Ekonomikos spera programa
5 (100%) 1 vote

Ekonomikos spera programa

1. Verslo sąvoka, funkcijos, verslo padėtis LT

Verslas- tai ekonominė veikla, kuria siekiama gauti pelno, t. y. Užsiėmimas, darbas, smulkioji gamyba, amatas, gamybos, pirkimo, pardavimo ar tiekimo veikla, atliekama už pinigus.

Lietuvoje greta stambaus verslo sparčiais tempais daugėja įvairių formų ir rūšių smulkaus verslo įmonių. Stambių įmonių skaidymasis į smulkias, vykstant privatizavimo procesams, sudarė materialinį pagrindą verslo įvairovei. Tačiau dėl objektyvių ir subjektyvių priežasčių verslininkystės plėtra šalyje nepakankamai tenkina nei pačių verslininkų, nei vartotojų poreikius.

2. Verslo įmonių klasifikavimas

Pagal smulkaus ir vidutinio verslo plėtros įstatymą verslo subjektai grupuojami į keturias grupes:• Fiziniai asmenys verslo liudijimo galiojimo laikotarpiu;

• Mikro įmonės;

• Mažos įmonės;

• Vidutinės įmonės.Priklausomai nuo verslo pobūdžio įmonės skirstomos į atskiras kategorijas:

• Gamybinės įmonės;

• Verslo finansinių ir profesinių paslaugų įmonės;

• Turizmo, mažmeninės prekybos, sveikatos, švietimo, pramogų paslaugų įmonės.

Pagal gamybos priemonių nuosavybės formas:

• Privačios nuosavybės įmonės, kurių turtas yra privati nuosavybė;

• Valstybinės nuosavybės įmonės, kurių turtas yra valstybės nuosavybė;

• Savivaldybės nuosavybės įmonės, kurių turtas yra savivaldybių nuosavybė;

• Mišrios (partnerystės) nuosavybės įmonės, kurių turtas yra mišri nuosavybė

Pagal juridinę formą:• Individualios įmonės;

• Ūkinės bendrijos;

• Akcinės bendrovės (AB, UAB, SPAB);

• Kooperatinės bendrovės.3. Verslo pagrindiniai ekonominiai principai

1. Pasirinkimo rinkoje laisvės ir konkurencijos principas- leidžia verslininkui laisvai pasirinkti ūkinės veiklos sritį, t.y. ką ir kur gaminti, realizuoti, taip pat tiekėjus, rinką, laiką, partnerius, kainas ir kt. Visa tai nulemia verslo sėkmę ir konkurenciją.

2. Prekių mainų abipusės naudos pirkėjui ir pardavėjui principas- pagrįstas tuo, kad ir pirkėjui ir pardavėjui mainai turi duoti ekonominę naudą.

3. Pelno siekimo principas- skatina didinti verslo aktyvumą. Tam reikia efektyviai panaudoti turimus išteklius, mažinti nuostolius, gerai organizuoti savo veiklą.

4. Gamybinės, komercinės paskirties veiklos principas- šis principas reikalauja, kad būtų laikomasi ūkinės veiklos konfidencialumo.

5. Ekonominės verslo rizikos principas- joks verslas negali gyvuoti be rizikos, kuri atsiranda siekiant prisitaikyti prie kintančių rinkos sąlygų

6. Visiškos ekonominės atsakomybės už verslo rezultatus principas- reikalauja verslininkų asmeninės atsakomybės už savo veiklos rezultatus, priimtus ūkinius ir kitus įsipareigojimus.

7. Neperžengimo ribos, už kurios prekiniai mainai nepriimtini principas- atlieka verslo socialinės apsaugos vaidmenį.

8. Prekės pirkėjo ir pardavėjo savitarpio kontrolės principas- reikalauja, kad abu rinkos sandorio dalyviai (pirkėjas ir pardavėjas) kontroliuotų vienas kito veiksmus.

4.Verslo įmonių socialiniai ir ekonominiai tikslai

Socialiniai tikslai turi padėti:

1. Teisingai atlyginti už įmonės interesus atitinkantį darbą.

2. Garantuoti geras darbo sąlygas.

3. Suinteresuoti darbuotojus pelno didinimui.

4. Įtraukti darbuotojus į įmonės tikslų formavimą ir įgyvendinimą.

5. Materialinis darbuotojų skatinimas efektyviai dirbančiose įmonėse.

6. Puikios darbo ir poilsio sąlygos.

Ekonominiai įmonės tikslai:Gamybos tikslai:

1. Optimali gamybos apimtis ir struktūra;

2. Optimali rinkos dalis;

3. Gamybinių pajėgumų atitikimas gamybos apimčiai;

4. Realizavimo būdų apibūdinimas.

Pasisekimo tikslai:

1. Realizavimo apimties didinimas;

2. Gamybos išlaidų mažinimas;

3. Pelno ir restabilumo didinimas;

4. Dividendų normos didinim

Finansiniai tikslai:

1. Mokumas;

2. Finansų struktūra;

3. Likvidavimo rezervų dydis ir struktūra;

4. Investicijų programos apimtis- ji nustatoma palyginus pelno sumą su jam pasiekti išleista kapitalo suma.

5. Įmonės ekonomikos kurso uždaviniai ir tyrimo aspektai

Įmonės ekonomikos objektai ir uždaviniai:

1. Išsiaiškinti verslo situacija Lietuvoje;

2. Verslo ir verslininkystės samprata;

3. Verslo įmonių klasifikavimas;

4. Verslo ekonominiai principai;

5. Socialiniai ir ekonominiai įmonės tikslai.

6. Darbo rinka ir darbas įmonėje

Darbo rinkaDarbo rinka yra rinkos ekonomikos dalis, susijusi su darbo jėgos pasiūla ir paklausa. Darbo rinkos tikslas – subalansuoti darbo pasiūlos ir paklausos santykį, padidinti gyventojų užimtumą, patobulinti jau esančias socialinių garantijų sistemą, perkvalifikavimo tarnybas ir pan., sudaryti teisines ir ekonomines prielaidas tolesniam darbo rinkos plėtojimuisi.Darbo rinkos radikalumas priklauso nuo šalyje susiklosčiusių socialinių ir ekonominių santykių visumos, valstybinės valdžios charakterio.

Šiuo metu rinka nusako sąlygas, kurios leidžia pirkėjams ir pardavėjams susisiekti vienas su kitu bei konkurencijai atsirasti.Darbo rinkoje darbuotojai konkuruoja tarpusavyje, stengdamiesi gauti darbo vietą ar geriau apmokamą darbą. Šioje rinkoje konkurencija būtinai susiduria su nedarbu, kaip neišvengiamu reiškiniu rinkos sąlygomis. Nedarbo lygis svyruoja priklausomai nuo šalies išsivystymo ir darbo rinkos socializacijos laipsnio, kuris
pasireiškia vyriausybei ir profsąjungoms aktyviai reguliuojant darbo rinkos procesus, ypač veikiant nedarbo lygį. Darbo rinkos situacija pateikta 1 schemoje.

Darbas įmonėje. Darbas– tai fizinės ir protinės pastangos, skirtos produkcijai gaminti ar paslaugoms teikti. Labai svarbu, kad įmonėse būtų sudarytos visos galimybės kuo racionaliau naudoti darbo išteklius, siekiant geriausių darbo rodiklių. Įmonės darbuotojai apibūdinami įvairiomis sąvokomis: darbo jėga, personalas, darbo ištekliai, žmonių ištekliai. Dažnai vartojama sąvoka „žmoniškasis kapitalas“. Žmoniškasis kapitalas – tai žmonių sugebėjimai, žinios ir įgūdžiai, padedantys didinti produkciją ir pajamas. Žmonių sugebėjimams, žinioms ir įgūdžiams ugdyti daromos įvairios išlaidos, kurios apibūdinamos kaip investicijos į žmones. Investicijos į darbuotojus yra tokios pat svarbios kaip ir kitų rūšių investicijos, kadangi tik žmonės garantuoja nuolatinį konkurencinį įmonės pranašumą.

7. Darbo intensyvumas ir darbo normavimo esmė įmonėje

Darbo normavimas– darbo procesų tyrimo metodas, kuriuo remiantis nustatomos darbo normos.

Įmonėms, nepriklausomai nuo jų nuosavybės formos, suteikta teisė savarankiškai spręsti darbo organizavimo, darbo normavimo ir darbo apmokėjimo klausimus.

Darbo normavimas ypač svarbus ekonomikoje. Tik remiantis darbo normavimu galima nustatyti darbo normas, kurios atitinka technikos, technologijos, gamybos organizavimo lygį, apskaičiuoti darbo užmokestį ir darbininkų poreikį (atsižvelgiant į jų profesiją, specialybę ir kvalifikaciją) bei kitus įmonės veiklos rodiklius.

Įmonėse daugiausia naudojamos šios darbo normos: • laiko norma,

• išdirbio norma,

• aptarnavimo norma,

• darbuotojų skaičiaus norma.

8. Darbo našumas ir darbo imlumo esmė

Darbo našumas

DN- tai žmonių darbo efektyvumo rodiklis.DN lygis nustatomas 2 rodikliais:

1. darbo imlumas- darbo laiko sąnaudos produkcijos vnt. pagaminti;

2. išdirbis- produkcijos kiekis, kurį vienas darbuotojas pagamina (realizuoja) per laiko vnt.

Kuo didesnis DN, tuo mažiau reikia darbo laiko gaminiui pagaminti.

DN lygis gali būti apskaičiuojamas:1. natūrine išraiška;2. vertine išraiška.

DN didinimo rezervai:1. ekstensyvūs;2. intensyvūs.Ekstensyvūs:

1. kiekvieno darbuotojo darbo dienų per metus didinimas, mažinant prastovas, neatvykimus į darbą;

2. geresnis darbo pamainos laiko naudojimas;

3. neproduktyvaus darbo laiko sąnaudų mažinimas.

Intensyvus:

1. pažangių technologijų įdiegimas;

2. gamybos automatizavimas;

3. gamybos specializavimo didinimas;

4. darbo organizavimo tobulinimas;

5. darbuotojų kvalifikacijos kėlimas.9. Darbo našumo augimas ir jį įtakojantys veiksniai

Kuo didesnis darbo našumas, tuo efektyviau dirbama, mažėja gaminių išlaidos, auga gaminių konkurencingumas. Taip yra todėl, kad didėjant darbo našumui:

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1119 žodžiai iš 3714 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.