Etikos kodeksas2
5 (100%) 1 vote

Etikos kodeksas2

Turinys

Įvadas……………………………………………………………………………………………….2

Literatūros apžvalga……………………………………………………………………………3

Žurnalistų etikos kodeksas…………………………………………………………………..9

Išvados ir apibendrinimai……………………………………………………………………11

Literatūra…………………………………………………………………………………………12

Įvadas

Kiekvienos visuomenės egzistavimui ir išlikimui svarbios ir reikalingos tam tikros taisyklės, nusakančios leistiną ir priimtiną elgesį. Tai gali būti valstybės mastu galiojantys įstatymai, potvarkiai ar kitokie aktai. Tokie rašytiniai dokumentai neleidžia atskirų organizacijų bei profesijos atstovų, todėl tai spragai užpildyti reikalingi atskiri etikos kodeksai. Šia prasme etikos kodeksai gali būti vertinami kaip “namuose vartotini įstatymai”.

Kiekvienos organizacijos nariai savo veikloje, ypač susidarius konfliktinėms situacijoms, vadovaujasi tam tikromis taisyklėmis. Organizacijoje būtina nustatyti tam tikras taisykles, kurios padėtų jos nariams etiškai spręsti iškylančias problemas.

Kodeksas padeda formuoti tokias vertybes, kaip pareigingumą, organizuotumą, drausmingumą ir atsakingumą.

UAB “Lietuvos žinios”

Nuo 1909 m. Birželio 19 d. Iki 1915 m. Rugpjūčio 15 d. Vilniuje ir nuo 1922 m. Vasario 19 d. Iki 1940 m. Rugpjūčio 1 d. Kaune leistas liaudininkų demokratinės krypties laikraštis. Iš pradžių ėjo dukart per savaitę, 1913 m. Triskart, nuo 1914 m. Dienraštis.

1928 m. Balandžio 5 d. Vietoje “Lietuvo žinių” išėjo “Mūsų Vilniaus žinios”.

Nuo 1935 m birželio 13 d iki 1935 m liepos 13 d įėjo “Naujoji banga”.

Nuo 1936 m balandžio 23 d iki 1936 m liepos 9 ėjo “Žinios”.

Leido priedus:

• “Aušrinė” (Nuo 1910 m sausio 30 d iki 1933 m balandžio mėn.)

• “Farmaceutų Reikalai” (Nuo 1911 m kovo 22d iki 1912m lapkričio 15d).

• “Mokykla” (Nuo 1912 m sausio mėn iki 1914 m kovo 25 d.)

• “Vasaros darbai” (Nuo 1910 m gruodžio 31 d iki 1912 m gegužės 3 d.)

Politikos, ekonomikos ir kultūros savaitraštis buvo atgaivintas 1990 m ir leistas iki 1994 m.

1996 m spalio 11 d buvo pradėtas leisti savaitraštis “Lietuvos žinios”. Jis atkurtas kaip 1909 – 1915 m. Vilniuje ir 1922 – 1940 m. Kaune leistas to paties pavadinimo leidinys. Leidėjas UAB “Lietuvos žinios”. 1998 m balandžio 20 d “Lietuvos žinios” pradėtas leisti 3 kartus per savaitę (“Tabloidas”). 1998 m spalio 19 d “Lietuvos žinios” tapo dienraščiu, leidžiamu 6 kartus per savaitę, išskyrus sekmadienį.

1999 m birželio 19 d “Lietuvos žinios” atšventė 90 – metį. 1999 m spalio 19 d suėjo metai, kai “Lietuvos žinios” tapo dienraštis.

Literatūros apžvalga

Etikos kodeksas – tai dokumentas, atspindintis asmeninės moralės reikalavimus, profesines vertybes bei teisinius draudimus atskirų profesijos atstovų ar organizacijos darbuotojų sprendimams bei veiklai ir tarnaujantis kaip tam tikras elgesio gidas.

Etikos kodeksai gali būti įvairūs: tai ir profesinės atsakomybės kanonai, elgesio principai, veiklos standartai, tarnybinė priesaika ir kt. Skirtingai nei etikos kodeksai, priesaikos yra daug trumpesnės, jose akcentuojamos pagrindinės vertybės, nesigilinant į niuansus. Priesaikas dažniau duoda politikai (prezidentas, parlamentarai, vyriausybės nariai), prieš pradėdami eiti savo pareigas. Jos duodamos individualiai, tuo tarpu kodeksai, kanonai, standartai daugiau atspindi profesijos ar atskiros organizacijos kaip kolektyvo dvasią. Net ir asmeniškai nepasižadėjus vadovautis etikos kodeksais, visuomenė tikisi, kad tos profesijos atstovai ar organizacijos nariai elgsis būtent taip, kaip skelbiama jų etikos kodeksuose.

Valstybės priklausomai nuo politinio režimo tipo turi atskirus etikos įstatymus, kuriuose kalbama apie honorarus, gaunamus už kalbas ar straipsnius, apie rinkimų kampanijas ir jų finansavimą, galimus interesų konfliktus ir kt. Tokiems etikos įstatymams turi būti besąlygiškai paklūstama. Tuo tarpu etikos kodeksų laikymasis yra savanoriškas, t.y. niekas negali priversti asmens juo vadovautis.

Etikos įstatymai, skirtingai negu etikos kodeksai, yra griežtai vykdomi, už nusižengimus numatytos tam tikros sankcijos. Etikos kodeksas neturi prieštarauti įstatymams, nes kitaip pats kodeksas, užuot padėjęs spręsti etikos problemas, taps viena jų. Etikos įstatymai, skirtingai negu kodeksai, palieka mažiau laisvės interpretavimui, taikymui ir revizijai. Tokio etikos įstatymo pavyzdys yra 2000.02.29 priimtas LR viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo pakeitimo įstatymams.

Etikos kodekso misija – tarpininkauti formaliuose santykiuose tarp visuomenės ir atskiros profesijos ar organizacijos narių tarpusavio santykius. Rengiant etikos kodeksus, orientuojamasi į potencialius jų vartotojus.

Kodeksai adresuojami:

 visiems profesijos nariams,

 klientams ar paslaugų pirkėjams,

 institucijoms, turinčioms reikalų su ta profesija ar organizacija,

 visai
visuomenei.

Etikos kodeksas atlieka ne tik vidines, bet ir išorines funkcijas. Tai nėra tik vidinis organizacijos ar profesijos atstovų sprendimus bei veiklą reglamentuojantis dokumentas. Etikos kodeksas tuo pat metu adresuojamas ir platesnei auditorijai. Tai gali būti visa visuomenė arba atskiros interesų grupės (atskiros paslaugos ar prekės pirkėjai, suinteresuotieji asmenys ir kt.). Etikos kodeksai atspindi ir visuomenės, ir konkrečios profesinės asociacijos ar organizacijos rūpesčius. Toks dokumentas – tai galimybė organizacijai ar profesijai pažvelgti į save, kartu tokią galimybę suteikiant ir visuomenei.

Žymus viešojo administravimo tyrinėtojas J.Ladd išskiria tokius pirminius ir antrinius profesinių etikos kodeksų tikslus. Antraeiliai tikslai lyg ir papildo pirmuosius, akcentuodami tam tikrus aspektus.

Pirmaeiliai kodeksų tikslai:

 Užkirsti kelią neetiškam elgesiui. Rengiant etikos kodeksus, pirmiausia orientuojamasi ne į numatomas bausmes už netinkamą elgesį ar sprendimus, bet į tokių situacijų prevenciją.

 Nubrėžti atsakomybės ribas. Kodeksai aiškiai nusako profesijos atstovų ar organizacijos narių atsakomybę ir gina juos nuo neteisėtų pretenzijų, kai tikima, kad darbuotojai turi atlikti jiems nepriskirtas funkcijas. Susidūrus su pretenzingais ir neturinčiais pagrindo reikalavimais, etikos kodeksas gali būti kaip ginamasis skydas.

Šiuo metu Jūs matote 33% šio straipsnio.
Matomi 849 žodžiai iš 2603 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.