Distribucijos ir komercinio atstovavimo palyginimo analizė
5 (100%) 1 vote

Distribucijos ir komercinio atstovavimo palyginimo analizė

T U R I N Y S

Įvadas

1. Distribucijos ir komercinio atstovavimo palyginimo analizė

1.1. Komercinis atstovavimas: prekybos agentas, tarptautinis atstovavimas, prokūra

1.2. Distribucija

1.3. Atstovavimų palyginimas

Išvados

Literatūra

ĮVADAS

Būna atvejų, kai pats subjektas neturi galimybės savarankiškai įgyvendinti savo civilinių teisių ir pareigų. To negali atlikti neveiksnūs fiziniai asmenys. Dėl įvairių aplinkybių to negali atlikti ir turintys veiksnumą fiziniai asmenys, pavyzdžiui, dėl ligos, komandiruočių, tų reikalų nežinojimo ir pan.

Ne visada gali savarankiškai įgyvendinti civilines teises ir pareigas juridinio asmens organas. Nors tai yra kolektyvas, bet ne visi darbuotojų veiksmai sudaro juridinio asmens teises ir pareigas. Jas sudaro tik tokie darbuotojo veiksmai, kurie susiję su jam pavestomis funkcijomis įgyvendinant juridinio asmens veiklą.

Tais atvejais fiziniai ir juridiniai asmenys naudojasi kitų asmenų pagalba atstovavimo forma, kuriai būdingi šie bruožai:

1)atstovavimas charakteringas tuo, kad subjektui priklausančias teises ir pareigas įgyvendina kitas asmuo – subjektas, pavyzdžiui, juriskonsultas vietoje direktoriaus. Tačiau ne visada kito asmens veiksmai laikomi atstovavimu. Negalima laikyti motinos vaiko atstove ieškinyje dėl alimentų, nes ši įgyvendina savo teisę;

2)atstovas veikia ne savo, o atstovaujamo subjekto vardu. Todėl jo įgytos teisės ir pareigos nuo įgijimo momento priklauso atstovaujamam. Pavyzdžiui, komiso sutartyje nėra atstovavimo, nes komiso parduotuvė veikia savo vardu;

3)atstovui suteikiamos tam tikros teisės, ir jis, griežtai laikydamasis šių įgalinimų, atlieka jiems įgyvendinti reikalingus savarankiškus valios aktus. Atstovas sprendžia apie sudaromo sandorio tikslingumą.

Atstovavimo taikymo sfera plati. Jis gali būti taikomas daugumai turtinių ir neturtinių teisių ir pareigų įgyti per atstovą.

Kai kurių teisinių veiksmu (pavyzdžiui, santuokos, įsūnijimo, testamento), susijusių su fizinio asmens asmenybe, negalima atlikti per atstovus. Kai kada tai nurodyta tiesiogiai įstatyme.

Atstovaujamasis gali būti kiekvienas teisės subjektas – tiek veiksnus, tiek ir neveiksnus fizinis ir juridinis asmuo. Būdinga, kad veiksnūs fiziniai ir juridiniai asmenys patys savarankiškai parenka savo atstovus. LR CK 2.132 str. Nurodo: ,,Asmenys turi teisę sudaryti sandorius per atstovus, išskyrus tuos sandorius, kurie dėl savo pobūdžio gali būti asmenų sudaromi asmeniškai, ir kitokius sandorius, nurodomus įstatyme.”

Įgalinimo apimtis ir charakteris priklauso nuo to, kokiu pagrindu atsirado atstovavimo santykiai. LR CK 2.133 str. nustato, kad sandoris, vieno asmens (atstovo) sudarytas kito asmens (atstovaujamojo) vardu atskleidžiant atstovavimo faktą ir neviršijant suteiktų teisių, tiesiogiai sukuria, pakeičia ir panaikina atstovaujamojo civilines teises ir pareigas.

LR CK 2.132 str. 2 d. nurodo tris galimus atstovavimo pagrindus:

1)įgaliojimas. Įgaliojimas įformina atstovo įgalinimą, kada jis veikia remdamasis pavedimo sutartimi, sudaryta su veiksniu asmeniu arba su juridiniu asmeniu pagal darbo sutartį, arba naryste atitinkamoje kooperatinėje organizacijoje. Įgaliojimas yra ne tik įgaliotinio įgalinimo pagrindas, bet ir dokumentas, pagal kurį tretieji asmenys gali nustatyti įgaliotinio įgalinimo apimtis;

2)įstatymas. Administracinio akto pagrindu atsirandantis atstovavimas. Tėvai (įtėviai) savo neveiksnių vaikų atstovais pripažįstami be jokio specialaus įforminimo. Įstatymo jiems pavedamos tam tikros atstovavimo funkcijos. Įstatymas veikia tuo atveju, kai yra toks juridinis faktas kaip tėvystė ir motinystė. Kai yra toks faktas, įstatymas nustato tėvų įgalinimo apimtis;

3)atstovavimas pagal aplinkybes. LR CK 2.133 str. 2 d. šitokius įgalinimus išskiria į atskirą grupę. Čia nurodoma: ,,Įgalinimas taip pat gali būti matomas iš aplinkybių, kuriomis atstovas veikia” (pavyzdžiui, pardavėjas mažmeninėje prekyboje, kasininkas ir pan.).

Įgalinimas turi būti atitinkamai išreikštas. Kai nustatomas įstatymo, jam ypatingo įforminimo nereikia, užtenka įrodyti, kad tėvai ir atstovaujamasis neveiksnūs. Savanoriškam įgalinimui reikia įgaliojimo. Kitais atvejais pakanka akivaizdžios padėties (pavyzdžiui, parduotuvės pardavėjo).

Dauguma įvairių sandorių sudaroma atstovaujant kitam asmeniui, kuris yra įgaliotas atstovauti ir sudaryti tam tikrą sandorį. Labai dažnai galime išgirsti apie tarptautinį atstovavimą, prekybos agento atstovavimą, distribucija ir bene naujesnį atstovavimą – prokūrą. Visos šios atstovavimo rūšis yra kai kuo panašios ir turi nemaža panašumų, tačiau yra ir tam tikrų skirtumų, kurie būdingi tik konkrečiam atstovavimui.

Norint pateikti šių atstovavimų palyginimą, būtina pateikti pagrindinius šių atstovavimų aspektus.

1. DISTRIBUCIJOS IR KOMERCINIO ATSTOVAVIMO LYGINAMOJI ANALIZĖ

1.1. Komercinis atstovavimas: prekybos agentas, tarptautinis atstovavimas, prokūra

Prieš pateikiant distribucijos ir komercinio atstovavimo lyginamąją analizę, pirmiausiai būtina pateikti distribucijos ir komercinio atstovavimo sampratas, esmę bei pagrindinius aspektus. Komercinį atstovavimą galima būtų sąlyginai klasifikuoti į prekybos agento atstovavimą, tarptautinį
atstovavimą ir prokūrą.

Prekybos agentu laikomas nepriklausomas asmuo, kurio pagrindinė ūkinė veikla – nuolat už atlyginimą tarpininkauti atstovaujamajam sudarant sutartis ar sudaryti sutartis savo ar atstovaujamojo vardu ir atstovaujamojo sąskaita bei dėl jo interesų. Atstovaujamasis ir atstovas gali tarpusavio sutartyje nustatyti tik tokias konkurenciją ribojančias sąlygas, kurių nedraudžia konkurencijos teisės normos.

Sutartyje gali būti numatyta išlyga, suteikianti prekybos agentui išimtinę teisę atstovaujamojo vardu sudaryti sutartis tam tikroje teritorijoje ar su tam tikra vartotojų grupe, jeigu tokia išlyga nepažeidžia kitų nuostatų.

Prekybos agento teisės ir pareigos gali būti įformintos raštu arba žodžiu.

Agento arba atstovaujamojo reikalavimu jų sutartis privalo būti sudaryta raštu. Teisės reikalauti sudaryti sutartį raštu atsisakymas negalioja.

Tik sudarius sutartį raštu, galioja šios sąlygos, nustatančios:

 agento arba atstovaujamojo civilinės atsakomybės apribojimus arba visišką jos netaikymą;

 draudimą konkuruoti nutraukus sutartį;

 sutarties nutraukimo sąlygas;

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 874 žodžiai iš 2906 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.