Biomechanikos užrašai
5 (100%) 1 vote

Biomechanikos užrašai

1.b/m mokslo sakos:zmogaus b/m,sporto b/m

2.b/m rysys su kt mokslais:mechanika(mokslas apie jegas ir siu jegu sukeliamus efektus),biometrija(biolog tyrimu planavimo ir duomenu apdorojimo matemat statist metod budu visuma),biofizika(fizikos desniu ir teor taikymas,tiriant gyvoj gamtoj vykstancius proc)

3.b/m-moksl,nagr gyvunu ir zm organu mechan savybes ir aktyvius judesius,remiantis mechanikos desniais ir gyvo organz anatom ir fiziolog ypatumais

4.kinematika-mokslas,tiriantis tsk ar kunu judejimu trajektorijas,greicius,pagreicius,neatsizvelgiant i veikiancias jegas

5.kinetika tai-mokslas,tiriantis jegu veikiamu kunu pusiausvyra(statika) ir judejima(dinamika)

6.statika tai mokslas nagrinejantis pussv-oje esanti kuna veikiancias jegas ir jegu momentus

7.dinamika-mechanikos saka,tirianti rysi tarp mechaniniu sistemu judejimo ir jas veikianciu jegu

8.sporto b/m tikslas ir uzdaviniai:jegos panaudojimo,atliekant fizini pratima,efektyvumo ivertinimas.galutin b/m tyrimu tikslas-rasti tobuliausius motoriniu veiksmu atlikimo budus

9.b/m vart koord sist:staciakampe ir kampine

10.atskaitos tsk- ar taskai-nekintantys objektai,pagal kuriuos nusakoma tiriamojo kuno padetis tam tikru laiko momentu

koord asiu susikirtimo vieta

11.sporto praktik vartoj matavimo vnt: koordinat(m), trajektorija(m),poslinkis(m),laiko momentas(s), judejimo trukme(s),judejimo tempas (Hz,1/min.),judej ritmas, greitis(m/s), pagreitis(m/s2), mase(kg),inerc moment(kg*m2),jega(N),jegos mom(N*m), jegos impuls(N*s),jegos moment impuls(N*m*s), darbas(J),galia(W),mechan energ(J)

12.materialiu tsk zmog kunas laikomas tada,kai nagrinej nuotoliai daug didesni uz zm kuno matmenis

13.kietu kunu laikoms zm kunas,kai galim nekreipt demes y kuno atkir daliu judesius ir kuno deformacija

14.kunu sist laikoms zm kunas tad,kai svarbios atskiru kuno daliu ar judejimu ypatybes

15.tsk ar kuno padetis erdvej nustatoma 3 kuno tsk, nesanciu vienoj tiesej,koordinatem-pasirinkus atsk sist 0 tsk(stac koord s)arba 0 linij(kamp koord).stac k s tsk pad erdv nusako jo projekcijos y asis ir siu projekc nuotoliai nuo atsk tsk. Tsk padetis plokstumoje nusakoma 2 koord, padetis tiesioj linijij-1 koordinate

Tsk padet erdvej nustat pagal koord atsk pr atzvl

16.tsk judej erdv forma aprasoma naudojant savoka-trajektorijos kreivumas(k)k=1/R.kai trajek-apskrit lanko formos,jos kreivum k turi pastovu dydi. sudetng traj

atvj,atskiros jos atkar apibd savais kreivum R1,R2

17.tsk trajektorija-jo judejimo erdvinis piesinys. Trajektorijos ilgis parodo tsk nueita kelia

18.poslinkis-judesio rezultt,parodantis kokia kryptimi ir kokiu atstumu nuo prad padeties pasislinko tsk

19.poslinkis nuo nueito kelio skiriasi tuo,kad poslink (vektorin dyd) parodo kokia kryptim ir kokiu atstum nuo pradin padet pasislinko tsk;nueit kelias-tai trajekt ilgis(skaliarinis dydis-neturi krypties)

20.judesiu tempas(daznis)-vienodu judesiu kiekis per laiko vnt/surandamas N=1/∆t=1/s

21.judesio ritmas-atskiru judejimo faziu laiko trukmiu santykis∆t1:∆t2:∆t3 ir tt

22.judesio faze-tam tikro judesio dalies laiko tarpas, kuris pasikartojanc judesiuos pasikartj taip pat/ matuojama- m/s

23.judesys daznai skaidomas y fazes todel, kad cikliniuos judesiuos kartojas tam tikros judesio dalys,tad norint isanalizuot ta judes,reik skaid y fazes

24.judejimo greitis parodo kaip greitai keiciasi zm padetis laike v=delta s/ delta t

25.moment greitis-greitis tam tikru laiko momentu apibreztame trajekt tsk-V=∆s/∆t=s’

26.vidut greitis-toks pastovus greitis su kuriuo tsk ar kunas praeitu ta pati nuotoli per ta pati laika/apsk-figuros plotas:is laiko=greitis V=∆s/∆t reikia nueita kelia padalinti is laiko

27.Sukamajame judesyje naudojamas kampinis greitis, kuris parodo kaip pasikeicia posukio kamps per laiko vnt

28.tsk pagreitis parodo kaip pasikeicia tsk greitis per laiko vnt

29.linijin ir kampin greiciai matuojami:m/s2

30.kunu inertiskumas-fizikines kunu savybes, parodanc,kaip keicias kuno greits veikiant isor jegoms

31.kunu inertiskumas apibudin kuno mase ir kuno inercijos momentu

32.kuno inercijos momentas-tai kuno inertiskumo matas sukamajame judejime/isreisk: tasku masiu ir ju svorio centru atstumų nuo sukimosi asies kvadratu sandaugu sumai

33.kuno pagreitis nuo ji veik jegos priklauso taip: jega atsiranda saveikaujant 2 kunams.Del tos saveikos abu kunai igyja priesingu krypciu pagreicius,tu pagreic dydziai priklauso nuo saveikauj kunu mases:didesni pagreiti ygauna mazesnes mases kunas.

34.Jega- kunu mechaninio tarpusavio poveikio matas. Apskaiciuojama remiantis 2 Niutono desniu F(su bruksn)=m*a(su bruksn)

jega matuojama vnt N

35.jegos momentas-vektor dydis. Sukamaj judesyje jega nagrinejama kuna veikia ne tiesiogiai, bet per jegos peti,tad sukam judejmo pokyciam ivertint ivesta savoka jeg momentas. M=Fd,F-veikianti j,d-j petys

36.jegos impulsas-trumpalaikis jegos poveikis (irklo traukio jega,atsispyrimo j begant…)plotas,kuri apriboja kreives plotis/jis isreisk S=F*t (jega*laikas)

37.zinant jegos impulsa, galim surast greiti taip: kadangi S=F*t=m*a*t=mv, tai v=S/m

38.zinant sportin mase ir atsispyrimo jegos impulsa galim rasti suolio auksti taip:

h=v/2g; Ft=mv; v=Ft/m; h=(Ft/m)/2g

39.judejim kiekis-isvestinis dydis,kai sunku ismatuot kuna veikianciu jegu dydzius,kartu ir jegos impulso dydi.jei zinome,kad kunas del jegos poveikio per laiko interv t pakeite savo greiti nuo pradin greicio v0 iki greicio v1,tai galim uzrasyti F=ma=mx v1-v0/t,is kur
Ft=mv-mv0.tuo atveju,kai prad greitis v0=0, Ft=mv.sandauga mv-jd kiekis arba kuno impulsas

40.kinetinis momentas-kai sukamajame judej kuno inerc momento (I) ir jo kampinio greicio (ω) sandauga yra lygi kuna veikiancio jegos momento (M) ir laiko interv t sandg: Iώ=Mt. sandauga Iώ-kinet mom

41.darbas-tai jegos ir nueito kelio sandauga/A=Fs

42.darbas matuojamas J(dzauliais),J=1N*1m

43.galingumas tai darbas, atliktas per tam tikra laika/jis isreiskiamas P=A/t

44.galingumas matuojamas W(vatais),1W=1J/s

45.kinetine energ nuo potenc skirias tuo,kad kinetin energ-tai kuno judejimo energ,o potenc susijusi su saveikaujanciu kunu tarpusav padetim

46.energija matuojama – dzauliais (J)

47.tiesiog ir netiesiog b/m rodikliu registr metodai: tiesiog-kai registruojam konkretu mums reikalinga rodikli (pvz dinamometru-jega), netiesiog-kai reikalinga rodikli apskaic remdamiesi kitais zinomais dydziais (pvz.vidut greiti,kai turim nuotolio ilgi ir t)

48.matavimo sist sudaro: daviklis, daviklio signalo keitiklis,sio sign stiprintuvas ir sign regulj prietaisas

49.davikliu veikimas paremtas fizikiniai reiskiniais: Omo desnis, tenzoefektu, pjezoelektros efekt, elektromagnetine indukcija, fotoelektros efektu

50.jegos registrav bud- naudoj tenzodinamografines platformos, tenzo davikliai, signalai stiprinami tenzostiprintuvais. Klijuojami prie inventoriaus

51.jegai registruoti vartojami dinamometrai ir dinamografai,tenzodavikliniai dinamometrai

52.tiesioginiai greicio ir pagreicio matavimo budai: greicio-grindziamas Doplerio efektu.Ultragarso banga, atsispindedama nuo judanc obj,keicia dazni.is ultragarso bangos daznio pasikeitimo randamas greiti

pagreicio-prie tamprios plienin ploksteles,kurios 1 galas itvirtin ant pagrindo,o ant kito-pritvirt svoris, priklijuojam tenzovarzos ar pjezokristalai.

53. netiesiog greicio ir pagreicio matavimo budai: atliekam is filmavimo medz gaunamu ciklogramu

54.goniometrija-metodas kampo pokyciams, kampiniams greiciams ir pagreiciams matuoti

55.goniometru veikimo principas-spec davikliais sanariu kampu pokyciai transformuojami y proporcingus elektrinius signalus. Apytiksliam lankstumo nustatymui pasitenkinama linijiniais matavimais

56.optiniai b/mech charakterist registravimo metodai: papr plokscioj fotografija,daugkartines ekspozic fotografija,turine fotografija,ciklografine nuotrauka,strobofotografija, stereofotografija, stereostrobofotografija, filmavimas

57.statiniu veikimu pasizymi tos isores jegos,kurios nepriklauso nuo kuno judejimo greicio aplinkos atzv

58.dinaminiu veikimu pasizymi tokios isores jegos,kurios priklauso nuo kuno judejimo greicio

59.atramos reakcijos jega.zm stovedamas ant atramos veikia ja jega lygia savo svoriui.tokio pat dydzio jega,tik nukreipta priesinga kryptimi,veikia zm. F(su bruksn)=m*ā

60.trinties jega- atsiranda tiesiaeigiai lieciantis kunams ir visuomet nukreipta isilgai lietimosi pavirsiaus F=Nk, N-besiliecianciu kunu slegimo jega, k-trinties koefic. Yra rimties ir slydimo trinties jegos

61.tamprumo jega-tai kuno deformacijos metu atsirandanti jega,Ftampr=-kΔl (k-tamprumo koef,l-deformacij dyd)

62.archimedo jeg atsiranda kai kunas panardintas y kokia tai aplinka, tai jega lygi kuno isstumto skyscio svoriui F=Vρg;V-turis,ρ-lyginamasis svoris,g-pagreit

63.pasipriesinimo jega-jega,kuri kliudo kuno,esancio tam tikroje aplinkoj,judejimui,Rx=S Cx q V2

64.keliamoji jega-tokia jega,kuri veikia kuna,jam sudarant kampa su judejimo kryptimi, Ry=S Cy q V2

65.sunkio jega-tai jega,kuria Zeme traukia y save kunus. Sunkio jega matuojama kuno mases ir laisvojo kritimo pagreicio sandauga; G=m*g

66.kuno svoris P(br)=m*g(br)K svoris-tai jega,kuria Zemes traukiamas kunas veikia atrama arba pakaba.

67.bendras masiu centras tai isivaizduoj tsk, kuriam sukaupta visa sistemos mase ir kury veikia visu sistema sudaranciu grandziu sunkio jegu atstojamoji. Zm kuno BMC vieta priklauso nuo kuno pozos

68.bmc galima surasti eksperimentiniu budu, naudojant spec platformas arba skaiciavimo grafiniu metodu. Skaiciavimo grafinis metodas susideda is etapu:1) kino ar foto juostoje uzfiksuota kuno poza fiz pratimo metu;2) is kino ciklogramu popieriuje nubraiz kuno pozos schema;3)is schemines pozos nustatomos KDMC ir BMC padetys.Kai analizuojami fiz pratimai su irankiais, reikia nustatyti“sportinink+irankis”BMC. 1)Is destyt pateiktu sportininko stangos stumimo start padeciu schem pozu,sportin mases ir ugio,apskaiciuos kuno daliu mases (mj),remdamiesi regresijos lygtim mi=B0+B1M+B2L, B0,B1,B2- regres lygt koeficien. M-sport kuno mase (kg),L-sport ugis (cm). 2)KDMCu padetis nustatysim pagal anatomin orientyrus,atsk pradz laikydami daliu antropometr zymes. Schem pozose atsk pr paprastai laikomas proksimalines kuno dalies galas. KDMC nuotoli nuo antropom zymes apskaic pagal formule li=LiKi;Li-kuno dalies ilgis,Ki-koefic.KDMC padetis pazymim kuno pozos schemose 3) Ismatuoti KDMC koordin x,y ir gautas reiksmes surasyti y lentele. 4)Sistemos “sportinink+stanga” bmc koordinates x,y apskaicuosim pagal x=Σmi yi/Σmi: mi-kuno daliu ir irankio mases, xi,yi-kuno daliu ir irankio masiu centro koordinates.

69. sportininko mase,irankio mase,kuno daliu mases,

70.kuno turio centras-tai isivaizduoj tsk,kuri veikia hidrostatiniu ar skyscio keliamuju jegu atstojamoji. Zm kune turis nera vienodas, todel ktc nesutampa su BMC.Bendras tc 2-6 cm auksciau uz bmc.Tad zm kunas, panardintas y vandeni keicia padeti taip, kad kojos grimzta, o galva kyla.

71.kuno pavirsiaus
centr-isivaizd tsk,kuri veikia oro ar vandens srauto veikianciuju jegu atstojamoji. kpc padetis priklauso nuo zm pozos bei aplinkos srauto krypties. Zmogui judant idealiais greiciais bmc ir pc padetis nulemia pusiausvyros islaikyma

72.b/m sistema susideda is tarpusavyje sujungtu svertu (kaulu),kuriuos valdo atskiros raumenu grupes. B/m sist sudaryta is biomech grandziu

73.b/m grandis-elementariausia (nedaloma) biomech sist dalis (pvz,1 pirsto narelis),b/m pora tai-dvi susijungusio gretimos grandys

74.b/m grandine-susijungusios biokinematines poros

75.uzdaros-neturincios laisvo galo(sonkaul), atviros turincios laisva gala grandines(galunes). Itvirtinus atvir grandin laisva gala, ji tampa uzdara. Atviroje grandineje galimi kiekv atskiros grandies judesiai. Uzdaroj grandin izoliuoti grandziu judesiai negalimi. Judesyje visada dalyvauja kelios gretimos grandys

76.laisves laipsniai-jei kunas niekur nepritvirtintas,jis turi 6 judejimo laisv lps: 3 slenkamieji ir 3 sukamieji judejimai. Kunas gali:1) atlikti 3ju krypciu slenkamaji judejima pagal 3 erdves matavimo kryptis:kairen- desinen (x asis), aukstyn-zemyn(y asis),pirmyn-atgal(z asis);2)suktis apie 3 asis

77.rysio laipsniai tai-kai kunas itvirtinamas bent viename tsk-reiskia ivedamas 1 rysio laipsnis

78.kiekv zm kuno sanarys turi nuo 1 iki 3 laisves laipsn

79.svertu tipai: svertai skirstomi y vienpusius (jegos veikia y 1 puse nuo asies) ir dvipusius (jegos issideste abejose sverto pusese)

80.sverto element-kiekv sverta apibudn:a)atramos tsk ar asis;b)jegu veikimo tsk;c)sverto petis;d)jegos petis

81.svert petis-atstums nuo atrams tsk ik jegs veikimo

82.jegos petis tai trumpiausias atstumas nuo atramos tsk iki jegos veikimo linijos

83.biokinematine pora buti skirtingu tipu svertu gali, kai iv raumenys prisitvirtina skirtingose kaulo vietose (lenkiam raum atzv svertas-vienpus,tiesiam-dvipusis)

84.svertas pusiausvyr bus kai jegu momentu suma=0

85.kaulas sudarytas is-sviezias yra gelsvos spalvos, jo galus denga melsvai balta hialinine kremzle. Visa kaula isskyr kremzl pavirsius,dengia antkaulis- plona jungiamoj aud plokstele, sudaryta is 2 sluoksn: isorin (skaidulin aud) ir vidinio (purusis jung aud). Antkauly daug kraujagysl,limfagyslu,nervu.Jis atlieka apsaugin, maitinimo ir kaulu gaminimo f-cijas. Pasalinus antkl, kaulas zuva. Po antkauliu yra kauline medz. Skiriama kietoji arba kompaktine (sudaro visu kaulu pavirsini sluoksni) ir akytoj kaul medz (sudaro kaulines sijas). Kaulines sijos issdesciusios pagal pagrindines spaudimo ir tempimo jegu kryptis. Spaudimo ir tempimo jega pasiskirsto tolygiai po visa kaula

86.mineraline kaulu dalis sudaryt is kalcio ir fosfatu, ty mazu kristalu, kurie panasus y sintetinius hidroksiapatito kristalus.Sie mineralai sudaro~65-70% sausu medziagu kurie ir daro kaula kieta. Be to, kaulai yra kai kuriu zm org-mui reikalingu mineralu,o ypac kalcio, rezervas

87.kaulo pagrindine medz,supanti mineralizuoto kolageno skaidulas, sudaryta is proteinpolisacharidu, arba glikozaminoglikanu (GAG). Sios medzigaos yra mineralizuotu kolageno skaidulu sluoksnius risanti substancija. Jos sudaro apie 5% tarplastelines medz

88.osteono sandara-jo centre yra kanalelis, kuriuo eina kraujag ir nervin skaidulos.Pats osteons sudarytas is koncetriskai isdestytu mineralizuotos tarplast medz sluoksniu ploksteliu.Isilgai kiekv sluoks issidesciusios mazos ertmes-lakunos. Kiekv is ju turi 1 kaulo lastele-osteocita.Nuo kiekv lakunos atsisakoja mazi kanalelai, sujungdami gretimu kaulin plokstel lakunas ir galiaus pasiekdami osteon kanala.Kiekv osteon turi risancios medz sienele,sudaryta is cementa primenancios pagrindines. Kolageno skaidulu susipynimas osteono viduje padidina kaulo atsparuma mechaniniams poveikiams. Osteono diametras-apie 200 mikronu.

89.akytasis kaul nuo kompaktin skiriasi tuo-kompak aud sudaro kaulo isorini sluoksni-zieve ir pasizymi tankia struktura, panasia y dramblio kaula ir dantis. Akytasis aud sudaryts is plonu ploksteliu arba siju, sudaranciu akyta strukt.Tarpus tarp ploksteliu uzpldo raudon kaulu ciulpai.Komp aud visad supa akyt kaula

90.antkaulio f-ja-isoriniu antk sluoksniu eina kraujag ir nerv skaid, kurios atsisakodamos patenka y kaula ir uztikrina jo gyvybinguma. Vidin antk sluoksnyje yra osteoblastai-lasteles atsakingos uz naujo kaulinio aud augima ir atsinaujinima.Antk dengia visa kaula iki sanarin pavirsiu,kurie padengti sanarinem kremzlem

91.kaulo sandara b/m poziur-b/m-skai y kaulu audin reik ziuret kaip y faziu sudetine medz, kurios 1 faze mineralas,kita-kalogens ir pagrind medz. Svarbiausios kaulu mechan savybes-atsparumas ir standumas.Sias savybes geriausia suprast, tiriant kaulu ar kt pan medz elgesi apkrovos metu,ty veikiant jas isorinem jegom

92.

93.priklausom tarp kaulu apkrov ir deformacij kreive atspindi 3 rodiklius, apibudinancius strukturos atsparuma:1)apkrova, kai struktura gali islikti; 2) liekamoji deformacija; 3) energija, susikaupianti strukturoje iki suardymo. Plotas, kuri riboja kreive iki trukio tsk,rodo strukt energijos atsargas.Kuo didesnis sis plotas, tuo ja apkrovus daugiau energijo susikaupia strukturoj.Strukt standum rodo kreives nuolyds elastin srity.Juo staigesnis nuolydis,tuo standesne medz

94.kaulu b/m savybiu priklausm nuo apkrv krypt- kadangi kaulu struktura yra anizotropine, ty nevienoda skersine ir isilgine kryptimi, todel kaulu atsparumas priklaus nuo to,kokia kryptim veikia apkrov. Vamzdin kaulu atsparum ir standum didziausias veikiant juos isilgine
Kaulai g b tempiami, gniuzdomi, lenkiami,kerpami,sukami ir kombinuotai veikiami. Gyvam org-zme kaulus veikia visos sios apkrovos rusys.Gyvam org-me raumenu, pritvirtintu prie kaulu, susitraukimas keicia apkrovos pasiskirstyma kauluose. Raumenu susitraukimas gali sumazinti ir visai pasalinti kaulu spaudima ar tempima

95.kaulu b/m savybiu priklausom nuo apkrov greicio-kaului turint plastiniu ir elastiniu savybiu, jo b/m elgesys kinta priklausomai nuo greicio,kuriuo jis apkraunamas.Kaulas standesnis ir islaiko didesne apkrova, kai apkraunamas didesniu greiciu

96.kaulo nuovargio kreive-kaulas gal luzt nuo 1 apkrovos,kuri virsija trukio tsk,arba nuo keleto pakartt mazesniu apkrovu.Taip buna tode,kad kauls pavargst. Nuovargio luziai atsiranda po ilgo varginancio fizin aktyvumo, kuris nuvargina raumenis, kurie nebsugeba neutralizuoti kaulu itempimo.Del to kaulai daugiau apkraunami,pavargsta ir nesugeba islaikyti pakartotines, nors ir nedideles apkrovos

97.volfo desnis-kaulai keicia

savo dydi,strukt, forma priklausomai nuo veikiancios mechan apkrov. Kai kaulai igyja arba netenka kompaktines ir(ar) akytosios dalies priklausomai nuo ilgai trunkancio itempimo, vad Volfo desniu: kaulas statomas kai reikalingas, ir rezorbuojamas kai nereikalings.Jei kauls imobilizuots ir jo neveikia iprastines mechan apkrov,tai isor kaulo dalis absorbuojama, sumazeja jo atsparums ir kietums. Implantantas,kuris lieka tvirtai susijunges su kaulu po isgijimo,taip pat gali sumazinti kaulo tvirtuma

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 2463 žodžiai iš 8132 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.