Etiketas versle
5 (100%) 1 vote

Etiketas versle

1. ĮVADAS

Kiekvienas žmogus turi elgtis nepriekaištingai, kad kiti ji gerbtų, nelaikytų jį neišauklėtu ir netgi vulgariu. Versle etiketas yra nepaprastai svarbus. Kas gi bendraus su verslininku, kurio elgesys ir išvaizda nekelia jokio pasitikėjimo. Dauguma verslininkų yra įsitikinę, jog jie elgiasi puikiai, yra mandagūs. Juk galų gale jie visi buvo auklėti, todėl žino kaip elgtis prie stalo ar žmonių rate. Jie daugmaž sugeba vikriai manipuliuoti peiliu ir šakute. Jie nesiremia alkūnėmis į stalą ir gerdami kavą nesiurbia. Verslininkai žino, jog atsiraugėti po gerų vaišių ar kramtyti gumą per susirinkimą būtų tikrai nemandagu. Bet ar užtenka šių žinių, bendro išprusimo norint kopti karjeros laiptais? Daugelis atsakytų – ne. Šiandien nebeužtenka būti maloniam ir draugiškam, mandagiam ir susilaikančiam, jei norite atsakyti į visus etiketo klausimus. Todėl verslininkui norint pasiekti aukštumas, reikia žinoti visas etiketo paslaptis. Juk šiandien be gerų manierų neįmanoma kopti karjeros laiptais. Neretas verslininkas dirbdamas sažiningai ir stropiai nepadaro karjeros. Tada belieka tik stebėtis ir užduoti sau klausimus. Gal jis nemokėjo elgtis su žmonėmis? Gal buvo storžievis? O gal jo išvaizda vertė klientus pasukti pas jo konkurentus?

Todėl kiekvienas turi save įvertinti ir galvoti, kaip jam elgtis vienoje ar kitoje situacijoje, kaip sukurti savo įvaizdį ir rasti kelią į sėkmę. Aš tikiuosi šiame darbe nors maža dalelyte atskleisti tai, kas pasitarnautų verslininkui ir atvertų jam visus kelius į tą beprotišką verslo pasaulį.

2. JEI NETINKAMAI SU KOLEGA BENDRAUSI, GERO VARDO TIKRAI NEUŽSITARNAUSI.

Versle labai svarbu tinkamai bendrauti su kolegomis. Žmonės, kuriems sekasi tarnyboje, daug pasiekė iš dalies todėl, kad žinojo kaip elgtis daugelyje situacijų. Visi suprantame, jog malonus elgesys sukuria gerą atmosferą. Juk šypsena kainuoja mažiau negu elektros energija, bet duoda daugiau šviesos. Šis anglų priežodis išreiškia labai paprastą taisyklę: dažnai visiškai ne gestikuliacija ir žodžiai, kuriais mes norime padaryti įspudį kitiems, daro didžiausį poveikį, o šypsena arba taiklūs žodžiai tinkamu laiku. Visi norėtumėme dirbti su mandagiais, taktiškais ir net užjaučiančiais kolegomis. Juk tarnybiniai santykiai remiasi žmonių reputacija, padorumu ir sažiningumu. Peteris Driuckeris savo knygoje rašo: „Kitų pasitikėjimą gali pelnyti tik elgdamsis garbingai. Kad ir koks protingas būtų darbuotojas, be kolegų paramos jis negalės atlikti savo pareigų. Dirigentas gali diriguoti tik tuomet, jei orkestras jam paklūsta“.Darbuotojas turi kiekvieną dieną tinkamai elgtis įstaigoje.Į staigos etiketas reikalauja rūpintis bendradarbiais ir skirti jiems dėmesį. Taigi, gerai elgdamiesi gerinsite įmonės įvaizdį ir tuo pačiu ji sėkmingiai veiks. Maloniai bendrauti ir įgyti kolegų pasitikėjimą galite pasinaudoję šiais patarimais:

 Niekada nevėluokite. Būkite punktualus. Nes laiku neatvykę į darbą, svarbų susirinkimą ar susitikimą su klientais, jūs pamažu prarasite ne tik kolegų pasitikėjimą, bet ir visos įmonės.

 Norėdami pakviesti kolegą geriau prieikite prie jo, o ne garsiai šaukite. Tai trukdys susikaupti kitiems darbuotojams.

 Gražinkite bendradarbiui visus skolintus daiktus: knygas, pieštuką arba lietsargį. Neįpraskit skolintis pinigų pietums, autobusui ar atsitiktinėms išlaidoms. Mažas skolas lengva pamiršti, tačiau kreditorius visuomet prisimins, paskolinęs jums dolerį ar kitą. Juk ir del mažiausio menkniekio gali kilti konfliktas.

 Niekada neskaitykite kolegų asmeninių užrašų, nesirauskite po ju stalčius. Gerbkite jų privatumą.

 Būdamas darbe mažiau plepėkite nereikalingomis temomis ir neįkirėkite kolegoms, nes tapsite jų tarpe nemėgstamas.

 Niekada neatsisakykite padėti kolegoms, jeigu jie turi asmeninių rūpesčių, serga. Paprašytas pagalbos, stenkites padaryti viską, ką galite. Padovanokite jam gėlių arba saldumynų su geros nuotaikos linkėjimais.

 Jeigu darbe yra trūkumų, kolegos nesuvokdami daro klaidas, nurodykite tai jiems draugiškai, taktiškai.

 Neužmirškite padėkoti kolegoms už jums padarytas paslaugas. Tai juos pamalonins ir jie kitą kartą bus pasirengę jums padėti.

 Stenkitės įgyti kolegų palankumą ir simpatiją. Todėl nuoširdžiai domėkitės jais, būkite bendradarbiams palankūs, išklausykite juos nepertraukdami, rūpinkitės jais.

 Būkite santūrus. Gebėjimas susivaldyti, asmens dvasingumas ir taktiškumas yra labai svarbus. Jei jūsų nuomonė nesutampa su kolegos, nepraraskite savitvardos. Susierzinimas ir savitvardos praradimas niekada neduoda gerų rezultatų, be to, dėl tokio savo elgesio žmogus vėliau pats sielojasi.

 Nesikeik, nevartok bjaurių žodžių. Atmink, kad garsus kvatojimas ir kikenimas yra storžieviškas ir vulgarus.

 Neregzkite kolegoms pinklių už jų nugarų, neskleiskite paskalų, nes pakenkę jiems galite sulaukti tokio pat atpildo.

 Užjauskite ir pasirūpinkite atleistu iš darbo kolega. Padėkite jam susirasti darbą, pasiūlikite įvertinti jo gyvenimo aprašymą arba retkarčiais paskambinkit, kad pakeltumėt jam nuotaiką.

 Nustatykit realius darbo atlikimo terminus. Jūsų
darbuotojai ar padėjėjas turi gauti pakankamai laiko užduočiai įvykdyti, nebent tai būtų ypatingas atvejis.

 Visuomet pirkit tuos, kurie gerai atlieka užduotis arba stengiasi tobulėti.

 Visus vertinkit pagal nuopelnus. Nedrįskit savintis svetimos šlovės.

 Dirbdami vadovaujamą darbą turite kritikuoti, jei tai pateisinama ir būtina. Jei nenurodysit trūkumų, žmonės nieko neišmoks. Tačiau peikti ir taisyti reikia be liudytojų. Netrikdykit darbuotojų bendradarbių akivaizdoje. Venkit kritikos ir kaltinimų už akių.

 Būkit tvarkingas. Pasinaudojęs sutvarkykit bendras patalpas: virtuvę ar posėdžių salę. Jei įsipylėt paskutinį kavos puoduką, užplikykite šviežios. Sutvarkykit vonią – išvalykite kriauklę popieriniu rankšluosčiu, o panaudotas servetėles meskite tik į šiukšliadėžę.

 Nesidažykit ir nesilakuokit nagų darbe prie savo stalo.

 Nerūkykite draudžiamose vietose. Jei neturit atskiro kabineto, eikite rūkyti į lauką. Koks bebūtų kompanijos požiūris į rūkymą, nesukčiaukit.

 Nekalbėkit garsiai. Ypač gerbkit kaimynų teisę susikaupti tose įstaigose, kur pertvaros tarp kabinetų nesiekia lubų.

3. AR GERAI ELGIES VADOVE SU SAVO PAVALDINIAIS

Dažnai žmogaus profesinis rangas atspindi jo padėtį visuomenėje. Svarbios pareigos įpariegoja jį gerai ir atsakingai elgtis su kitais. Mandagūs ir gerų manierų įmonės ar įstaigos vadovai sukuria gerą darbo atmosferą. Juk darbuotojams maloniau dirbti tokioje įstaigoje, kur vyrauja šiltas mikroklimatas, o ne tokioje, kur į tave darbdavys nepatenkintas žvelgia ir kiekviename žingsnyje tau priekaištauja. Jei vadovas nesilaiko elementariausių mandagumo taisyklių, savo elgesiu užkrečia ir žemesnįjį personalą.

„Blogiausia, kad mandagus turi būti tik personalas, – pripažįsta vienos prekybos firmos stambaus skyriaus vadovė – kad ir kada nueičiau pas savo viršininką, jis visada sako: „Ko dar reikia?“ Viena kartą ir aš jam pasakiau: „Ko reikia?“, praleisdama šlykštų žodelį „dar“, bet jis man prikišo, kad aš elgiuosi arogantiškai“. Iš šio pavyzdžio galima suprasti, jog kai kurie vadovai laiko save „pasaulio centru“ ir nesiskaito su pavaldiniais, bet ar ilgai tokioke aplinkoje galės tverti pavaldiniai? Galiausiai jie atėję pas vadoą išsakys jam, ką apie ji galvoja ir paliks šią įmonę su palengvėjimu. Daugelį dalykų, į kuriuos privačiame gyvenime galima nekreipti dėmesio, viešai rodomi skaudžiai įžeidžia… Dar galima pakęsti mandagią viršininko pastabą, kai jis susinervinęs suriks savo kabineto tyloje: „Ką čia tamsta man plepi!“, bet palaikysime jį storžieviu, jeigu jis ims mus mokyti: „Aš esu tam, kad įsakinėčiau, o jūs, kad vykdytumėt!“ Jau praėjo tie laikai, kai vadovas buvo daug aukščiau už savo pavaldinius. Dabar vadovas turi stengtis bendrauti su savo darbuotojais taip, kad jie laikytų ji savo komandos nariu, o ne tironu.

Viršininkas turi žiūrėti, kad būtų išlaikomos ribos tarp darbo ir asmeninių reikaųu. Juk daugelis svajoja apie visos įstaigos susibroliavimą, bet dažnai tas gyvenimas didelėje šeimynoje ne vienam tampa kančia. Jei jie yra tokie artimi, vadinasi, gali išsakyti viską, kas ant širdies guli. Ateina į įstaigą vos ne su šlepetėįmis ir pradeda darbo dieną naujienomis apie šeimos reikalus, sveikatą, savijautą, o tas, kuris nepasiduoda tam ritualui, yra laikomas savimyla, nedraugišku, nenuoširdžiu žmogumi. Nei vadovai, nei kolegos neturi painioti asmeninių reikalų su darbo reikalais. Jeigu jau susikuria tokia aplinka, reikia ją „atšaldyti“, žinoma tik ne per daug. Vienoje įstaigoje jauna vadovė pakabino dailiai parašytą šūkį: „Gali būti tikras, kad kiekvienoje organizuotoje grupėje viskas, ką pasakysi apie kurį nors asmenį, galų gale jam bus perduota, ir jis žinos, kad tai pasakei tu“. Ar padėjo? Vadovė tikina, jog tai atšaldė naminę atmosferą. Vos tik ji praveria duris, visi nuščiūva ir palinksta ties popieriais. Bet jos sekretoriate atsirado kitas šūkis: „Būk mandagus ir būsi mandagiai aptarnautas“. Iš šios situacijos galime spręsti, kad norint išlaikyti tinkamą atstumą nereikia per daug jį atšaldyti, nes tada jau atsivers duobė tarp vadovo ir jo pavaldinių.

Vadovas turi įvertinti ir nevengti pagyrimų tiems, kurie jų nusipelnė. Kartais net keli pagyrimo žodžiai sušildo širdį ir skatina dar geriau vykdyti savo pareigas. Juk ir mokinys pagirtas už puikiai parašytaą kontrolinį darbą yra patenkintas ir tai skatina jį dar su didesniu noru kibti į mokslus. Taciau per daug pagyrimu gadina žmogu, padaro ji pasiputusiu, savimyla, todel vadovas turi pažinti savo pavaldinius ir žinoti pagyrimu ribas.

Vadovas neturi žeminti darbuotoju ju kolegu akyse. Jeigu jis nusikalto, peikite ir ji taisykite be pašaliniu asmenu. Juk kiekvienas darbuotojas nori buti gerbiamas kaip asmenybe. Jusu preikaištai jo kolegu akyse smukdys ne tik jo autoriteta, bet ir jus pavaldiniu akyse pasirodysite netaktiškas, neetiškas. Tai pakenks jusu ivaizdžiui.

Vadovas duodamas pavaldiniams užduotis turi jas tinkamai suformuoti. Juk nedaugelis darbuotoju prisipažins ju nesuprate. Be to viršininkas negali duoti pavaldiniams užduociu, kurios yra nesusijusios su ju
pareigomis. Jis negali darbuotojui liepti eiti i parduotuve ir nupirkti jam maisto produktu, laikrašciu ir pan., juk tai neieina i jo pareigas. Toks piktnaudžiavimas valdžia kelia dideli pasipiktinima ir nora kuo toliau buti nuo tokio viršininko.

Daugelis nenori pripažinti, jog ir jie daro klaidas. Geriau visa kalte suvercia savo pavaldiniams.Geras vadovas turi prisipažinti klydes ir su savo darbuotoju pagalba jas ištaisyti.

Vadovo optimizmas greitai persiduoda visai istaigai ir kiekvienam skyriui, o jo depresine nuotaika slegia visa kolektyva. Savaime aišku, kad i vadovo manieras ir bendravimo buda žiurima kaip i sektina pavyzdi. Kita vertus, ne vienas vadovas negali tiketis mandagumoiš savo pavaldiniu, jei jis pats elgiasi nemandagiai.

4. KAIP PERDUOTI ĮGALIOJIMUS PAVALDINIAMS?

1. Sudarykit sąrašą pareigų, kurias reguliarei atliekate. Kurias iš jų galėtumėte pavesti savo pavaldiniams?

2. Apskritai leiskite žmonėms patiems spręsti problemas, kurios priklauso jų kompetencijai. Neįpraskite priimti galutinių sprendimų pats vien todėl, kad esate vadovas.

3. Jei perdavėte įgaliojimus, paleiskite vadžias. Nestovėkite šalia! Nereikalaukite smulkmeniškos informacijos. Tegul pavaldiniai supažindina jus su rezultatais, o ne su detalėmis.

4. Turėkite žmogiškų, o ne antžmogiškų lūkesčių. Nė vienas neatliks jūsų darbo taip gerai, kaip kad jūs galite, bet kai kurie jūsų pavaldiniai tikriausiai gali tai atlikti pakankamai gerai. Jūsų prnelyg dideli lūkesčiai atbaidys kitus nuo papildomos atsakomybės, o tai gali daryti neigiamą įtaką jų darbui.

5. Sudarykite sąrašą jūsų vadovo darbų. Kaip jums atrodo, kuriuos iš jų sugebėtumėte pakankamai gerai atlikti?

6. Padėkite vadovui perduoti jums dalį savo darbų. Ar žinote, ko jis labiausiai nemėgsta daryti? Pažiūrėkite, gal jis norėtų dalį jų ar net visus pavesti jums.

7. Ištiesdamas ranką savo vadovui, būkite atsargus! Norėdamas padėti, nesudarykite įspūdžio, kad kėsinatės į jo kėdę. Geriau sakykite: “ Kitą kartą, kai jūs darysite,- aš norėčiau jums padėti. Aš tuo domiuosi, be to, žinau, kad tai atima jums daug laiko“.

Darbuotojų užduotys turi būti:

• realios; reikalaudami įgyvendinti nerealius dalykus, pakertame pasitikėjimą vadovu;

• aiškios; dažnai vadovas nemoka tinkamai jų suformuluoti, o kuris darbuotojas išdrįs prisipažinti nesupratęs;

• patikrinamos; tik patikrinus galima pagirti, o pagyrimas skatina darbuotojų motyvaciją;

• pagrįstos; bendradarbiai taip pat mėgsta jas apgalvoti,o tai irgi skati jų motyvaciją;

• mandagiai suformuluotos; kiekvienas darbuotojas nori būti gerbiamas kaip asmenybė;

5. NIEKAD NEPAMIRŠK – ESI DARBE

Žmogus turi žinoti, kaip jam elgtis darbe ir neviršyti savo igaliojimu. Daugumoje istaigu ar imoniu yra nustatytas darbo laikas ir darbuotojai privalo pagal ji dirbti. Negalima ateiti i darba kada nori ir sugalvojus išeiti namo. Jeigu turite neatideliotinu reikalu, geriau atsiprašykite iš darbo. Norint išvykti i svarbia kelione iš anksto apie tai pranešama.

Ateje i darba neužmirškite pasisveikinti su kolegomis, ir ne tik su jais, o taip pat su valytojomis, pagalbiniais darbininkais ir pan.

Sažiningumas yra viena iš svarbiausiu savybiu dirbant darbe. Jeigu dirbate su imones lešomis, naudokite jas pagal paskirti ir nesvajokite koki dideli ir erdvu nama už jas nusipirktumete. Taip pat imones blankus ir dokumentus naudokite tik tarnybiniams reikalams ir pagalvokite apie tai, jog už ju klastojima laukia ilgi vienatves metai tarp keturiu sienu.

Jusu darbo vieta privalo buti tvarkinga, nes ji atspindi ne tik veiklos pobudi bet ir yra savotiška vizitine kortele.Pasibaigus darbo dienai palikite savo darbo vieta taip, kad iš ryto galetumete ramiai testi darba. Asmeniniams dalykams, neskirtiems kitu akims, cia nera vietos. Tuo tarpu su darbu susije daiktai bet kuriuo metu turi buti lengvai surandami.

Telefona, faksa kuo reciau naudokite savo asmeniniams reikalams tvarkyti.

6. POKALBIS TELEFONU

Vaikai mėgsta žaisti telefonu, paaugliai – plepėti, o įstaigose be jų tiesiog neįmanoma išsiversti. Apie įstaigą dažnai sprendžiama iš to, kaip jos darbuotojai kalba telefonu., Kartais vienintelis rišys su kompanija yra telefonas. Kiekvienas, atsakantis į telefono skambučius arba pats skambindamas, formuoja kompanijos įvaizdį. Nerūpestingai elgdamasis su telefonu galit sugaišti laiko, prarasti įvairias galimybes ir netekti pinigų.

Nors balso paštas, automatinis numerio perrinkimas, grupiniai pokalbiai telefonu ir greitas numerio rinkimas yra labai sudėtingos naujovės, tikroji telefono paskirtis nepakito – jis padeda keistis mintimis.

Telefonas yra pranašesnis nei laiškas ar telefaksas. Jūs girdite pašnekovą ir jaučiate jo nuotaiką. Pagal tai galite pritaikyti savo balso tembrą ir parinkti deramus žodžius.

Pokalbio metu pašnekovas vertina jūsų tartį, gebėjimą reikšti mintis, tiria, ar išklausot jį, ar pagarbiai elgaitės su kitais. Linksmas, aiškus ir šiltas balsas labiausiai tinka bendravimui telefonu. Įsiklausykit į savo
balsą, kai kalbat telefonu. Gal jis per žemas ar per aukštas? Gal kalbate per greitai, o gal murmate? Ar nesakote „nu“ ir „aha“?

Kaip atsiliepti į telefono skambučius

Įstaigos vidaus taisyklėse turėtų būti nurodyta, kaip darbuotojams atsiliepti į skambučius kompanijai ir jos viršininkui. Ar atsiliepdami jie turi pasakyti viršininko ar savo pavardę, skyriaus ar kompanijos pavadinimą, arba kokiu nors žodžių junginiu? Tai skonio reikalas, bet visi darbuotojai privalo kalbėti neskubėdami ir aiškiai, draugiškai ir geranoriškai. Darbuotojui nevalia atsiliepti paprastu „alio“.

Jei kompanijoje dirba daug žmonių, turėtų būti sudarytastaisyklių sąrašas, kaip kalbėti telefonu, kaip atsiliepti, paprašyti palaukti ir panašiai. Atminkite, kad nuo telefonistės dažnai prasideda pirmoji pažintis su kompanija. Ji turėtų tiksliai žinoti, kaip atsiliepti, pavyzdžiui: „Labas rytas, ABC korporacija klauso. Kuo galiu jums padėti?“ Viršininkas su sekretore turėtų taip pat nusistayti pokalbių telefonu taisykles.Tačiau būtina, kad sekretorė, atsiliepdama į skambutį jums, aiškiai pasakytų: “ Labas rytas, čia misterio Hovardo kabinetas“. Paprastas „alio“ tarnyboje netinka.

Kai kurie viršininkai patys atsiliepia į skambučius. Tai sudaro atvirumo įspūdį, kuris pagyvina šiuolaikinį verslo pasaulį. Tinkamai atsiliepti derėtų taip : „Sveiki, aš Meri Anderson“, „Labas rytas, Meri Anderson“ arba paprasčiausiai „Meri Anderson“. Tačiau niekuomet nesakyti vien „klausau“.

Jei patys neatsakinėsit į skambučius, išvengsit būtinybės patys sukti sekretorei paliktais telefonais. Tačiau tuomet rizikuojate įsivelti į pokalbius su įkyruoliais – vienas ieško darbo savo trečios eilės pusbroliui, kitas skundžiasi jūsų produkcija arba aptarnavimu. Jei norit nutraukti pokalbį, mandagiai atsiprašykite: „Atleiskite, dabar kalbėti negaliu. Manęs laukia padėjėjas, turim eiti į susirinkimą“. Arba „Dabar aš užimtas. Gal galėtumėt savo pasiūlymus surašyti ir man atsiųsti“.

Kai kurie žmonės tiesiog negali atsitraukti nuo telefono. Iš tokios situacijos galite išsisukti, pasakęs, jog laukiate svarbaus skambučio ar skubate į svarbų susitikimą. Jei padėkosite už skambutį, įkyruolis nesijaus labai nuskriaustas.

Kai tik sekretorė praneša apie skambutį, nedelzdami pakelkite ragelį. Visai nebūtina riesti nosį, verčiant pašnekovą laukti.

„Nepatogūs“ skambučiai

Kartais jums paskambina per susirinkimą. Palikit padėjėjui pavardę asmens, su kuriuo turėtų jus sujungti.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 2761 žodžiai iš 9157 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.