Civilinės atsakomybės draudimas Lietuvoje
5 (100%) 1 vote

Civilinės atsakomybės draudimas Lietuvoje

112131415161

TURINYS

ĮVADAS 3

SAUSUMOS TRANSPORTO PRIEMONIŲ CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS DRAUDIMAS 4

Vairuotojų civilinės atsakomybės draudimas ateityje 5

SKRAIDYMO APARATŲ CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS DRAUDIMAS 6

LAIVŲ CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS DRAUDIMAS 7

BENDROSIOS CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS DRAUDIMAS 8

Asmens civilinės atsakomybės draudimas 9

Įmonių veiklos civilinės atsakomybės draudimas 10

Darbdavio civilinės atsakomybės draudimas 12

BENDROSIOS PROFESINĖS CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS DRAUDIMAS 12

Draudimo brokerių profesinės civilinės atsakomybės draudimas 13

Teisininkų civilinės atsakomybės draudimas 13

Sveikatos priežiūros įstaigų (gydytojų) profesinės atsakomybės draudimas 15

Anstolių civilinės profesinės atsakomybės privalomas draudimas 16

Renginių organizatorių civilinės atsakomybės draudimas 18

Pagrindinių tyrėjų ir biomedicininių tyrimų užsakovų civilinės atsakomybės privalomasis draudimas 18

Auditorių profesinės atsakomybės draudimas 20

Turto ir verslo vertintojų profesinės atsakomybės draudimas 21

Rangovo civilinės atsakomybės privalomasis draudimas 22

IŠVADOS 25

LITERATŪRA 26

PRIEDAI 27

ĮVADAS

Draudimas – viena iš seniausių kategorijų visuomeninių santykių. Atsiradęs prieš 4500 metus prieš Kristų, jis pamažu tapo būtinu visuomeninio gyvenimo dalyviu.

Dabar draudimas yra universali priemonė draudiminės apsaugos visų nuosavybės formų, pajamų ir kitų interesų tiek įmonių, organizacijų, nuomininkų, teik ir paprastų gyventojų.

Egzistuojanti draudiminė apsauga kiekvieną draudėją veikia dvejopai. Visų pirma netikrumo dėl ateities jausmas yra pakeičiamas saugumo bei pasitikėjimo jausmu. Be to, atsitikus draudiminiam įvykiui, yra patenkinamas dėl šio įvykio atsiradęs poreikis. Nuo šio poreikio atskirais atvejais priklauso ne tik nelaimės ištiktojo, bet ir jo aplinkinių likimas. Todėl draudimu turėtų būti suinteresuotas kiekvienas asmuo. Jei neegzistuotų draudiminė apsauga, dalis nelaimės ištiktųjų būtų nustumti į skurdą, tapdami našta visuomenei. Jei nebūtų draudiminės apsaugos, dalies rentabilių projektų būtų atsisakyta, dalis kreditų įmonėms būtų nesuteikta ir krovinių, saugantis galimų nuostolių, nepervežta. Todėl tai stabdytų is socialinį ir ekonominį šalies vystymąsi.

Draudimo įstatymas skirsto draudimo objektą į 3 grupes (pagal turtinius interesus):

1. Asmens draudimas (susijęs su gyvenimu, sveikata, darbingumu ir papildoma pensija);

2. Turto draudimas (susijęs su turto turėjimu ir valdymu);

3. Atsakomybės draudimas (susijęs su vieno asmens atsakomybe prieš kitą asmenį už pastarojo turtui ar sveikatai padarytą žalą. Asmuo gali būti ir fizinis ir juridinis.)

Toliau aptarsime vieną iš draudimo sryčių – atsakomybės draudimą.

Europos sąjungos direktyva Nr. 73/239/EWG bei LR Draudimo įstatymas išskiria keturias civilinės atsakomybės draudimo grupes:

1. Sausumos transporto priemonių civilinės atsakomybės draudimą;

2. Skraidymo aparatų civilinės atsakomybės draudimą;

3. Laivų civilinės atsakomybės draudimą;

4. Bendrosios civilinės atsakomybės draudimą.

Šiame darbe aptarsiu visas šias grupes Lietuvos draudimo bendrovių, vykdančisa šias rušis, pavyzdžiu.

SAUSUMOS TRANSPORTO PRIEMONIŲ CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS DRAUDIMAS

Transporto priemonių civilinės atsakomybės draudimas atsirado praėjus vos keletui metų po to, kai automobiliai buvo pradėti gaminti serijiniu būdu. Natrukus buvo pastebėtas ir įvertintas su automobilių naudojimu susijęs rizikos svetimam turtui, gyvybei bei sveikatas padidėjimas. Dėl to atsirado civilinę transporto priemonių atsakomybę reglamentuojantys įstatymai, tačiau nemaža dalis vairuotojų finansiškai nebuvo pajėgus atlyginti padarytą žalą. Privalomas civilinės atsakomybės draudimas atsirado ne iš karto, o vystesi pamažu ir skirtingose Europos šalyse skirtingu greičiu. Pirmosios šalys, kuriose buvo įteisintas šis draudimas buvo Suomija (1925-04-28), Norvegija (1926-02-20), Danija (1927-07-01).

Ieškokite žinių tarp 100 000+ kokybiškų dokumentų tinklapyje mokslobaze.lt

Lietuvoje 2002 m. sausio 1 d. įsigaliojo Transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymas, kuriame numatyta, kad iki 2002 m. kovo 31 d. transporto priemonių savininkai privalo sudaryti transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartis. Iki to laiko Lietuvoje buvo vykdomas tik savanoriškas civilinės atsakomybės draudimas, tačiau jis nebuvo populiarus, todėl ne visi vairuotojai, padarę žalą buvo pajėgus patenkinti jiems keliamus civilinės atsakomybės reikalavimus.

Transporto priemonė 1 mėn. 3 mėn. 6 mėn. 9 mėn. 12 mėn.

Lengvieji automobiliai (iki 8 sėdimų vietų) 45,80 Lt 88,00 Lt 129,80 Lt 165,00 Lt 220,00 Lt

Lengvųjų automobilių priekabos 8,80 Lt 16,00 Lt 23,60 Lt 30,00 Lt 40,00 Lt

Motociklai, motoroleriai 17,60 Lt 32,00 Lt 47,20 Lt 60,00 Lt 80,00 Lt

Krovininiai automobiliai 82,50 Lt 150,00 Lt 221,30 Lt 281,30 Lt 375,00 Lt

Traktoriai ir savaeigiai mechanizmai 17,60 Lt 32,00 Lt 47,20 Lt 60,00 Lt 80,00 Lt

1 pav. TPCA privalomojo draudimo įmokos 2002 m. (ERGO Grupės („Ergo Lietuva ir „Preventa“) pavyzdžiu)

Lietuvai tapus ES nare, metinė draudimo suma padidėjo iki 500 tūkst. EUR (1 725 400Lt) asmeniui ir 100 tūkst. EUR (345 280Lt turtui. Prieš tai galiojo 30 tūkst. Lt draudimo sumos tiek
turtui, tiek asmeniui.

Remiantis UADB „Industrijos garantas“ draudimo taisyklėmis trumpai apie Transporto priemonių savininkų ir valdytojų privalomaji civilinės atsakomybės draudimą:

Tai draudimo rūšis, kuri užtikrina, kad dėl Jūsų kaltės įvykus autoįvykui, bus atlyginta kitų asmenų sveikatai ar turtui padaryta žala.

Draudimo sutartį gali sudaryti:

transporto priemonės savininkas;

teisėtas valdytojas, transporto priemonės savininko vardu;

transporto savininko įgaliotas asmuo.

Draudimo sutarčių rūšys:

Įprastinė draudimo sutartis – transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartis, sudaroma, kai įprastinė transporto priemonės buvimo vieta yra Lietuvos Respublikos teritorijoje. Draudėjui pageidaujant, kartu su įprastine draudimo sutartimi, nemokamai išduodamas tarptautinis transporto priemonės draudimo liudijimas (žalioji korta), galiojantis Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės valstybėse bei Šveicarijoje.

Grupinė draudimo sutartis – sudaroma su Ūkininko ūkio įstatymo nustatyta tvarka registruotų ūkių ūkininkais dėl keletos transporto priemonių. Ši sutartis sudaroma ne daugiau kaip penkioms transporto priemonėms, iš kurių viena gali būti lengvasis automobilis.

Pasienio draudimo sutartis – sudaroma, kai transporto priemonės įprastinė buvimo vieta yra ne Lietuvos Respublikos teritorijoje. Sutartis sudaroma ne trumpesniam kaip 15, bet ne ilgesniam kaip 90 dienų periodui.

Vairuotojų civilinės atsakomybės draudimas ateityje

(pagal str.: Simona Vedrickaitė, Žurnalas „Kelias“ 2005 vasario mėn. 11 d. 10:46)

Žaliosios kortos sistemoje galiojantys Lietuvos bendrovių privalomojo vairuotojų civilinės atsakomybės draudimo polisai pernai šalyje augino šią rinką, tačiau dar labiau padidino draudimo išmokas. Ekspertų teigimu, autoįvykiuose patiriamų žalų dydis augs, o dėl didesnės draudimo bendrovių patiriamos rizikos gali didėti ir vairuotojų civilinės atsakomybės draudimo įmokos.

Šiuo metu Lietuvoje užregistruota per 1,5 mln. automobilių, ir šių transporto priemonių savininkų kišenės perkant naują draudimo polisą bus palengvintos dar geru trečdaliu.

Prognozuojama, kad šiuo metu Lietuvoje vidutiniškai 230 Lt kainuojančio privalomojo draudimo įmokos šalyje gali brangti iki maždaug 340–350 Lt. Tiesa, vis dar gaji nuomonė, kad dėl stiprios draudikų konkurencijos kainos staiga nepakils. „Kaina Lietuvoje turėtų būti 100 EUR – kaip, pavyzdžiui, yra Estijoje. Bet net ir tokia kaina neprilygtų draudikų prisiimamai rizikai. Gali būti, kad realiai kainos šiemet didės iki 50 Lt, bet gali likti nepakitusios“, – sako UAB „Baltikums draudimas“ vadovas Albertas Dvaržeckis.

Lietuvoje vairuotojų atsakomybės privalomojo draudimo kainos yra pačios mažiausios Europoje. Daugumoje ES šalių ši kaina siekia 200 EUR, Airijoje – artėja prie 1 tūkst. EUR. „Per kelerius metus tikėtinas laipsniškas privalomojo transporto draudimo kainų didėjimas visoje rinkoje, tačiau drastiško kainų šuolio šiemet nenumatome“, – teigia „Lietuvos draudimo“ Transporto draudimo skyriaus vadovas Vaidotas Krencius.

Transporto priemonių draudikų biuro direktoriaus Algimanto Križinausko teigimu, šiemet Lietuvos privalomojo vairuotojų civilinės atsakomybės draudimo rinka turėtų augti ne mažiau nei pernai – ketvirtadaliu. „2005 m. ši rinka toliau augs dėl didesnių draudimo sumų, taip pat dėl natūralaus apie 10 proc. metinio automobilių skaičiaus šalyje didėjimo“, – sako V.Krencius.

Draudimo bendrovės „Baltik Garant“ atstovas Bogdanas Jablonskis tvirtina, jog vairuotojų privalomojo draudimo rinka šiemet augs ne parduodamų draudimo polisų skaičiumi, bet dėl kilsiančių kainų didės pasirašytų draudimo įmokų suma.

Žalų sumos pernai kilstelėjo padidėjus autoįvykių, už kuriuos išmokėtos draudimo išmokos, skaičiui. Pernai užregistruota 51 tūkst. autoįvykių, kurių žalos sureguliuotos – 17,2 proc. daugiau negu 2003-iaisiais (43,5 tūkst.). „Žalų sumos bei įmokų ir išmokų disbalansas ir toliau didės, o tokia tendencija yra pakankamai pavojinga. Jeigu nemažės tarptautinės žalos, turės būti koreguojami draudimo tarifai“, – teigia A.Križinauskas.

Anot A.Križinausko, Lietuvoje autoįvykio metu patirtą žalą atlyginti vidutiniškai kainuoja 1,6–1,7 tūkst. Lt, tarptautinės žalos suma vidutiniškai siekia 9 tūkst. Lt. „Maža to, šiuo metu užsienyje jau yra 10 lietuvių padarytų ir dar neapmokėtų žalų, kurių kiekvienos dydis viršija 100 tūkst. EUR. Vienos didžiausios žalos, padarytos autoįvykio metu Didžiojoje Britanijoje, dydis siekia 2 mln. EUR“, – vardija A.Križinauskas. Pasak jo, dabar Draudikų biuro rezerve žalų sureguliavimui surinkta pakankamai lėšų – dešimtys milijonų litų.

SKRAIDYMO APARATŲ CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS DRAUDIMAS

Draudimo objektu yra: pervežėjo oro keliais ar skraidymo aparato (SA) savininko/naudotojo/valdytojo civilinė atsakomybė prieš trečiuosius asmenis (išskyrus keleivius ir krovinio savininkus); pervežėjo oro keliais ar skraidymo aparato (SA) savininko/naudotojo/valdytojo civilinė atsakomybė prieš keleivius; pervežėjo oro keliais ar skraidymo aparato (SA) savininko/naudotojo/valdytojo civilinė atsakomybė prieš krovinio savininką (už krovinį) bei pastarųjų civilinių
atsakomybių kombinacija. Draudimo sumas (atsakomybės limitus) pasirenka pats Draudėjas, priklausomai nuo skrydžių geografijos, kadangi skirtingose šalyse reikalaujami skirtingi atsakomybės limitai. Skaičiuojant draudimo įmoką, atsižvelgiama į rizikos laipsnį. Dažniausiai Lietuvos draudimo bendrovių taisyklės atitinka Lloyd‘o aviacijos draudikų instituto sąlygas.

LAIVŲ CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS DRAUDIMAS

Draudžiama Draudėjo civilinė atsakomybė už žalą, padarytą trečiųjų asmenų turtui ir/ar sveikatai bei gyvybei eksploatuojant draudėjui priklausančius laivus:

• Atsakomybė už krovinį:

• Atsakomybė už laive esantį turtą.

• Atsakomybė už apdrausto laivo susidūrimą su kitu laivu (laivais):

• Atsakomybė už plaukiojančių ir nejudamų objektų pažeidimą (sugadinimą)

• Atsakomybė už buksyravimą

• Atsakomybė už paskendusio avarijos pasekoje laivo ar jo liekanų (turto) pašalinimą

• Atsakomybė už žalą, padarytą dėl vandens ar jame esančio turto užteršimo išpylus (išsipylus) iš apdrausto laivo naftai arba kitiems teršalams:

Ieškokite žinių tarp 100 000+ kokybiškų dokumentų tinklapyje mokslobaze.lt

• Atsakomybė už žalą, padarytą fiziniams asmenims (išskyrus apdrausto laivo įgulos narius).

• Atsakomybė dėl Draudėjui ir/ar jo tarnautojams (darbuotojams) paskirtų baudų (ryšium su tarnybinių pareigų vykdymu)

• Nuostolių išvengimo ir/arba jų sumažinimo išlaidos

Papildomai draudžiamos rizikos (interesai):

• draudėjo atsakomybę, kilusią karinių veiksmų, pilietinių karų, masinių neramumų, darbo konfliktų (streikų) pasekoje.

• buksyro ar kitokio laivo –gelbėtojo atsakomybę. Atlyginami tik nuostoliai ir išlaidos, kurios patirtos gelbėjimo operacijų metu;

• atsakomybę už apdrausto laivo nukrypimą nuo numatyto maršruto. Atlyginami tik tie nuostoliai ir išlaidos, kurie buvo patirti kai nuo numatyto plaukiojimo maršruto nukrypsta gabenant ligonį į artimiausią uostą, laukiant jam pamainos, išlaipinant į krantą pabėgelius ar keleivius be bilietų.

• Atsakomybę už išlaidas dėl priešpriešinių pretenzijų pateikimo tiesiesiems asmenims (teisinės gynybos draudimas).

• atsakomybę už krovinių pervežimo sutarties pažeidimus. Atlyginamos išlaidos ir nuostoliai patirti Draudėjui pažeidus krovinių pervežimo sutarties sąlygas, jeigu tokio pažeidimo pasekoje vežėjas gali netekti teisės į savo atsakomybės apribojimus, ar teisės remtis išimtimis, įtrauktomis į konosamentą ar bet kokį kitą teisės šaltinį, kuriais remiantis vykdomas šis vežimas, tame tarpe vežant ant denio krovinius su triumo konosamentais.

• atsakomybė pagal konosamentus su nurodyta verte. Atlyginama ta nuostolių, kuriuos patyrė Draudėjas dėl krovinio, vežamo pagal konosamentą su nurodyta verte praradimo ir/ar pažeidimo dalis, kuria prarasto (pažeisto) krovinio vertė viršija sumą, teisiniais dokumentais nustatytą kaip vežėjo atsakomybės limitas.

Šis draudimas yra labai brangus, kaip ir skraidymo aparatų civilinės atsakomybės draudimas, todėl didžiausia dalis laivų ir jų civilinė atsakomybė apdrausta kitų šalių didžiausiose draudimo kompanijose. Kai kurios Lietuvos draudimo bendrovės turi šios rizikos dalį, tačiau ji palyginus labai maža ir visada perdrausta.

BENDROSIOS CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS DRAUDIMAS

Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas apima privataus asmens civilinės atsakomybės draudimą, įmonės civilinės atsakomybės draudimą dėl vykdomos veiklos ar pagamintos produkcijos, visas profesinės civilinės atsakomybės draudimo rūšis, darbdavio civilinės atsakomybės draudimą ir kitą, kas neįeina į transporto priemonių, skraidymo aparatų ir laivų civilinės atsakomybės draudimus.

Sausumos, vandens ar oro transporto priemonės valdytojo civilinės atsakomybės draudimo rizikos yra pakankamai lengvai identifikuojamos, tai yra apdraudžiama civilinė atsakomybė, susijusi su tam tikros, konkrečios sausumos, vandens ar oro transporto priemonės eksploatacijos metu padarytą žala tečiojo asmens turtui ar jo gyvybei ir/ar sveikatai.

To, deja, negalima pasakyti apie bendrosios civilinės atsakomybės draudimą. Kadangi civilinė atsakomybė bet kuriam asmeniui (fiziniamr juridiniam) gali kilti vos ne dėl bet ko ir bet kada, bendrosios civilinės draudimo taisyklėse ir draudimo sutartyje paprastai būna aiškiai nurodoma, kokios rizikos yra laikomos apdraustomis.

Asmens civilinės atsakomybės draudimas

Mes negyvename vakuume. Kasdieną vienaip ar kitaip kontaktuodami su dešimtimis žmonių, nesame apsaugoti nuo galimybės savo netyčiniais veiksmais padaryti žalą jiems patiems arba jų turtui. Pagal galiojančius civilinės atsakomybės įstatymus nukentėjusieji, patyrę nuostolių dėl Jūsų kaltės, turės teisę pareikšti Jums pretenziją atlyginti padarytą žalą. Tačiau jei būsite apsidraudę privataus asmens civilinės atsakomybės draudimu ir jei tokia pretenzija bus pagrįsta, žalą iki tam tikros draudimo sumos atlygins draudimo bendrovė

Tai su teisinėmis nuostatomis susijusi atsakomybė, kai reikia atlyginti padarytą kitam asmeniui žalą. Ji gali būti padaryta kito asmens sveikatai arba turtui dėl neatsargumo, užmaršumo ar lengvabūdiškumo. Teismo procese draudiminio įvykio atveju draudikas atstovauja apdraustąjį. Tai yra Jūs savo atsakomybę už kitiems padarytą žalą perleidžiate draudimo bendrovei. Apsidraudus tėvams,
atsakomybės draudimas galioja ir jų nepilnamečiams vaikams. Kartu apdraudžiama asmens civilinė atsakomybė dėl nuostolių padarytų išsinuomotoms gyvenamoms patalpoms ir kitoms asmeniniais tikslais išsinuomotoms patalpoms.

Civilinės atsakomybės draudimu gali draustis bet kuris asmuo. Jeigu šiuo draudimu apsidraudžia vienas iš šeimos narių, kartu apdraudžiama ir sutuoktinio bei nepilnamečių vaikų civilinė atsakomybė.

Apsidraudus visapusiu draudimu, draudimo bendrovė („ERGO Lietuva“ pavyzdžiu) atlygins žalą, kuri gali atsirasti:

 žmogaus kasdienėje veikloje (išskyrus darbinę), pavyzdžiui, apsiperkant parduotuvėje, būnant svečiuose;

 globojant ir prižiūrint mažamečius vaikus;

 naudojant nekilnojamąjį turtą – namą, butą, sodo namelį ir kt.;

 sportuojant;

 važiuojant dviračiu;

 auginant naminius gyvūnus (pavyzdžiui, kates, žiurkėnus, jūros kiaulytes ir pan., civilinė atsakomybė dėl šunų auginimo gali būti apdraudžiama papildomai).

Apsidraudus daliniu draudimu, bus atlyginta žala, kuri gali atsirasti naudojant nekilnojamąjį turtą – namą, butą, sodo namelį ir kt.

Draudimo įmoka:

Priklausomai nuo draudimo apimties, draudimo sumos ir išskaitos dydžio draudimo įmoka gali būti 45-550 Lt ir daugiau. Įmokos dydis priklauso nuo rizikos dydžio, todėl nustatomas įvertinus bendruosius ir specialiuosiu rizikos požymius (pvz.: ar laiko namuose šunį, ar gyvenamojoje vietoje yra baseinas, fontanas, sūpuoklės, kurios galėtų patraukti vaikų dėmesį; ar patalpos šio metu yra rekonstruojamos ir pan.) draudimo įmonės, vertindamos riziką, atsižvelgia ne tik į su pastatų naudojimu bei draudėjų veikla susijusią žalos trečiųjų asmenų turtui ar sveikatai tikimybę bei šios žalos dydį, bet ir į tris papildomus rizikos dydžio rodiklius, o būtent: draudėjo profesinį užsiėmimą, praeities draudiminių įvykių nuostolius bei asmens finansinį pajėgumą.

Draudimo suma:

Galima pasirinkti draudimo sumą žalos atveju:

 visapusiam draudimui: 20 000 – 200 000 Lt;

 daliniam draudimui: 10 000 – 50 000 Lt.

Draudimo apsaugos galiojimas:

Galima pasirinkti, kuriose šalyse galios Jūsų civilinės atsakomybės draudimas:

 Lietuvoje;

 Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje;

 visoje Europos teritorijoje.

Įmonių veiklos civilinės atsakomybės draudimas

Sparčiai vystant ir diegiant į gamybą vis sudėtingesnes technologijas ir mechanizmus, didėja žalos padarymo kitam asmeniui rizika. Vis griežtesnes civilinės atsakomybės sąlygas nustato ir įstatymų leidėjai. Pavyzdžiui, naujasis Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, kuris įsigalios 2001 metų liepos 1 d. numato griežtą gamintojo ar paslaugų teikėjo civilinę atsakomybę be kaltės už žalą, atsiradusią dėl netinkamos kokybės produktų ar paslaugų. To paties kodekso 6.266 straipsnio teisės normos, reglamentuoja statinio savininko (valdytojo) atsakomybę už žalą, padarytą dėl pastatų, statinių, įrengimų, kelių sugriuvimo ar dėl jų trūkumų.

Lietuvoje vyraujanti teisminės praktikos tendencija yra ginti nukentėjusį vartotoją. Prekybininkui ar paslaugų teikėjui vis sunkiau paneigti vartotojo pretenzijas dėl civilinės atsakomybės. Be to, pagal naująjį Civilinį kodeksą, prekes iš užsienio įvežanti ar paskirstanti įmonė atsakinga vartotojui lygiai taip pat kaip ir gamintojas.

Ieškokite žinių tarp 100 000+ kokybiškų dokumentų tinklapyje mokslobaze.lt

Apsisaugoti tuo nepagrįstų trečiųjų asmenų pretenzijų, bei išvengti nuostolių susidarančių dėl trečiųjų asmenų pretenzijų, įgalina įmonės civilinės atsakomybės draudimas.

Apsidraudus šiuo draudimu, draudimo kompanija atlygina žalą, kurią savo veiksmais padarė įmonė kitų asmenų sveikatai, gyvybei ar jų materialiam turtui.

Draustis reikia visoms įmonėms įstaigoms, ar organizacijoms, nepriklausomai nuo vykdomos veiklos pobūdžio ir pavojingumo, kadangi žala gali būti padaryta bet kuriuo momentu. Tai yra Įmonės veiklos civilinės atsakomybės draudimu gali draustis:

• gamybos įmonės;

• paslaugų įmonės;

• prekybos įmonės.

Draudimo sumos dydžio pasirinkimo teisė priklauso besidraudžiančiam asmeniui. Draudimo sumos dydis turėtų priklausyti nuo vykdomos veiklos pavojingumo, teritorijos, apyvartos ir kitų veiksnių, kurie, asmens nuomone, yra reikšmingi draudžiantis. Draudžiant įmonės veiklos civilinę atsakomybę, siūloma minimali draudimo suma yra 30 000 Lt.

Draudimo įmokos dydis priklauso nuo įmonės metinės apyvartos, darbuotojų skaičiaus, nuo draudimo sumos bei išskaitos (franšizės) dydžio, draudžiamos rizikos pavojingumo, sutarties galiojimo laikotarpio ir teritorijos. Ji gali būti nuo kelių šimtų iki kelių dešimčių ar šimtų tūkstančių litų.

Draudimo objektas yra Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų reglamentuojama draudėjo civilinė atsakomybė tretiesiems asmenims. Apdraudžiama draudėjo civilinė atsakomybė yra išskiriama į šias kategorijas:

• civilinė atsakomybė susijusi su draudėjo vykdoma profesine veikla;

• civilinė atsakomybė susijusi su turima nuosavybe (pastatais, statiniais, įrenginiais ir pan.) – bendroji civilinė atsakomybė;

• civilinė atsakomybė susijusi su draudėjo gaminama produkcija, teikiamomis paslaugomis, atliekamais darbais (produkcijos gamintojų ir paslaugų teikėjų civilinė atsakomybė), įskaitant civilinę atsakomybę dėl
žalos, padarytos gamtinei aplinkai;

• civilinė atsakomybė susijusi su draudėjo gaminama produkcija, teikiamomis paslaugomis, atliekamais darbais (produkcijos gamintojų ir paslaugų teikėjų civilinė atsakomybė), išskyrus civilinę atsakomybę dėl žalos, padarytos gamtinei aplinkai.

Žala laikoma teismo sprendimu, teismo nutartimi patvirtintos taikos ar trišale sutartimi patenkinta trečiųjų asmenų ieškininių reikalavimų (pretenzijų) draudėjui suma ir remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais priteistos teismo išlaidos.

Draudimo išmoka išmokama per 7 darbo dienas nuo visos reikalingos informacijos ir dokumentų gavimo.

Įmonės veiklos civilinės atsakomybės draudimas galioja Lietuvos teritorijoje. Jei draudėjas pageidauja, draudimo apsaugos teritorija gali būti išplečiama

Darbdavio civilinės atsakomybės draudimas

Tai siauriausia savo apimtimi ir pigiausia kainos prasme darbuotojų draudimo rūšis. Darbdavio civilinės atsakomybės draudimas padengia darbdavio atsakomybę dėl darbuotojo mirties ar sveikatos pakenkimo darbo metu ir pakeliui į darbą ar iš jo bei tarnybinių komandiruočių metu. Taip pat profesinės ligos dėl kenksmingo darbo aplinkos veiksnio ar veiksnių poveikio.

Privalumai: Trūkumai:

• dėl kaltės ir galiojimo laiko apribojimų pasiekiama žemiausia kaina; • draudimo išmoka mokama tik jei įvykis įvyko dėl darbdavio kaltės.

• siekiant mažinti kainą, galima limituoti draudiminių įvykių skaičių per metus (nerekomenduotina). • galioja nepilną parą;

Draudimo objektas – tai darbo santykiais su draudėju susijusi žmonių grupė.

Darbdavio civilinės atsakomybės rizikos dydis yra nustatomas atsižvelgus į tikimybę, kad bus pakenkta darbuotojų sveikatai, priklausančią tiek nuo draudėjo vykdomos ūkinės veiklos, tiek nuo individualių, t.y. atskiram darbdaviui būdingų, rizikos požymių. Be to, yra atsižvelgiama į sezoninių darbuotojų skaičių, ne visą darbo dieną dirbančių darbuotojų skaičiųbei subrangovų, kuriems darbdavys perleidžia savo prisiimtus įsupareigojimus, buvimą.

Darbdavio civilinės atsakomybės rizikos dydžiui didelę įtaką turi ir subjektyvūs rizikos požymiai, kaip draudėjo-darbdavio sąžiningumas bei pasiruošimas, įvykus draudiminiam įvykiui, glaudžiai bendradarbiauti du draudiku įvykio priažasčio bei žalos apimčių nustatymo metu.

BENDROSIOS PROFESINĖS CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS DRAUDIMAS

Bendrosios profesinės civilinės atsakomybės draudimas kompensuos žalą tretiesiems asmenims (įskaitant ir profesinių paslaugų užsakovą), jei ši žala bus padaryta Jums ar Jūsų įmonei vykdant apdraustą savo profesinę veiklą.

Bendrosios profesinės civilinės atsakomybės (BPCA) draudimu siūloma draustis tokių profesinių veiklų atstovus kaip: notarus, audito įmones, advokatus, draudimo brokerių įmones, asmens sveikatos priežiūros įstaigas ir kt.

Remiantis Lietuvos Draudimo bendrovių („ERGO Lietuva“, „If draudimas“, „Lietuvos draudimas“) draudimo taisyklėmis toliau trumpai apie kiekvieną profesinių veiklų atstovų draudimą.

Draudimo brokerių profesinės civilinės atsakomybės draudimas

Apsidraudus šiuo draudimu, suteikiama draudimo apsaugą draudimo brokeriui tuo atveju, kai dėl jo profesinių pareigų nevykdymo ar netinkamo vykdymo kitiems asmenims kyla turtinių nuostolių.

Draudimo brokerių profesinės civilinės atsakomybės draudimu gali draustis įmonės, vykdančios draudimo brokerio veiklą.

Apsidraudus šiuo draudimu atlyginama žalą, padarytą kitiems asmenims dėl profesinės draudimo brokerio, jo padėjėjų, sekretorių ir kitų darbuotojų veiklos.

Draudimo įmokos dydis priklauso nuo draudėjo metinės apyvartos, draudimo sumos bei papildomos rizikos buvimo. Jis gali būti 200 – 3 000 Lt ir daugiau.

Draudžiant draudimo brokerio profesinę civilinę atsakomybę, siūloma minimali draudimo suma yra 100 000 Lt kiekvieno draudiminio įvykio atveju ir už visus draudiminius įvykius per vienus draudimo metus. Pageidaujant draudimo suma gali būti didinama.

Brokerių profesinės civilinės atsakomybės draudimas galioja Lietuvos teritorijoje.

Teisininkų civilinės atsakomybės draudimas

Draudėjas gali būti advokato biuras ar advokato kontora, įmonė, kuri LR įstatymų numatyta tvarka turi teisę verstis teisininko praktika.

Šiuo metu Jūs matote 50% šio straipsnio.
Matomi 3594 žodžiai iš 7153 žodžių.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA (kaina 0,87 €) ir įveskite gautą kodą į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.