Elektros imones sistemos
3 (60%) 2 votes

Elektros imones sistemos

1. Aprašymo skyrius

Elektros energijos tiekimas nagrinėja elektros energijos tiekimo budus pramonės įmonėms, elektros tinklų projektavimo, šiuolaikinių transformatorinių pastočių, elektrinių relinės apsaugos ir aukštos įtampos klausimus.

Projektuojant ir eksploatuojant pramonines elektros tiekimo sistemas reikia teisingai parinkti: įtampą, galią, apkrovą, transformatorių, apsaugos tipus ir t.t.

Pagamintos elektros energijos perdavimas, paskirstymas ir naudojimas pramoninėse įmonėse turi būti atliekamas patikimai ir ekonomiškai. Visų įrengimų priežiūrą, eksploataciją ir remontą turi atlikti kvalifikuotas personalas. Darbai turi būti atliekami laikantis darbo saugos taisyklėse numatytais reikalavimais.

1.1. Daviniai kursiniam projektavimui

Šį cechą sudaro trys barai: presavimo baras, terminis baras ir ventiliacijos kamera. Šiame ceche yra sumontuoti 63 įrenginiai, pavyzdžiui: štampavimo presas, konvejeris, tekinimo staklės, lankstymo mašina, presas, hidraulinis presas, atpjovimo staklės, kūjis, lyginimo mašina, kamerinė krosnis, oro įputimo ventiliatorius ir oto išpūtimo ventiliatorius.

Daviniai projektavimui yra pateikti l lentelėje.

1 Lentelė

Nr. Įrenginio pavadinimas Pn

kW Un

kW Kiš cosφ η λ K tgφ

1. Štampavimo presas 50 0,4 0,2 0,65 91 1,8 7,5 1,17

2.

3.

4. Konvejeris 6,5 0,4 0,6 0,7 84,5 2,5 7,5 1

5.

6.

7. Tekinimo staklės 7,5 0,4 0,14 0,5 87,5 2,5 7,5 1

8.

9.

10.

11. Lankstymo mašina 15 0,4 0,3 0,65 88 1,8 7,5 1,17

12.

13.

14.

15. Presas 30 0,4 0,2 0,65 90,5 1,8 7,5 1,17

16.

17.

18.

19.

20. Hidraulinis presas 20 0,4 0,2 0,65 88 1,8 7,5 1,17

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28. Atpjovimo staklės 8,5 0,4 0,14 0,5 88 2,5 7,5 1,73

29.

30.

31. Kūjis 25 0,4 0,2 0,65 88,5 1,8 7,5 1,17

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38. Presas 15 0,4 0,17 0,65 88 1,8 7,5 1,17

39.

40.

41. Lyginimo mašina 8 0,4 0,25 0,65 88 1,8 7,5 1,17

42.

43. Kūjis 25 0,4 0,25 0,65 88 1,8 7,5 1,17

44.

45.

46.

47. Kamerinė krosnis 16 0,4 0,2 0,65 91 1,8 7,5 1,17

48.

49.

50. Kamerinė krosnis 80 0,4 0,75 0,95 91 1,8 7,5 0,33

51.

52. Kamerinė krosnis 32 0,4 0,75 0,95 91 1,8 7,5 0,33

53.

54. Konvejeris 2,8 0,4 0,6 0,7 84,5 2,5 6,5 1

55.

56. Kamerinė krosnis 35 0,4 0,75 0,95 91 1,8 6,5 0,33

57.

58. Oro įputimo ventiliatorius 12 0,4 0,65 0,8 88 1,8 7,5 0,75

59.

60.

61. Oro išpūtimo ventiliatorius 18 0,4 0,65 0,8 87,5 1,8 7,5 0,75

62.

63.

2. Skaičiavimo skyrius

2.1. Elektros energijos tiekimo schemos parinkimas

Elektros energijos perdavimo ir paskirstymo schemos skirstomos į dvi pagrindines grupes: išorinio tiekimo ir vidaus tiekimo. Dabartiniu metu beveik visos transformatorinės pastotės gauna maitinimą iš sistemų. Paprastai, esant dideliems atstumams, tiksliausia elektros energiją tiekti oro linijomis. Dažniausiai yra naudojamos 6, 10, 35, 110 kV įtampos. Taip įmanoma pasiekti pačius mažiausius energijos nuostolius. Esant dideliai įtampai dažniausiai objekto teritorijoje yra statomi jėgos transformatoriai, kurie tą įtampą transformuoja į tokią, kokia reikalinga vartotojams.

Vidaus elektros energijos tiekimo tinklų schemos yra skirstomos į tris pagrindines grupes [Ll,psl.9]:

1. Radialines;

2. Magistralines;

3. Mišrias.

Šiuo atveju yra pasirinkta radialinė tiekimo schema (1 pav.)., kuri priklauso trečiai vartotojų kategorijai. Kadangi tai trečios kategorijos vartotojas tai ir rezervinis maitinimo šaltinis nėra numatytas.

1 pav.

2.2. Cecho elektros apkrovų skaičiuotė

Elektros apkrovų skaičiavimui yra taikomi du būdai, – sugretintų apkrovų grafiko metodas ir paklausos koeficiento metodas. Pirmas laikomas tiksliausiu nustatant maksimalią apkrovą cechuose arba gamyklose. Šis metodas taikomas, nustatant maksimalią aktyvinę galią vartotojams su skirtingais darbo režimais, esant dideliam jų skaičiui (cechui, gamyklai). Apkrovas būtina skaičiuoti tam, kad galėtume parinkti kabelius bei apsaugas. Be šito to atlikti mes negalėsime.

Šiame projekte apkrovas mes skaičiuojame sugretintų apkrovų metodu. Pradedame skaičiuoti nuo PS-1. Skaičiavimo tikslas – paskaičiuoti maksimalias apkrovas: Pmax, Qmax, Smax, Imax.

2 Lentelė

PS

Nr. Nr. Pn

kW Un

kW cosφ Kiš Pvid Kiš nef kmax Pmax Qmax Smax Imax

PS – 1 45 16 0.4 0.95 0.75 256.5 0.75 6 1.1 282 394.8 485.2 701

46 16 0.95 0.75

47 16 0.95 0.75

48 80 0.95 0.75

49 80 0.95 0.75

50 32 0.95 0.75

51 32 0.95 0.75

56 35 0.95 0.75

57 35 0.95 0.75

PS – 2
0.65 0.2

21 20 0.65 0.2

22 20 0.65 0.2

23 20 0.65 0.2

26 8.5 0.5 0.14

27 8.5 0.5 0.14

28 8.5 0.5 0.14

30 25 0.65 0.2

31 25 0.65 0.2

PS – 3 7 7.5 0.4 0.5 0.14 25.8 0.22 6.2 2.1 54.2 66.7 86 124.3

8 7.5 0.5 0.14

24 20 0.65 0.2

25 20 0.65 0.2

32 25 0.65 0.2

33 25 0.65 0.2

52 2.8 0.7 0.6

53 2.8 0.7 0.6

54 2.8 0.7 0.6

55 2.8 0.7 0.6

PS – 4 34 25 0.4 0.65 0.2 37.65 0.2 11.4 1.9 71.5 83.6 110 159

35 25 0.65 0.2

36 15 0.65 0.17

37 15 0.65 0.17

38 15 0.65 0.17

41 25 0.65 0.2

42 25 0.65 0.2

43 25 0.65 0.2

44 25 0.65 0.2

PS – 5 58 12 0.4 0.8 0.65 58.5 0.65 2.4 1.37 80.2 60.2 100.3 145

59 12 0.8 0.65

60 12 0.8 0.65

61 18 0.8 0.65

62 18 0.8 0.65

63 18 0.8 0.65

PS – 6 1 50 0.4 0.65 0.2 334.6 1.2 11 1.72 575.5 673.3 886 1280

2 50 0.65 0.2

3 50 0.65 0.2

9 15 0.65 0.6

10 15 0.65 0.6

11 15 0.65 0.6

12 15 0.65 0.6

13 30 0.65 0.2

14 30 0.65 0.2

39 8 0.65 0.25

40 8 0.65 0.25

PS – 7 15 30 0.4 0.65 0.2 31 0.2 0.23 2.42 75 87.7 115.4 166.7

16 30 0.65 0.2

17 30 0.65 0.2

18 20 0.65 0.2

19 20 0.65 0.2

29 25 0.65 0.2

PPS – 10 – – – – – – – 1217 1713 2107 3222

Skaičiavimai

PS – 1

Pagal šias formules ir kiti skydai skaičiuojami taip pačiai ir visi rezultatai surašomi i 2 lentelę.

2.3. Transformatorinės pastotės parinkimas, transformatorių skaičiaus ir galios skaičiuotė

Pramonės įmonių pastotės skirstomos pagal paskirtį, konstrukciją ir išdėstymo vietą [L2, psl. 37], Pagal paskirtį pastotės skirstomos į tokius tipus:

1. Pagrindinės pažeminančios pastotės (PŽP), gaunančios elektros energiją iš energosistemos ir transformuojančios ją į žemesnės įtampos energiją, kuri paskirstoma po pramonės įmonės teritoriją;

2. Cechinės transformatorinės pastotės (TP), gaunančios aukštos įtampos (35-6 k V) elektros energiją ir transformuojančios ją į pažemintą įtampą (0,4 kV) vienam arba keletai cechų;

3. Paskirstymo punktai, kurie priima elektros energiją iš PŽP arba iš pramonės įmonės elektrinės ir paskirsto, esant tai pačiai įtampai, be transformacijos.

Pagal išdėstymo vietą pramonės įmonių teritorijoje, pastotės skiriamos į:

1. Vidines, išdėstytas cechų pastatų viduje;

2. Pristatytas prie cechų pastatų;

3. Atskirai stovinčias pastotes.

Pažymint gamyklos plane apkrovas, taip pat būtina žinoti cechų elektrinių apkrovų grafikus. Pagrindinę žeminančią, paskirstymo ir cechinę pastotę reikia statyti kaip galima arčiau apkrovų centro. Tai leidžia sumažinti paskirstymo tinklų ilgį, sumažinti nuostolius ir sutaupyti spalvotuosius metalus.

Apkrovų paskirstymas tarp pastočių turi svarbiausią reikšmę, parenkant jų skaičių ir išdėstymą. Plačiausiai yra taikomos atskirai stovinčios, pristatomos, vidinės, vieno ir dviejų transformatorių cechinės pastotės.

Ekonomiškumo atžvilgiu laikoma tikslinga pastotę statyti ne apkrovų geometriniame centre, o šiek tiek toliau į maitinimo šaltinio pusę.

Pastočių išdėstymui svarbią reikšmę taip pat turi eksploataciniai, gamybiniai ir statybos -architektūriniai reikalavimai. Be to būtina įvertinti gamybinių patalpų konfigūraciją, technologinių įrengimų išdėstymą, supančios aplinkos charakterį, priešgaisrinės apsaugos reikalavimus, o taip pat pritaikomų įrengimų tipus.

Savo projektuojamam objektui aš parinkau cechinę transformatorinę pastotę (TP), nes ši pastotė įtampą pažemina iki 0,4 kV, o tai man yra labai aktualu, kadangi: pirma mano projekte yra numatytas tik vienas cechas, o antra visi įrengimai yra maitinami 0,4 kV įtampa. Transformatorinė pastotė bus atviro tipo, nes ji pigi, greitas įrengimas, geras matomumas, lengvas praplėtimas, statybinių medžiagų ekonomija.

Šiuo metu Jūs matote 31% šio straipsnio.
Matomi 831 žodžiai iš 2712 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.