Civilinės atsakomybės draudimas Lietuvoje
5 (100%) 1 vote

Civilinės atsakomybės draudimas Lietuvoje

TURINYS

ĮVADAS 3

SAUSUMOS TRANSPORTO PRIEMONIŲ CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS DRAUDIMAS 4

Vairuotojų civilinės atsakomybės draudimas ateityje 5

SKRAIDYMO APARATŲ CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS DRAUDIMAS 6

LAIVŲ CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS DRAUDIMAS 7

BENDROSIOS CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS DRAUDIMAS 8

Asmens civilinės atsakomybės draudimas 9

Įmonių veiklos civilinės atsakomybės draudimas 10

Darbdavio civilinės atsakomybės draudimas 12

BENDROSIOS PROFESINĖS CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS DRAUDIMAS 12

Draudimo brokerių profesinės civilinės atsakomybės draudimas 13

Teisininkų civilinės atsakomybės draudimas 13

Sveikatos priežiūros įstaigų (gydytojų) profesinės atsakomybės draudimas 15

Anstolių civilinės profesinės atsakomybės privalomas draudimas 16

Renginių organizatorių civilinės atsakomybės draudimas 18

Pagrindinių tyrėjų ir biomedicininių tyrimų užsakovų civilinės atsakomybės privalomasis draudimas 18

Auditorių profesinės atsakomybės draudimas 20

Turto ir verslo vertintojų profesinės atsakomybės draudimas 21

Rangovo civilinės atsakomybės privalomasis draudimas 22

IŠVADOS 25

LITERATŪRA 26

PRIEDAI 27

ĮVADAS

Draudimas – viena iš seniausių kategorijų visuomeninių santykių. Atsiradęs prieš 4500 metus prieš Kristų, jis pamažu tapo būtinu visuomeninio gyvenimo dalyviu.

Dabar draudimas yra universali priemonė draudiminės apsaugos visų nuosavybės formų, pajamų ir kitų interesų tiek įmonių, organizacijų, nuomininkų, teik ir paprastų gyventojų.

Egzistuojanti draudiminė apsauga kiekvieną draudėją veikia dvejopai. Visų pirma netikrumo dėl ateities jausmas yra pakeičiamas saugumo bei pasitikėjimo jausmu. Be to, atsitikus draudiminiam įvykiui, yra patenkinamas dėl šio įvykio atsiradęs poreikis. Nuo šio poreikio atskirais atvejais priklauso ne tik nelaimės ištiktojo, bet ir jo aplinkinių likimas. Todėl draudimu turėtų būti suinteresuotas kiekvienas asmuo. Jei neegzistuotų draudiminė apsauga, dalis nelaimės ištiktųjų būtų nustumti į skurdą, tapdami našta visuomenei. Jei nebūtų draudiminės apsaugos, dalies rentabilių projektų būtų atsisakyta, dalis kreditų įmonėms būtų nesuteikta ir krovinių, saugantis galimų nuostolių, nepervežta. Todėl tai stabdytų is socialinį ir ekonominį šalies vystymąsi.

Draudimo įstatymas skirsto draudimo objektą į 3 grupes (pagal turtinius interesus):

1. Asmens draudimas (susijęs su gyvenimu, sveikata, darbingumu ir papildoma pensija);

2. Turto draudimas (susijęs su turto turėjimu ir valdymu);

3. Atsakomybės draudimas (susijęs su vieno asmens atsakomybe prieš kitą asmenį už pastarojo turtui ar sveikatai padarytą žalą. Asmuo gali būti ir fizinis ir juridinis.)

Toliau aptarsime vieną iš draudimo sryčių – atsakomybės draudimą.

Europos sąjungos direktyva Nr. 73/239/EWG bei LR Draudimo įstatymas išskiria keturias civilinės atsakomybės draudimo grupes:

1. Sausumos transporto priemonių civilinės atsakomybės draudimą;

2. Skraidymo aparatų civilinės atsakomybės draudimą;

3. Laivų civilinės atsakomybės draudimą;

4. Bendrosios civilinės atsakomybės draudimą.

Šiame darbe aptarsiu visas šias grupes Lietuvos draudimo bendrovių, vykdančisa šias rušis, pavyzdžiu.

SAUSUMOS TRANSPORTO PRIEMONIŲ CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS DRAUDIMAS

Transporto priemonių civilinės atsakomybės draudimas atsirado praėjus vos keletui metų po to, kai automobiliai buvo pradėti gaminti serijiniu būdu. Natrukus buvo pastebėtas ir įvertintas su automobilių naudojimu susijęs rizikos svetimam turtui, gyvybei bei sveikatas padidėjimas. Dėl to atsirado civilinę transporto priemonių atsakomybę reglamentuojantys įstatymai, tačiau nemaža dalis vairuotojų finansiškai nebuvo pajėgus atlyginti padarytą žalą. Privalomas civilinės atsakomybės draudimas atsirado ne iš karto, o vystesi pamažu ir skirtingose Europos šalyse skirtingu greičiu. Pirmosios šalys, kuriose buvo įteisintas šis draudimas buvo Suomija (1925-04-28), Norvegija (1926-02-20), Danija (1927-07-01).

Lietuvoje 2002 m. sausio 1 d. įsigaliojo Transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymas, kuriame numatyta, kad iki 2002 m. kovo 31 d. transporto priemonių savininkai privalo sudaryti transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartis. Iki to laiko Lietuvoje buvo vykdomas tik savanoriškas civilinės atsakomybės draudimas, tačiau jis nebuvo populiarus, todėl ne visi vairuotojai, padarę žalą buvo pajėgus patenkinti jiems keliamus civilinės atsakomybės reikalavimus.

Transporto priemonė 1 mėn. 3 mėn. 6 mėn. 9 mėn. 12 mėn.

Lengvieji automobiliai (iki 8 sėdimų vietų) 45,80 Lt 88,00 Lt 129,80 Lt 165,00 Lt 220,00 Lt

Lengvųjų automobilių priekabos 8,80 Lt 16,00 Lt 23,60 Lt 30,00 Lt 40,00 Lt

Motociklai, motoroleriai 17,60 Lt 32,00 Lt 47,20 Lt 60,00 Lt 80,00 Lt

Krovininiai automobiliai 82,50 Lt 150,00 Lt 221,30 Lt 281,30 Lt 375,00 Lt

Traktoriai ir savaeigiai mechanizmai 17,60 Lt 32,00 Lt 47,20 Lt 60,00 Lt 80,00 Lt

1 pav. TPCA privalomojo draudimo įmokos 2002 m. (ERGO Grupės („Ergo Lietuva ir „Preventa“) pavyzdžiu)

Lietuvai tapus ES nare, metinė draudimo suma padidėjo iki 500 tūkst. EUR (1 725 400Lt) asmeniui ir 100 tūkst. EUR (345 280Lt turtui. Prieš tai galiojo 30 tūkst. Lt draudimo sumos tiek
turtui, tiek asmeniui.

Remiantis UADB „Industrijos garantas“ draudimo taisyklėmis trumpai apie Transporto priemonių savininkų ir valdytojų privalomaji civilinės atsakomybės draudimą:

Tai draudimo rūšis, kuri užtikrina, kad dėl Jūsų kaltės įvykus autoįvykui, bus atlyginta kitų asmenų sveikatai ar turtui padaryta žala.

Draudimo sutartį gali sudaryti:

transporto priemonės savininkas;

teisėtas valdytojas, transporto priemonės savininko vardu;

transporto savininko įgaliotas asmuo.

Draudimo sutarčių rūšys:

Įprastinė draudimo sutartis – transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartis, sudaroma, kai įprastinė transporto priemonės buvimo vieta yra Lietuvos Respublikos teritorijoje. Draudėjui pageidaujant, kartu su įprastine draudimo sutartimi, nemokamai išduodamas tarptautinis transporto priemonės draudimo liudijimas (žalioji korta), galiojantis Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės valstybėse bei Šveicarijoje.

Grupinė draudimo sutartis – sudaroma su Ūkininko ūkio įstatymo nustatyta tvarka registruotų ūkių ūkininkais dėl keletos transporto priemonių. Ši sutartis sudaroma ne daugiau kaip penkioms transporto priemonėms, iš kurių viena gali būti lengvasis automobilis.

Pasienio draudimo sutartis – sudaroma, kai transporto priemonės įprastinė buvimo vieta yra ne Lietuvos Respublikos teritorijoje. Sutartis sudaroma ne trumpesniam kaip 15, bet ne ilgesniam kaip 90 dienų periodui.

Vairuotojų civilinės atsakomybės draudimas ateityje

(pagal str.: Simona Vedrickaitė, Žurnalas „Kelias“ 2005 vasario mėn. 11 d. 10:46)

Žaliosios kortos sistemoje galiojantys Lietuvos bendrovių privalomojo vairuotojų civilinės atsakomybės draudimo polisai pernai šalyje augino šią rinką, tačiau dar labiau padidino draudimo išmokas. Ekspertų teigimu, autoįvykiuose patiriamų žalų dydis augs, o dėl didesnės draudimo bendrovių patiriamos rizikos gali didėti ir vairuotojų civilinės atsakomybės draudimo įmokos.

Šiuo metu Lietuvoje užregistruota per 1,5 mln. automobilių, ir šių transporto priemonių savininkų kišenės perkant naują draudimo polisą bus palengvintos dar geru trečdaliu.

Prognozuojama, kad šiuo metu Lietuvoje vidutiniškai 230 Lt kainuojančio privalomojo draudimo įmokos šalyje gali brangti iki maždaug 340–350 Lt. Tiesa, vis dar gaji nuomonė, kad dėl stiprios draudikų konkurencijos kainos staiga nepakils. „Kaina Lietuvoje turėtų būti 100 EUR – kaip, pavyzdžiui, yra Estijoje. Bet net ir tokia kaina neprilygtų draudikų prisiimamai rizikai. Gali būti, kad realiai kainos šiemet didės iki 50 Lt, bet gali likti nepakitusios“, – sako UAB „Baltikums draudimas“ vadovas Albertas Dvaržeckis.

Lietuvoje vairuotojų atsakomybės privalomojo draudimo kainos yra pačios mažiausios Europoje. Daugumoje ES šalių ši kaina siekia 200 EUR, Airijoje – artėja prie 1 tūkst. EUR. „Per kelerius metus tikėtinas laipsniškas privalomojo transporto draudimo kainų didėjimas visoje rinkoje, tačiau drastiško kainų šuolio šiemet nenumatome“, – teigia „Lietuvos draudimo“ Transporto draudimo skyriaus vadovas Vaidotas Krencius.

Transporto priemonių draudikų biuro direktoriaus Algimanto Križinausko teigimu, šiemet Lietuvos privalomojo vairuotojų civilinės atsakomybės draudimo rinka turėtų augti ne mažiau nei pernai – ketvirtadaliu. „2005 m. ši rinka toliau augs dėl didesnių draudimo sumų, taip pat dėl natūralaus apie 10 proc. metinio automobilių skaičiaus šalyje didėjimo“, – sako V.Krencius.

Draudimo bendrovės „Baltik Garant“ atstovas Bogdanas Jablonskis tvirtina, jog vairuotojų privalomojo draudimo rinka šiemet augs ne parduodamų draudimo polisų skaičiumi, bet dėl kilsiančių kainų didės pasirašytų draudimo įmokų suma.

Žalų sumos pernai kilstelėjo padidėjus autoįvykių, už kuriuos išmokėtos draudimo išmokos, skaičiui. Pernai užregistruota 51 tūkst. autoįvykių, kurių žalos sureguliuotos – 17,2 proc. daugiau negu 2003-iaisiais (43,5 tūkst.). „Žalų sumos bei įmokų ir išmokų disbalansas ir toliau didės, o tokia tendencija yra pakankamai pavojinga. Jeigu nemažės tarptautinės žalos, turės būti koreguojami draudimo tarifai“, – teigia A.Križinauskas.

Anot A.Križinausko, Lietuvoje autoįvykio metu patirtą žalą atlyginti vidutiniškai kainuoja 1,6–1,7 tūkst. Lt, tarptautinės žalos suma vidutiniškai siekia 9 tūkst. Lt. „Maža to, šiuo metu užsienyje jau yra 10 lietuvių padarytų ir dar neapmokėtų žalų, kurių kiekvienos dydis viršija 100 tūkst. EUR. Vienos didžiausios žalos, padarytos autoįvykio metu Didžiojoje Britanijoje, dydis siekia 2 mln. EUR“, – vardija A.Križinauskas. Pasak jo, dabar Draudikų biuro rezerve žalų sureguliavimui surinkta pakankamai lėšų – dešimtys milijonų litų.

SKRAIDYMO APARATŲ CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS DRAUDIMAS

Draudimo objektu yra: pervežėjo oro keliais ar skraidymo aparato (SA) savininko/naudotojo/valdytojo civilinė atsakomybė prieš trečiuosius asmenis (išskyrus keleivius ir krovinio savininkus); pervežėjo oro keliais ar skraidymo aparato (SA) savininko/naudotojo/valdytojo civilinė atsakomybė prieš keleivius; pervežėjo oro keliais ar skraidymo aparato (SA) savininko/naudotojo/valdytojo civilinė atsakomybė prieš krovinio savininką (už krovinį) bei pastarųjų civilinių
atsakomybių kombinacija. Draudimo sumas (atsakomybės limitus) pasirenka pats Draudėjas, priklausomai nuo skrydžių geografijos, kadangi skirtingose šalyse reikalaujami skirtingi atsakomybės limitai. Skaičiuojant draudimo įmoką, atsižvelgiama į rizikos laipsnį. Dažniausiai Lietuvos draudimo bendrovių taisyklės atitinka Lloyd‘o aviacijos draudikų instituto sąlygas.

LAIVŲ CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS DRAUDIMAS

Draudžiama Draudėjo civilinė atsakomybė už žalą, padarytą trečiųjų asmenų turtui ir/ar sveikatai bei gyvybei eksploatuojant draudėjui priklausančius laivus:

• Atsakomybė už krovinį:

• Atsakomybė už laive esantį turtą.

• Atsakomybė už apdrausto laivo susidūrimą su kitu laivu (laivais):

• Atsakomybė už plaukiojančių ir nejudamų objektų pažeidimą (sugadinimą)

• Atsakomybė už buksyravimą

• Atsakomybė už paskendusio avarijos pasekoje laivo ar jo liekanų (turto) pašalinimą

• Atsakomybė už žalą, padarytą dėl vandens ar jame esančio turto užteršimo išpylus (išsipylus) iš apdrausto laivo naftai arba kitiems teršalams:

• Atsakomybė už žalą, padarytą fiziniams asmenims (išskyrus apdrausto laivo įgulos narius).

• Atsakomybė dėl Draudėjui ir/ar jo tarnautojams (darbuotojams) paskirtų baudų (ryšium su tarnybinių pareigų vykdymu)

• Nuostolių išvengimo ir/arba jų sumažinimo išlaidos

Papildomai draudžiamos rizikos (interesai):

• draudėjo atsakomybę, kilusią karinių veiksmų, pilietinių karų, masinių neramumų, darbo konfliktų (streikų) pasekoje.

• buksyro ar kitokio laivo –gelbėtojo atsakomybę. Atlyginami tik nuostoliai ir išlaidos, kurios patirtos gelbėjimo operacijų metu;

• atsakomybę už apdrausto laivo nukrypimą nuo numatyto maršruto. Atlyginami tik tie nuostoliai ir išlaidos, kurie buvo patirti kai nuo numatyto plaukiojimo maršruto nukrypsta gabenant ligonį į artimiausią uostą, laukiant jam pamainos, išlaipinant į krantą pabėgelius ar keleivius be bilietų.

• Atsakomybę už išlaidas dėl priešpriešinių pretenzijų pateikimo tiesiesiems asmenims (teisinės gynybos draudimas).

• atsakomybę už krovinių pervežimo sutarties pažeidimus. Atlyginamos išlaidos ir nuostoliai patirti Draudėjui pažeidus krovinių pervežimo sutarties sąlygas, jeigu tokio pažeidimo pasekoje vežėjas gali netekti teisės į savo atsakomybės apribojimus, ar teisės remtis išimtimis, įtrauktomis į konosamentą ar bet kokį kitą teisės šaltinį, kuriais remiantis vykdomas šis vežimas, tame tarpe vežant ant denio krovinius su triumo konosamentais.

• atsakomybė pagal konosamentus su nurodyta verte. Atlyginama ta nuostolių, kuriuos patyrė Draudėjas dėl krovinio, vežamo pagal konosamentą su nurodyta verte praradimo ir/ar pažeidimo dalis, kuria prarasto (pažeisto) krovinio vertė viršija sumą, teisiniais dokumentais nustatytą kaip vežėjo atsakomybės limitas.

Šis draudimas yra labai brangus, kaip ir skraidymo aparatų civilinės atsakomybės draudimas, todėl didžiausia dalis laivų ir jų civilinė atsakomybė apdrausta kitų šalių didžiausiose draudimo kompanijose. Kai kurios Lietuvos draudimo bendrovės turi šios rizikos dalį, tačiau ji palyginus labai maža ir visada perdrausta.

BENDROSIOS CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS DRAUDIMAS

Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas apima privataus asmens civilinės atsakomybės draudimą, įmonės civilinės atsakomybės draudimą dėl vykdomos veiklos ar pagamintos produkcijos, visas profesinės civilinės atsakomybės draudimo rūšis, darbdavio civilinės atsakomybės draudimą ir kitą, kas neįeina į transporto priemonių, skraidymo aparatų ir laivų civilinės atsakomybės draudimus.

Sausumos, vandens ar oro transporto priemonės valdytojo civilinės atsakomybės draudimo rizikos yra pakankamai lengvai identifikuojamos, tai yra apdraudžiama civilinė atsakomybė, susijusi su tam tikros, konkrečios sausumos, vandens ar oro transporto priemonės eksploatacijos metu padarytą žala tečiojo asmens turtui ar jo gyvybei ir/ar sveikatai.

To, deja, negalima pasakyti apie bendrosios civilinės atsakomybės draudimą. Kadangi civilinė atsakomybė bet kuriam asmeniui (fiziniamr juridiniam) gali kilti vos ne dėl bet ko ir bet kada, bendrosios civilinės draudimo taisyklėse ir draudimo sutartyje paprastai būna aiškiai nurodoma, kokios rizikos yra laikomos apdraustomis.

Asmens civilinės atsakomybės draudimas

Mes negyvename vakuume. Kasdieną vienaip ar kitaip kontaktuodami su dešimtimis žmonių, nesame apsaugoti nuo galimybės savo netyčiniais veiksmais padaryti žalą jiems patiems arba jų turtui. Pagal galiojančius civilinės atsakomybės įstatymus nukentėjusieji, patyrę nuostolių dėl Jūsų kaltės, turės teisę pareikšti Jums pretenziją atlyginti padarytą žalą. Tačiau jei būsite apsidraudę privataus asmens civilinės atsakomybės draudimu ir jei tokia pretenzija bus pagrįsta, žalą iki tam tikros draudimo sumos atlygins draudimo bendrovė

Šiuo metu Jūs matote 31% šio straipsnio.
Matomi 2188 žodžiai iš 7145 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.