Ekonomiškai naudingiausio finansavimo būdo pasirinkimas
5 (100%) 1 vote

Ekonomiškai naudingiausio finansavimo būdo pasirinkimas

ĮVADAS

Laikoma, jog visi ekonominiai teisiniai santykiai, susiję su paskolomis, priklauso šiuolaikiniams ūkiniams santykiams. Tačiau taip iš tikrųjų nėra. Dokumentai liudija, jog nuoma žmonijai žinoma nuo senų laikų.

Išperkamosios nuomos sutarties ištakos siekia net Aristotelio laikus (384/383-322 m.pr.Kr.). Būtent Aristotelis teigė, kad “turto esmė yra jo naudojime, o ne teisėje į jį”. Kitaip sakant, tam kad gautum kažkokį tai pelną nebūtina turėti turto, pakanka tik teisės juo naudotis ir iš to gauti pajamas.

Nuomos sutartys buvo paplitusios IV a. pr.Kr. P.Baltus ir B.Major knygoje “Europos lizingo mokykla” rašė, kad tokios sutartys buvo sudaromos Senovės Šumero valstybėje. Uro mieste rastos molinės lentelės liudija apie žemės ūkio įrankių, žemės, vandens šaltinių, buivolų ir kitų gyvūnų nuomą. Šios 1984m. rastos molinės lentelės pasakoja apie šventikus – nuomotojus, sudarinėjusius sutartis su vietiniais fermeriais. Tačiau senieji Šumero valstybės dokumentai nenurodo konkrečios lizingo atsiradimo datos ir tai nereiškia, jog tokios nuomos sutartys nebuvo sudarinėjamos anksčiau.

Anglų istorikas T.Clark, nagrinėjęs Hamurabio įstatymus, priimtus apie 1775-1750 m. pr. Kr., rado keletą straipsnių, kuriuose labai smulkmeniškai bei įvairiapusiškai išnagrinėti nuomos bei nuomos mokesčių variantai, turto užstato aplinkybės.

Kitos Senovės civilizacijos, įskaitant graikus, romėnus, egiptiečius, laikė nuomą patraukliu, prieinamu ir kartais netgi vieninteliu būdu įsigyti žemės, įrankių bei naminių gyvulių.

Ruošiantis investuoti ar ieškant būdų apyvartinėms lėšoms papildyti, reiktų ieškoti tinkamiausio finansavimo būdo.

Sprendimo būdai:

– tikslus ir gerai ištirtas finansavimo būdo pasirinkimas;

– ekspertų konsultacijos ir informacijos srauto sekimas;

– nuolatinis domėjimasis finansavimo produktais.

1. Fizinių ir juridinių asmenų finansavimo būdų įvertinimas ir apibūdinimas

Rinkoje finansavimas pagal objektą yra išskiriamas į dvi rūšis: fiziniai asmenys ir juridiniai asmenys (individualios įmonės, uždarosios akcinės bendrovės, akcinės bendrovės, juridinio asmens teisių neturinčios įmonės, biudžetinės įstaigos ir pan.). Jų galimą kreditavimą irgi galima skaidyti į du pagrindinius blokus: tai per banką – suteikiamos paskolos bei lizingo bendroves – išperkamoji ir veiklos nuoma. Taip pat būtina įvardinti tokį juridinių asmenų apyvartinių lėšų finansavimo instrumentą kaip faktoringas, kurį šiuo metu Lietuvoje veikiančios bendrovės vykdo skirtingai: vienos per lizingo bendroves, kitos per banką. Toliau paanalizuosime kiekvieną produktą atskirai.

Iškelta problema: paaštrėjusi konkurencija fizinių ir juridinių asmenų finansavimo rinkoje. Jai spręsti siūlomi tokie būdai:

□ tikslus ir gerai ištirtas finansavimo būdo pasirinkimas;

□ ekspertų konsultacijos ir informacijos srauto sekimas;

□ nuolatinis domėjimasis finansavimo produktais.

1.1. Paskolų analizė

Paskolas reiktų išskirti į dvi rūšis – pagal finansuojamą objektą: fiziniams asmenims ir verslui.

1.1.1 Fizinių asmenų galimos paskolos

Fiziniams asmenis reiktų išskirti 2 pagrindines paskolų rūšis: vartojamosios ir būsto (tiek įsigijimo, tiek remonto, tiek statybų) paskolos.1.1.1.1. Vartojamosios paskolos

Ne jaunesnis kaip 18 metų amžiaus fizinis asmuo (toliau – Klientas), turintis Lietuvos Respublikos pilietybę ir gaunantis pastovias, oficialias pajamas arba asmuo (sulaukęs 18 metų), gyvenantis Lietuvos Respublikoje pagal laikiną ar pastovų migracijos tarnybos leidimą.

Bankas pripažįsta tik tuos laikinus migracijos tarnybos leidimus, kurių galiojimo terminas yra ilgesnis už prašomos vartojamosios paskolos terminą.

Paskolos grąžinimo termino pabaigoje klientas turi būti ne vyresnis kaip 65 metų amžiaus.

Klientas, prašantis paskolos, privalo turėti Banke savo vardu atidarytą banko sąskaitą, į kurią būtų pervedamas jo darbo užmokestis ar kitos pastovios pajamos arba paskolos grąžinimo ir palūkanų mokėjimo dieną klientas turi užtikrinti pakankamą banko sąskaitos likutį mokėjimui atlikti.

Kliento darbo sutartis turi būti neterminuota (arba terminas turi būti ne trumpesnis už kliento prašomos vartojamosios paskolos terminą), turi būti pasibaigęs bandomasis laikotarpis, jei Paskolų komitetas savo įgaliojimų ribose nenusprendžia kitaip.

Bankas turi teisę nesuteikti paskolos nenurodydamas atsisakymo priežasčių.

Vartojamosios paskolos tikslinė paskirtis – banko suteikta vartojamoji paskola, kurią klientas gali naudoti savo vartojamiesiems poreikiams patenkinti, išskyrus būstui ir kitam nekilnojamajam turtui pirkti, statyti, vertybiniams popieriams pirkti bei skoloms ir įsipareigojimams apmokėti, jei Paskolų komitetas savo įgaliojimų ribose nenusprendžia kitaip.

Vartojamosios paskolos grąžinimo šaltinis – pastovus, oficialus darbo užmokestis arba atlyginimas, įskaitant reguliariai gaunamas premijas ir komisinius.

Kitos pastovios (oficialios) pajamos, kurias klientas gali pagrįsti oficialiais dokumentais (pvz., nuomos sutartys, autorinės sutartys ir t.t.). Šalia sutarčių turi būti pateikiamos pažymos (išrašai iš banko sąskaitų), įrodančios tų pajamų
gavimą.

Minimali paskolos suma – 1,000.00 litų arba ekvivalentas JAV doleriais/eurais.

Maksimali paskolos suma – 20,000.00 litų arba ekvivalentas JAV doleriais/eurais.

Vartojamosios paskolos suteikiamos litais, JAV doleriais arba eurais.

Paskola suteikiama, pervedant ją į kliento sąskaitą banke, ne vėliau kaip per tris darbo dienas po paskolos ir laidavimo sutarčių pasirašymo bei gyvybės draudimo ar draudimo nuo nelaimingų atsitikimų sutarties pateikimo, jei pagal taisyklių reikalavimus klientas privalo draustis gyvybę ar nuo nelaimingų atsitikimų.

Vartojamosios paskolos terminas:

· Minimalus terminas – 3 mėnesiai.

· Maksimalus terminas – 24 mėnesiai.

Paskola grąžinama anuiteto metodu.

Vartojamoji paskola turi būti pradėta grąžinti ne vėliau kaip antrąjį kalendorinį mėnesį po paskolos sutarties pasirašymo ir grąžinama kas mėnesį (pasirinktinai kiekvieno kalendorinio mėnesio 5, 15 ar 30 dienomis).

Prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonės:

· Sutuoktinio laidavimas visai paskolos sumai bei laikotarpiui, jei paskolos gavėjas turi sutuoktinį.

· Kito Bankui priimtino fizinio ar juridinio asmens laidavimas visai paskolos sumai bei laikotarpiui, jei paskolos gavėjas neturi sutuoktinio. Paskolų komitetas savo įgaliojimų ribose gali nuspręsti kitaip.

· Paskolos gavėjas privalo apdrausti savo gyvybę Banko naudai, Bankui priimtinoje draudimo įmonėje ne mažiau kaip 100 % paskolos vertės, jei paskolos sutarties pasirašymo dieną paskolos gavėjui yra 55 ir daugiau metų.

1.1.1.2. Būsto paskolos

Galimi finansavimo objektai: Gyvenamasis būstas, Sodo namas, Sodyba, Žemės sklypas, Rekonstrukcija, Remontas.

Paskolos gavėjas turi būti ne jaunesnis kaip 18 metų amžiaus fizinis asmuo (toliau – Klientas, Paskolos gavėjas), turintis Lietuvos Respublikos pilietybę ir gaunantis pastovias, oficialias pajamas arba asmuo (sulaukęs 18 metų), gyvenantis Lietuvos Respublikoje pagal laikiną ar pastovų migracijos tarnybos leidimą, turintis jo vardu registruotą nekilnojamąjį turtą ir gaunantis pastovias, oficialias pajamas Lietuvoje.

Bankas pripažįsta tik tuos laikinus migracijos tarnybos leidimus, kurių galiojimo terminas yra ilgesnis už prašomos paskolos terminą.

Paskolos grąžinimo termino pabaigoje Paskolos gavėjui turi būti ne daugiau kaip 65 metai.

Paskolos paskirtis:

· Gyvenamajam būstui (butui arba namui), sodo namui, sodybai, ne žemės ūkio paskirties žemei pirkti;

· Gyvenamajam būstui, sodo namui, sodybai rekonstruoti arba remontuoti (apdailai);

· Gyvenamajam būstui, sodo namui, sodybai statyti;

Paskolos paskirtis gali būti keičiama atskiru paskolų komiteto sprendimu jo įgaliojimų ribose.

Paskolos sugrąžinimo šaltinis:

· Pastovus, oficialus darbo užmokestis arba atlyginimas, įskaitant reguliariai gaunamas premijas arba komisinius;

· Oficialios pajamos iš verslo išskyrus gaunamus dividendus ir įmonių savininkų palūkanas, gaunamas už lėšas paskolintas savo įmonei, jei paskolų komitetas savo kompetencijos ribose nenusprendžia kitaip.

· Kitos pastovios (oficialios) pajamos, kurias klientas gali pagrįsti oficialiais dokumentais (pvz. nuomos sutartys, autorinės sutartys ir t.t.). Šalia sutarčių turi būti pateikiamos pažymos ar išrašai iš banko sąskaitų, įrodančios tų pajamų gavimą.

Minimali paskolos suma – 10.000 litų, arba ekvivalentas JAV doleriais/eurais.

Jei paskola skirta būsto, sodo namo ar sodybos statybai, remontui ar rekonstrukcijai, tai paskolos suma negali viršyti statybos, remonto ar rekonstrukcijos darbų sąmatos.

Jei klientas pageidauja įkeisti pinigines lėšas, esančias Banko sąskaitoje, tai paskolos suma negali viršyti 100 proc. įkeičiamų piniginių lėšų. Sprendimą dėl piniginių lėšų įkeitimo priima paskolų komitetas savo kompetencijos ribose.

Jei klientas pateikia bankui priimtino darbdavio laidavimą, tai paskolos suma negali viršyti 100 proc. perkamo, statomo, remontuojamo ar rekonstruojamo būsto, sodo namo, sodybos, žemės sklypo rinkos vertės ir 100 proc. kainos (darbų sąmatos), priklausomai, kuri iš šių sumų yra mažesnė. Sprendimą dėl darbdavio laidavimo, kaip papildomos užtikrinimo priemonės, priima paskolų komitetas savo kompetencijos ribose.

Paskolos terminas:

· Minimali paskolos trukmė – 1 metai;

· Maksimali paskolos trukmė – šiuo metu bankai suteikia iki 40 m. paskolas.

Paskola gali būti grąžinama lygiomis dalimis, kurios paskaičiuojamos padalinant paskolos sumą iš paskolos termino mėnesių skaičiaus – linijiniu metodu, arba anuiteto metodu – įmokos pagal paskolos sutartį atliekamos lygiomis dalimis, kurias sudaro už praėjusį mėnesį mokėtina palūkanų suma ir paskolos suma;

Pagrindinės prievolių užtikrinimo priemonės:

· Už paskolą perkamo, statomo, remontuojamo, rekonstruojamo gyvenamojo būsto, sodo namo, sodybos su žemės sklypu, ne žemės ūkio paskirties žemės įkeitimas;

· Kito gyvenamojo būsto ir žemės sklypo, ant kurio statomas gyvenamasis namas, sodo namas, sodyba, įkeitimas ;

· Sutuoktinio laidavimas. Sutuoktinio laidavimas yra privalomas kiekvienam paskolos gavėjui.

Galimos papildomos prievolių užtikrinimo priemonės:

· Bankui priimtinas darbdavio laidavimas.

· Piniginių lėšų, esančių Banko sąskaitoje, įkeitimas.

· Kito nekilnojamojo turto įkeitimas.

Nuo pradelstos paskolos sumos ir

pradelstų palūkanų arba kitų mokėtinų sumų, įvardintų paskolos sutartyje, yra mokami 0,08 proc. dydžio delspinigiai už kiekvieną pradelstą dieną. Delspinigiai skaičiuojami iki pilno pradelstos paskolos dalies ir pradelstų palūkanų arba kitų mokėtinų sumų sugrąžinimo į Banko sąskaitą dienos.

Delspinigių skaičiavimas yra nutraukiamas tą dieną, kai atitinkamas įsipareigojimas yra įvykdomas.

Įkeičiamo nekilnojamojo turto įvertinimas

Kartu su Banko reikalaujamais dokumentais klientas privalo pateikti ir Bankui priimtinų turto vertintojų ataskaitą apie įkeičiamo nekilnojamojo turto rinkos vertę, būklę ir likvidumą.

Bankui įkeičiamą nekilnojamąjį turtą (išskyrus žemės sklypą) klientas privalo apdrausti Banko naudai Bankui priimtinoje draudimo įmonėje ne mažiau kaip 100 % įkeičiamo turto atstatomosios (atkuriamosios) arba rinkos vertės ir laikotarpiui, kuris būtų ne trumpesnis negu paskolos terminas plius du mėnesiai. Draudimo polise turi būti nurodyta, kad naudos gavėjas negali būti pakeistas iki draudimo galiojimo pabaigos;

Nekilnojamasis turtas turi būti apdraustas nuo šių draudiminių įvykių: gaisro, sprogimo, stichinės nelaimės ir trečiųjų asmenų neteisėtos veikos;

1.1.2. Verslo paskolos

Pagrindinės verslo paskolos išskiriamos šios: investicinės, apyvartiniam kapitalui, overdraftai, kredito linijos. Sąlygos nurodomos 1 ir 2 lentelėse.

1 lentelė

INVESTICINĖS PASKOLOS SĄLYGOS

1. Skolininkas

1.1. Visos įmonės, registruotos Lietuvos Respublikoje;1.2. Ankstesnė sėkminga skolinimosi istorija bankuose yra privalumas;1.3. Banko projekto finansavimo principai:1.4.1.jei verslas ar veiklos sritis yra pradedamas, iki 60 procentų projektinės sąmatos.1.4.2.jei verslas ar esama veiklos sritis yra plečiami, iki 70 procentų projektinės sąmatos.

2. Tikslas

2.1. Investicijos į įlgalaikį turtą (į įrengimus ir gamybines patalpas);2.2. Investicijos į kitą veiklą (priemones, investicijos į kitas įmones), reikalingą įgyvendinti projektą.

3. Paskolos grąžinimo šaltinis

3.1. Teigiami pinigų srautai iš įprastinės veiklos;3.1.1.Minimalus paskolos padengimo koeficientas (skaičiuojamas kaip pelno prieš mokesčius ir paskolos bei palūkanų sumos, grąžinamos atitinkamą laikotarpį, santykis) turi būti ne mažesnis kaip 1.3 karto. 3.2 Įkeisto turto realizavimas;

4. Suma

4.1. Minimali paskolos suma – 20.000 litų ekvivalentas, paskola teikiama litais, JAV doleriais,eurais arba kitomis užsienio valiutomis (pagal Skolininko pageidavimą);4.2. Maksimali paskolos suma – pagal Lietuvos banko nustatytus reikalavimus;

5. Laikotarpis

5.1. Minimalus paskolos laikotarpis yra 12 mėnesių;5.2. Maksimalus paskolos laikotarpis yra 84 mėnesiai.

6. Paskolos išdavimo grafikas

6.1. Bankas išduoda paskolą vienu arba keliais mokėjimais;6.2. Paprastai paskola yra išduodama ne ilgiau kaip per 6 mėnesius (jeigu kitaip nenustato atitinkamas Paskolų komitetas);6.3. Bankas perveda paskolą pagal turimas sutartis arba pateiktas apmokėti sąskaitas finansuojamo objekto pardavėjui/ reikalingų paslaugų suteikėjui. Paskolų komiteto sprendimu dalis paskolos gali būti pervedama į Skolininko sąskaitą.

7. Palūkanų norma

7.1. Investicinei paskolai gali būti nustatoma fiksuota palūkanų norma visam paskolos terminui arba kintanti palūkanų norma, kuri priklauso nuo bazinės palūkanų normos (LIBOR, EURIBOR arba kitos bazinės normos) keičiamos kas pusę metų ir pridedamos fiksuotos banko maržos;7.2. Esant kintamai palūkanų normai, Bankas privalo raštu informuoti Skolininką kiekvieną kartą, kai keičiama bazinė palūkanų norma.

8. Palūkanų skaičiavimas ir mokėjimas

8.1. Palūkanos turi būti skaičiuojamos nuo tos dienos, kuomet Skolininko prašymu (mokėjimo pavedimu) lėšos yra nurašomos nuo paskolinės sąskaitos;8.2. Palūkanos yra skaičiuojamos nuo negrąžintos paskolos sumos, laikant, kad metuose yra 360 dienų, o mėnesyje 30 dienų;8.3. Palūkanos yra skaičiuojamos iki paskolos termino pabaigos;8.4. Palūkanos priskaičiuojamos kas mėnesį ir Skolininko turi būti sumokamos iki kiekvieno mėnesio paskutinės darbo dienos.

9. Paskolos grąžinimas

9.1. Kaip taisyklė, paskola yra grąžinama lygiomis dalimis, kurios nustatomos padalinus paskolos sumą iš laikotarpio, kuriam yra suteikta paskola, mėnesių skaičiaus, atėmus lengvatinį periodą;9.2. Tik atskirais atvejais, atsižvelgus į esamus ir prognozuojamus piniginių srautų svyravimus, paskola gali būti grąžinama skirtingo dydžio sumomis ir ilgesniais intervalais negu kas mėnesį (tačiau intervalų ilgis jokiu būdu neturi būti ilgesnis kaip 6 mėn.);9.3. Galimas pirmos grąžinimo įmokos atidėjimas – iki 12 mėnesių, jei kitaip nenusprendžia Paskolų komitetas;9.4. Bankas kiekvieno mėnesio pabaigoje ar paskolos grąžinimo grafike nurodytą dieną be atskiro įspėjimo nurašo priskaičiuotas palūkanas ir dalinius paskolos grąžinimus nuo Skolininko sąskaitos banke, jei su Skolininku nėra raštiškai susitariama kitaip;

10. Prievolių įvykdymo užtikrinimas

10.1. Žemės ir pastatų įkeitimas;10.2. Kito nekilnojamojo ar kilnojamojo turto įkeitimas; jei įkeičiamos Skolininkui priklausančios atsargos, rekomenduojama įkeisti ir sąskaitą Banke (arba kituose bankuose);10.3. Finansinės lėšos (indėlis arba banko sąskaita) ir vertybiniai popieriai; 10.4. Garantijos
laidavimai;10.5. Jei reikia, kitos Bankui priimtinos prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonės;10.6. Įkeičiamo turto ir suteikiamos paskolos santykis:10.6.1. Paskolos suma, kai įkeičiama žemė ir pastatai, neturi viršyti 70% įkeičiamo turto rinkos vertės. 10.6.2. Paskolos suma, kai įkeičiamas kitas nekilnojamas turtas, įrengimai ar atsargos (kitas Skolininko apyvartinis turtas), neturi viršyti 50% įkeičiamo turto rinkos vertės ir/arba balansinės atsargų (kito Skolininko apyvartinio turto) vertės.10.7. Paprastai, turi būti įkeičiamas pats investicijų objektas.10.8. Įkeičiama žemė, pastatai ir kitas nekilnojamas turtas, turi būti įvertinti Bankui priimtinų nepriklausomų turto vertintojų (Regioninio Paskolų komiteto įgalioti Banko darbuotojai gali atlikti įkeičiamo turto vertinimą, kai vertinimo objektas yra butas arba gyvenamasis namas su žeme ir suteikiamos paskolos suma neviršyja 50000 litų sumos) jei kitaip nenusprendžia Paskolų komitetas;

11. Administravimo mokestis

11.1. Administravimo mokesčio dydis yra nurodytas Banko paslaugų ir operacijų įkainiuose;11.2. Skolininkas privalo sumokėti administravimo mokestį ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po paskolos sutarties pasirašymo;11.3. Administravimo mokesčio dydis ir mokėjimo terminai gali būti keičiami Banko Paskolų komiteto sprendimu;

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 2401 žodžiai iš 7875 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.