Civilizacija
5 (100%) 1 vote

Civilizacija

Daiktavardis civilitas iš lotynų kalbos reiškia piliečio teigiamų bruožų – išsiauklėjimo,išsimokslinimo ir panašiai visumą. Pirmieji civilizacijos sąvoką įvedė prancūzai – švietėjas Mirabo ir istorikas Gizo.Gizo civilizacijos apibrėžimą taikė tik Europai todėl žodžiai ”civilizuotas” ir ”europinis” ilgą laiką turėjo tą pačią reikšmę. Šiuo metu civilizacija – tai visuomenės sukurtų iš kartos į kartą perduodama materialinių ir dvasinių vertybių visuma.Vienas žymiausių tyrinėtojų

buvo anglų istorikas,sociologas Arnoldas Džozefas Toinbis.Jis savo veikale ”Istorijos studijos” išskyrė 23 civilizacijas,

kurias suskirstė į pirmines (Egipto,Šumero-Akado,Egėjo, Indo,Kinijos,Majų),antrines (Sirijos,heleninę,indiškają), treti-nes (Vakarų krikščionišRytų krikščioniškają ir islamą),bei palydovines (Hetitų, Irano,Rusijos ir t.t.).A.Toinbis teigia,jog kiekviena civilizacija pereina tam tikras stadijas:genezę,subrendimą,įlūžį,nuosmukį ir dezintegraciją.Svarbiausias civili-

zacijos uždavinys – išlaikyti atmintį ir tęsti tradicijas.

Civilizacijos atspindžiai Antano Škėmos romane ”Balta drobulė”.A.Škėma – garsus išeivijos prozininkas,dramatur

gas,modernizmo krypties atstovas,Vilniaus dramos teatro aktorius ir režisierius.Gimė,kaip jis pats sakė ”du kartu”,pagal metrikus 1911m.,o iš tiesų 1910m. Lodzėje(Lenkijoje).Mirė tragiškai autonelaimėje 1961m. Iki Pirmo Pasaulinio karo

Škėma gyveno Lenkijoje,vėliau Rusijoje,Ukrainoje ir Amerikoje. Tai ką patyrė gyvendamas šiose šalyse,perkėlė į savo kūrinius.Todėl jo kūryba autobiografiškaJo žymiausi kūriniai:novelių rinkinys ”Nuodėguliai ir kibirkštys”,dramos ”Pa-

dimas”, ”Žvakidė”.A.Škėmos romanas ”Balta drobulė” parašytas 1952-1954m.Tai modernistinis,sąmonės srauto roma-

nas,kuris nagrinėja atskiro individo gyvenimo prasmę, jo sielos ir talento problemas.(1.262) Modernizmo estetika gimė

XIXa.pabaigoje Prancūzijoje.Modernistiniam romanui būdinga tyrinėti atskiro žmogaus procesus vykstančius jo pasą-

monėje.Šios krypties rašytojas skiriasi nuo tradicinio,kuris stengiasi perteikti nuoseklų siužetą,laiko ir erdvės vientisu-

mą.Modernistinio romano rašytojas apie herojų pasako tik tiek,kiek pats personažas žino ar jaučia.Vadinasi,autorius stengiasi nieko nepridėti nuo savęs.Šiai literatūros krypčiai yra būdinga perteikti personažo reakcijas,asociacijas,veiks- mo alogiškumą. Taip atsirado nauja romano forma – sąmonės srauto. A.Škėmos romano ”Balta drobulė” pagrindinis he-

rojus yra Antanas Garšva,kaip ir pats Škėma Amerikoje,yra viešbučio keltuvo tarnautojas,kurio sąmonėje susiduria dabarties ir praeities vaizdai.Dabarčiai atstovautų Garšvos darbas Amerikoje, meilė inžinieriaus žmonai Elenai ir roma-

no pabaigoje pagrindinio personažo išprotėjimas.Praeitis – tai prisiminimai apie mamą ,tėvą,namus,iškyla Kauno vaiz-

dai.

1952m.Amerika.Tai milžiniškų pastatų metas – dangoraižių,kuriuose veikia liftai, namuose pastatyti prabangūs bal

dai žmonės į darbą važiuoja mašinomis,veikia geležinkelis.Jau prieš Pirmą Pasaulinį karą(1914-1918) Jungtinės Ameri- kos valstijos buvo viena iš galingiausių valstybių.Jos karas nenoniokojo ir ji tapo stipri pramoninė ir finansinė valstybė Turėdama daug gamtos išteklių,ji sugeba pirmauti.Vienas įdomiausių Amerikos civilizacijos pasiekimų –dangorai-žis.Šie milžinai pradėti statyti XIXa.pabaigoje Amerikoje.Pavyzdžiui 1930m. baigtas statyti dangoraižis Empire State

Building laimi aukščiausio žemės pastato vardą.Jis bus pralenktas tik 1973m.(2.132).Šie dideli pastatai pradėti statyti,brangstant žemei.Europoje paplito XX amžiuje.Taip dangoraižis.Kokia revoliucija nuo to laiko,kai architektas

griežtai laikėsi meno reikalavimų,kantriai stengėsi kurti grožio kanonus.Dabar vyrauti pradeda nauja meno kryptis-mo-

derno stilius,kuris gimsta XIXa.pab.Šis stilius susiformavo kai priešprieša įvairių stilių mėgdžiojimui.Moderniosios ar-

chitektūros atstovai savo kūrybą grindė simbolizmo ir estetizmo bei gyvenimo filosofijos principais.Jų noras buvo su-kurti naują stilių apimantį beveik visas aplinkos kūrimo,formavimo sritis. Tai yra miestų planavimas,pastatų statymas,in

terjero apipavidalinimas.Modernui būdinga naujų konstrukcijų taikymas,tikslingas pastatų planavimas,asimetrinė kom-pozicija.Įdomu,jog prieš 12000 metų žmogus sugebėjo statyti dviejų aukštų trobeles.

Kitas civilizacijos atspindys romane – liftas,kur Antanas Garšva daugiausia praleidžia laiko.Kylant ar leidžiantis

viešbučio aukštais,keičiasi pagrindinio herojaus prisiminimai.Liftas – tai vienkabinis keltuvas keleiviams ir kroviniams vertikaliai kelti.Reiktų paminėti,kad lifto prototipai buvo naudojami Romoje Ia.pr.m.e.,Egipte – VIa.m.e.,Prancūzijoje ir Anglijoje – nuo XVIIa.Iki XVIIIa. Liftai buvo mediniai.XIXa. atsirado garu,vandeniu ir elektra varomų liftų.(3.)Šios datos leidžia mums daryti išvadas,jog sukūrus vieną įrengimą,jis yra tobulinamas. Taigi kiekvienas civilizacijos laimėji-

mas turi gilias šaknis senovėje.Ten buvo padėti pagrindai.

A.Škėma romane rašo:”Dabar Garšva žvilgteri į rankinį laikroduką”.Taip randame dar vieną civilizacijos atspin-dį.Laikrodžio Garšva nemėgsta,nes jis
reguliuoja mūsų gyvenimą:tą valandą keltis,tą minutę išeiti į darbą,net turi laiku

atsiųsti anketą į loteriją ir t.t.Pirmieji rankiniai elektroniniai laikrodžiai buvo pagaminti 1952 metais Jungtinėse Ameri-kos valstijose ir Prancūzijoje.Įdomu,kaip senovėje žmonės susitardavo,kurią valandą susitikti.Nusakyti vietą kur susitik-ti atrodo nesunku.Juk visi žino tą upę ir olą.Čia žmonėms į pagalbą atėjo dangaus kūnai.Iš pradžių saulė,vėliau mėnulis.

Šiuo metu Jūs matote 31% šio straipsnio.
Matomi 878 žodžiai iš 2825 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.