Civilizaciju istorija
5 (100%) 1 vote

Civilizaciju istorija

CIVILIZACIJŲ ISTORIJACivilitas-piliečio išsiauklėjimo, išsilavinimo išraiška.

Civilizacija yra daugiau techninė raiška, todėl mokslo ir technikos

revoliucija darė pradžią visai pasaulio civilizacijai.Mokslo ir technikos revoliucija prasideda Renesanse, bet jei akcentuosime

žmonijos kultūros raidoje dvasingumą, religinį įsigilinimą, moralę, tai

Japonija, Kinija ir Indija pasiekia daugiau už Europą.Dažniausiai sąvoka civilizacija yra vartojama dvejopa prasme:

a) siekiant parodyti istorijos raidą ir žmonijos kultūrą;

b) siekiant parodyti tam tikros tautos kultūros lygį, jos išsivystymo

lygį.Civilizaciją sudaro 3 dalys:

a) pradžia

b) subrendimas

c) nuosmukis.Civilizacijos viena nuo kitos skiriasi religine ir kultūrine

tradicija.Civilizacijos turėjo savitą religiją, raštą, dievus.Pačios

pirmosios civilizacijos atsiranda dabartinio Irako, Irano ir Turkijos

valstybių teritorijose.

Senovės rytų tautų laimėjimai leidžiantys mums teigti jog civilizacijos

ištakų reikia ieškoti rytuose.1) Žemdirbystė atsiranda apie 8 tūkst.pr.Kr. dabartinės Sirijos ir

Jordano teritorijose.

2) Atsiranda miestai, amatai.Atsiradus amatams atsiranda miestai,

valstybės,

3) Apie 3 tūkst.m.pr.Kr. šumerai sukuria pirmąjį raštą-piktogramas

(4tūkst.pr.Kr.)

4) Šumerų miestuose įsteigiamos pirmosios mokyklos.

5) Šumerai pirmi suskirsto valandas ir minutes į 60 dalių,

apskritimą į 360˚, metus į 12 mėn.

6) Šumerai sulydo varį su alavu ir gauna bronzą.

7) Šumerai pirmieji pradeda naudoti ratą.

8) Šumerai pirmieji pasaulyje sukuria knygas ir grožinę literatūrą.

9) Šumerai sukūrė mėnulio kalendorių, kuriame mėnulio apsisukimą

aplink žemę apskaičiavo taip tiksliai jog paklaida buvo tik 4s.

10) Šumerai sukūrė seniausią pasaulyje įstatymų kodeksą-Ūrnami

įstatymą apie 2100m.pr.Kr.

11) Piramidžių statyba Egipte.

12) Egiptiečiai pirmieji balzamavo mirusius.

13) Egiptiečiai nustatė širdies reikšmę kraujo apytakos sistemoje.

14) Egiptiečiai mokėjo 4 aritmetikos veiksmus.

15) Babiloniečiai atrado psichologiją.

16) Finikiečiai sukūrė fonetinį raštą.

17) Kinai išrado šilką, popierių ir veidrodžius.

ŽMOGAUS KILMĖS PROBLEMA

Evoliucionistinė teorija.Pradininkas Č.Darvinas, 1859m. paskelbė veikalą

“Rūšių atsiradimas natūraliu atrankos būdu”, kuriame teigia, kad gyvybė

žemėje atsirado per milijonus metų, kaip natūralių procesų išdava.

Kreacionistinė teorija, kuri teigia, kad pasaulyje gyvybę sukūrė Dievas.Pagrindiniai žmogaus verslai poleolito laikotarpyje-žvejyba, medžioklė.

Mezolitas-vidurinysis akmens amžius, tobulėja žmogaus darbo įrankiai.

Neolitas-žemdirbystė, gyvulininkystė, buvo sėslūs.Vienas pirmųjų menų buvo Lasko urve, Prancūzijoje bizonas vejantis

medžiotoją.Fosilijos yra vienintelis dokumentas, padedantis atkurti praeitį iki

pirmųjų žmogaus veiklos pėdsakų.

Fosilijos yra gyvųjų organizmų liekanos arba jų atspaudai uolienuose,

smėlyje, vulkaniniuose pelenuose, durpėse, lede ar sakuose.Lietuvoje jos

eksponuojamos “Gintaro” muziejuje.Žmonės sėsliai įsikūrę kaimuose, ežerų ir upių pakrantėse laidojo žmones

žemėje.

Bronzos amžiuje žmones kremavo.

Geležies amžiuje žmonės buvo laidojami pilkapiuose.Istorija atsiranda, kai atsiranda raštas.Žemei 4mlrd.metų, žmogui

3mlrd.metų.

Nuo rašto atsiradimo 4tūkst.pr.Kr. iki Va.po Kr. Yra senoji istorija.476m.poKr. žlunga vakarų Romos imperija.

Viduramžiai-nuo V iki XVa.

1453m.Bizantijos imperijos žlugimas.

1493m.atrandama Amerika.

Naujieji laikai yra nuo XVa. Iki didžiosios Prancūzijos revoliucijos 1789m.

Naujausi laikai nuo 1789m. iki mūsų laikų.

LAIKO SKAIČIAVIMAS

3750 hebrajų era

776 graikų “era”

753 romėnų “era”Krikščionybės

era

622. musulmonų era

Hebrajų era prasidėjo nuo pasaulio sukūrimo.

Graikų era prasidėjo nuo pirmųjų olimpinių žaidynių.

Romėnai laiką skaičiavo nuo Romos įkūrimo 753m.pr.Kr.

Krikščionybės era prasidėjo nuo Kristaus gimimo.

Musulmonų era-kai pranašas Mahometas paliko šventąjį Mekos miestą.

Nuo piktogramos iki alfabeto.

|3500 |3300 |2900 |1500 |

|Piktografinis |Ideografinis |Skiemeninis |Priebalsinis |

|raštas |dantiraščio |ideografinis |alfabetinis |

| |raštas |dantiraščio |raštas. |

| | |raštas | |

|Ženklas |Ženklas reiškia |Jis vis labiau |Skiriamasis |

|vaizduoja |abstrakčią |įgauna garso |garsas yra |

|konkretų daiktą |daikto idėją |reikšmę |išskaidomas į |

|(piktograma). |(ideograma). |(skiemuo). |balses ir |

| | | |priebalses |

| | | |(alfabetas). |

| | | | |

SENOVĖS EGIPTASIII – IV a.pr.Kr. Egipto žinys Manetonas parašė “Egipto istoriją”

graikų kalba, kurioje pateikia chronologine tvarka tikrus faktus

painiodamas su padavimais.

Sistemingi Egipto tyrinėjimai prasideda tik XVIIIa.pradžioje.Šių

tyrinėjimų metu atrandamas Rozetės akmuo.Tai pirmasis Egiptiečių kalbos

tekstas su vertimu į graikų kalbą.Iššifruoti Egipto hieroglifus buvo ne

taip paprasta.

1822m. prancūzų mokslininkas Šampolijonas rado raktą Egipto

hieroglifams iššifruoti.

Egiptas atsiranda šiaurės Afrikoje.pagrindinę dalį sudaro Nilo slėnis

nuo pirmųjų slenksčių ikiViduržemio jūros.Būtinumas reguliuoti Nilo

potvynius ir paskirstyti jo vandenis po visą Egiptą padėjo suvienyti mažus

valstybinius darinius į vieną valstybę.

Egipto valdovų galybę, aukštą civilizacijos technikos lygį geriausiai

apibūdina monumentalioji architektūra.

Piramidės-tai faraonų kapai.Pirmosios piramidės pastatytos prieš

5000m.Cheopso piramidė pastatyta 2720m.pr.Kr.Aukštis 146,7m.Užima 5,4 ha

plotą.Pastatyta taip tiksliai, kad pagal briaunas galima tikrinti kompasą.

Kitas Egipto svarbus civilizacijos požymis yra raštas.pirmasis

egiptiečių raštas buvo paplitęs liaudies sluoksniuose.Buvo

privilegijuotieji ir valstiečiai.Vergai privilegijuotiesiems sluoksniams

pagamindavo viską išgyvenimui.

Žmonių piramidė

FaraonasViziris

Privilegijuotieji-mažuma

Žyniai

Kilmingieji

Kariai

Valdininkai

RaštininkaiGydytojai

Engiamieji-

dauguma

Amatininai

Pirkliai

Žemdirbiai

VergaiEgiptiečių religija-politeizmas(išpažino daug dievų).Taip pat garbino

gyvates, krokodilus, karves, kates.Dievų karalius-saulės dievas RA.

Egiptiečiai buvo politeistai.Faraonas Echnatonas bandė įvykdyti

religinę reformą.Amenchotepas IV, kurio tikslas politeizmą pakeisti vieno

saulės dievo Atono kultu, t.y. bandė įvesti monoteistinę religiją.Šia

reforma jis siekia susilpninti žinių įtaką, kurių galia buvo labai

didelė.Faraono žmona liko ištikima naujai religijai, o sūnus Tutanchamonas

pasidavė žinių įtakai ir gražino senąjį tikėjimą.Faraono Echnatono reforma

žlugo dėl to, kad jis išdrįso pakelti ranką prieš tradiciją.Beto, reforma

sukėlė vaidus, o tai silpnino valstybę.Įprasta, jog kiekviena religija turi

savo šventą knygą, kurioje išdėstyti jos mokymo pagrindai.To negalima

pasakyti apie egiptiečių religiją.Egiptiečių tikėjimas skelbė keletą

doktrinų.Svarbiausi centrai buvo Memfyje, Heliopolyje ir Tebuose.Šiuose

centruose buvo pateikiami skirtingi pasaulio ir žmogaus sukūrimo

aiškinimai.Egiptiečiams jie neatrodė priešingi, sumaištį įnešė Echnatonas.Daugiausiai žinių apie egiptiečių kultūrą pateikia pirmas istorikas

Herodotas.

Egiptiečiai skyrė planetas nuo žvaigždžių , žvaigždes skyrė į

žvaigždynus, metus skyrė į 12 mėnesiu, mėnesį į 30 dienų.Gerai išmanė

mediciną, kraujo apytaką ir akių chirurgiją.Skiriamieji egipto meno bruožai:

1. Didingos formos monumentalumas.Griežtas konstruktyvizmas,

geometrinis taisyklingumas.Atidus natūros stebėjimas.

2. Meno stilių sudarė griežtų taisyklių rinkinys.Sėdinčios

figūros būtinai turėjo sėdėti su rankomis ant kelių.Vyrai

turėjo būti vaizduojami tamsesne nei moterų oda.Buvo tiksliai

aprašyta, kaip turi būti pavaizduoti Egipto dievai ir nebuvo

galima nukrypti nuo taisyklių.

3. Skulptūros yra sustingusios, nedinamiškos, nejudančios.

EGIPTO KAPŲ EVOLIUCIJA

Mastaba- pirmasis kapas.Į suolą panašus kapas.Kiti kapai vadinosi

Hipotėjai- kapas galerija.Piramidės- faraonų kapai.Piramidės paskirtis-

saugoti faraono kapą.

Egipto istorijos periodizacija.

3100m. pr. Kr. Senoji karalystė- Karalius Mneas suvienija

Egiptą.Sostine tampa Memfio miestas.Prasideda piramidžių statyba.2100m. pr. Kr. Vidurinioji karalystė.Sostinė Tebai.Nukariaujama

Nubija, išrandami karo vežimai.

1580m. pr. Kr. Naujoji karalystė.Didžiausi nukariavimai.

332m. pr. Kr. Egiptą nukariauja Aleksandras Makedonietis.30m. pr. Kr. Egiptą nukariauja Roma.Jį valdo faraonė Kleopatra ir po

to jis tampa provincija.

Nilas- tai ilgiausia

pasaulio upė.Egipto sukūrimui jis reiškė labai

daug, nes aplink.Nilą yra derlingas žemės ruožas kuriame egiptiečiai

gali nuimti derlių ir taip išgyventi.Nilas atneša gyvybę iki

Egipto.Siaurame žaliame ruože, užimančiame apie 34000 km2, kurį

padovanojo upė ir saulė, senovės žmogus rado gausių gyvybei išlaikyti

reikalingų išteklių.Būtinybė pažaboti nilo potvynius vertė vienytis

gentis į vieną valstybę ir egiptiečiai sukūrė irigacines

sitemas.Egiptiečiai savo valstybę vadino “Kemet”- Juodąja.Taip jie

skyrė Nilo drėkinamą žemę nuo “raudonos” netinkamos gyventi dykumos.

Pagrindiniai Egipto dievai.

Hatora- menų deivė, vaizduojama karve, moterimi su karvės galva ar

vien tik su karvės ragais.Taip pat linksmybių deivė.Horas-Izidės ir Ozirio sūnus.Dangaus dievas, vaizduojamas sakalu,

žmogumi sakalo galva.Faraono globėjas ir dažnai pats faraonas.Totas-teisėjas, dalyvaujantis sveriant širdį.Mėnulio dievas ibio

galva.Rašto, meno ir mokslų išradėjas.Ozyris-Izidės vyras.Buvo savo brolio Seto nužudytas.Bet izidė surinko

išmėtytas jo kūno dalis ir savo meilės jėga gražino jam

gyvybę.Žymiausias Egipto dievas.Jo prisikėlimas nemirtingumo įrodymas.

RA-dar vadinamas Atumu.Dievas Saulė.Pomirtinio gyvenimo globėjas.

Amonas-didysis tėbų dievas, visos karalystės dievas.Dažnai

vaizduojamas žmogaus su avino galva pavidalu.Setas-vaizduojamas šlykštaus žvėries pavidalu, turi kelių gyvūnų

bruožų.Setas, nužudęs Ozirį, įkūnija blogį.Anubis-Tėbų mirusiųjų miesto ir balzamuotųjų dievas.Mirusiųjų dievas,

vaizduojamas šakalu arba žmogumi su šakalo galva.Izidė-ištikima žmona ir atsidavusi motina.Surinkusi savo vyro Ozirio

kūno dalis ji įkvėpė jam gyvybę ir paskui pastojusi pagimdė Horą.

AMŽINYBĖS BUVEINĖS

Senovės karalystės laikotarpio antkapiai buvo panašūs į suolą, kuris

arabiškai vadinamas mastaba.Naujosios karalystės faraonai laidojami hipogėjuose, kapuose galerijose,

iškirstam kalno šlaite priešais tėbų miestą.Piramidė, kurios paskirtis-saugoti faraono kapą, tėra didingo paminklo

ansamblio dalis.

EGIPTIEČIŲ GYVŪNAI

Egiptiečiai turi daug naminių gyvūnų, bet jų būtų dar daugiau, jei katės

nesielgtų keistai. Mat jos, atsivesdamos kačiukų, nebeina pas katinus, ir

šie, kad ir kaip norėdami, negali su jomis rujoti.Tada katinai šitaip

gudrauja:pagriebia iš kačių vaikus ir nužudo, bet jų neėda.Katės,

netekusios vaikų ir norėdamos vėl jų turėti, eina pas katinus, nes jos

labai myli vaikus.Kilus gaisrui, katės elgiasi visiškai

nesuprantamai.Egiptiečiai nesirūpina gaisro gesinimu, o apsupa gaisravietę

ir žiūri, kad katės neprasmuktų, bet jos lenda pro žmones, per juos šoka

tiesiai į ugnį.tai kelia egiptiečiams daug skausmo.Kuriuose namuose nugaišo

katė, tų namų gyventojai nusiskuta antakius, o kuriuose nudvesia šuo, tada

jie nusiskuta visą kūną ir galvą.

TRYS EGIPTIEČIŲ LAIDOJIMO BŪDAI

1. Brangiausias laidojimo būdas.Pirmiausia lenkta geležimi pro nosies

šnerves išima smegenis-dalį ištraukia šitaip, dalį sunaikina įpylę

vaistų.Paskui aštriu Etiopijos akmrniu prarėžia lavoną ir išima

skrandį ir visus vidurius- tada pilvo visumą išvalo ir išplauna palmių

vynu, pribarsto smulkiai sutrintų kvepiančių žolių ir dar kartą

išvalo.Tada pilvo ertmę pripildo grynos sutrinos miros, kacijos ir

kitų kvepalų, išskyrus Libano smilkalus, ir vėl pilvą užsiuva.Tai

padarę, balzamuoja:panardina lavoną 70 dienų į natrio šarmą.Ilgiau

kaip 70 dienų laikyti pamerkto negalima.Praėjus 70 dienų, lavoną

nuplauna ir visą apvynioja labai plonos drobėsjuostomis, patepdami jas

guma, kurią egiptiečiai vartoja vietoj klijų.Tada giminės pasidirbinę

žmogaus išvaizdos karstą, atsiimalavoną ir įdeda į jį.Paskui nuneša į

kapinių namą ir pastato prie sienos stačią.

2. Antrasis, pigesnis balzamavimo būdas:pripila į klizmą kedro aliejaus

ir suleidžia jį į lavono vidurius;šiuo atveju nei pilvo neprarėžia,

nei vidurių neišima;pro sėdynę suleidžia aliejų paskui angą uždaro,

kad skystis neišbėgtų, ir balzamuoja natrio šarmu nustatytą skaičių

dienų;paskutinę dieną išleidžia iš vidurių kedro aliejų, kurį buvo

suleidę.Šis aliejus turi tokią galią, ištekėdamas kartu išvaro laukan

sutirpusius vidurius, širdį, plaučius, kepenis, o mėsas šarmas

sutirpina taip, kad iš lavono lieka tik oda ir kaulai.Šitaip padarę,

grąžina lavoną daugiau jam nieko nepadarę.

3. Trečiasis balzamavimo būdas yra pigiausias: juo naudojasi

neturtingieji.Išplovę ridikų sultimis vidurius, lavoną balzamuoja

šarmu 70 dienų ir atiduoda neštis namo.Valstybė-tai organizacija turinti savo teritoriją, gyventojus, įstatymus,

profisionalius vykdytojus, represinius įstatymus.Valstybės
metu

genčių vadų autoritetinė ir teokratinė valdžia galutinai transformuojama į

politinę valdžią, papročių laikymąsi pamažu paliečia įstatymo formas.

MESOPOTAMIJA

Vardą davė senovės graikai juo nusakydami geografinę šalies

dalį.Graikiškai mesos reiškia tarp, o potamos-upių.Tai “derlingas

pusmėnulis” nuo persų įlankos iki viduržemio jūros.Mesopotamijos pietuose,

šumero krašte, greičiausiai apie 9 tūkst.m.pr.Kr. įsikuria azianai-

juodaplaukiai šviesiaodžiai.Apie 3500m.pr.Kr. šumerų miestai virsta mažomis

valstybėmis, turinčiomis apie 200000 tūkst. gyventojų.

Mesopotamijos žemė nenaši, molis, nendrės, bet šumerai įrengė platų

drėkinimo tinklą, sugebėjo tą teritoriją paversti derlinga žeme.Šumerai

buvo pirmieji Mesopotamijos gyventojai.Ginčijamasi iš kur jie atvyko.Vieni

teigia, kad atplaukė į įlanką pro Persų įlanką, kiti-kad atėjo nuo Tigro

upės kalnų.”Apie šumerų kilmę žinome tiek, kad nieko nežinome” teigė

amerikiečių mokslininkas Krameris.Šumerai yra ta tauta, kad mokslininkai ją

apskaičiavo.Apie 2300m.pr.kr. Akado miesto karalius Sangonas pirmasis pirmą

kartą suvienija Mesopotamiją sukurdamas pirmąją imperiją.

Apie 1800m.pr.Kr. Mesopotamija suvienijama 2 kartą.Tai padaro

Babilono karalius Hamurabis.

Pagrindiniai Mesopotamijos istorijos raidos etapi:

1. Pirmasis suvienijimas

Akadų imperija

(2300-2200m.pr.Kr.)2. Antrasis suvienijimas

Pirmoji Babilonijos karalystė

(1800-1600m.pr.Kr.)3. Trečiasis suvienijimas

Asirijos imperija

(700-612m.pr.Kr.)4. Ketvirtasis suvienijimas

Antroji Babilonijos karalystė

(612-539m.pr.Kr)

5. Apie 500m.pr.Kr. nukariauta Persija ir tampa persijos provincija.

6. Šumerų civilizaciją pradeda miestų susikūrimas.3 pagrindiniai Šumerų

miestai apie 2300m.pr.Kr.

7. Apie 3200m.pr.Kr. šumerai atranda dantiraštį.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 2233 žodžiai iš 7443 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.