Ekologija žmogaus gyvenime
5 (100%) 1 vote

Ekologija žmogaus gyvenime

Ekologija – tai mokslas apie gyvų organizmų tarpusavio ryšius ir jų sąveiką su negyvąja aplinka.Žodis “ekologija” sudarytas iš dviejų graikiškų žodžių: “oikos” – namas,buveinė ir “logos” – mokslas.Kartais ekologija dar vadinama aplinkos biologija.Ekologijos mokslo tikslas – sugebėti išskirti svarbiausių problemų esmę,lanksčiau,atsižvelgus į galimas situacijas,spręsti aktualijas.Šiandien šiuo terminu vis plačiau apibūdinamos gamtos užterštumo problemos.Ekologiją sunku apibrėžti,nes šio mokslo mastas,kryptis,ribos vis dar intensyviai kinta.Jis tampa aktualiausiu mokslu.

Plačiau nagrinėjant ekologijos problemas,pirmiausia reikėtų pabrėžti jos praktinio taikymo visose žmogaus veiklos sferose svarbą.Ekologija,ekonomika ir buitis – glaudžiai susijusios žmogaus veiklos sferos.Ekologijos pradininkas E.Hekelis šį mokslą yra pavadinęs gamtos ekonomika.Ji nagrinėja ne tik organizmų savitarpio sąntykius tam tikroje aplinkoje,bet ir gyvosios bei negyvosios gamtos nuolatinę sąveiką.

Ekologija susideda iš dviejų stambių skyrių: bendrosios ekologijos, kitaip – bioekologijos, ir taikomosios ekologijos. Bendroji ekologija – tai teorinis ekologijos branduolys. Jis apima visas pagrindines ekologijos sampratas, žinias apie gyvos gamtos, kaip iš daugybės organizmų sudarytos sistemos, veiklą. Žodis”bendroji” rodo, jog šioje dalyje nagrinėjami visiems be išimties gyviems organizmams būdingi dėsningumai.Žmogus čia figūruoja kaip viena iš biologinių rūšių,bet ne daugiau.

Visai kitokia vieta žmogui skiriama taikomojoje ekologijoje.Čia jis ne tik veikiamas aplinkos ,ne tik prie jos prisitaikantis,bet ir tą aplinką iš esmės pertvarkantis.Pagrindinės ekologijos temos : 1)kaip žmonių veikla atsiliepia gyvąjai gamtai ir negyvąjai aplinkai;

2)kaip ši antropogeninė aplinka savo ruožtu veikia patį žmogų,jo fizinę ir psichinę sveikatą,taip pat gamybos procesą;

3)kokių priemonių reikia imtis,kad išvengtume visuomenei nepageidautinų pasėkmių.

Taikomoji ekologija gali būti padalyta į dvi sąlygiškai savarankiškas dalis : aplinkos apsaugą ir žmogaus ekologiją.Taikomoji ekologija rodo,jog praktiškai pritaikomos tos teorinės sampratos,kurias formuluoja bendrosios ekologijos specialistai.Tačiau,norint sėkmingai spręsti aplinkosaugos ir žmogaus ekologijos problemas,vien bendraekologinių žinių neužtenka.Be grynai biologinių,čia ne mažiau svarbūs medicininiai,technologiniai,ekonominiai ir socialiniai aspektai.Mat,skirtingai nuo kitų biologinių rūšių,žmogus su savo aplinka kontaktuoja ne tik tiesiogiai,bet ir per gamybą.

Šio amžiaus pradžioje ekologijos mokslas buvo tik nedidelė srovelė,pasimetusi galingame mokslo sraute.Dabar ji plati mokslo sfera,jungianti daugybę siauresnių disciplinų.Tačiau išaugo ne tik jos mokslinis autoritetas,ji tapo laikraštine fraze,milijonų žmonių rūpesčiu,neatsiejama jų pasaulėžiūros dalimi,galų gale – kovos už Žmogaus ir Gamtos gyvastį vėliava.

AR DAR GYVENSIME ?..

Ekologinė katastrofa jau čia pat ir jeigu Homo sapiens tučtuojau nesiims radikalių veiksmų,po vieno kito dešimtmečio,o gal ir greičiau,padėti mums jau niekas nebepajėgs.Neišliksime,visų pirma,dėl katastrofiškai Žemėje mažėjančių geriamojo vandens atsargų.Jau dabar 120 milijonų Europos gyventojų neprieina prie natūralių vandens telkinių,jūrose atsirado sluoksniai be deguonies ir gyvybės,aukštyn kyla onkologinių,širdies ir kraujagyslių susirgimų kreivė.Europos miestuose pernai mirė 80 tūkstančių jaunų žmonių vien todėl,kad gyvena automobilių smogo perdėm užterštuose rajonuose.

Deja,automobilių kasdien daugėja ir jau mūsų sostinėje Vilniuje esama rajonų,kur tarša yra 15 – 20 kartų didesnė negu toleruotinos normos.

Bauginančiai auga visų didžiųjų miestų palydovai – savartynai.Šalies įmonės į vandenį ir orą išmetė dar apie 10 milijonų tonų įvairių teršalų.Juose gausu švino,alavo,chloro,sieros elementų,kurie po kiek laiko sugrįš atgal vandentiekių vamzdžiais.

Užterštas vanduo,žemė,oras,konservantų prisotintas maistas žmogaus organizme jau atliko savo juodą darbą ir karčius ūkininkavimo vaisius jau ragaujame : piktybiniai navikai,jaunas gyvybės raškantys infarktai,perpildytos ligoninės,tūkstančiai tonų vaistų – mūsų nūdiena.O rytoj…nežinia.

Sunkieji metalai,kuriais šiandien oras jau persotintas,prisijungę prie mūsų hemoglobino baltymo,sudaro methemoglobino darinius.Tyrimai rodo gerą hemoglobino lygį,o situacija baugi : “gero kraujo” eritrocitai dėl didelės methemoglobino koncentracijos negali pasisavinti gyvybiškai reikalingų medžiagų.Organizmas badauja, nes valgydamas tampa butaforija,maistas – balastu skrandžiui.Mūsų kūno gyvybinis darinys – ląstelė gęsta.

Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę buvo pradėta formuoti aplinkos apsaugos politiką.Jos tikslas – sustabdyti aplinkos kokybės blogėjimą ir kiek galima ją pagerinti bei palaikyti žmogaus ir gamtos sąveikos harmoniją.

Sveikas ir sergantis žmogus yra susiję su nekontroliuojamais gamtos veiksniais ir sudaro biologinę vienovę.Žmogų veikia endogeninių ( vidinių ) ir egzogeninių ( išorinių ) veiksnių kompleksas, ir jis prisitaiko prie nuolat
kintančių aplinkos veiksnių.

Išorinių veiksnių veikiami kinta įvairios žmogaus organizmo funkcinės sistemos ir fizikiniai – cheminiai procesai.Evoliucijos procese žmogaus organizmas adaptavosi prie nuolat kintančių nekontroliuojamų gamtos veiksnių,tačiau sąveikų ir sergančių žmonių adaptacija yra skirtinga.

Civilizacija,didžiulė mokslo ir technikos pažanga turi neigiamų ir teigiamų pusių.Dėl didėjančios pasaulio šalių technogenizacijos,urbanizacijos,pramonės plėtotės,visuotinio mechanizavimo,žemės ūkio chemizavimo,gyvenimo tempo greitėjimo susidarė globalinių,žmonėms gyvybiškai opių problemų kompleksas.Tai verčia ekologiją gvildenti taip pat ir medicinos požiūriu.

Yra žinoma,kad cheminė atmosferos tarša sutrumpina žmogaus gyvenimo ciklą 10 %, ypač tų,kurie gyvena labai užterštuose miestuose.Vandenų,grunto tarša,normas viršijantis triukšmas,vibracija,hipodinamija,didžiulė emocinė,psichinė įtampa,stresinės būsenos, gausus medikamentų vartojimas,rūkymas,taksikomanija,piknaudžiavimas alkoholiu pakeitė įprastinių ligų eigą ir atsirado naujų ligų.Autoimuninės ligos,alergijos,įvairios lėtinės ligos laikomos žmogaus bendros patologijos neosferos fenomenu.

Šiuo metu įgyvendinamos ekologinės ir biologinės programos ( UNESCO, UNEP, ECOTOK, PSO ir nacionalinės ) , pagal kurias tiriamas aplinkos veiksnių ir cheminio užterštumo poveikis žmonių sveikatai.Pagrindinė užduotis – apsaugoti gyventojus nuo nepageidaujamo cheminių teršalų poveikio.

RIZIKOS FAKTORIAI

UŽTERŠTO ORO POVEIKIS ŽMOGAUS SVEIKATAI

Didelė dalis žmonių net nesusimąsto,koks gali būti žalingas aplinkos teršimas.Apie tai anksčiau mažai kalbėta,mažai rašyta.Dažniausiai buvo atskirai vertinami teršimo veiksniai,o jų sąveika,bendra pasekmė,retai ką jaudindavo.Į atmosferą patekantys teršalai sudaro įvairius junginius,kurių kitoks veikimo pobūdis.Šiandien mažai rašoma apie kai kurių teršalų,jų mišinio poveikio pasekmes.Kenksmingesnės yra ne vienkartinės didelės tokių medžiagų dozės,o ilgalaikis nedidelės dozės veikimas.Šiandien žinoma per kelis šimtus cheminių junginių ,sukeliančių,skatinančių vėžines ligas.Iš jų ypač žalingas benzipirenas ir nitrozaminai.

Baisi rykštė šiandien yra autotransporto išmetamos kenksmingos medžiagos.Dalis jų po truputį kaupiasi žmogaus organizme ilgą laiką ir sukelia ligas,o dėl kitų poveikio staigiai pablogėja savijauta,apsinuodijama,ir žmogus pasidaro nedarbingas.

Smogai sukelia rimtus žmogaus organizmo veiklos sutrikimus.Per smogus pablogėja žmonių savijauta,paūmėja širdies ir kraujagyslių bei plaučių ligos,susiformuoja gripo epidemijos.Šaltuoju metų laiku padidėja sergamumas ir mirštamumas nuo bronchito,plaučių vėžio.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1178 žodžiai iš 3925 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.