Dilpominis 2006
5 (100%) 1 vote

Dilpominis 2006

Įvadas

Mokslo ir technikos progreso neįmanoma įsivaizduoti be elektrifikavimo; jo pagrindu vystosi visos tobuliausios techninės gamybos priemonės.

Todėl mūsų šalyje sparčiai vykdomas ištisinis elektrifikavimas – elektros energija visapusiškai panaudojama pramonėje, transporte, žemės ūkyje, buityje.

Esant dideliam elektrifikavimo laipsniui, sparčiau išsivystė ir elektrotechninė pramonė – gaminnama vis daugiau ir tobulesnių galingų hidrogeneratorių bei turbogeneratorių, transformatorių, elektros variklių, komutacinės aparatūros, elektrotechninių medžiagų, įvairios gamybos procesų automatizavimo aparatūros ir prietaisų.

Elektros energiją galima gauti iš kitų rųšių energijos. Dideliais kiekiais ji yra gaunama tiesiog iš mechaninės energijos, naudojant generatorius.

Dideli elektros energijos kiekiai parduodami tolimais atstumais, palyginti mažais nuostoliais. Šiuo metu veikia ilgesnės kaip tūkstančio kilometrų elektros energijos perdavimo linijos.

Elektros energiją praktiškai lengva paskirstyti įvairaus galingumo vartotojams. Ryšių technikoje, automatikoje ir matavimų technikoje naudojami įtaisai, kurių galingumas tėra keli vatai arba net vato dalys. O yra ir tokių elktrinių įrengimų, kurių galingumas – tūkstančiai ar net dašimtys tūkstančių kilovatų.

Elektros energiją palyginti lengva paversti kitų rūšių energija: mechanine, šilumine, spinduline, chemine.

Elektros energijos pavertimas mechanine, naudojant elktros variklius – tai patogiausias, techniškai tobulas ir ekonomiškai tikslingas būdas elektros energijai pritaikyti įvairiose pramonės bei žemės ūkio mašinose ir mechanizmuose.

Iš elektros energijos gaunama šilima naudojama metalams lydyti, jiems termiškai apdirbti ir pan.

Elektriniai šviesos šaltiniai sudaro aukštos kokybės dirbtinį apšvietimą.

Pritaikant įvairią elektrinę aparatūrą, elektroninius prietaisus, vystėsi daugelis mokslo-šakų: medicina, biologija, astronomija, geologija, matematika.

Trumpas projektuojamo objekto aprašymas

Projektuojamo objekto charakteristika

Paruoštas projektas, atsižvelgiant į atitinkamų skyrių reikalavimus.

Užsiduodamas pastato elektrinių jėgos įrenginių galingumas. 895 kW.

Įtampa pasiekiama 380 / 220 V 50 Hz.

Elektrinis užmaitinimas numatomas nuo transformatorinės T – 25. keturiais įvadiniais kabeliais, iš kurių 2 skiriami UBŲ užmaitinimui.

Įvadai nuo transformatorinės T – 25, numatytas PШ, sukomplektuotas iš skydų Щo – 70.

Gaisro atveju vandens tiekimo, dūmų pašalinimo laiptinėse, liftų šachtose ir kitiems prietaisams numatytas ABP, kuris pajungiamas iki įvedimo automatinio įjungėjo PЩ.

Magisraliniai tinklai užmaitinami AB laidais plonasieniuose metaliniuose vanzdžiuose, tiesiant po grindimis ir vertikaliai sienomis, ir kabeliu ABB, tiesiant jį lubomis ir sienomis.

Paskirstymo tinklams naudojami kabeliai ABB ir laidai AB:

a) polietileno vamzdžiuose normalioms ir gaisrui pavojingoms patalpoms;

b) lengvuose dujotekiniuose arba vandentiekio vamzdžiuose išoriniams įrengimams.

Elektros varikliams maitinimas, o taip pat kabinų pajungimas įruoštas, atsižvelgiant į vibraciją, lanksčiu kabeliu KPT.

Ventagrefatų valdymas yra vietinis, distancinis, automatinis.

Elektros įrengimų metalinės dalys įžeminamos. Įžeminimui naudojama užmaitinimo kabelio nulinė gysla.

Montavimo darbai vykdomi, atsižvelgiant į veikenčias saugumo technikos normos.

Elektros apšvietimo tinklų pateiktintas galingumas:

a) darbo – 170,0 kW;

b) avarinis – 14,4 kW.

Šviestuvų pajungimas įmontuotas laiptinėse.

Patalpų apšvietimui naudojami šviestuvai su liuminiscensinėmis ir kaitinėmis lempomis.

Paskirstymo tinklai užmaitinami laidais AB ir kabeliais ABB.

Į paskirstymo punktus įeina paskirstymo skydelis OЩB su ninpoliu automatu, pajungtas prie magistralinės PII.

Magistraliniai tinklai užmaitinami laidais AB.

Vestibiulio ir salės pirmame aukšte apšvietimas paruoštas kartu su projekto statybine dalimi.

Apkrovimų skaičiavimas

Teisingai paskaičiavus elektros apkrovimus įrengimams, bus teisingai parenkamas jėgos tinklas.

Elektros apkrovimus galima skaičiuoti keliais metodais, būtent:

1. Paklausos koeficiento metodu;

2. Išnaudojimo ir max koeficiento metodu;

3. Vidutinio galingumo ir formos koeficiento metodu.

Mes pasirenkame patį lengviausią apkrovimų skaičiavimo metodą – paklausos koeficiento. Norint paskaičiuoti šiuo metodu, būtinai reikia žinoti imtuve esančių variklių skaičių, taip patvariklių davinius: instaliuotą galingumą, srovę ir kt.

Paskaičiuojame pirmo imtuvo apkrovimą. Skaičiavimo davinius surašome į lentelę Nr.1.

Paskaičiuojame drenažinio siurblio instaliuotą galingumą pagal formulę:

Pinst= P / ; kur

Pinst – variklio instaliuotas galingumas;

P – variklio nominalus galingumas;

 – naudingumo koeficientas;

Pinst= 4 / 0,86 = 4,7 kW

Paskaičiuojame drenažinio siurblio reaktyvinį galingumą, sutinkamai su formule:

Q= tgy . Pinst

tgy surandamas pagal cosy iš keturženklio matematikos lentelių.

Q= 0,51 . 4,7 = 2,4 kvar

Paskaičiuojame PS-proj. paskirstymo spintos visų variklių bendrą instaliuotą galingumą.

Bendras instaliuotas galingumas randamas, sudedant visų variklių instaliuotus galingumus:

Pinstb = ∑ Pinst

Pinstb = 4,7 + 41,1 + 41,1 + 23,3 = 110,2
kW

Paskaičiuojame PS-proj. paskirstymo spintos visų variklių reaktyvinį galingumą.

Bendras reaktyvinis galingumas randamas taip pat, sudedant visus reaktyvinius galingumus:

Qb = ∑ Q

Qb = 2,4+ 22,1 + 22,1 + 11,9 = 56,5 kvar

Paskaičiuojame PS-proj. spintos bendrą tgy, sutinkamai su formule:

tgy= Qb / Pinstb

Qb – bendraspaskirstymo spintos reaktyvinis galingumas,

Pinstb – bendras paskirstymo spintos instaliuotas galingumas.

tgy = 56,5 / 110,2 = 0,51

Iš keturženklių matematinių lentelių surandamas cosy.

cosy= 0,89

Paskaičiuojame PS-proj. paskirstymo spintos instaliuotą galingumą, sutinkamai su formule:

Psk= Pinstb . kp

Pinstb – paskirstymo spintos bendras instaliuotas galingumas,

kp – paklausos koeficientas.

Psk = 110,2 . 0,8 = 88,2 kW

Paskaičiuojame PS-proj. paskirstymo spintos reaktyvinį galingumą, sutinkamai su formule:

Qsk= Psk . tgy

Psk – bendras paskirstymo spintos instaliuotas skaičiuotinas galingumas.

Qsk = 88,2 . 0,51 = 45,0 kvar

Paskaičiuojame PS-proj. paskirstymo spintos bendrą skaičiuotiną galinumą, sutinkamai su formule:

S= Qsk2 + Psk2

Qsk – bendras skaičiuotinas reaktyvinis galingumas,

Psk – bendras skaičiuotinas instaliuotas galingumas.

S = 45,02 + 88,22 = 99,0 kvar

Jėgos tinklų skaičiavimas ir parinkimas

Norint parinkti laidus bei kabelius, reikia žinoti imtuvų sroves.

Imtuvo imamą srovę paskaičiuojame pagal formulę:

I= Pinst / 3 . U . cosy, kur

Pinst – instaliuotas imtuvo galingumas,

U – tinklo įtampa.

Pagal šią formulę paskaičiuojame ventiliatoriaus imamą srovę.

I = 24,4 / 1,73 . 0,38 . 0,9 = 41,3 A

Paskaičiavę imtuvų sroves, paskaičiuojame bendrą paskirstymo spintos skaičiuotiną srovę pagal formulę:

Isk = S / 3 . U . cosy, kur

S – pilnas imtuvo galingumas ( skaičiuotinas).

Isk = 54,3 / 1,73 . 0,38 . 0,89 = 93 A

Kadangi mūsų projektuojamame pastate yra gana daug vienfazių imtuvų, jie paskaičiuojami pagal šią formulę:

I = P / U . cosy . , kur

P – imtuvo galingumas,

U – tinklo įtampa,

 – naudingumo koeficientas.

Paskaičiuojame techninio aprūpinimo skyriaus užmaitinančio imtuvo srovę.

I = 14,0 / 0,22 . 0,82 . 0,84 = 6,6 A

Likusių imtuvų sroves paskaičiuojame analogiškai.

Davinius surašome į lentelę Nr. 2.

Laidų parinkimas

Elektros instaliacija turi patenkinti atitinkamas sąlygas, t.y., saugi eksplotacija, patikima darbe, ekonomiška, būtent, pigi išpildyme ir eksplotacijoje. Elektros Instaliacija turi užtikrinti aukštą elektros energijos perdavimo kokybę imtuvams.

Atsižvelgiant į irengimų išdėstymą, ( kurie išdėstyti pagal technologinius reikalavimus) aplinkos sąlygas, imtuvų užmaitinimas atliekamas AB markės laidais polietileniniuose vamzdžiuose, paklotuose po grindimis, taip pat ABB markės kabeliais.

Laidų skerspjūvis parenkamas pagal:

1. mechaninį atsparumą,

2. leistiną įšilimą,

3. tikrindami pagal įtampos nuostolius.

Pagal paskaičiuotas sroves parenkame laidus atskiriems imtuvams.

Nulinė gysla imama mažesnė už fazinius laidus, bet nedaugiau kaip du kartus 2 So = Sf. Parenkame ir polietileninių vanzdžių skerspjūvius. Davinius surašome į lentelę Nr. 3.

Įtampos nuostoliai jėgos tinklams

Laidia ir kabeliai, užmaitinantys imtuvus, yra patikrinami įtampos nuostoliais.

Paskaičiuojame ventiliatoriaus užmaitinančio laido ir kabelio įtampos nuostolius, sutinkamai su formule:

U = I .  . l, kur

I – imtuvo nominali srovė,

 – koeficientas 1 Akm,

l – bendras ilgis.

U = 41,3 . 1,38 . 0,012 = 0,68 %

Analogiškai paskaičiuojame srovės nuostolius kitiems imtuvus užmaitinantiems laidams ir kabeliams, taip pat magistraliniams laidams.

Skaičiavimo davinius surašome į lentelę Nr. 4.

Trumpųjų jungimų skaičiavimas

Šis skyrius skiriamas jėgos tinklų patikrinimui, t.y., laidų ir apsaugos patikrinimui.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1141 žodžiai iš 3794 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.