės, pateikę leidimą nuolat gyventi Lietuvoje.

3. Įmonės atstovas, atidarydamas įmonės vardu indėlio sąskaitą, pateikia bankui šių dokumentų originalus arba notaro patvirtintus nuorašus:

1. įmonės registracijos pažymėjimą,

2. įstatus (nuostatus, statutą),

3. įgaliojimą atstovauti įmonei (jei reikia),

4. įgaliotasis asmuo turi pateikti asmenį identifikuojantį Valstybės institucijų išduotą dokumentą su nurodytu asmens kodu ir nuotrauka,

5. turėti su savimi firmos antspaudą.

Indėliu sąskaitos atidaromos klientui ir bankui pasirašius nustatytos formos sutartį.

Vykdydamas kito asmens pavedimą atidaryti indėlio sąskaitą jo vardu, klientas turi pateikti notaro pavirtintą įgaliojimą. Bendrą indėlio sąskaita gali atidaryti keli asmenys (bendraindėlininkai) pasirašomojoje indėlio sąskaitos sutartyje nurodydami, ar disponuos indėliu kartu, ar kiekvienas atskirai. Asmuo, kurio naudai atidaroma sąskaita, indėlininko teises ir pareigas įgyja kai pasirašoma sutartis, arba kai atvyksta į banką ir pateikia dokumentą.

Indėlių sąskaitos gali būti atidaromos ir nepilnamečiams. Nepilnamečiai turėtų pateikti mokyklos, savivaldybės ar kitos įstaigos išduotą dokumentą, kuriame antspaudu patvirtinta jo asmens nuotrauka ir gimimo data.

Kiekvieno banko indėlio rūšys ypatybės pavadinimai gali šiek tiek skirtis. Antra vertus, ne visi bankai siūlo tokias pačias ir indėlių rūšis arba skiriasi panašių indėlių pavadinimai. Smulkiau apie kiekvianą indėli reikia teirautis banke atidarant sąskaitą. Patartina informacijos surinkti iš kelių 3banku ir taip išsirinkti tinkamiausia sąskaitos rūšį ar didžiausią pelningumą nešantį indėlį. Indėliais dažniausiai norima taupyti ir tai pasirenkama visai neatsitiktinai. Kad juos taupyti banke vienas iš pagrindinių motyvų yra tai, kad yra palūkanos, arba, kitaip tariant, pajamos iš to, kad leidžiame kitiems naudotis savo pinigais (kapitalu). Bendriausia prasme palūkanos yra tam tikras paskolintų pinigų prieaugis.
Palūkanos gali būti vertinamos kaip procentais per metus išreiškiant kaina. Bankas moka palūkanas savo indėlininkams, nes faktiškai skolinasi iš jų pinigus.

Banko indėliai – viena didžiausių JAV finansinio turto rūšių. Tai taupomieji, terminuotieji, indėliai iki pareikalavimo ir kt. Indėliai JAV Bankų indėlių suma didesnė kaip 2000 mlrd. dol. Bankų indėlių rinkos pasižymi tuom, kad visada prekiaujama pagal noiminalinę vertę. Šių indėlių pirkėjai, arba savininkai, žino, kad jie vėl atsiims indėlius iš banko už tą pačią dolerio pirkimo kainą – gauti 100 centų už dolerį.

Indėliai, kaip finansinis turtas, yra ypač naudingi dėl likvidumo; šių indėlių savininkai yra visiškai ramūs dėl indėlių vertės, bet kur kas mažiau tikri dėl kainos, kuri indėlį galima pakeisti į pinigus. Tam tikrais atvėjais indėlių savininkas gali pasiimti indėlį prieš sutartą terminą, nors tokiu atvėju gali būti numatyta ir bauda.

Einamosios banko sąskaitos

Jos patogiausios tvarkyti kasdieninius finansinius reikalus. Turėdamas banko sąskaitą, galite:

• Papildyti indėlį grynaisiais pinigais banko kasoje, litus į sąskaitą gali mokėti pats indėlininkas arba kitas asmuo (kartais nurodoma, kad įmokėti užsienio valiutą gali tik pats indėlininkas).

• Pirkti/ parduoti valiutą.

• Gauti grynųjų pinigų litais ar užsienio valiuta banko kasoje.

• Įsigyti banko ar kelionės čekių.

• Gauti savo vardu įplaukas į sąskaitą vietiniais ar tarptautiniais mokėjimo pavedimais.

• Pateikti mokėjimo pavedimą litais, jei pinigų gavėjas yra Lietvoje, arba valiuta, jei pinigai siunčiami į užsienį.

• Pervesti pinigus į kortelių atsiskaitomąsiais, terminuotojų, kaupaimųjų indėlių ar kitas sąskaitas jus aptarnaujančiame banke ar kituose bankuose.

• Gauti palūkanas už lėšas terminuotųjų indėlių sąskaitose.

• Pateikti prašyma darbdaviui, kad į banko sąskaitą nuolat pervestu atlyginimą, honorarus.

• Pavesti bankui nurašyti mokesčius ar sutartas sumas trečiųjų asmenų naudai, tiesioginio debeto paslauga (nevisada).

• Atlikti kitas finansines operacijas.

Tvarkyti savo banko sąskaita galite banko filialuose arba elektroniniu būdu (jei tokias paslaugas teikia jūsų bankas). Už lėšas banko sąskaitoje mokamos nustatyto dydžio palūkanos (mažesnės nei už terminuotuosius indėlius). Paprastai tokias sąskaitas bankai atidaro nemokamai (kai kur yra specialus aptarnavimo mokestis), metų palūkanos už kreditinį likutį (pinigus, kurie yra jūsų sąskatoje) yra apie 1 proc.

Taupomieji indėliai

Šis indėlis geras tada, kai norima ateičiai sutaupyti diedesnę pinigų sumą. Už šiuos indėlius mokamos daug didesnės palūkanos nei už einamąją sąskaitą. Priskaičiuotos palūkanos kiekvieną mėnesį pervedamos į taupomojo indėlio sąskaitą ir kitą mėnesį palūkanos skaičiuojamos jau nuo padidėjusios sumos. Taupomojo indėlio paskirtis atitinka jo pavadinimą – sąskaitoje patogu taupyti lėšas, jei santaupos skirtos butui, automobiliui, buities įrangai ir kt.

Taupomąjį indėlį galite turėti litais, JAV doleriais arba eurais. Į taupomojo indėlio sąskaitą, ne taip, kaip į terminuotojo, priimami ir papildomi įnašai mokėjimo pavedimais arba grynųjų pinigų įmokos. Sąskaitą galima papildyti bet kokia arba banko apibrėžta suma. Taupomąjį indėlį gali turėti ir tvarkyti vienas ar keli asmenys. Sutartyje bendraindėlininkai gali pasirinkti, ar indėliu galės pasinaudoti atvyke kartu, ar atskirai. Antruoju atvėju naudotis patogiau ir pigiau, nei rūpintis įgaliojimu.

Mokėdamas didesnes palūkanas už šios rūšies indėlius, bankai riboja galimybes disponuoti indėliu. Pavyzdžiui, nustatoma, kad per ketvirtį iš kaupiamojo indėlio sąskaitos be mokesčio galite išsiimti grynųjų pinigų ar pervesti į kitą sąskaitą nedaugiau kaip 3000 Lt. Didesnė pinigų sumą be mokesčio iš sąskaitos galėsite išsiimti apie savo ketinimus įspėjęs banką raštu prieš mėnesį, kitaip teks sumokėti bankui tam tikrą mokestį.

Kai kuriuose bankuose taupomojo indėlio pinigus galite panaudoti pirmajam įnašui už perkamą būstą, imdami paskolą tame banke.

Dar galima paminėti kai kuriuos indėlius, siūlomus kai kurių bankų. Jie pagal savybes gali būti tarpiniai tarp ankščiau minėtų.

Terminuotieji indėliai

Terminuotas indėlis yra panašus į taupomąjį. Tačiau jam nustatytas konkretus terminas.

Terminuotieji indėliai – tai taupymo būdas, leidžiantis pasirinkti įvairius indėlio laikymo ir palūkanų mokėjimo terminus. Terminuotojo indėlio sąskaitoje naudinga laikyti lėšas, kurias norite “įdarbinti” apibrėžtą laiką – keliems mėnesiams, metams ar ilgiau. Lietuvoje galima rasti terminuotiesiems indėliams nustatytą laikotarpį nuo 7 dienų iki 5 metų. Terminuotojo indėlio palūkanų dydis priklauso nuo indėlio laikymo banke termino: kuo ilgesnis terminuotojo indėlio laikymo banke terminas, tuo didesnės palūkanos. Sutartyje numatytos palūkanos bus stabilios visą pasirinktą laikotarpį (gali palūkanos keistis ketvirčiais). Terminuotieji indėliai priimami litais ir užsienio valiuta: JAV doleriais ir eurais. Už indėlius kita užsienio valiuta palūkanos paprastai nemokamos. Trumpalaikių terminuotųjų indėlių (iki metų) palūkanos kai kuriuose bankuose pageidaujant gali būti
išmokamos kiekvieną mėnesį ar kas ketvirtį, o indėlių, kurių terminas daugiau nei vieni metai, – kiekvieną ketvirtį ar kiekvienais metais atsižvelgiant į tai, kad nesuėjęs sutarties terminas.pasibaigus indėlio laikymo terminui, indėlininkas gali sudaryti naują sutartį arba įpareigoti banką automatiškai ją pratęsti.

Šiuo metu Jūs matote 33% šio straipsnio.
Matomi 1687 žodžiai iš 5182 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.