Ekonometrikos moduliai Lietuvoje
5 (100%) 1 vote

Ekonometrikos moduliai Lietuvoje

TURINYS

1. ĮVADAS ………………………………………………………………………… 3

2. EKONOMETRIKOS PARUOŠIMAS BEI MODULIŲ SISTEMA

LIETUVOS AUKŠTOSIOSE MOKYKLOSE ………………………………. 4

2.1 Ekonometrikos moduliai Vytauto Didžiojo Universitete ……………….. 4

2.2 Ekonometrikos moduliai Vilniaus Universitete …………………………. 4

2.3 Ekonometrikos moduliai Kauno Technologijos Universitete …………… 8

2.4 Ekonometrikos modulis Vilniaus Gedimino Technikos Universitete…… 8

3. EKONOMETRIKOS MODULIAI IR JŲ SISTEMA UŽSIENYJE ………….. 8

3.1 SSE AUKŠTOJI EKONOMIKOS MOKYKLA ………………………………… 8

3.2 YORK UNIVERSITETAS ……………………………………………………………….. 9

3.3 CARDIFF AUKŠTOJI BIZNIO MOKYKLA …………………………………… 10

3.4 SUSSEX UNIVERSITETAS ……………………………………………………………. 10

3.5 DERBY UNIVERSITETAS …………………………………………………………….. 11

3.6 ROMOS UNIVERSITETAS I ……….………………………………… 11

3.7 REGENSBURG UNIVERSITETAS ……………………………………………….. 12

4. EKONOMETRIKOS MODULIŲ PROGRAMŲ APŽVALGA ………………. 12

IŠVADOS …………………………………………………………………………………………….. 14

LITERATŪRA ……………………………………………………………………………………… 15

ĮVADAS

Daugelis ekonominių sąvokų (nedarbas, nacionalinės pajamos, kainos, plataus vartojimo prekių paklausa ir t.t.) yra kiekybinės. Jų analizei natūralu kurti matematinius modelius, aprašančius tų dydžių elgesį bei tarpusavio sąveikas. Todėl šiuolaikinė ekonomikos teorija neįsivaizduojama be modernių matematinių metodų. Savo ruožtu, operacijų tyrimas, lošimų teorija, matematinis programavimas, matematinė ekonomika vystėsi ekonomikos teorijos poreikių dėka. Ekonometristai yra iš dalies ekonomistai, iš dalies matematikai. Jie naudoja tiek matematinę, tiek ekonominę statistiką.

Praktiniam ekonometrijos pritaikymui reikalingos pakankamai gilios informatikos žinios. Ekonometristai privalo ne tik išmokti dirbti su daugybe egzistuojančių ekonometrinių paketų, bet ir programuoti naujus ekonometrinius modelius. Tai kelia ekonometrikos programai dar vieną użdavinį – suteikti pakankamą ekonometristo – praktiko darbui reikalingų informatikos žinių kiekį.

Ekonometrikos mokslas Lietuvoje yra pakankamai jaunas, tačiau su nemažomis perpspektyvomis. Jo taikymu bei panaudojimu neabejoja daugelis ekonomistų, naujų technologijų diegimų specialistų. Ekonometristai – praktikai reikalingi tiek privačioms, tiek valstybinėms įmonėms, kurių veikla remiasi šiuolaikiniais ekonominiais metodais. Šiame individualiame darbe stengiuosi apžvelgti Lietuvos bei užsienio aukštųjų mokyklų dėstymo programose įtrauktus ekonometrikos modulius, specialų ekonometrinį paruošimą įtakojančias studijas bei jų programas.

2. EKONOMETRIKOS PARUOŠIMAS BEI MODULIŲ SISTEMA LIETUVOS AUKŠTOSIOSE MOKYKLOSE

2.1 VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS

Išnagrinėjus ekonometrikos modulį Vytauto Didžiojo Universitete, gavau tokius duomenis:

dalyko apimtis – 4 kreditai,

dėstytojas – dr. R. Krikštolaitis.

Dėstomas ekonometrikos modulis padalytas į – teorinę dalį (paskaitas), užduotį savarankiškam daiktui, individualų darbą, koliokviumą ir egzaminą. Viso sudaro 160 akad. valandų.

Dėstomo dalyko turinį sudaro:

Ekonometrikos paskirtis ir pritaikymas. Jos ryšys su Ekonomikos teorija ir Matematine statistika. Ekonometrinių modelių pavyzdžiai: pasiūlos ir paklausos modelis, gamybos funkcijos, vartojimo funkcija, makroekonominis Keinso modelis. Ekonometrikos pagrindinės sąvokos: struktūriniai ir rekursyviniai modeliai, egzogeniniai ir endogeniniai kintamieji, modelio specifikacija ir kt. Ortogonali regresija. Klasikinis regresijos apibrėžimas. Pagrindinės komponentės. Tiesinės regresijos modeliai ir mažiausių kvadratų metodas. Apibendrinimai. Multikolinearumas ir heteroskedastiškumas. Fiktyvūs kintamieji ir jų panaudojimas ekonomikoje. Parametrinė regresija. Modelio parinkimo būdai. Tiesiniai modeliai su kintamųjų klaidomis. Instrumentiniai kintamieji. Ekonometrinių teisinių lygčių sistemos. Identifikavimo problemos. Parametrų ivertinimo metodai. Laiko eilučių analizės modeliai ir metodai ekonometrikoje. Trendas ir sezoniškumas. Autoregresiniai modeliai. Prognozavimas. ARCH tipo modeliai.

2.2 EKONOMETRIKOS MODULIAI VILNIAUS UNIVERSITETE

Ekonometrikos modulio sistema VU siekiama steikti matematinį – ekonominį išsilavinimą ir parengti specialistus, galinčius dirbti ekonometristų – praktikų darbą.

Pagrindiniai mokymo tikslai remiasi tuo, kad ekonometrija pagal empirinius duomenis vertina ir analizuoja ekonominių objektų ir procesų sąryšius. Tam tikslui pritaikomi (adaptuojami) žinomi statistikos metodai arba kuriami specialūs. Kaip tik savų metodų vystymas leido ekonometrijai išsikovoti atskirą nišą tarp dviejų mokslo gigantų: ekonomikos ir matematikos. 1930 metais susikūrus tarptautinei ekonometristų draugijai, pradėtas leisti žurnalas “Econometrics”. Dabar, mokslinių
žurnalų skirtų ekonometrijai priskaičiuojama per dešimt, o ekonometristai ruošiami daugelyje pasaulio universitetų. Lietuvoje apsiribojama atskirais ekonometrijos kursais skaitomais Vilniaus universitete, Gedimino technikos universitete, Kauno Technologijos Universitete, Vytauto Didžiojo Universitete. Sistemingo ekonometristų ruošimo Lietuvoje nėra. Todėl vienas iš svarbiausių siūlomos programos uždavinių – užpildyti šią spragą ir pradėti sistemingą ekonometrijos specialistų tiek praktikų tiek teoretikų ruošimą.

Kitas svarbus programos uždavinys – paruošti specialistus, gerai išmanančius matematinius metodus ir sugebančius juos adaptuoti, atsižvelgiant į ekonomikos mokslo specifiką.

Ekonometrijos rezultatai taikomi ekonominių reiškinių struktūrinei analizei, ekonominių rodiklių prognozavimui bei bendrosios ekonominės politikos formavimui. Su šiais taikymais ir siejasi ekonometristų galimo darbo perspektyvos. Baigę šią VU parengtą ekonometrikos programą galės dirbti darbą susijusį su ekonomikos kiekybiniais metodais arba tęsti ekonomikos, matematinės – ekonomikos ar ekonometrijos specialybių studijas.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 677 žodžiai iš 2237 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.