Esė šventinių vakarų vakaronių rytmečių popiečių organizavimo ypatumai bendrojo lavinimo mokyklose
5 (100%) 1 vote

Esė šventinių vakarų vakaronių rytmečių popiečių organizavimo ypatumai bendrojo lavinimo mokyklose

TURINYS

Įvadas 2

1 Vakaronės 3

2 Vakarai 4

2.1 Šokių vakaras 4

2.2 Poilsio vakaras 4

2.3 Klausimų ir atsakymų vakarai 5

2.4 Siurprizų vakarai 5

3 Rytmečiai ir popietės 5

Apibendrinimas 6

Literatūra 7

Įvadas

Daugelis pedagogų (ar besiruošiantys jais tapti) sutiktų su nuomone, kad mokyklos kultūrinis gyvenimas priklauso ne tik nuo regiono ar vietos papročių ir tradicijų, aplinkos, kurioje yra mokykla, bet ir nuo mokytojų, kurie formuoja požiūrį į daugelį vertybių; nuo jų aktyvumo ir supratimo, kaip, kokia kryptimi plėtoti papildomą ugdymą, kokios formos mokyklos bendruomenei reikalingiausios, priimtiniausios vienai ar kitai temai pateikti ( 2, p. 7).

Didžiausią papildomo ugdymo dalį sudaro renginių organizavimas. Renginys – tai vieningas, laike ir erdvėje apribotas žodžių, veiksmų, vaizdų junginys, skirtas tam tikrai temai atskleisti ir išreikštas atitinkamomis priemonėmis bei metodais (L. Surginienė). Lietuvoje kultūros ir švietimo įstaigose sutinkama labai plati renginių įvairovė. Aš savo darbe apžvelgsiu tik keletą renginių formų. Tai šventiniai vakarai, vakaronės, rytmečiai bei popietės. Bei aptarsiu jų organizavimo ypatumus bedrojo lavinimo mokyklose (2, p. 7).

Sąvoka „vakaronė“ enciklopedijoje aiškinama taip: „Europos tautų bendruomenės paprotys rinktis vakarais iš eilės kurioje nors kaimo pirkioje su savo įrankiais dirbti savo smulkų darbą arba talkinti šeimininkui – verpti, megzti, austi juostų, vyti pančius, kedenti vilnų, plėšyti plunksnų. Per vakarones dainuodavo, žaisdavo, sekdavo pasakas, mindavo mįsles, šeštadieniais ir šokdavo“.

1 Vakaronės

Šiandieninės vakaronės nelabai atitinka savo kilmę, nes, pasikeitus socialinėms sąlygoms, jos įgavo kitokį atspalvį. Dažniausiai dabar organizuojamos liaudiškos, etnografinės trijų kartų (vaikai, tėvai, seneliai), tarmių vakaronės. Įvairūs autoriai vakarones skirsto į pažintines, pramogines ir mišriąsias. Pažintinės vakaronės – tai susitikimai su įžymiais žmonėmis, pramoginės – esant šventinei situacijai, o mišriosios – gali vadintis ir „žiburėliais“. Pažintinėje vakaronėje mažai svečių, dagiau pasakojimų, o mišrioje, arba „žiburėlyje“,- daug svečių (iš kurių nelaukiama ilgų pasakojimų), daug muzikos, dainų šokių, gal ir populiarių atlikėjų. Pvz.; klasė paruošiama kaip kavinė. Ji gali turėti pavadinimą. Kavinės šeimininkai – du ar trys tos pačios klasės mokiniai – „žiburėlio“ vedėjai. Šokiai kaitaliojami su kalbomis, linkėjimais, konkursais, dainomis, atrakcionais. Tokia aplinka gerai nuteikia mokinius: jie pratinami prie gražių manierų, įgyja bendravimo patirties, mokosi leisti laisvalaikį. Jei „žiburėliai“ taptu klasės tradicija (švenčiami bendraklasių gimtadieniai), kavinės šeimininkai galėtų būti vis kiti mokiniai (1, p. 69).

Auklėjamojo darbo patirtis rodo, kad gali būti mišriųjų vakaronių, kur susipina ir pažintiniai, ir pramoginiai elementai. Tai etnografinės vakaronės. Mokyklose dažniausiai jas veda etnografiniai ansambliai, kurie organizuoja liaudies žaidimus, ratelius, šokius paįvairina senoviniais padavimais, pasakojimais, dainomis, smulkiąja tautosaka (1, p. 70).

Vakaronės – liaudiško pobūdžio poilsio vakaras, dažnai turintis vedėją – personažą. Tam dažnai talkina liaudies meno kolektyvai. Dažnai vakaronės būna su vaišėmis. Organizuojantiems vakarones derėtų žinoti, kad vienas svarbiausių reikalavimų – vieningo stiliaus sukūrimas ir jo išlakymas: muzika, dainos, šokiai, pramogos, meninis apipavidalinimas, vedėjų ar dalyvių kostiumai, vaišės ir kt. Vakaro komponentai turėtų būti vieno – šiuo atveju – liaudiško stiliaus. Kitas svarbus reikalavimas – vakaronės vedėjų labai šiltas, betarpiškas bendradarbiavimas su dalyviais. Netinka dirbtinės, pompastiškos intonacijos, laikysena ir pan. Kad to išvengtumėt, dera kalbėti apie tai, kas visiems suprantama, artima ir miela. Vakaronių vedėjai gali kalbėti tarmiškai. O kad programa būtų tikrai liaudiška, reikia perversti nemažai knygų ir pasitarti su specialistais (2, p. 10).

2 Vakarai

Tai artima vakaronei forma, kurių tikslas mokyti mokinius kultūringai leisti laisvalaikį, ugdyti kūrybingumą, savarankiškumą, dėmesingumą, bedradarbiavimo kultūrą. Vakarai gali būti kelių rūšių: šokių, poilsio, siurprizų, humoro, klausimų ir atsakymų, teminiai. Aptarsiu kiekvieną šių rūšių atskirai (1, p. 70).

1.1 Šokių vakaras

Ne viena karta užaugo turėdama tik vieną laisvalaikio ir pramogos būdą – škių vakarus. Visais laikais jaunimas turėjo poreikį susitikti su draugais, pabendrauti, pasilinksminti, pasiklausyti muzikos ir pašokti. Dabar daugelis šokių vakarą tapatina su diskoteka, tačiau mes atskirsime šias dvi formas, nors jos turi labai daug bendro.

Taigi, šokių vakaras. Šių vakarų rengėjei turėtų siekti, kad šokių salės ir foje taptų grakštumo ir mandagumo mokykla, vestų žmones prie meno ir grožio. Šokiai – ne tiktai šokių vakaras, bet ir esminė šeštadienio ar sekmadienio jaunimo, šeimyninio ir beveik visų kitų vakarų, ypač pramoginių, dalis. Svarbu, kad šokis padėtų jaunam žmogui tapti kultūringesniais. Gerai surengti
šokių vakarai suteikia galimybę pereiti nuo judraus veiklumo prie pažintinio, nuo linksmumo prie įvairių rūšių dėmesio sutelkimo. Šokių vakaro sėkmė priklauso ne tik nuo šokių kultūros – buitinės choreografijos lygio, bet ir nuo muzikinio repertuaro. Būtina sąlyga – turi skambėti muzika. Taigi, sudarant repertuarą derėtų pasitelkti muzikos bei šokio specialistus (2, p. 9).

Šiuo metu Jūs matote 56% šio straipsnio.
Matomi 814 žodžiai iš 1450 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.