Etiketo ir mandagumo laikymasis mokykloje
5 (100%) 1 vote

Etiketo ir mandagumo laikymasis mokykloje

TURINYS

I.Ivadas…………………………………………………………………………………………1

II.Teorine darbo dalis………………………………………………………………………2

1.Mandagumas…………………………………………………………….3

2.Etiketas…………………………………………………………………….4

III.Praktine darbo dalis…………………………………………………………………….6

1.Mokinių apklausa………………………………………………………7

2.Klases auklėtojo apklausa……………………………………………9

3.Siulymai klases auklėtojui…………………………………………..10

IV.Išvados………………………………………………………………………………………13

V.Literatura…………………………………………………………………………………….14

Įvadas

Gyvenimo meno visi mes mokomės: gyvendami, dirbdami, mastydami…kiekvienas žmogus gyvena savaip, savaip įprasmina savo buitį, sprendžia problemas, siekia tikslų, gina savo vertybes. Todėl esme skirtingi, unikalus, nepakartojami, turintys galia tobulėti. Tik ar visi ta galia naudojamės? Jeigu butu taip paprasta išmokti ar išmokyti kultūros, nebūtu problemų: visi būtume dori, elegantiški, pavyzdingi…

Esame žmones, gyvename čia ir dabar.

Pagalvokime, ar visada susikalbame, išgirstame vienas kitą? Ar ne nuo mūsų pačių priklauso, kaip gyvename šiandien, kaip gyvensime rytoj? Kaip bendraujame, kaip vienas su kitu elgiamės? Ar susimastote, kodėl vienas žmogus patrauklus, o kitas atgrasus ir atstumiantis? Kodėl su vienu siekiame bendrauti, jo pasiilgstame, o kito vengiame?

Žinoma , niekas turbūt neabejos, kad patrauklus žmogus – tai pirmiausia išsiauklėjęs, aukštos dvasinės kultūros, mandagus, gražiai besielgiąs žmogus. Iš tikrųjų, kultūringas žmonių elgesys nejučiomis mus traukia, žavi, maloniai nuteikia, norime su jais bendrauti, nes jaučiame jų taurumą, patrauklumą. Tuo tarpu net atsitiktinai sutiktas nevalyvas, įžūlus žmogus savo elgesiu įžeidžia ar sugadina nuotaika, papiktina, palieka slogu prisiminimą. Tuomet sakome, jog vieni elgiasi kultūringai, žino etiketą, o antrieji ne.

Šiandien be gerų manierų neįmanoma išsiversti. Būti kultūringu žmogumi – tai reiškia būti ne tik dvasiškai turtingu, tvirtų dorovinių įsitikinimų, geros valios, taurių jausmų asmenybe, bet dar žinančiu etiketo taisykles ir žinoma jų besilaikančiu.

Mokėti kultūringai elgtis ypatingas menas. Jis didina pasitikėjimą, padeda bendrauti. Kultūringas elgesys sukuria gerą savijautą, palankius žmonių tarpusavio santykius. Ir priešingai. Nemokėdami tinkamai elgtis, visuomet jaučiamės suvaržyti. Blogiausia, kad tą mūsų nevalyvą elgesį visi pastebi. Neišsiauklėjimas, nevalyvumas, etiketo nepaisymas atstumia daugeli asmenų, sukelia įtarumą ir nepasitikėjimą. Dėl elementariausių smulkmenų neišmanymo galime pasijusti nejaukiai arba tiesiog apsijuokti. Tai rodo, jog nemokėjimas kultūringai elgtis nera jau toks niekis, be kurio galėtume lengvai apseiti.

Elgesio kultūra sudaro trys pagrindiniai klodai: išsiauklėjimas, mandagumas ir etiketas. Jei bent vieno šio klodo nera arba bent kuris neišugdytas ar nuskurdęs, aukštos elgesio kultūros nebus. Be to visi šie komponentai glaudžiai tarpusavyje susiję. Tarkime, norint išmokti etiketo, reikia būti mandagiam, o norint būti mandagiam, reikia būti išsiauklėjusiam. Kitaip tariant, be įšiauklėjimo nera mandagumo, o be to mandagumo neįmanomas ir etiketas.

Yra daug rašytų ir nerašytų taisyklių, reglamentuojančių elgesį vienose ar kitose situacijose: kaip pasisveikinti, kaip prisistatyti, kaip priimti svečius ar kalbėtis telefonu. Tas taisykles dažniausiai vadiname bendravimo etiketu, kartais – protokolo reikalavimais. Kaip manote, ar mums bus iš jų naudos, jei jų net nežinosime? Juokingas klausimas, atsakysite, žinoma, ne. Taigi visų pirma jas reikia žinoti. Bet ar iš jų mums bus naudos, jei mes jas tik žinosime, ir nieko daugiau? Taip, žinoti nepakanka, jas dar reikia ir įgyvendinti, tai yra realiai jomis vadovautis.

Beje, kai kas laikosi nuomones, kad etiketo galima išmokti nesistengiat save auklėti. Tikrai galima mechaniškai išmokti etiketo taisyklių visai nepuoselėjant vidines kultūros. Tik tos etiketo įvaldymas bus išoriškas, parodomasis. Kitaip sakant jis bus tik forma be turinio. Dar daugiau, toks etiketas bus veidmainiškas, nes juo pridengiamas vidinis nekultūringumas. Netenka abejoti, kad tokia parodomoji elgesio kultūra greitai paaiškeja ir sukelia tik pasipyktinimą. Vadinasi, tikras, nuoširdus etiketas išugdomas vidines kultūros, išsiauklėjimo ir mandagumo pagrindu. Pagarba pašnekovui ir aplinkiniams, geranoriškumas, pasitikėjimas ir palankumas, kuriuos rodome jiems, ir kuriuos patys norime užsitarnauti – tai ir yra tikrieji gerų manierų požymiai.

Mandagumas

Daugelis mūsų pasakys, kad puikiai įsivaizduoja, kaip turi atrodyti mandagus, gerai išauklėtas žmogus – jis žino, kaip reikia elgtis prie stalo, jis sveikinasi ir nepamiršta atsisveikinti, yra
tvarkingas ir moka dailiai apsirengti, jis paslaugus ir gerbia kitus žmones, jis šypsosi ir yra geranoriškas, greta jo kiti žmonės jaučiasi komfortiškai. Be abejo, toks žmogus paprastai kelia mums simpatiją ir pasitikėjimą – greta jo būti saugu ir gera. Veikiausiai pajutote, kad kalbame ne tiek apie žinojimą, kaip reikia elgtis pagal taisykles, kiek apie tai, kad tų taisyklių turi būti laikomasi natūraliai, kaip savaime suprantamo dalyko.

Mandagumas – vienas iš papraščiausių, bet tuo pačių ir sudetingiausių dalykų.

Mandagumas – tai svarbus dorovines kultūros rodiklis, žymintis žmogaus dvasinio pasaulio turtingumą ir grožį, jo jausmų subtilumą, gebėjimą susivaldyti, save kontroliuoti, kultūringai elgtis su kitais žmonėmis,tai geras išsiauklėjimas,atidus elgesio taisyklių laikymasis. Jis pasireiškia ne tik veiksmais, bet ir žodžiais, balso intonacija, gestais, šypsena. Mandagumu išreiškiama pagarba kitam asmeniui, aplinkai ir sau, tačiau tokiu būdu, kai nesureikšminame savęs, naudojamės visiems priimtinomis elgesio normomis, prieš kalbėdami ir darydami pasveriame, kaip reaguotume, jei kas nors taip pasielgtų su mumis. Kitus gerbiantis asmuo visuomet bus mandagus, jautrus, dėmesingas. Taigi , reikšdami žmogui pagarbą žodžiais, veiksmais pirmiausia turime suvokti, kodėl taip darome, ir pasistengti pasijusti to žmogaus vietoje

Mandagumas – taip pat reiškia nusiteikimą viešai diskutuojant laikytis šių bendravimo normų:

• diskutuojant turi būti atsižvelgiama į oponento argumentus arba jo poziciją kalbamu klausimu, o ne i jo asmenines savybes

• reikia gerbti kito teisę būti išklausytam;

Dorovinis jautrumas, pasireiškiantis mūsų palankumu, demesingumu, paslaugumu artimiesiems ir sudaro mandagumo esme. Visos šios žmogaus savybes nera įgimtos:jos išugdomos palaipsniui perimant visuomenes dorovines vertybes, šlifuojant savo charakterį, įsisavinant elgesio taisykles.

Mandagumo formos:

Taktiškumas – savotiško saiko jausmas, kito žmogaus vidines būsenos ir nuotaikos supratimas. Tai žmogaus gero išsiauklėjimo, aukštos dorovinės kultūros rodiklis. Jis pagrįstas žmoniškumu, jautrumu ir pagarba kitiems .Tai sugebėjimas suvokti kita, mokėjimas išskaityti iš žmogaus veido, išraiškos,balso intonacijos, laikysenos dvasine būsena ir mokėjimas bendraujant į ja atsižvelgti. Žmogaus taktiškumas dažniausiai pasireiškia tose situacijose, kur iš bendrųjų doroves normų nera aišku, kaip konkrečiai reikia elgtis. Čia turetų pasitarnauti individo kultūrinis išprusimas, vidine orientacija, intuicija. Būti taktiškam – tai pirmiausia gebėti gebėti suprasti kita žmogų, jo charakterio savybes ir dvasine būsena, mokėjimas atspėti nuotaikas, įvertinti situacija, numatyti savo veiksmu, žodžiu, dūstu, reakcija pasekmes, kitų žmonių galima požiūrį į tavo elgesi. Mandagumo reikalauja ir dviprasmiškos situacijos, kuriose galima vertinti, žmogus pasielgė taktiškai ar ne. Štai G.Rišneris sako, jog eidamas į svečius pro sulūžusius vartus, būdamas mandagus atkreipsite dėmesį ne į juos, o į tai, kad už vartų žydi gėlės. A.Šopenhaueris sarkastiškai siūlo būti mandagiais net diskutuojant ir ignoruoti vienas kito intelekto skurdą bei jo nepabrėžti.

Šiuo metu Jūs matote 34% šio straipsnio.
Matomi 1169 žodžiai iš 3472 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.