Egipto dievai
5 (100%) 1 vote

Egipto dievai

1121

, viena pagr. Egiptiečių panteono dievybių, saulės dievas. Amono šventasis gyvūnas buvo avinas. Amonas vaizduotas vyru (kartais su avino galva) su karūna, dviem plunksnomis ir saulės disku.

Iš pradžių Amonas sukūrė pats save, paskui-pasaulį, dievus ir žmones.

Amonas yra faraono ,,tėvas”.

, egiptiečių mitologijoje požemio dievas, mirusiųjų globėjas. Anubio šventasis gyvūnas buvo juodasis šakalas arba šuo. Anubis vaizduotas vyru su šių gyv. galvomis.

Senosios Karalystės laikotarpiu Anubis buvo laikomas mirusiųjų pasaulio valdovu, bet ilgainiui šią f-ją perėmė Ozyris. Anubis yra Seto sūnus.

, egipt. mitologijoje archajiškas vaisingumo dievas. Apio šventasis gyvūnas ir personifikacija-juodmargis jautis.

Vėliau Apis buvo laikomas dievo Ptacho šventuoju gyv.,siejamas su Ozyriu ir požemio karalyste

, egipt. mitologijoje, dažniausiai soliariniuose mituose, milžiniška gyvatė, požemio būtybė, tamsos ir chaoso įsikūnijimas; šviesos ir tvarkos saugotojo-saulės dievo Ra-antipodas ir priešininkas.

.

, egipt. Religijoje ir mitologijoje saulės disko personifikacija; viena iš saulės dievo hipostazių. Naujosios Karalystės 18-osios dinastijos faraono Amenchotepo III

(XV a.pr.Kr.) uždraudė Amono kultą bei kitų dievų garbinimą ir paskelbė Atoną vieninteliu viso Egipto ir egiptiečių dievu. Pats faraonas pasikeitė vardą-iš Amenchotepo (,,Amonas patenkintasis”) tapo Echnatonu (,,Atonui mielas”), naująją sostinę pavadino Achetatonu (,,Atono horizontas”) ir pasiskelbė Atono vyriausiuoju žyniu.

, egipt. mitologijoje archajiškas saulės dievas. Atumas dažniausiai vaizduotas vyru su dviguba (Aukštutinio ir

Žemutinio Egipto)

karūna ant galvos.

, egipt. religijoje ir mitologijoje vienas esminių žmogaus (taip pat dievų) elementų. IV a. egipt. rašytojas Horapolonas, parašęs traktatą apie hieroglifus, verčia ,,ba” žodžiu,,siela”.

, Basteta, egipt. mitologijoje džiaugsmo ir pramogų deivė. Bastos šventasis gyvūnas buvo katė. Basta vaizduota moterimi su katės galva. Ji dažnai buvo tapatinama su deivėmis Muta, Tefnut, Hator ir Sechmeta.

Bastos populiarumą Senovės Egipte liudija tiek paprotys mumifikuoti negyvas kates ir laidoti jas specialiame nekropolyje Bubastyje, tiek nuostata, jog užmušti katę-sunkus ir baustinas nusižengimas.

, egipt. mitologijoje dievybė (kartais ir bendras kelių dievybių pavadinimas), kurios svarbiausia funkcija buvo savo bjaurumu atbaidyti piktąsias jėgas, apsaugoti žmogų ir jo būstą. Besas vaizduotas kaip kreivakojis, barzdotas, neišvaizdus, grimasos iškreiptų veidų nykštukas.

, Nilo upės personifikacija, egipt. dievybė, garbinta kaip drėgmės ir gyvybės teikėja. Chapas vaizduotas kaip apkūnus vyras su dideliu pilvu ir moters krūtimis-gerovės ir gausumo simboliais; ant jo galvos-papiruso tiara, o rankose-indas su vandeniu.

Kasmet prieš Nilo potvynio pradžią Chapo garbei buvo rengiama šventė. Jos metu į upę mesdavo akmens plokštes su dievui skirtųjų aukų sąrašu, taip pat skaitydavo dievui skirtus

himnus ir mitus, siekdami užsitikrinti, kad potvynis prasidėtų laiku ir poplūdžio vanduo pasiektų reikiamą lygį.

, egipt. mitologijoje Herakleopolio (vid. Egipte) dievas. Cherišefas vaiduotas žmogumi su avino galva.Cherišefas garbintas kaip demiurgas: ,,Kai jis pasirodo, žemė nušvinta, jo dešinioji akis-saulė, o kairioji-mėnulis, jo ba-šviesa, o šnervių alsavimas viską atgaivina”.

Jis buvo ,,artimasis dievas”, kuris drėkina žemę ir saugo vandens šaltinius.

,egipt. vaisingumo, taip pat puodininkystės dievas. Chnumas vaizduotas avinu, vėliau-vyru su avino galva. Chnumas yra taip pat žmonių gynėjas nuo priešų.

, (,,praeinantis”), egipt. mėnulio dievas, atliekantis laiko, skaičių ir skaičiavimo dievo funkcijas.

, datas, egipt. mitologijoje mirusiųjų karalystė.

, egipt. mitologijoje Heliopolio šventikų religinio spekuliatyvinio mokymo dievų devynetas. Pirmasis eneadoje yra saulės dievas Ra, kuris ,,pats save sukūrė “ iš pirmykščio okeano ir chaoso. Paskui Ra sukūrė pirmąją dievų porą Šu ir jam skirtąją mot. Lyties deivę Tefnut. Iš šios dievų poros atsirado žemės dievas Gebas ir dangaus deivė Nuta, o iš jų savo ruožtu-Ozyris ir Izidė,Setas ir Neftidė.

, egipt. mitologijoje žemės dievas, chtoniška dievybė, vienas iš Heliopolio eneados dievų. Gebas vaizduotas vyru su Aukštutinio ar Žemutinio Egipto karūna ant galvos; jis guli horizontaliai išsitiesęs.

Gebas yra geranoriškas dievas, saugantis gyvuosius ir mirusiuosius nuo gyvatės įgėlimo, aprūpinantis žmones viskuo, kas būtiniausia. Iš Gebo išteka Nilas. Gebas yra susijęs su požemio viešpatija: jis vienas iš mirusiųjų teismo narių.

, egipt. dangaus deivė. Hator šventasis gyvūnas buvo karvė, nors kai kur Hator įsikūnijimas garbinti medžiai sikomoras ar datulė. Hator yra taip pat meilės ir linksmybės, muzikos ir šokių globėja; muzikos instrumentas-vienas jos
atributų. Hator yra Horo žmona.

(,,aukštis”, ,,dangus”), egipt. mitologijoje vanago ar sakalo pavidalo dievų pirminis vardas.Horai kaip archajiški medžioklės dievai garbinti daugelyje Aukštutinio ir Žemutinio Egipto nomų; užmušęs šventąjį paukštį buvo baudžiamas mirtimi, o negyvus paukščius balzamuodavo ir laikydavo specialiuose nekropoliuose. Ilgainiui atskiri Horai susiliejo į vieną dievą Horą, kuris nuo Senosios Karalystės laikų iki pat krikščionybės įsigalėjimo buvo garbinamas kaip dvi pagr. hipostazės-Horas kaip Ozyrio ir Izidės sūnus (Horsaisetas) ir kaip Bechdeto Horas. Pastarasis yra visų pirma saulės dievas ir tamsos nugalėtojas, o Horo-Ozyrio ir Izidės sūnaus pagr. f-ja-būti Egipto vald. faraono antrininku ir globėju.

Horo vaikams suteikiamas svarbus vaidmuo mirusiųjų kulto ceremonijoje-jie dalyvauja mumifikacijoje ir saugo mirusiojo vidaus organus kanopose-induose, ant kurių dangtelių pavaizduoti Horo sūnų simboliai. Kanopoje su paviano galva (Duamutefo simbolis) buvo laikomas skrandis, kanopoje su sakalo galva (Kebeksenufo simbolis) –žarnos, kanopoje su šakalo galva (Chapo simbolis) –plaučiai, o su žmogaus galva (Amseto simbolis)-kepenys.

Nilo slėnyje Horas buvo populiarus iki pat krikščionybės įsigalėjimo.

, ialu, egipt. mitologijoje pomirtinis pasaulis, palaimingoji karalystė, rojaus laukai.

, viena populiariausiųjų senovės egipt. dievybių, derlingumo, vandens ir vėjo deivė, moteriškumo ir šeimyninės ištikimybės simbolis, laivininkystės globėja.

Ilgainiui įsitvirtino ir visuotinai paplito Heliopolio religinio spekuliatyvinio mokimo teiginys, kad Izidė yra žemės dievo Gebo ir dangaus deivės Nut dukra, dievo Ozyrio sesuo ir žmona, dievo Horo motina.

, vienas svarbiausiųjų egipt. požiūrio į žmonių mirtį ir pomirtinį gyvenimą vaizdinių.

Naujosios Karalystės laikais žmogaus skulptūrinis portretas kartais vadintas ka.

, viena autoritetingiausiųjų Egipto mitologijos deivių. Egipt. žodis ,,maat” reiškia sudėtingą vaizdinių visumą, į kurią įeina tiesa ir teisingumas, teisinė tvarka, etinės normos bei dieviškieji įstatymai, kuriuos lemia gamtoje, dievų pasaulyje ir žmonių visuomenėje galiojančios imanentinės taisyklės bei dėsniai. Deivė Maat yra šios sąvokos personifikacija, saulės dievo Ra duktė ir išminties dievo Toto žmona.

Šiuo metu Jūs matote 52% šio straipsnio.
Matomi 1090 žodžiai iš 2108 žodžių.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA (kaina 0,87 €) ir įveskite gautą kodą į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.