Egzaminų klausymai
5 (100%) 1 vote

Egzaminų klausymai

1. draudžiama važiuoti per iešmus, kai:

a) atvykimo ir išvykimo keliuose smailė ištrupėjusi 250 mm;

b) smailė atsitraukusi nuo rėminio bėgio 5mm.

c) a ir b atsakymai teisingi.

2. Kengė turi garantuoti smailės prigulimą prie rėminio bėgio. Didesnis tarpelis neleistinas kaip:

a) 5mm;

b) 4mm;

c) 3mm.

3. Iešmai įjungti į elektrinę centralizaciją:

a) turi turėti uždegamąsias rodykles;

b) turi turėti nešviečiamąsias rodykles;

c) rodyklių neturi.

4. draudžiama naudoti riedmenis ir vagonus su ritininiais ašidėžių guoliais ratlankio paviršiaus iščiuoža (įdauža) didesne kaip:

a) 1 mm;

b) 2 mm;

c) 3 mm.

5. draudžiama manevruoti važiuojant su vagonais, kuriuose yra žmonių, taip pat esant krovinių apačios ir šono 4-to, 5-to ir 6-to laipsnio negabaritiniais kroviniais greičiu didesniu kaip:

a) 25 km/h;

b) 15 km/h;

c) 10 km/h.

6. Manevruoti postūmiais ir leisti nuo skirstomojo kalnelio neveikiančius lokomotyvus, dyzelinius ir elektrinius traukinius:

a) galima;

b) draudžiama;

c) galima jei juose nėra žmonių ar palydovų.

7. Traukinių sąstatai be lokomotyvų, vagonai, stovintys stoties keliuose, privalo būti patikimai įtvirtinti:

a) ratstabdžiais;

b) rankiniais stabdžiais;

c) a ir b atsakymai teisingi.

8. Manevrų šviesoforai tai –:

a) leidžiantieji arba draudžiantieji manevruoti;

b) leidžiantys manevruoti nustatytu greičiu;

c) leidžiantys atlikti saugų vagonų skirstymą leidžiant juos nuo kalnelio arba manevruojant postūmiais.

9. Įleidžiamojo šviesoforo du geltoni žiburiai – leidžiama važiuoti į stoties atšakinį kelią:

a) nustatytu greičiu, pasirengus sustoti prie kito šviesoforo; kito šviesoforo signalas – draudžiamasis;

b) mažesniu greičiu, kitą šviesoforą būtina pravažiuoti mažesniu greičiu ar esant kliūčiai sustoti;

c) mažesniu greičiu, pasirengus sutoti prie kito šviesoforo; kito šviesoforo signalas – draudžiamasis.

10. Paprastai atitveriamo ir jo įspėjamojo šviesoforų žiburiai:

a) nešviečia ir signalo reikšmės neturi;

b) dega pastoviai ir gęsta tik traukiniui užėmus izoliuotą ruožą;

c) visada dega geltona įspėjamąja liepsna.

11. Kita nuolatinio geltono greičio mažinimo skritulio pusė:

a) geltona;

b) balta;

c) žalia.

12. Raudono skydo forma yra:

a) stačiakampė;

b) kvadratinė;

c) apvali.

13. Paveikslėlyje parodytas rankinis manevrų signalas reiškia:

a) „Lėčiau“

b) „Leidžiama lokomotyvui važiuoti atgal“

c) „Leidžiama lokomotyvui važiuoti pirmyn“

14. Paveikslėlyje parodytas rankinis manevrų signalas reiškia:

a) „Lėčiau“

b) „Leidžiama lokomotyvui važiuoti atgal“

c) „Leidžiama lokomotyvui važiuoti pirmyn“

15. Stabdant vagonus stoties keliuose draudžiama dėti ratstabdžius:

a) tuoj pat prieš bėgių sandūrą (1 m ir arčiau) ir ant jos;

b) už iešmo kryžmės;

c) a ir b atsakymai teisingi.

16. Prieš sustumiant vagonus derintojas privalo patikrinti:

a) ar vagonai įtvirtinti ratstabdžiais;

b) ar automatinių vagonų sankabų atkabinamosios svirties padėtis yra nuolatinė ir nėra kliūčių eismui.

c) a ir b atsakymai teisingi.

17. draudžiama užimti apsauginius aklakelius vagonais:

a) keleiviniais vagonais su žmonėmis;

b) su 1-osios klasės pavojingumo kroviniais

c) a ir b atsakymai teisingi.

18. Manevrų vadovas turi taip organizuoti darbą, kad:

a) riedmenys neišvažiuotų už riboženklių ir signalinių kelio ženklų (izoliuotų sandūrų arba šviesoforų) kitame kelio gale;

b) riedmenys neišvažiuotų už riboženklių (izoliuotų sandūrų arba šviesoforų) kitame kelio gale;

c) riedmenys neišvažiuotų už riboženklių ir iešmų (izoliuotų sandūrų arba šviesoforų) kitame kelio gale.

19. Stoties manevrus reikia tvarkyti taip kad būtų:

a) laiku nuvaromi vagonai kroviniams pakrauti;

b) sudarytos saugios eismo sąlygos;

c) a ir b atsakymai teisingi.

20. Iešmų numeriai, perjungimo tvarka ir darbuotojai, kuriems leidžiama tuos iešmus perjungti, nurodoma:

a) Geležinkelių eismo taisyklėse,

b) Techninio geležinkelio naudojimo nuostatuose;

c) Stoties knygoje.

21. Apsauginių vagonų normos pirmas skaitmuo reiškia apsauginių vagonų skaičių nuo:

a) priekinio lokomotyvo;

b) vagonų su žmonėmis;

c) nuo kietu kuru kūrenamo garvežio.

22. Ar galima naudoti ratstabdį, kurio kreivas ar sulankstytas padas?

a) draudžiama;

b) galima;

c) galima jei jis gerai gali.

23. derintojams leidžiama nulipti judant sąstatui greičiu ne didesniu, kaip:

a) 10 km/h;

b) 5 km/h;

c) 3 km/h.

1. Apsauginis aklakelis – aklakelis, neleidžiantis riedmenims patekti į:

a) traukinių manevravimo maršrutus;

b) traukinių eismo maršrutus;

c) riedmenimis užimtus kelius.

2. Pagrindiniai keliai – tarpstočių ir stočių ir keliai – tiesioginė tarpstočių kelių, dažniausiai per iešmus einančių:

a) tiesiai tąsa;

b) pasukant per iešmą tąsa;

3. Kelias , į kurį įvažiuojantys riedmenys per iešmą pasuka į šoną yra vadinami:

a) pagrindiniais;

b) antriniais;

c) atšakiniais.

4. geležinkelių transporto darbuotojai turi:

a) tenkinti keleivių ir krovinių vežimo poreikius;

b) saugoti geležinkelio turtą ir vežamus krovinius;

c) a ir b atsakymai teisingi.

5. Signaliniai šviesoforų žiburiai gali būti:

a) nuolat šviečiantys, tik prireikus šviečiantys;

b) nemirksimieji
ir mirksimieji;

c) a ir b atsakymai teisingi.

6.Geltonas žiburys – leidžiama važiuoti:

a) pasirengus sustoti; kito šviesoforo signalas – draudžiamasis;

b) pasirengus sustoti; kito šviesoforo signalas – leidžiamasis;

c) didžiausiu nustatytu greičiu; kito šviesoforo signalas – draudžiamasis.

7. Šviesoforai leidžiantys ar draudžiantys pervažiuoti iš vieno blokuojamojo ruožo į kitą yra vadinami:

a) antriniai;

b) įleidžiamieji;

c) tarpstočių.

8. Ar gali manevrų šviesoforas signalizuoti geltonu žiburiu:

a) gali;

b) negali;

c) gali tik skirstymo stotyse.

9. Ar gali traukinių eismas būti tvarkomas telefono ryšiu:

a) gali;

b) negali;

c) gali jei šiame ruože nėra keleivinių traukinių.

10. Kiekvienas nutiestas privažiuojamasis kelias turi būti priimtas naudoti ir parengta:

a) Privažiuojamojo kelio eismo organizavimo instrukcija;

b) Privažiuojamojo kelio veiklos nuostatai;

c) Privažiuojamojo kelio naudojimo tvarka.

11. Vagone esančio krovinio masė nustatoma:

a) sveriant vagonų arba prekių svarstyklėmis;

b) matuojant arba sutartinai;

c) a ir b atsakymai.

1. tarp neapkrauto aširačio rato vidinių briaunų turi būti lygus:

a) 1435 mm;

b) 1440 mm;

c) 1520 mm.

2. Draudžiama naudoti riedmenis, kai traukinio greitis ne didesnis kaip 120 km/h ir lokomotyvų, taip pat dyzelinių ir elektrinių traukinių bei tolimųjų traukinių keleivinių vagonų ratlankio riedėjimo paviršius (pavaža) nusidėvėjęs daugiau kaip:

a) 7 mm;

b) 8 mm;

c) 9 mm.

3. Draudžiama naudoti riedmenis, kai traukinio greitis ne didesnis kaip 120 km/h ir dyzelinių ir elektrinių traukinių, vietinių bei priemiestinių traukinių keleivinių vagonų ratlankio riedėjimo paviršius (pavaža) nusidėvėjęs daugiau kaip:

a) 7 mm;

b) 8 mm;

c) 9 mm.

4. Draudžiama naudoti riedmenis, kai traukinio greitis ne didesnis kaip 120 km/h ir refrižeratorinių bei prekinių vagonų ratlankio riedėjimo paviršius (pavaža) nusidėvėjęs daugiau kaip:

a) 7 mm;

b) 8 mm;

c) 9 mm.

5. Kelionės metu pastebėjus vagonų, išskyrus dyzelinių ir elektrinių traukinių variklinių vagonų arba tenderių su ritininiais ašidėžių guoliais, ratlankio paviršiuje iščiuožą (įdaužą), gilesnę kaip 1, bet ne gilesnę kaip 2 mm:

a) leidžiama tokį vagoną (tenderį) neatkabinus nuo traukinio (keleiviniams traukiniams važiuojant ne didesniu kaip 100 km/h, prekiniams — ne didesniu kaip 70 km/h greičiu) nuvežti iki artimiausio techninės priežiūros punkto, kuriame keičiami aširačiai;

b) traukiniui 15 km/h greičiu leidžiama važiuoti iki artimiausios stoties, kurioje aširatis turi būti pakeistas;

c) traukiniui leidžiama važiuoti 10 km/h greičiu, pakabinus ar kitaip užblokavus aširatį. Šiuo atveju lokomotyvas turi būti atkabintas nuo traukinio, o sugadinto aširačio stabdžių cilindrai ir traukos elektros variklis (variklių grupė) išjungti.

6. Kai vagonų, išskyrus dyzelinių ir elektrinių traukinių variklinių vagonų, ratlankio paviršiaus iščiuoža gilesnė kaip 2, bet ne gilesnė kaip 6 mm, o lokomotyvų ir dyzelinių bei elektrinių traukinių variklinių vagonų — gilesnė kaip 1, bet ne gilesnė kaip 2 mm:

a) leidžiama tokį vagoną (tenderį) neatkabinus nuo traukinio (keleiviniams traukiniams važiuojant ne didesniu kaip 100 km/h, prekiniams — ne didesniu kaip 70 km/h greičiu) nuvežti iki artimiausio techninės priežiūros punkto, kuriame keičiami aširačiai;

b) traukiniui 15 km/h greičiu leidžiama važiuoti iki artimiausios stoties, kurioje aširatis turi būti pakeistas;

c) traukiniui leidžiama važiuoti 10 km/h greičiu, pakabinus ar kitaip užblokavus aširatį. Šiuo atveju lokomotyvas turi būti atkabintas nuo traukinio, o sugadinto aširačio stabdžių cilindrai ir traukos elektros variklis (variklių grupė) išjungti.

7. Kai vagonų, išskyrus dyzelinių ir elektrinių traukinių variklinių vagonų, ratlankio paviršiaus iščiuoža gilesnė kaip 6, bet ne gilesnė kaip 12 mm, o lokomotyvų ir dyzelinių bei elektrinių traukinių variklinių vagonų — gilesnė kaip 2, bet ne gilesnė kaip 4 mm:

a) traukiniui 15 km/h greičiu leidžiama važiuoti iki artimiausios stoties, kurioje aširatis turi būti pakeistas;

b) traukiniui 10 km/h greičiu leidžiama važiuoti iki artimiausios stoties, kurioje aširatis turi būti pakeistas;

c) traukiniui leidžiama važiuoti 10 km/h greičiu, pakabinus ar kitaip užblokavus aširatį. Šiuo atveju lokomotyvas turi būti atkabintas nuo traukinio, o sugadinto aširačio stabdžių cilindrai ir traukos elektros variklis (variklių grupė) išjungti.

8. Kai vagono arba tenderio ratlankio paviršiaus iščiuoža gilesnė kaip 12 mm, o lokomotyvų arba dyzelinių ir elektrinių traukinių variklinių vagonų — gilesnė kaip 4 mm:

a) traukiniui 15 km/h greičiu leidžiama važiuoti iki artimiausios stoties, kurioje aširatis turi būti pakeistas;

b) traukiniui 10 km/h greičiu leidžiama važiuoti iki artimiausios stoties, kurioje aširatis turi būti pakeistas;

c) traukiniui leidžiama važiuoti 10 km/h greičiu, pakabinus ar kitaip užblokavus aširatį. Šiuo atveju lokomotyvas turi būti atkabintas nuo traukinio, o sugadinto aširačio stabdžių cilindrai ir traukos elektros variklis (variklių grupė) išjungti.

9. Atstumas tarp lokomotyvų, tuščių keleivinių ir prekinių vagonų automatinės sankabos

ašies ir bėgių galvučių paviršiaus turi būti ne didesnis kaip:

a) 950 mm;

b) 980 mm;

c) 1080 mm.

10. Atstumas tarp lokomotyvų ir keleivinių vagonų su žmonėmis automatinės sankabos ašies ir bėgių galvučių paviršiaus turi būti ne mažesnis kaip:

a) 950 mm;

b) 980 mm;

c) 1080 mm.

11. Atstumas tarp prekinių vagonų (pakrautų) automatinės sankabos ašies ir bėgių galvučių paviršiaus turi būti ne mažesnis kaip:

a) 950 mm;

b) 980 mm;

c) 1080 mm.

12. Leistinas aukščio skirtumas tarp prekinio traukinio automatinių sankabų išilginių ašių ne didesnis kaip:

a) 70 mm;

b) 100 mm;

c) 110 mm.

13. Leistinas aukščio skirtumas tarp prekinio traukinio lokomotyvo ir pirmojo pakrauto vagono automatinių sankabų išilginių ašių ne didesnis kaip:

a) 70 mm;

b) 100 mm;

c) 110 mm.

14. Leistinas aukščio skirtumas tarp keleivinio traukinio, važiuojančio iki 120 km/h greičiu automatinių sankabų išilginių ašių ne didesnis kaip:

a) 70 mm;

b) 100 mm;

c) 110 mm.

15. Leistinas aukščio skirtumas tarp keleivinio traukinio lokomotyvo ir pirmojo vagono automatinių sankabų išilginių ašių ne didesnis kaip:

a) 70 mm;

b) 100 mm;

c) 110 mm.

16. Stoties ribos vienkeliuose ruožuose yra:

a) įleidžiamieji šviesoforai;

b) iš vienos pusės įleidžiamasis šviesoforas, iš kitos — signalinis ženklas „Stoties riba“, statomas ne arčiau kaip 50 m nuo paskutinio iešmo smailių arba riboženklio;

c) teisingi abu – a ir b variantai.

17. Stoties ribos dvikeliuose ruožuose yra:

a) a) įleidžiamieji šviesoforai;

b) b) iš vienos pusės įleidžiamasis šviesoforas, iš kitos — signalinis ženklas „Stoties riba“, statomas ne arčiau kaip 50 m nuo paskutinio iešmo smailių arba riboženklio;

c) teisingi abu – a ir b variantai.

18. Važiuojant laisvu keliu vieniniam lokomotyvui arba traukiant vagonus su įjungtais ir nustatyta tvarka patikrintais automatiniais stabdžiais, draudžiama manevruoti greičiu, didesniu kaip:

a) 25 km/h;

b) 40 km/h;

c) 60 km/h.

19. Lokomotyvui traukiant vagonus laisvu keliu draudžiama manevruoti greičiu, didesniu kaip:

a) 25 km/h;

b) 40 km/h;

c) 60 km/h.

20. Stumiant vagonus laisvu keliu, taip pat manevruojant su avariniais ir gaisriniais traukiniais draudžiama manevruoti greičiu, didesniu kaip:

a) 25 km/h;

b) 40 km/h;

c) 60 km/h.

21. Važiuojant su vagonais, kuriuose yra žmonių, taip pat esant krovinių apačios ir šono 4-to, 5-to ir 6-to laipsnio negabaritiškumui draudžiama manevruoti greičiu, didesniu kaip:

a) 5 km/h;

b) 15 km/h;

c) 25 km/h.

22. Manevruojant postūmiais ir vagonų atkabai artėjant prie kitos atkabos užkalnio kelyne draudžiama manevruoti greičiu, didesniu kaip:

a) 5 km/h;

b) 15 km/h;

c) 25 km/h.

23. Lokomotyvams (su vagonais ar be jų) privažiuojant prie vagonų draudžiama manevruoti greičiu, didesniu kaip:

a) 3 km/h;

b) 5 km/h;

c) 15 km/h.

24. Lokomotyvo brigada per manevrus privalo:

a) tiksliai ir laiku vykdyti manevrų užduotis;

b) įdėmiai stebėti duodamus signalus, tiksliai ir laiku vykdyti signalų reikalavimus, įdėmiai stebėti keliuose esančius žmones, iešmų padėtį ir riedmenis;

c) vykdyti reikalavimus visus reikalavimus, išvardintus a ir b punktuose.

25. Ištisinis traukinio stabdžių sistemos tikrinimas, kurio metu tikrinama stabdžių vamzdyno būklė ir visų vagonų stabdžių veikimas, atliekamas:

a) formavimo stotyse prieš išleidžiant traukinį;

b) prikabinus traukinio lokomotyvą prie sąstato, jei stotyje iš anksto buvo atliktas ištisinis automatinių stabdžių sistemos tikrinimas;

c) a ir b atsakymai teisingi.

26. Dalinis traukinio stabdžių sistemos tikrinimas, kai tikrinama stabdžių vamzdyno būklė pagal dviejų paskutiniųjų vagonų stabdžių veikimą, atliekamas:

a) pakeitus lokomotyvą;

b) pakeitus dyzelinio ar elektrinio traukinio valdymo kabiną ir pasikeitus lokomotyvų brigadoms, kai lokomotyvas nuo traukinio neatkabinamas;

c) a ir b atvejais.

27. Lokomotyvams, turintiems vieną valdymo kabiną, važiuoti atbuliems leidžiama:

a) su ūkiniais, avariniais, gaisriniais, perdavimo ir išvežiojamaisiais traukiniais;

b) vežant keleivinius traukinius;

c) važiuojant privažiuojamaisiais ir jungiamaisiais keliais;

d) manevruojant;

e) vežant prekinį ar keleivinį traukinį, esant rūkui, pūgai ir kitomis nepalankiomis sąlygomis;

f) kai lokomotyvas traukinyje yra antrasis (porinė trauka);

g) visais aukščiau išvardintais atvejais;

h) punktuose a, b, c ir d išvardintais atvejais;

i) punktuose a, c, d ir f išvardintais atvejais.

28. Lokomotyvams, turintiems vieną valdymo kabiną, važiuoti atbuliems leidžiama:

a) kai traukinys išleidžiamas iš stoties, kurioje nėra lokomotyvų grąžos įrenginių arba jie sugedę;

b) vežant keleivinius traukinius;

c) grįžtant į pradinę stotį po stūmimo;

d) vežant prekinį ar keleivinį traukinį, esant rūkui, pūgai ir kitomis nepalankiomis sąlygomis;

e) stumiant traukinius iš vienos stoties abiem kryptimis, taip pat stumiant traukinius stotyje;

f) traukiant traukinį iš tarpstočio avariniu lokomotyvu;

g) visais aukščiau išvardintais atvejais;

h) punktuose a, b, c ir d išvardintais atvejais;

i) punktuose a, c, e ir f išvardintais atvejais;

29. Lokomotyvams, turintiems vieną valdymo kabiną, važiuoti atbuliems leidžiama:

a) važiuojant be vagonų;

b) traukiant
iš tarpstočio avariniu lokomotyvu;

c) vežant keleivinius traukinius;

d) manevruojant;

e) vežant prekinį ar keleivinį traukinį, esant rūkui, pūgai ir kitomis nepalankiomis sąlygomis;

f) visais aukščiau išvardintais atvejais;

g) punktuose a, b ir d išvardintais atvejais;

h) punktuose a, b, c ir d išvardintais atvejais.

30. Jei pravažiavus pro tarpstočio šviesoforą, kurio dega draudžiamasis signalas, užsidega leidžiamasis lokomotyvo šviesoforo signalas, mašinistas, vadovaudamasis lokomotyvo šviesoforo signalais, gali važiuoti iki kito šviesoforo greičiu, ne didesniu kaip:

a) 20 km/h;

b) 40 km/h;

c) 60 km/h.

31. Traukinio, važiuojančio per tą vietą, kur reikia mažinti greitį, greitis turi atitikti nurodytą mašinisto įspėjamajame lapelyje ar geležinkelio valdytojo įsakyme. Nesant tokių nurodymų, greitis turi būti ne didesnis kaip:

a) 15 km/h;

b) 25 km/h;

c) 40 km/h;

32. Mašinistas privalo:

a) gerai išmanyti lokomotyvo (elektrinio bei dyzelinio traukinio) konstrukciją, žinoti savo ruožo profilį, šviesoforų, signalinių rodyklių ir ženklų išdėstymą bei paskirtį, traukinių tvarkaraštį;

b) išjungti tvarkingus saugaus eismo kontrolės įrenginius ar keisti jų darbą;

c) priimdamas lokomotyvą, patikrinti, ar jis tvarkingas, kaip veikia stabdžiai, smėlio tiekimo sistema ir radijo ryšys, remdamasis įrašu Lokomotyvo techninės būklės žurnale, patikrinti, ar tvarkingai veikia automatinė lokomotyvo signalizacija ir automatinis stabdiklis;

d) patikrinti, ar yra signalinių, gaisrinių, medicinos priemonių ir inventoriaus;

e) garantuoti saugų traukinių eismą, tiksliai laikytis eismo grafiko;

f) viršyti greitį, nustatytą šiais Nuostatais, geležinkelio valdytojo įsakymais, išduotais mašinisto įspėjamaisiais lapeliais ir signalais;

g) vykdyti visus aukščiau išvardintus reikalavimus;

h) vykdyti punktuose a, c, d ir e punktuose nurodytus reikalavimus;

i) vykdyti punktuose a, c, d ir f punktuose nurodytus reikalavimus.

33. Mašinistas, valdydamas traukinį, privalo:

a) laikyti stabdymo įrenginius tvarkingus, tikrinti juos kelyje, neleisti nukristi slėgiui žemiau nustatytų normų pagrindiniame rezervuare ir stabdžių vamzdyne;

b) viršyti greitį, nustatytą šiais Nuostatais, geležinkelio valdytojo įsakymais, išduotais mašinisto įspėjamaisiais lapeliais ir signalais;

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 2803 žodžiai iš 9313 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.