Banko sąskaitos sutartis
5 (100%) 1 vote

Banko sąskaitos sutartis

BANKO SĄSKAITOS SUTARTISBanko sąskaitos sutartimi bankas ar kita kredito įstaiga įsipareigoja priimti, saugoti pinigines lėšas, vykdyti sąskaitos turėtojo pavedimus dėl sąskaitoje turimų lėšų, kitas bankines operacijas pagal banko sąskaitos sutartį, o klientas įsipareigoja sumokėti bankui už suteiktas paslaugas ir atliktas operacijas (žr. Civilinio kodekso 6.913, 6.914 ir 6.915 straipsnius). Bankas gali disponuoti kliento sąskaitoje esančiomis lėšomis su sąlyga, kad bus užtikrinta kliento teisė netrukdomai disponuoti to-mis lėšomis. Jis neturi teisės nustatyti ir kontroliuoti kliento pinigų naudojimą ar nustatyti kitokius Įstatymo ar banko sąskaitos sutarties nenumatytus kliento teisės disponuoti sąskaitoje esančiomis lėšomis savo nuožiūra apribojimus.

Banko sąskaitos sutarties sudarymas ir vykdymas apibūdinami Civilinio kodekso 6.914, 6.915, 6.916, 6.918, 6.921, 6.926 ir kituose straipsniuose:

• sudarius banko sąskaitos sutartį, klientui ar jo nurodytam asmeniui banke atidaroma sąskaita sutartyje nustatytomis sąlygomis;

• bankas privalo sudaryti banko sąskaitos sutartį su klientu, kuris kreipėsi su prašymu atidaryti sąskaitą, pagal banko paskelbtas tam tikros sąskaitos rūšies atidarymo sąlygas, turinčias atitikti įstatymų ir bankų veiklą nustatančių teisės aktų reikalavimus;

• bankas neturi teisės atsisakyti atidaryti sąskaitą, jeigu jos atidarymo galimybė yra nustatyta įstatyme, banko veiklos dokumentuose arba bankui išduotoje licencijoje, išskyrus atvejus, kai tokį atsisakymą leidžia įstatymai;

• asmenų, turinčių teisę kliento vardu disponuoti sąskaitoje esančiomis lėšomis, teisės patvirtinamos įstatyme ar kitame teisės akte ir banko sąskaitos sutartyje numatytais dokumentais, kurie nustatyta tvarka turi būti pateikti bankui;

• klientas turi teisę nurodyti bankui nurašyti iš sąskaitos lėšas pagal trečiųjų asmenų reikalavimą. Tokius nurodymus bankas priima, jeigu klientas raštu nurodo būtinus duomenis, leidžiančius identifikuoti asmenį, turintį teisę nurašyti iš sąskaitos lėšas;

• banko sąskaitos sutartyje gali būti numatyta, kad teisė disponuoti sąskaitoje esančiomis lėšomis patvirtinama elektroninėmis mokėjimo priemonėmis panaudojant elektroninį ar asmens parašą, kodą, slaptažodį ar kitus duomenis, patvirtinančius, kad nurodymą davė šią teisę turintis asmuo;

• bankas privalo klientui atlikti operacijas, kurias atitinkamos rūšies sąskaitoms nustato įstatymas, kiti bankų veiklos teisės aktai bei bankininkystės papročiai jeigu banko sąskaitos sutartis nenumato ko kita;

• Jeigu bankas pagal banko sąskaitos sutartį išmoka pinigus iš kliento sąskaitos, neatsižvelgdamas į tai, ar joje yra pinigų (sąskaitos kreditavimas), pripažįstama, kad bankas suteikia klientui atitinkamos sumos kreditą nuo pinigų išmokėjimo dienos;

• banko ir kliento piniginiai reikalavimai, susiję su sąskaitos kreditavimu, banko paslaugų apmokėjimu, palūkanų mokėjimu, baigiasi Įskaitymo būdu jeigu banko sąskaitos sutartis nenustato ko kita;

• draudžiama apriboti kliento galimybę disponuoti sąskaitoje esančiomis lėšomis, išskyrus atvejus, kai sąskaitoje esančios lėšos areštuojamos arba banko atliekamos operacijos sustabdomos įstatymo nustatytais atvejais ir tvarka.

Lėšų iš banko sąskaitos nurašymo tvarka ir eiliškumas apibūdinti Civilinio kodekso 6.922 r 6.923 straipsniuose:

• lėšos iš sąskaitos nurašomos kliento nurodymu;

• be kliento nurodymo lėšos gali būti nurašomos teismo sprendimu, taip pat kitais įstatymo ar banko sąskaitos sutarties numatytais atvejais;

• jeigu sąskaitoje yra pakankamai lėšų visiems pareikštiems reikalavimams patenkinti, lėšos nurašomos pagal kliento nurodymų ir kitų dokumentų gavimo eilę (kalendorinis eiliškumas), jeigu įstatymai nenustato ko kita;

• jeigu visiems pareikštiems reikalavimams patenkinti lėšų sąskaitoje nepakanka, skolininkas privalo nurodyti lėšas nurašyti iš sąskaitos šia eile:

 pirmąja eile nurašomos lėšos pagal vykdomuosius dokumentus dėl žalos, padarytos dėl sveikatos sužalojimo ar gyvybės atėmimo, atlyginimo ir išlaikymo išieškojimo;

Šiuo metu Jūs matote 52% šio straipsnio.
Matomi 614 žodžiai iš 1184 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.