Ekonomikos tyrimo metodai
5 (100%) 1 vote

Ekonomikos tyrimo metodai

Turinys

Įvadas 3

Trumpa ekonomikos apžvalga 4

Ekonomikos tyrimo metodai 4

Metodo samprata 7

Ekonomiksas ir jo metodai 7

Išvada 8

Literatūra 9

Įvadas

Darbo tikslas :

• Išnagrinėti ekonomikos tyrimo metodus ir jų rūšis;

Darbo uždaviniai :

1. Paaiškinti ekonomikos sąvoka;

2. Išnagrinėti ekonomikos tyrimo metodus ir jų rūšis;

3. Paaiškinti metodo samprata;

4. Paaiškinti Ekonomiksą ir jo metodus.

Metodai:

• Tradiciniai analizės metodai;

• Matematiniai analizės metodai;

• Euristiniai (psichologiniai) analizės metodai;

• Specifiniai analizės metodai: SWOT, FVA ir kt.;

• Grafiniai analizės metodai: diagramos, grafikai ir kt.

Ekonomika – (gr. “oikos” – būstas, ūkis; “nomos” – valdymo, tvarkymo menas)

Žodis “ekonomika” priklausomai nuo naudojimo turi dvi prasmes:

1. Mokslo šakos pavadinimas;

2. Šalies ar tam tikro kito vieneto ūkio pavadinimas.

Ekonomika – tai, visų pirma, materialinės visuomenės egzistavimo ir funkcionavimo pagrindas, sfera, kurioje vyksta visuomeninė gamyba (ūkinė veikla). Žmonių ūkinė veikla – visų ekonomikos mokslų tyrimų objektas. (A. Rastenienė „Mikroekonomika“ 2005 m. 39 psl.)

Ekonomikos tyrimo metodai

Ekonominės analizės metodus sąlygiškai galima suskirstyti į šias pagrindines grupes:

• Tradiciniai analizės metodai;

• Matematiniai analizės metodai;

• Euristiniai (psichologiniai) analizės metodai;

• Specifiniai analizės metodai: SWOT, FVA ir kt.;

• Grafiniai analizės metodai: diagramos, grafikai ir kt.

Pirmoji ekonominės analizės metodų grupė- tradiciniai metodai.

Šiai grupei priskiriami tie ekonominės analizės metodai, kurie taikomi nuo jos atsiradimo pradžios. Ši ekonominės analizės metodų grupė apima:

• Absoliučių, santykinių ir vidutinių dydžių taikymą.

• Palyginimą.

• Grupavimą.

• Indeksų metodą.

• Grandininių pakeitimų ( atsiribojimo) metodą.

• Balansinį metodą ir kitus.

Absoliučių, santykinių ir vidutinių dydžių taikymas. Pirmiausia taikomi absoliutūs rodikliai: produkcijos apimtis pinigine ir natūrine išraiška, gamybos išlaidų apimtis, pajamų, pelno dydis ir kt.

Palyginimas- dažnai taikomas tyrimo būdas. Taikomas įvairios palyginimo formos: palyginama su planu, su praėjusi laikotarpiu, su vidutiniais dydžiais, su geriausiais rezultatais. ( V. Gronskas „Ekonominė analizė“ 2006 m.14 psl.). Palyginame kiekvienas tai kas mums aktualu gyvenime, kasdienybėje. Patys to nesuprasdami.

Grupavimas- neatskira ekonominės ekonominės analizės dalis. Ji leidžia geriau išnagrinėti ekonominius reiškinius, jų sąveika ir tarpusavio priklausomybę, nustatyti pagrindinių veiksnių įtaką. ( V. Gronskas „Ekonominė analizė“ 2006 m. 15 psl.) duomenys grupuojami neatsitiktinai surinkti, bet pagal grupei priklausomus būdingus požymius.

Indeksas- rodiklis, kuris rodo reiškinių kitimus, laiko ir teritorijos atžvilgiu. Tai santykinis dydis.

(sudaryta autoriaus)

Indeksų metodas. Indeksas yra matuojamo (ataskaitinio) dydžio ir bazinio (planinio) dydžio santykis. Indeksų metodu galima išsiaiškinti kokį poveikį nagrinėjamam rodikliui daro skirtingi veiksniai. Pavyzdžiui, galime nustatyti, kaip pardavimo pajamos priklauso nuo parduotų prekių kiekio ir kainų lygio.( V. Gronskas „Ekonominė analizė“ 2006 m.16 psl.)

Indekso metodas

kiekybiniai kokybiniai

(sudaryta autoriaus)

Kokybiniai ir kiekybiniai-laisvas interviu, pusiau struktūrinis interviu, grupinės apklausos, projekciniai metodai, asociatyviniai metodai, protokolo analizė. (http://lt.wikipedia.org)

Grandininių pateikimų (atsiribojimo) metodas. Grandininių pakeitimų metodo esmė ta, kad kiekvienas bazinis (planinis) rodiklis iš esmės keičiamas faktišku, kitus rodiklius paliekant (laikinai) nepakeistus.

Balansinis ekonominis metodas. Balansinis metodas plačiai taikomas apskaitoje, statistikoje, planavime. Jis tinka ir ekonominėje analizėje, kur yra griežta funkcinė priklausomybė.

Antroji ekonominės analizės metodų grupė- matematiniai analizės metodai.

Matematinių ekonominės analizės metodų skirstymas:

1. Klasikinės matematikos metodai:

1.1. diferencialiniai skaičiavimai;

1.2. integraliniai skaičiavimai;

1.3. variaciniai skaičiavimai ir kt.

2. Matematinės statistikos metodai:

2.1. regresinė analizė;

2.2. dispersinė analizė;

2.3. gamybinės funkcijos;

2.4. metodai “sąnaudos- išeiga“ ( tarpšakinis balansas);

2.5. nacionalinės sąskaitybos metodai ir kt.

3. Ekonometriniai metodai:

3.1. tiesinis programavimas;

3.2. blokinis programavimas;

3.3. netiesinis programavimas;

3.4. dinaminis programavimas ir kt.

4. Operacijų tyrimo metodai:

4.1. lošimų teorija;

4.2. tinkliniai planavimo ir valdymo metodai ( tinkliniai grafikai);

4.3. masinio aptarnavimo teorija;

4.4. atsargų valdymas;

4.5. nusidėvėjimas ir įrenginių pakeitimas ir kt.

5. Ekonominės kibernetikos metodai.

5.1. sisteminė analizė;

5.2. imitacijų metodai;

5.3. modeliavimo metodai;

5.4. vaizdų atpažinimo metodai ir kt.

( V. Gronskas „Ekonominė analizė“ 2006 m.22, 23 psl.)

Trečioji ekonominės analizės metodų grupė- euristiniai (psichologiniai) metodai.

Šiuo metu Jūs matote 50% šio straipsnio.
Matomi 650 žodžiai iš 1297 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.