Etiketas kalbant telefonu
5 (100%) 1 vote

Etiketas kalbant telefonu

1121

TURINYS

ĮVADAS…………………………………………………………………………………………………………..1

1. TELEFONAS

1.1. Telefono paskirtis………………………………………………………….2

1.2. Kaip atsiliepti telefonu…………………………….……………………….2

1.3. Kaip atsiliepti į svetimus skambučius……………………………………..2

1.4. Kaip skambinti telefonu……………………………………………………2

2. AMENINIAI POKALBIAI

2.1. Namų šeimininkė ir telefonas………………………………………………3

2.2. Mažas vaikas atsiliepia telefonu……………………………………………3

2.3. Automatinės skambučių priėmimo sistemos…………………………………3

3. KEBLIOS SITUACIJOS IR “NEPATOGŪS SKAMBUČIAI“

3.1. Jei jus išjungė………………………………………………………………4

3.2. Kaip paprašyti, kad palauktų…………………………………………………4

3.3. Kaip pabaigti pokalbį………………………………………………………..4

3.4. Klaidingas numeris…………………………………………………………..4

3.5. Belaukiant kito skambučio…………………………………………………4

3.6. Reklaminiai skambučiai……………………………………………………5

3.7. Įžeidžiantys telefono skambučiai……………………………………………5

3.8. Skambučio nutraukimas nenumatytu atveju…………………………………5

4. NAUJOVĖS

4.1. Autoatsakikliai………………………………………………………………………….5

4.2. Mobiliojo ryšio telefonai……………………………………………………..5

4.3. Kreditinės kortelės, skambutis per operatorę…………………………………6

5. KAIP NEDERA ELGTIS TELEFONU

5.1.Kaip nedera elgtis telefonu……………………………………………………6

IŠVADOS……………………………………………………………………………………………………..…7

LITERATŪROS SĄRAŠAS……………………………………………………………………………………..…8

ĮVADAS

Žmogų nuo gyvulio skiria vienintelis bruožas-kalba. Bendraujant su draugu, sakant kalbą, rašant laišką, kalbant telefonų, dalyvaujant pokalbyje ar pristatant žmones pobūvyje, išraiškinga kalba lengvina gyvenimą.

Bendravimo meno pritaikymas, kaip ir visi kiti įgūdžiai, reikalauja daug praktikos.Mokydamiesi bendrauti, patiriame didelį malonumą, nes kasdien išmokstame naujų dalykų ir giliname senus įgūdžius. Kuo geriau įsisavinsime bendravimo meną, tuo labiau įvertinsime jo naudą.

1876m. Aleksandras Belas į savo išrasto telefono ragelį pasakė pirmuosius žodžius: “Prieikite, pone Vatsonai“.Šiandien galime atsiliepti į skambučius nebūdami namuose, galime vienu metu kalbėtis su keliais žmonėmis, esančiais skirtingose vietose, skambinti į bet kurį pasaulio kampelį.

Telefonu žmonės ne tik palaiko ryšius, bet ir moko, auklėja, apkalba ir t.t. Neįmanoma nusakyti visų situacijų, kurios gali pasitaikyti naudojantis telefono ryšiu, nes telefono pokalbis jau, deja, atstoja asmeninį bendravimą, nors ir padeda sutaupyti laiko. Dabar retai kas aplanko bičiulį norėdamas vien paplepėti ar sužinoti kokių naujienų. Telefonas paskatino naujų elgesio taisyklių atsiradimą, kaip antai: niekur neiname pirma nesusitarę telefonu.

1. TELEFONAS

1.1. Telefono paskirtis

Tiesioginė telefono paskirtis- keistis informacija. Tam tikrais atvejais jis yra pranašesnis už laišką ar faksogramą. Jūs girdite pašnekovą ir jaučiate jo nuotaiką, todėl galite pasirinkti tinkamą balso tembrą ir reikiamus žodžius. Pokalbio metu pašnekovas įvertina jūsų tartį, gebėjimą reikšti mintis, tiria, ar atidžiai jo klausotės, taigi ar apskritai mokate pagarbiai elgtis. Linksmas, aiškus ir nuoširdus balsas labiausiai tinka bendraujant telefonu.

Kita vertus, telefono pokalbis yra laisviausia bendravimo forma. Juk kalbant telefonu pašnekovas negali įvertinti, kaip jūs apsirengęs, nemato nei jūsų veido išraiškos tariant vienus ar kitus žodžius, nei biuro, interjero, nei kitų neverbalinių veiksnių, daug pasakančių apie pašnekovą.Bendraudami tiesiogiai turime daug galimybių reikšti mandagumą ar draugiškumą ne tik žodžiais, bet ir gestais, o kalbėdami telefonu savo geras manieras parodome vien tik žodžiais, todėl juos reikėtų parinkti rūpestingiau negu kalbantis akis į akį. Mūsų įtemptame kasdieniame gyvenime tai nėra lengva, tačiau turime suprasti,kad netinkamas žodis, neatidi kalbėjimo telefonu maniera gali sukelti didesnių nesusipratimų negu tiesioginiame pokalbyje.

Privalu visada prisiminti, kad į visus telefono skambučius būtina atsakyti ir kad atsakymui galioja įvairios taisyklės.

1.2. Kaip atsiliepti telefonu

Jūsų balsas atsiliepus telefonu nulems viso pokalbio nuotaiką. Labiausiai tiks vidutinio tembro ir malonus
balsas. Skardus ir griežtas arba tylus ir kuždantis balsai skamba be entuziazmo, todėl nesudaro pageidaujamo įvaizdžio atsiliepiančiam asmeniui.

Nors A.Belas teigė, kad atsiliepti reikėtų “Hoi, hoi“, laimei, įsitvirtino Tomo Edisono pasiūlytas Alio. Tai pats geriausias būdas atsiliepinėti į skambučius. “Taip“ yra per daug trumpas, o pasakymas “Kalba ponas Petraitis“ labiausiai tinka įstaigoms. Jei skambutis skirtas ne jums, kviesdami pageidaujamą asmenį, ragelį pridenkite delnu. Nelaikykite ragelio prie krūtinės, nes šioje vietoje rezonuoja jūsų balsas. Jei žmogaus nerandate ilgiau nei minutę, užsirašykite skambinančio pavardę, telefono numerį ir pažadėkite paskambinti.

1.3. Kaip atsiliepti į svetimus skambučius

Neatsiliepinėkite į telefono skambučius svetimuose namuose, nebent jūsų paprašytų. Atsiliepę neklauskite, kas skambina. Pakėlę ragelį pasakykite: “Alio“. Paprašytas pakviesti šeimininką, jūs atsakote: “Pono Petraičio dabar nėra. Ką galėčiau jam perduoti?“

1.4. Kaip skambinti telefonu

Duokite žmogui kitame laido gale pakankamai laiko atsiliepti- tegu telefonas suskamba mažiausiai šešis kartus.Kaip apmaudu būna iššokti iš vonios vien tam, kad sužinotum, jog skambinantis padėjo ragelį po trijų skambučių. Išgirdę “Alio“ paprašykite: “Gal galėčiau pakalbėti su ponia Petraitiene?“ Arba: “Ar ponia Petraitienė yra? Skambina ponia Jonaitienė.“ Jei atsiliepė pažįstamas balsas, apsikeiskite keliomis mandagiomis frazėmis, prieš prašydami pakviesti jūsų draugę:“Sveikas, Artūrai, čia – Inga. Kaip laikaisi? Girdėjau, kad buvai išvykęs į užsienį.“ Po Artūro atsakymo, nepradėkite naujos temos, bet paklauskite:“ Ar Vaida namuose?“ Jei norite su Vaida tik paplepėti, pasiteiraukite jos:“ Ar tu turi laiko, gal man paskambinti rytoj?“

2. ASMENINIAI POKALBIAI

2.1. Namų šeimininkė ir telefonas

Pasakykite savo namų šeimininkei, kaip jūs norite, kad ji atsiliepinėtų telefonu. Pakaks paprasčiausio “Alio“. Nors atsakymas: “Ponios Ramonienės rezidencija“ arba :“ Ramonų rezidencija“ taip pat gerai, tačiau nebūtina. Saugumo sumetimais atsiliepdami galite nesakyti savo pavardės. Jei paskambinus atsiliepė jums pažįstama namų šeimininkė, pasakykite: “Labas, Oksana. Čia ponia Vaida. Gal galėčiau pakalbėti su ponia Lina?“

2.2. Mažas vaikas atsiliepia telefonu

Jūs galite susinervinti, jei į jūsų skambutį atsiliepė trejų metų vaikas. Dauguma tėvų leidžia savo atžalėlėms atsiliepinėti į telefono skambučius, manydami, kad tai sąmojinga, be to, vaikams tai patinka. Norėdami patenkinti savo vaiko norus ir neįžeisti skambintojo, būkite netoliese, kai vaikas pakelia telefono ragelį. Leiskite jam pasakyti: “Alio“ ir paimkite iš jo ragelį. Jei vyresnio amžiaus vaikas pasilieka vienas namuose, išmokykite jį, kad atsiliepęs telefonu ir išgirdęs nepažįstamojo balsą, nesakytų, jog yra vienas.

 Reikia mokyti vaikus tinkamo elgesio kalbant telefonu. Niekas netrikdo labiau nei šie vaiko žodžiai, pasakyti telefonu: “Tėčio nematėme 8 dienas, o mama tokia girta, kad negali prieiti prie telefono“.

 Suskamba telefonas. Berniukas pakelia ragelį:

-Klausau! Jums tėvelį? O kas prašo? Kuris šefas – senas asilas ar tikras idiotas?

 Suskamba telefonas. Ragelį pakelia vaikas.

– Ar tėvelis namie?

– Nemalonu sakyti, bet jo nėra.

– O kodėl tau nemalonu?

– Nemėgstu meluoti.

2.3. Automatinės skambučių priėmimo sistemos

Rinkoje yra ir kitokių prietaisų, pavyzdžiui- automatinė skambučių priėmimo sistema. Ji veikia panašiai į balso paštą, kuris gana įprastas daugelyje didelių įstaigų. Niekam nepakėlus ragelio įsijungusi sistema patars surinkti “vienetą“, jei skambutis skirtas ponui Petraičiui, “dvejetą “- jei poniai Petraitienei ir “trejetą“ – paneliai Petraitytei. Kiekvienas iš jų turi savo kodą, ir, jei nėra jo pasakęs kitiems šeimos nariams, žinutę išgirs tik tas, kuriam ji skirta. Kaip ir autoatsakiklyje, įrašytų pranešimų galima pasiklausyti ir ištrinti.

3. KEBLIOS SITUACIJOS IR “NEPATOGŪS SKAMBUČIAI“

3.1. Jei jus išjungė

Jei jums paskambinus pokalbio metu telefonas išsijungė, paskambinti turite jūs, o ypač, jei skambutis buvo užmiestinis.

3.2. Kaip paprašyti, kad palauktų

Nemandagu prašyti pašnekovą palaukti, kol jūs pakalbėsite su paštininku arba patikrinsite maistą ant viryklės. Jei turite nutraukti pokalbį, pasakykite:“Atsiprašau, kažkas skambina prie durų. Aš tau vėliau paskambinsiu.“ Ir būtinai tesėkite pažadą.

3.3. Kaip pabaigti pokalbį

Kai kurie žmonės mėgsta ir turi daug laiko kalbėti telefonu. Jei jums atrodo, kad pokalbis niekuomet nesibaigs, jūs turite parodyti iniciatyvą. Palaukite, kol pašnekovas nutils įkvėpti oro ir pasakykite: “Vajetau! Tik dabar pastebėjau, kiek yra laiko. Vėluoju pas dantistą.“ Būkite ne grubus, bet tvirtas.

3.4. Klaidingas numeris

Jei paskambinote klaidingu numeriu, nemeskite iškart ragelio, bet atsiprašykite: “Atleiskite, kad sutrukdžiau“. Neklausinėkite, kur jūs pataikėte ir pats neatsakinėkite į tokį klausimą. Jei kas nors per klaidą paskambino jums, nesakykite savo telefono numerio.“Deja, toks asmuo čia
negyvena. Kokiu numeriu jūs skambinate?“ Jei pasakytas ir jūsų telefono numeriai skiriasi, atsakykite: “Gaila, bet jūs ne ten pataikėte.“ Jei telefono numeriai sutampa, pasakykite:“ Deja, jūs ne ten pataikėte. Toks žmogus čia negyvena. Verčiau pasitikrinkite numerį.“

Šiuo metu Jūs matote 51% šio straipsnio.
Matomi 1346 žodžiai iš 2655 žodžių.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA (kaina 0,87 €) ir įveskite gautą kodą į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.