Dvasinė išraiška šiuolaikinėje sakralinėje architektūroje
5 (100%) 1 vote

Dvasinė išraiška šiuolaikinėje sakralinėje architektūroje

TURINYS

1. Anotacija 3

2. Įvadas 4

3. Sakralinės architektūros išraiškos analizė 6

3.1 Sakralinės estetikos apžvalga 7

3.2 Dvasinės kūrybos pavyzdžių analizė 12

4. Išvados 15

5. Priedai: 18

1 paveikslas 19

2 paveikslas 20

3 paveikslas 21

4 paveikslas 22

5 paveikslas 23

6 paveikslas 24

6. Literatūros sąrašas 26

1. Anotacija

Sakralinė architektūra visada buvo civilizacijos raidos veidrodžiu. Nagrinėjant civilizacijų eigą, daug ką galima nuspėti žiūrint į paliktus sakralinės architektūros paminklus. Ji papasakoja mums apie tuo metų gyvenančius žmones, jų pasaulėžiūrą, estetines vertybes, technikos pažangą, materialinę gerovę. Turėdamas didelę įtaką bei būdamas viršutinėse valdžios hierarchijos aukštuose dvasinis luomas formavo bei įtakojo architektūros ir jos išraiškos estetiką. Amžiais sakralinė architektūra dominavo savo puošnumu, sudėtingais technologiniais sprendimais. Miestų orientyrais buvo aukščiausiai iškilę bažnyčių bokštai, centrines aikštes formavo katedros ir jų varpinės, siaurų ir ankštų gatvių kontrastinga atsvara – vienuolynų kompleksai su didžiuliais sodais bei parkais.

2. Įvadas

Šiuolaikinės sakralinės architektūros tyrimas tik iš pirmo žvilgsnio atrodo yra paskutiniųjų tendencijų ir estetinių sprendimų atspindžių analizė. Iš tiesų tai labai sąlyginis ir ginčijamas dalykas, ką mes priimame bei vadiname šiuolaikišku. Koks tas laiko tarpas apimantis šiuolaikiškumo terminą – metai, dešimtmetis, penkiasdešimtmetis? Skirtingi autoriai, architektai, filosofai nagrinėjant dabartinės postmoderniosios visuomenės meno (o architektūra kaip bebūtų dauguma priskiria prie meno bendruomenės, nors ir labai socializuotos bei utilitarinės) estetikos raidą šiuolaikiniam laikotarpiui priskiria labai siaura laiko tarpa – vieno dešimtmečio tęstinumą. Architektūroje skirtingai nei kitose meno šakose esminiai pokyčiai užtrunka ilgiau nei vienas dešimtmetis, todėl analizuojant sakralinės architektūros pavyzdžius teko nagrinėti daugelį XX amžiaus pabaigos pastatų, nesivaržant griežtais laiko limitais. Kadangi sakralinė architektūra kaip viena iš labiausiai į visuomenę orientuotų objektų savyje sukaupia funkcijos ir dvasingos nuotaikos bei psichologinės įtakos poveikio siekius, turėdama labai daug simbolinių bei metaforinių prasmių, būtina suvokti šiuolaikinės visuomenės estetinę būklę, jos meno ir grožio sampratą ir remiantis tuo galima daryti tam tikras prielaidas bei išvadas, kodėl šiandien sakralinė architektūra yra beje kaip ir kiti menai dehumanizavimo procese.

Analizuojant sakralinę architektūrą negalima apsiriboti vien stilistinių klasifikavimu bei būdingų bruožų aprašymu. Sakralinėje architektūroje slypi daugybė simbolinių ženklų bei prasmių. Daugelis sakralinių tradicijų yra paveldėtos iš senosios praeities, perimtos iš kitų tikėjimo kultų, sąmoningai paliktos šiuolaikinėje architektūroje arba intuityviai slypi mentaliniame supratime. Todėl siekiant suprasti šiandienos sakralinės architektūros išraiška, būtina atsigręžti atgal, suvokti visą jos kelią. O taip ne mažiau svarbus yra sociologiniai visuomenės veiksniai, šiuolaikinės estetikos samprata bei jos istorinė raida.

3. Sakralinės architektūros išraiškos analizė

Sakralinės architektūros tikslas visuomet buvo ne tik atlikti pastato funkcijos paskirtį, bet sukurti dvasinį bei emocinį ekvivalentą. Visais laikotarpiais sakralinė architektūra apimdavo savyje funkcijos ir simbolinės metaforos simbiozę. Funkcijos ir simbolikos proporcijos skirtingais istoriniais laikotarpiais kisdavo, tačiau galime pastebėti tam tikra sakralinės architektūros stilistikos priklausomybę nuo metaforinės prasmės ir funkcionalaus planinio tūrinio išdėstymo, kuri skirtingais laikotarpiais užimdavo skirtinga prioritetų vietą pastatų planiniame – tūriniame sprendime. 1 paveiksle pavaizduotoje diagramoje atsispindi pleriminarinis funkcijos ir simbolikos procentinis pasiskirstymas laikmečio juostoje. XX amžiaus pabaigoje stebimas sąlyginis šių tikslu susikirtimas jų menamasis lygumas. Kas bus rytoj, kuri iš jų dviejų kils o kuri leisis žemyn?

3.1 Sakralinės estetikos apžvalga

Vienas pagrindinis visose kultūrose pasireiškusių bruožų yra sakralinių pastatų iškilmingumas bei monumentalumas. Dauguma sakralinės paskirties statinių yra erdvios ir vizualiai laisvos planinės bei tūrinės koncepcijos.

Senovės Egipto architektūroje vyraujantis vaidmuo tenka šventyklų statybai. Egipto menui būdingas simbolizmas, ryšys su mirusiųjų kultu, polinkis į monumentalumą, sąlygiškumą, formų lakoniškumą, aiškų konstruktyvų mąstymą. Ritualinio vyksmo reikšmingumas Egipto kultūroje teikė daugeliui su kultinėmis reikmėmis ir ritualu susijusioms meno formoms sakralinės ir magiškos reikšmės. Neatsitiktinai daugelis Egipto menininkų priklausė intelektualiniam, tiesiogiai su religijos ir ritualo reikmėmis susijusiam žynių sluoksniui. Taigi Senovės Egiptas yra klasikinė Senovės Rytų tradicionalistinės estetinės kultūros šalis. Svarbiausi jos estetinės
ir meninės kultūros bruožai yra simboliškumas, tradicionalizmas ir kanoniškumas

Senovės Egipte išsirutuliojusios estetinės pažiūros, kanonai, meninės kūrybos formos, humanistinės idėjos stipriai paveikė kaimyninių tautų – sirų, finikiečių, hetitų, senovės žydų ir graikų estetines pažiūras bei meno raidą. Egiptietiškos estetikos principai stipriai paženklino graikų estetikoje įsivyravusią pitagorietiškąją grožio sampratą, kuri Aristotelio veikaluose pateikiama kaip “tvarka (erdvėje), sudėtinių dalių atitikimas ir aiškumas”. Graikų klasikinę meninę kultūrą vainikuojantys Polikleto “Kanono” estetiniai principai taipogi formavosi stiprioje tradicinių egiptietiškų kanonų įtakoje.

Egipto ir Artimųjų Rytų civilizacijų įtakoje pietinėse Viduržemio jūros pakrantėse formuojasi kitas svarbus pasaulinės estetikos ir meno židinys – antikinės Graikijos ir Romos kultūros, stipriai paveikusios visos vėlesnės Vakarų estetinės minties raidą.

Romantiškosios epochos meninės kultūros estetiniai principai ryškiausiai atsiskleidė vienuolynų ansamblių ir ypač bažnyčių architektūroje, kurioje vyrauja formų asketiškumas, niūrus ekspresyvumas, griežtas konstrukcijų ir linijų aiškumas. Romaniškasis stilius tarsi sąmoningai orientuojasi į materialų architektūrinių ir skulptūrinių formų medžiagiškumą. Milžiniškos romaniškos bažnyčios statomos orientuojantis į Romos imperijos saulėlydyje klestėjusį bazilikų architektūrinį stilių. Klajojančios profesionalių statybininkų, skulptorių, tapytojų ir dailininkų artelės pagal vienuolynų ir bažnyčios hierarchų užsakymus svarbesnių kelių sandūroje stato bažnyčias pagal dieviškosios Jeruzalės įvaizdį. Jos savo masyviu kompaktišku siluetu iškyla daugiausia aukštesnėse vietovėse. Romaniškosiose bažnyčiose labai svarbus vaidmuo tenka masyvioms konstrukcijoms, formos išsiskiria rūstumu, hierarchiniu griežtumu, monumentalumu, glaudžiu architektūros, skulptūros ir tapybos ryšiu. Didingo interjero erdvės pabrėžia tikinčiojo intymaus kontakto su Dievu idėją. Interjere svarbus vaidmuo tenka sudėtingiems krikščioniškiems simboliams, kurie turi įprasminti Šventojo Rašto tiesas. X. a. pradžios bažnyčiose interjere vyrauja monumentali freskų tapyba, o nuo XI a. vis svarbesnis vaidmuo tenka skulptūrai ir dekoratyvinei dailei. Į romaniškųjų šventyklų struktūrą organiškai įauga sudėtingos skulptūrinės grupės, dekoratyviniai reljefai, puošiantys portalus, fasadus, kolonas, puošnius timpanus prie pagrindinio fasado durų. Dekore vyrauja dangiškojo pasaulio personažai, tačiau greta regime daug iš Tolimųjų Rytų atėjusių stilizuotų gyvūnų, paukščių, augalų įvaizdžių.

Šiuo metu Jūs matote 35% šio straipsnio.
Matomi 1131 žodžiai iš 3230 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.