Biokomunikacija
5 (100%) 1 vote

Biokomunikacija

Turinys

Turinys 1

Įvadas 2

Gyvūnų bendravimas 3

Vandens bestuburiai 5

Žuvys 6

Vabzdžiai 6

Varliagyviai ir ropliai 9

Paukščiai 10

Sausumos žinduoliai 11

Vandens žinduoliai 14

Tyrimo metodai 16

Išvados 17

Literatūra 18

Įvadas

Visi gyvūnai turi susirasti maistą, partnerį, apsiginti, saugoti teritorijos ribas, rūpintis palikuoniais. Visa tai būtų neįmanoma, jei neegzistuotų gyvūnų komunikacijos, arba bendravimo, sistemos ir būdai.

Komunikacija vyksta, kai gyvūnas ar jų grupė duoda signalą, iškviečiantį atsakomąją reakciją. Paprastai (bet ne visada) signalo siuntėjai ir gavėjai yra vienos rūšies atstovai. Gyvūnas, gavęs signalą, ne visada atsako akivaizdžia reakcija. Pavyzdžiui, dominuojanti grupėje žmogbeždžionė gali ignoruoti pavaldžios beždžionės signalus, tačiau net ir šis niekinimas yra atsakymas, kadangi primena pavaldžiam individui, kad dominuojanti beždžionė užima aukštesnę vietą socialinėje grupės hierarchijoje.

Dauguma rūšių neturi mūsų supratimu „tikros kalbos“. Gyvūnų „kalba“ sudaryta iš santykinai nedaug pagrindinių signalų, būtinų individo ir rūšies išlikimui; šie signalai nesuteikia jokios informacijos apie praeitį ir ateitį ar kitas abstrakčias sąvokas. Tačiau kai kurių mokslininkų nuomone jau artimiausiais dešimtmečiais žmogus galės bendrauti su gyvūnais, greičiausiai su vandens žinduoliais.

Komunikacinis signalas gali būti perduodamas garsu arba garsų sistema, gestu ar kitais kūno judesiais, apimant mimiką, viso kūno ar jo dalių spalva ar padėtimi, kvapiųjų medžiagų išskyrimu bei fiziniu individų kontaktu.

Gyvūnai priima komunikacinius signalus ir kitą informaciją apie išorinį pasaulį naudojantis fiziniais pojūčiais – regėjimu, klausa ir jutimu, o taip pat cheminiais – uosle ir skoniu. Gyvūnams turintiems gerai išvystytą regėjimą ir klausą svarbiausi yra optiniai ir akustiniai signalai. Tačiau daugumai gyvūnų būdingi gerai išvystyti „cheminiai“ pojūčiai. Palyginus nedaug gyvūnų, pagrinde tai primatai, perduoda informaciją naudojant įvairių signalų– gestų, judesių ir garsų – kombinacijas, tai žymiai praplečia jų „žodyno“ galimybes.

Kuo aukščiau gyvūno padėtis evoliucinėje hierarchijoje, tuo sudėtingesni jo jutimo organai ir tobulesnis biokomunikacijos aparatas. Pavyzdžiui, vabzdžių akys negali fokusuotis ir jie mato tik neryškius objektų siluetus, o stuburiniai gyvūnai, atvirkščiai, gali fokusuoti akis ir todėl suvokia daiktus gana ryškiai. Žmogus ir daugelis gyvūnų leidžia garsus balso stygų, esančių gerklose, pagalba. Vabzdžiai leidžia garsus trindami viena kūno dalimi kitą, o kai kurios žuvys „barškina“, spragsėdamos žiaunų dangčiais.

Visi garsai turi būdingas charakteristikas – virpesių dažnį (aukštį), ilgį, ritmą ir pulsavimą. Kiekviena šių charakteristikų turi reikšmę vienam ar kitam gyvūnui, kai kalbame apie komunikaciją.

Žmogaus uoslės organai yra nosies ertmėje, skonio – burnos, tačiau daugelio gyvūnų, pavyzdžiui, vabzdžių, uoslės organai išdėstyti antenose, o skonio organai – galūnėse. Dažnai vabzdžių plaukeliai (sensilai) tarnauja taktilinio jutimo, arba lytėjimo, organais. Kai jutimo organai registruoja aplinkos pakeitimus, pavyzdžiui, naujo vaizdo, skonio ar kvapo atsiradimą, informacija perduodama į smegenis, o šis „biologinis kompiuteris“ rūšiuoja ir integruoja visus gaunamus duomenis taip, kad jo savininkas galėtų atitinkamai reaguoti į juos.

Gyvūnų bendravimas

Biokomunikacija – tai vienos ar skirtingų rūšių individų tarpusavio ryšiai, nustatomi jų leidžiamų signalų gavimo pagalba. Šie signalai (specifiniai – cheminiai, mechaniniai, optiniai, akustiniai, elektriniai ir kt. arba nespecifiniai – lydintys kvėpavimą, judėjimą, maitinimąsi ir t.t.) juntami atitinkamais receptoriais: regėjimo, klausos, skonio, odos jautrumo, šoninės linijos (žuvų) organais, šilumos ir elektros receptoriais. Signalų sudarymas (generacija) ir priėmimas (recepcija) sukuria tarp organų ryšių (akustinių, cheminių ir kt.) kanalus įvairios fizinės ar cheminės prigimties informacijos perdavimui. Informacija, ateinanti skirtingais ryšio kanalais, apdorojama skirtingose nervų sistemos dalyse, o po to lyginama (integruojama) jos aukščiausiuose skyriuose, kur formuojama atsakomoji organizmo reakcija.

Gyvūnų bendravimas palengvina maisto ir tinkamų gyvenimo sąlygų paieškas, apsaugą nuo priešų ir žalingų poveikių. Be komunikacijos būtų neįmanomas skirtingų lyčių individų susitikimas, palikuonių ir tėvų santykiai, grupių formavimasis bei santykių reguliavimas jose (teritoriniai santykiai, hierarchija ir t.t.).

Vieno ar kito ryšio kanalo reikšmė gyvūnų bendravime nevienoda skirtingoms rūšims ir nusakoma rūšies ekologija ir morfofiziologija, susiklosčiusiomis evoliucijos eigoje, o taip pat priklauso nuo besikeičiančių aplinkos sąlygų, biologinių ritmų ir kt. Paprastai biokomunikacija vykdoma naudojant vienu metu kelis ryšio kanalus.

Seniausias ir labiausiai paplitęs ryšio kanalas – cheminis. Kai kurie medžiagų apykaitos produktai, individo išskiriami į aplinką, gali veikti „cheminius“ jutimo organus – uoslę ir skonį – bei yra organizmų augimo, vystymosi ir dauginimosi reguliatoriai, o taip pat signalai,
iškviečiantys tam tikras kitų individų elgesio reakcijas. Pavyzdžiui, kai kurių žuvų patinų feromonai paspartina patelių vystymąsi, tokių būdu sinchronizuojant populiacijos dauginimąsi. Kvapiosios medžiagos, išskiriamos į vandenį ar orą, paliekamos ant grunto ar objektų, pažymi gyvūno užimtą teritoriją, palengvina orientavimąsi bei tvirtina ryšius tarp grupės (šeimos, bandos, spiečiaus, gaujos) narių. Žuvys, amfibijos ir žinduoliai gerai skiria savo ir kitų rūšių individų kvapus, o bendri grupiniai kvapai leidžia atskirti „saviškius“ nuo svetimų.

Vandens gyvūnų bendravime didelę reikšmę turi lokalių vandens judėjimų jutimas šoninės linijos organais. Ši distancinės mechanorecepcijos rūšis leidžia surasti priešą ar grobį, palaikyti tvarką būryje. Taktilinės gyvūnų bendravimo formos (pavyzdžiui, abipusis plunksnų ar kailio valymas) yra svarbios kai kurių paukščių ir žinduolių rūšių vidaus santykių reguliavimui. Patelės ir pavaldūs individai paprastai valo individus dominantus (pagrinde suaugusius patinus). Eilei elektrinių žuvų, nėgių ir miksinų jų sukuriamas elektrinis laukas naudojamas teritorijai pažymėti, padeda orientuotis ir ieškant maisto. „Neelektrinių“ žuvų būryje susidaro bendras elektrinis laukas, koordinuojantis atskirų individų elgesį.

Vizualinį gyvūnų bendravimą, susijusį su jautrumu šviesai ir regėjimo išsivystymu, paprastai lydi susidarymas struktūrų, įgaunančių signalinę reikšmę (spalva ir raštas, kūno ar jo dalių kontūrai), bei ritualinių judesių ir mimikos atsiradimas. Taip vyksta ritualizavimo procesas – diskretinių signalų formavimasis, kiekvienas jų susijęs su tam tikra situacija ir turi konkrečią sąlyginę reikšmę (grasinimas, paklusnumas, ramumas ir t.t.), mažinančią susidūrimus rūšies viduje. Bitės radusios medingus augalus gali „šokio“ pagalba perduoti kitoms rinkėjoms informaciją apie rasto maisto vietą ir atstumą iki jos. Daugeliui rūšių sudaryti jų „padėčių, gestų ir mimikos kalbos“ katalogai – vadinamosios etogramos. Tokios demonstracijos paprastai charakterizuojamos vienų ar kitų spalvos ar formos ypatumų maskuote arba perdėjimu. Optinis gyvūnų bendravimas vaidina itin svarbų vaidmenį atvirų landšaftų gyventojams (stepių, dykumų, tundrų); daug mažesnė jo reikšmė vandens gyvūnams ir krūmynų gyventojams.

Akustinis bendravimas labiausiai išvystytas pas nariuotakojus ir stuburinius. Jo efektyvaus distancinio signalizavimo būdo vaidmuo išauga vandens aplinkoje ir uždaruose landšaftuose (girioje, krūmynuose). Garsinio gyvūnų bendravimo išsivystymas priklauso nuo kitų ryšio kanalų būsenos. Pas paukščius, pavyzdžiui, geros akustinės savybės būdingos pagrinde kukliai spalvotoms rūšims, o ryškios spalvos ir sudėtingas demonstracinis elgesys paprastai lydimas žemu garsinio bendravimo lygiu. Sudėtingų daugelio vabzdžių, žuvų, amfibijų, paukščių ir žinduolių garsą generuojančių mechanizmų diferencijavimas leidžia jiems leisti dešimtis įvairių garsų. Paukščių giesmininkų „leksikonas“apima iki 30 pagrindinių signalų, kurie derinami tarpusavyje, tai žymiai padidina biokomunikacijos efektyvumą. Sudėtinga daugelio signalų struktūra leidžia atpažinti asmeniškai poravimosi ir grupinį partnerį. Kelių paukščių rūšių tėvų ir vaikų garsinis kontaktas užmezgamas, kai paukšteliai dar kiaušiniuose. Kai kurių krabų ir ančių optinio bei paukščių giesmininkų garsinio signalizavimo charakteristikų pokyčių palyginimas parodo didelį skirtingų signalizavimo tipų panašumą. Matomai, optinių ir akustinių kanalų pralaidumas panašus.

Tokiu būdu signalinių struktūrų ir elgesio reakcijų, kurių eigoje jos demonstruojamos, kompleksas sudaro specifinę kiekvienai rūšiai signalinę sistemą. Ištirtų žuvų rūšių specifinių rūšies kodo signalų skaičius svyruoja nuo 10 iki 26, paukščių — nuo 14 iki 28, žinduolių — nuo 10 iki 37. Reiškiniai, panašūs į ritualizavimą, gali pavirsti ir tarprūšinio bendravimo evoliucija. Apsiginti nuo plėšrūnų ieškančių grobį pagal kvapą, kai kurios rūšys aukos suformuoja atbaidančius kvapus ir nevalgomus audinius, nuo plėšrūnų, naudojančių medžioklei regėjimą — atbaidančią spalvą.

Vandens bestuburiai

Vandens bestuburiai pagrinde bendrauja optinių ir akustinių signalų pagalba. Dvigeldžiai moliuskai, ūsakojai vėžiagyviai ir kiti panašūs bestuburiai leidžia garsus, atidarant ir uždarant savo kriaukles arba namukus, o tokie vėžiagyviai, kaip langustai, leidžia garsius krebždenančius garsus, trinant antenomis šarvą. Krabas įspėja ar atbaido ateivius, kratydamas žnyples kol ji nepradeda traškėti, be to, krabų patinai skleidžia šį garsą net artėjant žmogui. Dėl aukšto garso pralaidumo vandenyje signalai, skleidžiami vandens bestuburių, perduodami labai toli.

Krabų, omarų ir kitų vėžiagyvių komunikacijoje didelis vaidmuo atitenka regėjimui. Ryškios spalvos krabų patinų žnyplės privilioja pateles ir tuo pačiu įspėja patinus konkurentus, kad laikytųsi atokiau. Kai kurios krabų rūšys atlieka tuoktuvinį šokį, mojuodami savo didelėmis žnyplėmis tam tikru kiekvienai rūšiai būdingu ritmu. Daugelis giliavandenių jūros bestuburių, pavyzdžiui, jūros kirmėlė Odontosyllis, turi
žibsinčius švytinčius organus, vadinamus fotoforais.

Kai kurie vandens bestuburiai, pavyzdžiui, omarai ir krabai, turi skonio receptorius prie kojų. Kiti neturi specialių uoslės organų, tačiau didžioji kūno paviršiaus dalis jautri cheminių medžiagų buvimui vandenyje. Tarp vandens bestuburių cheminius signalus naudoja žiuželinės infuzorijos (Vorticella) ir jūros gilės, iš Europos sausumos sraigių – vynuoginė sraigė (Helix pomatia). Infuzorijos ir jūros gilės tiesiog išskiria chemines medžiagas, kurios privilioja jų rūšies individus, o sraigės įsmeigia viena į kitą plonas „meilės strėles“, jose yra medžiagos, kuri paruošia recipientą spermos pernešimui.

Eilė vandens bestuburių, pagrinde kai kurie duobagyviai (medūzos), komunikacijai naudoja taktilinius signalus. Jeigu vienas iš didelės duobagyvių kolonijos narių prisiliečia prie kito, pastarasis iš karto susitraukia, tapdamas mažu kamuolėliu. Tuoj pat visi kolonijos individai pakartoja šį elgesį.

Žuvys

Žuvys naudojasi bent trejais komunikacinių signalų tipais: garsiniais, optiniais ir cheminiais, dažnai juos kombinuojant. Žuvys leidžia garsus barbendamos žiaunų dangteliais, o plaukimo pūslės pagalba urzgia ir švilpia. Garso signalai naudojami kviečiant susirinkti į būrį, poravimuisi, saugant teritoriją bei kaip atpažinimo būdas. Žuvys neturi būgnelių ir girdi kitaip nei žmonės. Plonų kaulelių sistema, vadinamasis Veberio aparatas, perduoda virpesius nuo plaukimo pūslės iki vidinės ausies. Žuvų girdimas dažnių diapazonas palyginus siauras – dauguma negirdi garsų aukštesnių už viršutinį „do“ ir geriausiai girdi garsus žemiau trečiosios oktavos „lia“.

Žuvys turi gerą regėjimą, tačiau blogai mato tamsoje, pavyzdžiui, okeano gelmėse. Dauguma žuvų vienaip ar kitaip suvokia spalvas. Tai svarbu poravimosi metu, nes ryški spalva vienos lyties individų, paprastai patinų, privilioja priešingos lyties atstovus. Spalvos pakeitimas yra perspėjimas kitoms žuvims apie tai, kad nereikia brautis į svetimą teritoriją. Dauginimosi laikotarpiu kai kurios žuvys, pavyzdžiui, trispyglė dyglė, šoka poravimosi šokius; kitos, pavyzdžiui, šamukai-katės Ictalurus punctatus demonstruoja grasinimus, atsisukdami į priešininką plačiau įsižioję.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1887 žodžiai iš 6253 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.