Bendravimo psichologija
5 (100%) 1 vote

Bendravimo psichologija

Tarpasmenybinis bendravimas pasižymi: 1. unikalumas – rodo kad nėra vienodų santykių. 2. nepakiečiamumas – negali būt pakeisti kitais. 3. abipusis priklausomumas – žm priklauso vienas kitam. 4. atsiskleidimas – žm aEko – žm ūkinė veikla, kurioje naudojami ištekliai. Poreikiai – žm biologinės ir soc prigimties sąlygotos reikmės, vartojant darbu sukurtą prekes ir paslaugas. Jie yra neišsenkantys. Eko ištekliai – žemė, darbas, kapotalas. Eko sistemų tipai: natūrinis ūkis, centralizuotai valdomas ūkis, rinkos ūkis. Eko – mokslas apie tai kaip žm ir visuomenė pasirenką vieną iš įvairių gamybos išteklių naudojimo variantų. Mirko – atskirų ūkio komponentų subjektų veikla. Makro – viso šalies ūkio kaip visumos funkcionavimas. Pozityvinė eko – analizuoja esamas situacijas, pateikia faktus jų bevertindama. Normatyvinė – vertina eko reiškinius. Gamybos galimybės – sąlygoja išteklių alteratyvą. Priklauso nuo techologinio pažangumo, kapitalo kieko padidėjimo, dirbančiųjų sk, jų igudžių, išsilavinimo. Eko sistemos – priklauso nuo šalies išsivystymo lygio ir prioriteto. Grynojo kapitalizmo – remiasi privačia priemonių ir individualia eko laisve. Nėra apribojimų. Rinka – pagr rodiklis – kaina nurodo potencialius vartotojus. Paklausa – pirkėjas kuris nori ir gali isugyt pr. Augant kainai, paklausa mažėja. Pirmo būtinump pr – augant pajamoms auga išlaidos. Prie didelių pajamų jos išsilygina. Prabangos pr – be kurių galima išgyvent. Augant pajamoms išlaidos visuomet auga. Nestandartinės nekondicinės pr – gali būt nekokybiškos. Priklauso nuo vartotojo pajamų ir jų pasiskirstymo, kitų pr, kainų svyravimų. Substitutai – vienos pr kainos kyla, tai jos pirkimas mažėja, bet didėja pigesnės pr pirkimas. Pasiūla – gamintojo pozicija. Parduodamos pr ar paslaugos kiekis kurį gamintojas nori ir gali parduoti prie atitinkamos kainos. Pasiūlos dėsnis – augant kainai pasiūla didėja. Bet kainos augimas gali iššaukt konkurenciją. Pr pasiūlos veiksniai: kainos, technologinė pažanga, gamtionės sąlygos, gamybos kaštai, išteklių kainų kitimas. Rinkos pusiausvyra 1 paklausa didesnė už pasiūla – deficitinė rinka. Požymiai: pr trūkumas, eilės, prekybos paribojimai, gamintojas nesirūpina kokybe, negauna didelio pelno. 2 kai patenkintas ir gamintojas ir vartotojas. 3 paklausa mažesnė už pasiūlą. Pr perteklius, mažėja kainos, didėja reklama, asortimento plitimas. Paklausos el: 1 jei prekės nuturi atrimų pakaitalų tada ji kainai neelastinga. 2 elastingumą lemia gyv sk, jų išaugimas skatina paklausos padidėjimą, nes tasiranda daugiau žm norinčių ir galinčių įsigyt pr. 3 sezonas. Sezoninės pr paklausa mažiau elastinga, nei nesezoninė. 4 elastingumas didėja mažėjant naudingumui. 5 nuo visuomenės papročių ir tradicijų. 6 pomėgių. Pasiūlos el– jį įtakoja laikas, elastingesnė per kup trumpesnį laiką. Absoliutus el – kai net mažai pasikeitus kainai įtakoja didelę pasiūlos ir paklausos procentą. Santykinis el – tam tikras kainų pakitimas. Vienetinis el – kiek pakyla kaina, tiek padidėja kiekis. Vartotojo elgsena riboja – kiekinis ir ribinis naudingumas. Bendrasis naudingumas – pasitenkinimas kurį patiria vartotojas suvartojus atitinkamą kiekį produkcijos ar paslaugų. Ribinis naudingumas – kiekvieno papildomos pr ar paslaugos vieneto teikiamas naudingumas. Mažo bir nauding dėsnis – iki tam tikro pr kiekio bendr naud idėja, didėjant vartojimas mažėja. Vartotojo pr ie pasl yra sprendžiamas kl koks pr ar paslaug rinkinys atneš didžiausią bendr naud ir pasitenkinimą jo turimų pinigų ribose. Čia taikoma naudingumo maksimilizavimo taisyklė kad vartotojas gaus maximalų bendrąjį naud,kai kiekvienai pr išleisto piniginio vieneto teikiamas ribinis naudingumas bus lygus visoms kitoms pr išleisto piniginio vieneto nauding. Tik taikydamas šias sąlygas vartotojas gaus maximalų pasitenkinimą. Vartotojo pusiausvyra – situacija kai jis negali padidint savo bendrojo naudingumo mažiau pajamų išleisdamas vienoms pr pirkt ir daugiau kitoms. Vartojimas – vartotojo išlaidų galutinėms pr ir paslaugoms įsigyt visuma. Vartotojo elgsena sąlygoja du pagr veiksniai: ką vartotojas gali įsigyt ir ka nori įsigyt. Vartotojo biudžetas – piniginės pajamos skirtos ir išleistos pr ir pasl įsigyjimui. Remiantis biudžeto tiese: 1 rodo įvairius pr rinkinius, kuriuos vartotojas gali nusipirkti už turimus pinigus prie esamų kainų lygio, jei visas pajamas skirs šioms pr pirkti. 2 visi taškai parodo pr variantus. Esantys į kairę parodo perteklinį biudžetą. 3 visi esantys į dešinę rodo deficitinį biudžetą. Tiesės poslinkius įtakoja: pajamos, kaina. Biudžeto tiesės slinkimas – pajamų padidėjimas arba sumažėjimas esant nekintančioms kainoms peslenka lygiagrečiai į dešinę ar į kairę. Jei paj nekinta, o kinta pr kaina tada keičias tiesės kampas. Jei abiejų pr kainos kinta proporcingai o paj tokios pat išlaikomas lygiagretumas. Biudž tieses pasislinkimai kintant kainoms ir paj pagrindžia kainų indeksavimo būtinumą infliacojos sąlygois. Jei kainos kyla siekiant išlaikyt vartojimo sąlygumą yra nustatomas kainų augimo indeksas ir tada tokiu pat indeksu didinamos asm paj. Abejingumo kreivė – kiekvienas kreivės taškas reikšia vienodą pasitenkinimą arba naudingumo lygį.
Vartotojas yra vienodai abėjingas kiekvienam pr deriniui. Savybės: 1 bet kuris taškas esantis į kairę reikšia mažesnį pr rinkinį, o į dešinę – didesnį. 2 aukštesnė kreivė rodo jog vartotojas pasirinkdamas ją sudarančius pr rinkinius gaus didesnį naudingumą, negu vartodamas rinkinius žemesnėje abejingumo kreivėje. Vartotojo pusiausvyra – gaunama tuose taškuose kur biudž tiesė kerta abejingumo kreivę. Šiuose taškuose vartotojas naudingisuaisi išleidžiapaj. Dar didesnį naudingumą pasiektų jei biudž tiesė kirstų abejing kreiv esančią į dešinę. Gamyba – procesas, kuriame visuomeneij esantys ištekliai naudojami naudingumui sukurti nežiūrint į tai, kokias formas naudingumas pasiekia. Gamyboje naudojami ištekliai – gamybos veiksniai. Rinkoje įmonė perka gamybos veiksnius, juos derina, gamina pr ar paslaugą ir ją realizuoja partnerinė įmonė – sudaro 2 ir daugiau savininkų. Gali būt sukurtas didesnis turtas, didesnis kapitalo kaupimo galimybės, darbų pasidalijimas. Paj aapmokestinamos vieną kart. Lanksti verslo forma. Pažįstamas vartotojas. Blogai, kad gali atsirast konfliktai, išėjus vienam įmonė perregistruojama. Akcinė benrdovė – viena sudetingiausių verslo formų. Didelės kapitalo kaupimo sąlygos. Dažnai vadovauja samdomi darbotojai. Lengva konkuruot rinkoje. Galima akcininkų kaita. Atsiranda konfliktai tarp administracijos ir akcininkų. Dvigubas apmokestinimas. Verslo rinka mažesnė. Įmonių integracija – horizontali – įmonės kurios tarpusavyje susiję ir vykdo vienos rūšies veiklą. Sumažina gamybos ir realizavimo kaštus. Padidėja galimybė kontroliuot veiklą. Vertikali – keletas įmonių apsijungusių tarpusavyje, kurios vykdo griežtai skirtingas operacijas. Sumažinami gamybos, pirkimo, pardavimo ir valdymo kaštai, sumažinamos kainos, didinamos gamybos apimtys. Konglomeratai – įmonės, kurioms būdinga gaminamų pr ir pasl įvairovė. Kaštai – panaudoti ištekliai tam tikram sprendimui įgyvendinti gamybos kaštai – piniginės išlaidos būtinos visiems gamybos veiksmams apmokėti už pr pagminimą ir pasl teikimą. Susidaro visuose verslo srityse. Priklauso nuo gamybos procese naudojamų pajėgumų ir jų apimčių. Įmonėse kaštus skaičiuoja buhalteriai, kurie fiksuoja tai kas įvykę. Eko kaštai – mokėjimas gamybos veiksnių savininkams arba jų pajamos, kurios privalo būt tokio dydžio kad gamybos veiksniai nebūtų naudojami kitose alternatyviose gamybose. Pastovieji kaštai – visos išlaidos, kurios nepriklauso nuo gamybos paimčių. Kintamieji kaštai – priklauso nuo gamybos apimčių. Gamyba – Susideda iš admonistravismo ir pačios gamybos. Pajamos – tai ką mes gaunam realizavę produkciją.

Šiuo metu Jūs matote 34% šio straipsnio.
Matomi 1156 žodžiai iš 3393 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.