Dailė montessoriškoje aplinkoje
5 (100%) 1 vote

Dailė montessoriškoje aplinkoje

TURINYS

Įvadas

1. Dailė programoje

1.1. Dailės ugdymo turinio struktūros dalys

1.1.1. Įvadas į dailės vaizdų pasaulį

1.1.2. Spalvotas pasaulis

1.1.3. Formų kalba

1.1.4. Meninė nuovoka

2. Dailės ugdymo tikslas- sudaryti sąlygas vaikams

3. Aplinkos, skirtos meninei vaikų veiklai paruošimas

4. Dailės ir meno veikloje naudojamos priemonės

4.1. Molbertas

4.2. Piešimas

4.3. Lipdymas

4.4. Aplikavimas

4.5. Karpymas

4.6. Konstravimas

4.7. Siuvinėjimas

4.8. Deginimas

4.9. Lankstymas

5. Vaizduojamosios veiklos pateikimas Montessori grupėje

5.1. Piešimo priemonės

5.2. Vaizduojamosios veiklos rūšys ir joms naudojama medžiaga

Išvados

Literatūros sarašas

Įvadas

Montessorinėje filosofijoje į vaiką yra žiūrima kaip į pilnavertį žmogų, pilietį. Pagrindinis montessorinės mokyklos tikslas – per tinkamai paruoštą aplinką, racionalų darbo organizavimą, pagarbą vaikui ugdyti įgimtas jo savybes, siekti laisvo, natūralaus vaiko pasireiškimo.

Tolimesnio mokymosi pradžia bus sėkminga, jeigu prieš tai vaikai turės geras kūno, emocijų, proto bei jausmų ugdymosi galimybes, jeigu turės sąlygas kaupti estetinio, socialinio, moralinio ir dvasinio augimo patirtį. Tinkamai organizuojama vaiko dailė nuteikia iki mokyklinio amžiaus vaikams visuminio ugdymo (si) galimybės.

Dailės valandėlės nuteikia galimybes įgyti bendravimo vaizdų kalba įgūdžius( keičiantis patyrimu, mintimis, išgyvenimais ). Tai vienintelis tam tikrų pasaulio aspektų pažinimo ir kūrimo jame būdas, kurio negalima pakeisti kitais. Dailės valandėlės nuteikia vaikams galimybes savitai išreikšti savo vidinį pasaulį ir savitai reguoti į aplinką, jaučiant, jog kiti taip pat turi šias galimybes. Dailės raiška moko kūrybiškai ir savitai veikti ir mąstyti.

1. Dailė programoje

Atsižvelgiant į plūstantį vaiko vidinį pasaulį informacijos srautą iš televizijos, kiemo, suaugusiųjų elgesio, kompiuterių, knygų, spaudos, labai svarbu specialiai paruošti kasdienę, vaiko ugdymosi aplinką, kurioje vaikas turėtų galimybę patenkinti visus prigimtinius, dvasinius poreikius, sukurti šiltą emocinį klimatą, kur vaikai jaustųsi saugūs.

Programa nusako kokia turi būti vaiką supanti aplinka, kaip sudaryti šiltą emocinį klimatą, kad vaikas jaustųsi saugus, kaip tobulėti pedagogui meno srityje ir kaip bendrauti su vaikų tėveliais, bendradarbėmis, meno specialistais, kad būtų suteikiama tinkama pagalba vaikams ugdantis daile.

Konkrečių temų pedagogų ir vaikų veiklai nėra, tačiau programa labai konkreti, argumentuota, kryptinga, nes padeda pažinti vaiką, nusako dailės ugdymo tikslus. Didaktinės programos nuostatos nukreipia pedagogą pasirinkti teisingus kelius, būdus, metodus pilniau atsiekiant dailės ugdymo tikslus.

Reikalavimai pedagogui gana aukšti,jis turėtų pagilinti žinias apie vaiko psichologiją, labai gerai pažinti šeimą ir jos sąlygas, santykius šeimoje, labai rimtai domėtis daile, įgyti tam tikrų įgūdžių dailės srityje. Montessori pedagogė turėtų pastudijuoti danų pedagogės INGER BROCHMANN knygą „Vaikų piešinių paslaptys“.

1.1. Dailės ugdymo turinio struktūros dalys

Programos turinys suskirstytas į keturias dailės ugdymo turinio struktūros dalis, neleis pedagogui praleisti pačių svarbiausių, būtiniausių dalykų vaiko dailėje:

1. Įvadas į dailės vaizdų pasaulį- „Baltas ir nebaltas popieriaus lapas“.

2. Spalva- „Spalvų pasaulis“.

3. Forma- „Formų kalba“.

4. Meninė nuovoka- „Matau, jaučiu, suprantu“.

1.1.1. Baltas ir nebaltas popieriaus lapas

. įprasminti savo veiksmus;

. nusiteikti laisvai saviraiškai;

. prisiliesti prie popieriaus pieštuku,…teptuku…;

. tyrinėti įvairius piešimo, tapymo ir kitus darbo plokštumoje būdus;

. išreikšti nuotaikas, mintis technikos pagalba.

Baltas virsta spalvotu arba purvinu:

. pajausti baltumą, spalvų švarumą purvinumą;

. šias sąvokas išreikšti piešimo, tapymo priemonėmis, žodžiais, garsais, judesiais.

1.1.2. Spalvotas pasaulis

. įsijausti į spalvotus vaizdus;

. išreikšti žodžiais, garsais, judesiais;

. tapyti mylimiausiom spalvom;

. gilintis į vieną spalvą;

. mokytis maišyti spalvas;

. tapyti savo būseną;

. tyrinėti spalvų santykius- atrasti, kokios spalvos „draugauja“, o kokios „pykstasi“;

. pajusti priešingybes;

. lytėjimo ir kitais pojūčiais pajusti daiktų paviršių ypatumus;

. lytėjimo pojūtį sieti su vaizduote, atmintimi, asociacijomis;

1.1.3. Formų kalba

. pajusti suprasti, kad baltas ir spalvotas pasaulis yra apvalus, kampuotas ir kitokių formų;

. vaizduoti daiktus, objektus, kuriais norėtum pavirsti;

. visais pojūčiais pajusti formos, apvalumą, kampuotumą ir kitus ypatumus;

. kurti savitas formas iš vientisos medžiagos;

. lipdyti vaikų išgyventomis, svarbiomis jų gyvenimo temomis;

. derinti giminingas formas, paviršių ypatumus, spalvas;

. išreikšti vaikų norus, idėjas, sumanymus;

. reikšti idėjas, mintis, jausmus formų kalba;

. kurti naujas formas iš įvairių natūralių ir dirbtinių medžiagų (derinti natūrą ir kultūrą);

. pajusti natūralių (gamtos) ir dirbtinių (sintetinių) medžiagų skirtingą poveikį žmogui;

. įprasminti formos sunykimo, sunaikinimo vyksmą;

.
sąmoningai sunaikinti (sulaužyti, sudaužyti, užkasti, sudeginti ir t.t.) tai, kas niekam nebereikalinga, kliūva, trukdo atsirasti naujam;

1.1.4. Matau, jaučiu, suprantu

. intuityviai suvokti, išmokti ir naudotis gyvenime dailės raiškos būdais;

. sudaryti galimybę visiems vaikams savo dailės raišką papildyti, o taip pat reaguoti į rengimus aplinkos vaizdus žodžiu, raštu ir kitais būdais;

. žadinti pastovius domėjimosi daile poreikius;

. pratintis žvelgti į aplinką „dailininko akimis“;

. dailės idėjas, raiškos būdus, atlikimo techniką derinti su bendruomenės poreikiais, tautos ir valstybės tradicijomis.

Ketvirtoji dalis padės pedagogui organizuoti ne tik dailės veiklą, bet ir panaudoti dailei visą vaiko aplinką, visos dienos veiklą, pajungti dailei gamtos ciklą, visas ikimokyklinėse įstaigose švenčiamas šventes, aplinkos puošimą vaikų darbeliais.

2. Dailės ugdymo tikslas- sudaryti sąlygas vaikams

. išgyventi laisvos idėjų ir jausmų saviraiškos džiaugsmą kuriant savitą formų, spalvų, linijų pasaulį dviejų ir trijų matavimų erdvėje;

. pažinti- tyrinėti, atrasti ir pajusti įvairias dailės raiškos priemones, technikas; regimo ir įsivaizduojamo pasaulio apraiškos; savo ir kitų galimybes kurti vaizdus;

. bendrauti su aplinka (gamtos bei žmogaus sukurtais tvariniais) ir žmonėmis (bendraamžiais ir suaugusiais) vaizdų kalba (patiems piešiant, tapant, rengiant parodas) bei reaguojant į įvairius (natūralius ir technikos pagalba sukurtus) vaizdus;

. įgyti savosios vertės pajautimą išreiškiant ir intuityviai suvokiant tautos kultūros tapatumą, estetines humaniškumą teigiančias dailės nuostatas, sakralumo jausmą, gerą meninį skonį.

3. Aplinkos, skirtos meninei vaikų veiklai paruošimas

1. Vaikų aplinka interjeras, baldai, daiktai, priemonės, įrankiai turi būti estetiški, gražūs, patogūs naudotis.

Šiuo metu Jūs matote 51% šio straipsnio.
Matomi 995 žodžiai iš 1961 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.