Budistinės civilizacijos susiformavimas ir bruožai
5 (100%) 1 vote

Budistinės civilizacijos susiformavimas ir bruožai

Įvadas

Budos gyvavimo laikotarpiu Indijoje buvo vertinamas individualus tiesos ieškojimas. Tai skatino sunkiai suvokiamų dalykų suvokimo trokštančius indus neuždaryti savęs tarp esamų minčių, idėjų, tvirtinimų. Buda, stengdamasis atsakyti į visuotinę kentėjimo ir mirties mįslę, sukūrė mokymą, kuris ilgainiui tapo religija ir filosofija, suvaidinusia svarbia rolę dvasiniame, kultūriniame ir socialiniame Rytų pasaulio gyvenime ir 20a. išplitusia į Vakarus.

Šiame darbe trumpai aptariamos Budizmo atsiradimo aplinkybės, istorinis vystymasis, mokymas, Budizmo vienuolių draugijos (sanghos) susiformavimas ir ryšys su visuomene ir valstybe, bei pagrindinės Budizmo sistemos.

Budizmo atsiradimas

Budizmas atsirado šiaurės rytų Indijoje tarp 6a.pr.Kr. pabaigos ir 4a.pr.Kr pradžios. Tai buvo didelių socialinių permainų ir intensyvios religinės veiklos periodas Indijoje. Mokslininkai nesutaria dėl Budos gimimo ir mirties datų. Daug mokslininkų Europoje, Jungtinėse Valstijose ir Indijoje tiki, kad istorinis Buda gyveno nuo 563m.pr.Kr iki 483m.pr.Kr. Daug kitų, ypatingai Japonijoje, tiki, jog jis gyveno šimtu metų vėliau (nuo 448m.pr.Kr iki 368m.pr.Kr).

Tuo metu Indija nebebuvo patenkinta Brahmanų aukojimo ir apeigų išoriniais formalumais. Šiaurės rytų Indijoje buvo vienuolių, kurie bandė kitaip aiškinti Vedas. Iš to literatūroje atsirado Upanišados, kuriose galima rasti naują požiūrį į atsižadėjimą ir transcendentinį žinojimą. Šiaurės rytų Indija, kuri buvo mažiau įtakojama arijų, išvysčiusių pagrindines Vedų Indų tikėjimo dogmas ir praktikas, tapo lopšiu daugeliui heterodoksinių sektų. Visuomenė tuo metu buvo sunerimus dėl genčių vienybės suirimo ir keleto menkų karalysčių ekspansijos. Religine prasme, tai buvo abejonės, sumišimo ir eksperimentavimo metas.

Budizmo atsiradimo metu artimiausios ir tuo pačiu svarbiausios sektos buvo Adživakas, kuris pabrėžė likimo dėsnį ir Džainizmas, asketiškas judėjimas, pabrėžiantis būtinybę išlaisvinti sielą iš materijos. Nepaisant to, kad Džainizmas, kaip ir Budizmas buvo laikomas ateistine religija, iš tikrųjų jų įsitikinimai yra žymiai sudėtingesni. Skirtingai negu ankstyvieji budistai, adživakai ir džainistai tikėjo elementų, kurie sudaro visatą, pastovumu bei sielos egzistavimu.

Budizmas, kaip ir daugelis tikėjimų ir sektų, kurios vystėsi tuo metu šiaurės rytų Indijoje buvo sukurtas būnant charizmatiniam mokytojui, pagal jo skelbiamus mokymus. Budizmo atveju pavyzdžiu tapo Trys Brangenybės (Triratna), kurias sudarė Buda, mokymas (dharma) ir bendruomenė (sangha). Čia budistai tradiciškai ieškojo prieglobsčio.

Amžių eigoje po Budizmo įkūrėjo mirties, Budizmas pradėjo vystytis dviem kryptimis. Pirmoji, paprastai šiuolaikinių šalininkų vadinama Teravada, ištikimai išlaiko tikrąsias Budos mokymo tradicijas. Kitą kryptis vadinama Mahajana, “išganymo būdai daugeliui žmonių”. Mahajanos sekėjai pirmąją kryptį paniekinamai vadina Hinajana, “išganymo būdai nedaugeliui žmonių” (paprasčiau vadinama didžiuoju ir mažuoju vežimu).

Plintant Budizmui jis įtakojo mąstymo budą bei religijas kitose šalyse. Kaip atsakas į įvairių Budistinių bendruomenių skirtingus religinius siekimus, griežtas karmos įstatymas buvo koreguojamas. Galų gale Indijoje išsivystė judėjimas, pavadintas Vadžrajana arba Ezoterinis Budizmas (arba deimantinis vežimas), kurio tikslas buvo greičiau pasiekti išsivadavimą. Galima būtų teigti, jog tai Mahajanos Budizmo kryptis, susipynusi su okultizmo, magijos bei mistikos elementais. Šio tikėjimo pagrindas – labai sena Indijos filosofija tantrizmas, kuris yra įtakojęs ir Budizmą, ir Induizmą.

Nepaisant visų diskusijų apie du išganymo siekimo būdus – laipsnišką ir greitą, bei įvairius “tuštumos” sąvokos interpretavimo būdus – tikėjimo pagrindai išlieka tokie patys. Vienuolių organizacijos iškentė įvairių istorinių situacijų įtaką, bet jų pagrindinė struktūra taip pat liko nepakitus. Buda, pirmasis mokytojas, visada yra pripažįstamas kaip Budistinės tiesos skleidėjas.

Budos mokymas

Galima teigti, jog visas Budos mokymas yra pagrįstas tuo, jog žmogus kenčia. Visa egzistencija yra skausminga: gimimas, troškimai, ribotos galimybės, mirtis, nepastovumas sukelia kančią. Sekant Budos “keliu” kiekvienas gali atsikratyti nežinojimo, kuris sukelia jo kentėjimą. Budos doktrina nepalieka žmogaus beviltiškoje padėtyje. Gyvenant tarp visą ko nepastovumo ir buvimo nepastoviu, žmogus ieško išsivadavimo, kuris šviečia už žmogaus gyvenimo praeinamumo – trumpiau tariant, nušvitimo.

Tikėjimas pergimimais, arba samsara, kaip nesibaigiančia žemiškųjų gyvenimų serija į kurią yra įtraukti visi žmonės jau anksčiau buvo asocijuojama su karmos doktrina iki-Budistinėje Indijoje. Ši doktrina buvo priimtina ir Mahajanos, ir Teravados tradicijoms. Remiantis karmos doktrina, geras elgesys atneša malonius rezultatus ir tendencija tolesniam geram elgesiui, kai tuo tarpu blogi darbai susilaukia nemalonaus atsako ir veda link naujų blogų darbų.

Budos mokyme svarbiausia yra “keturios kilniosios tiesos”, kurios ir sudaro Budizmo pagrindą: kančia egzistuoja; kančia turi priežastį; kančią galima įveikti. Ketvirtoji tiesa nurodo, kad egzistuoja būdai, kaip įveikti kančią. Tai galima padaryti einant
“tauriuoju aštuongubu keliu”. Taip pasiekiamas svarbiausias Budizmo tikslas – amžinai išsivaduoti iš kentėjimų, išsilaisvinti iš nesibaigiančio atgimimų ciklo ir įžengti į nirvaną.

“Aštuongubas kelias” reikalauja iš žmogaus trejopų pastangų: moralumo, dvasinės drausmės, įžvalgos. Tai nuosaikus kelias, kuriuo einant atsisakoma kraštutinio savęs marinimo ar asketizmo. Aštuoni Gautamos priesaikai, kurie yra budisto gyvensenos esmė ir sudaro “aštuongubą kelią” yra: teisingas žinojimas, teisingas nusiteikimas, teisingas kalbėjimas, teisingi poelgiai, teisinga veikla, teisingos pastangos, teisingas suvokimas, teisinga meditacija.

Budizmo istorinis vystymasis Indijoje

Buda buvo charizmatinis mokytojas, kuris atskleidė ir skelbė religinį mokymą ir įkūrė savitus bruožus turinčią religinę bendruomenę. Kai kurie bendruomenės nariai, kaip ir pats Buda, buvo keliaujantys asketai. Kiti tik jautė pagarbą Budai, sekė jiems priimtinais Budos mokymo aspektais ir aprūpino klajojančius asketus būtiniausiais daiktais.

Pirmaisiais amžiais po Budos mirties, jo gyvenimo istorija buvo prisimenama ir pagražinama, mokymas saugomas ir tobulinamas, o jo įkurta bendruomenė tapo svarbia religine jėga. Daugybė Budos pasekėjų, kurie buvo klajojantys asketai, pradėjo apsigyventi pastoviuose vienuolynuose ir vystyti tvarką, kuri padėtų palaikyti didžiules vienuoliškas organizacijas. Tuo pat metu, pasaulietiški Budos šalininkai pateko į ekonominį ir politinį elitą.

Pirmaisiais Budizmo gyvavimo amžiais jis plito iš savo atsiradimo vietos į šiaurinę Indiją ir kai kurias vietoves vakaruose. 3a.pr.Kr. viduryje Budizmas buvo palankiai sutiktas Maurijų karalystėje, kuri vėliau įkūrė imperiją, išsiplėtusią nuo Himalajų šiaurėje iki Šri Lankos pietuose.

Naujai besikuriančių karalysčių Indijos šiaurės rytuose valdovai stengėsi globoti sektas, kurios galėjo būti kaip atsvara didžiulę politinę galią turintiems brahmanams. Pirmasis Maurijų imperatorius, Kandra Gupta (321 – 297m.pr.Kr) globojo Džainizmą ir galų gale tapo vienuoliu. Jo anūkas Ašoka, kuris valdė didžiąją subkontinento dalį nuo 270 iki 230m.pr.Kr stengėsi savo karalystėje populiarinti mokymą, pagrįstą savikontrolės, linksmumo, teisingumo, gerumo dorybėmis. Bandė formuoti religinę-politinę kultūrą kurį turėtų Induizmo, Džainizmo, Adživako ir Budizmo panašumus. Jo tikslas buvo sukurti religinę ir socialinę aplinką, kuri leistų jo šalies gyventojams gyventi laimingai ir pasiekti išganymą sekančiame gyvenime. Tokiu būdu jis sukūrę gerovę šalyje įkurdamas medicininę pagalbą žmonėms ir gyvuliams, vystydamas prekybą. Bet nepaisant to, jog Ašoka sukūrė naują idealios karalystės modelį, kuris turėjo didelės įtakos tolimesniam Budistiniam pasauliui, įvairios neišsprendžiamos problemos slėgė karalystę ir po Ašokos mirties Maurijų imperija ėmė griūti.

Nepaisant to, kad Budizmui teko iškęsti keletą persekiojimų per sekantį Šunga-Kanja periodą (185-28m.pr.Kr), jis sėkmingai išsilaikė ir netgi toliau didino savo įtaką. Budistų vienuolių centrai ir didingi paminklai buvo kuriami visame subkontinente. Šios organizacijos dažnai gaudavo karališką globą. Pirmaisiais mūsų eros metais, Budizmas buvo ypatingai įsivyravęs šiaurės vakarų Indijoje ir iš tenai greitai plito į Centrinę Aziją ir Kiniją.

Guptos dinastijos metu (320-600m.m.e), Budizmą Indijoje paveikė atsigaunantis Brahmanizmo tikėjimas ir iškylanti Bhatų srovė (tai buvo judėjimas, kuris pabrėžė stiprią tikinčiojo meilę dievui). Tuo periodu kai kurie induistai pradėjo garbinti Budą, kurį jie laikė Dievo Višnos avataru.

Žlungant Palos dinastijai 12a., Budizmas iškentė dar vieną pralaimėjimą ir šį kartą neatsigavo. Kai kurie Budizmo veiksniai išliko Indijoje, bet jie buvo tokie nereikšmingi, kad juos buvo sunku pastebėti.

Mokslininkai nežino visų priežasčių, pastūmėjusių Budizmą į žlugimą savo gimtojoje žemėje. Kai kurie mano, kad Budizmas būdamas labai tolerantiškas kitiems tikėjimams buvo paprasčiausiai užgniaužtas iš naujo pasirodžiusių Induizmo tradicijų. Tai atsitiko nežiūrint į tai, kad Indijos Mahajanos sekėjai kartais parodydavo savo nepalankumą Bhatų srovei ar Induizmui. Kita priežastis gali būti taip pat svarbi, kaip ir pirmoji: Budizmas Indijoje tapo vienuolišku judėjimu ir tikriausiai mažai dėmesio skyrė pasauliečiams. Kai kurie vienuolynai tapo pakankamai turtingi, kad galėtų turėti vergų ir samdyti darbininkus, kurie rūpintųsi vienuoliais ir prižiūrėtų jų turimas žemes. Tuo būdu, po to, kai Muslimų okupantai apiplėšė Indijos vienuolynus 12a., Budizmas nebeturėjo jėgų atsigauti. Po vienuolynų sunaikinimo pasauliečiai nerodė didelės iniciatyvos atstatant Budizmo mokymą.

Šiuo metu Jūs matote 33% šio straipsnio.
Matomi 1511 žodžiai iš 4648 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.