Euras ar verta įvesti eura Lietuvoje
5 (100%) 1 vote

Euras ar verta įvesti eura Lietuvoje

Turinys:

Įvadas

1. Euro gimimas

1.1.Svarbiausios datos einant euro įvedimo keliai

2.Euro įvedimas Lietuvoje

2.1.Nacionalinis euro įvedimo planas

3. Euro įvedimo tikslingumas Lietuvoje

3.1. Euro teikiama nauda

3.2. Euro minusai

Išvados

Literatūra

Įvadas

Pinigai yra vienas iš didžiausių žmonijos išradimų, tačiau tuo pačiu metu jie yra viena iš dižiausių bėdų, nes jų visada mums yra per mažai.

Pinigų amžius siekia 2500 metų. Jie savo atsiradimu susiję su miestais, o tai reiškia politiką. Senovėje pinigai buvo įspūdingai – dideli ir sunkūs, nukalti iš gero metalo, – kuo didesni ir sunkesni, tuo vertingesni. Vėliau pradėjus pinigų reikšti skaičiais, atsirado skaičių magija, žmonės įtikėjo aritmetiką, nes patys popieriniai pinigai buvo vienodi, nesvarbu, 10 ar 1000 nominalų vertės. Pasak V.Norvilienės: “Pinigų atsiradimas Europoje tam tikru laiku turėjo reikšti išsilaisvinimą iš feodalinės atsiskaitymo tvarkos. „Pinigų objektyvumas ir racionalumas buvo sutikti palankiai. Šviečiamojo amžiaus filosofai tikėjo, jog pinigai sumažins religijos sukeltą prietaringumą ir nekontroliuojamą godumą. Ilgalaikio planavimo ir rūpestingų apskaičiavimų dėka bus patenkinti įvairūs poreikiai, be to, žmonių santykiuose atsiradęs profesionalumas padės išsiugdyti geriau save kontroliuojančiai ir organizuotai asmenybei“”. 1

Euras yra Europos Sąjungos bendroji valiuta. Eurų banknotai ir monetos į apyvartą išleisti 2002 m. sausio 1 d. dvylikoje Europos Sąjungos valstybių narių. Šiuo metu euras yra daugiau kaip 300 mln. Europos Sąjungos gyventojų pinigai. Pasaulinėse finansų rinkose tai antroji pagal populiarumą valiuta po JAV dolerio. Oficialus euro grafinis ženklas € sukurtas iš graikų kalbos raidės epsilon, reiškiančios pirmąją žodžio „Europa“ raidę, perbrauktą dviem horizontaliais brūkšniais, simbolizuojančiais stabilumą euro zonoje.

Lietuva, 2004 m. gegužės 1 d. įstodama į Europos Sąjungą, įsipareigojo įvesti bendrąją valiutą eurą.

Šiame darbe aš nagrinėsiu euro atsiradimą Europoje, taip pat jo įvedimo Lietuvoje tikslingumą, privalumus ir trūkumus.

Pagrindinė literatūra – Lietuvos banko ir Lietuvos Respublikos Financų ministerijos pateikta medžiaga.

1.Vitalija Norvilienė „ Pinigų dvasingumas“

1.Euro gimimas

2002 m. sausio 1 diena tapo labai svarbi europai, nes nūtent nuo šios dienos europos piliečiai pradėjo naudotis euru. Euras išstūmė visas valiutas, kurios iki to laiko buvo laikomos nacionalinio suverenumo simboliais. Šios valiutos įvedimas paspartino Europos ekonominės sąjungos kūrimąsi ir leido Europos Sąjungos piliečiams pasijusti savo europietišką prigimtį.

Bendros valiutos įdėja gimė jau 1970m. Vernerio pranešime buvo pasiūlytas šešių Europos ekonominės bendrijos (EEB) valstybių ekonominis ir piniginis susijungimas. 1979m. įkuriama Europos pinigų sistema, kuria buvo siekiama sumažinti Europos Sąjungos valstybių narių valiutų keitimo kursų skirtumus. Tačiau Europos pinigų sistemą silpnino įvairios krizės, tokios kaip JAV dolerio nestabilumas. 1989m. Žakas Deloras pateikė ekonominės ir pinigų sąjungos įgyvendinimo planą ir tvarkaraštį. Šis planas buvo įtrauktas į 1992m. vasario mėnesį pasirašytą Mastrichto sutartį, kurioje buvo nustatyti kriterijai, kuriuos turėjo tenkinti Europos pinigų sistemos narėmis norinčios tapti va lstybės narės.

Infliacija mažina ekonomikos konkurencingumą, taip pat silpnina žmonių pasitikėjimą ir perkamąją galią, todėl norint išvengti infliacijos reikėjo rasti kažkokių būdų bendros valiutos stabilumui garantuoti. Dėl šių priežasčių buvo Frankfurte įkurtas nepriklausomas Europos centrinis bankas, kurio pagrindinė funkcija buvo nustatyti euro vertę palaikančias palūkanų normas.

1.1. Svarbiausios datos einant euro įvedimo keliu

1992m. vasario mėnesį buvo pasirašyta Mastrichto sutartis. Pagal šia sutartį nacionalinės valiutos yra keičiamos bendra Europos valiuta, tačiau konkrečios valstybės turi tenkinti tam tikras ekonomines sąlygas. Viena svarbiausių sąlygų yra, kad valstybės biudžeto deficitas tik labai trumpą laiką gali viršyti 3% jos bendro vidaus produkto. Valstybės skolos negali viršyti 60% bendro vidaus produkto.

1994m. sausio mėnesį įkurtas Europos pinigų institutas.

1997m. birželio mėnesį buvo pasirašytas stabilumo ir augimo paktas, kuris skirtas stabiliems euro ir euro neįsivedusių valstybių valiutų keitimo kursams užtikrinti.

1998m. gegužės mėnesį vienuolika valstybių tenkina euro įsivedimo kriterijus. Sąjungos politiniai vadovai nusprendžia, kad vienuolika Europos Sąjungos valstybių tenkina narystės euro zonoje sąlygas.

1999m. sausio mėnesį euru pakeičiamos euro zonoje dalyvaujančių vienuolikos valstybių valiutos. Taigi euras tampa bendra valiuta Airijoje, Austrijoje, Belgijoje, Ispanijoje, Italijoje, Liuksemburge, Nyderlanduose, Prancūzijoje, Portugalijoje, Suomijoje ir Vokietijoje. Graikoja prisijungia tik 2001m.

2002m. sausio 1 dieną įvedami euro banknotai ir monetos. Nuo šios dienos pradedami naudoti įvairių euro nominalų banknotai ir monetos. Tai buvo pradžia laikotarpio, per kurį iš apyvartos buvo išimama nacionalinė valiuta. Nuo vasario
28 dienos euras tapo vienintele teisėta atsiskaitymo priemone euro zonos valstybėse.

Euras yra antroji pagal svarbą valiuta pasaulyje. Jis vis dažniau naudojamas tarptautiniams mokėjimams, taip pat jis yra rezervinė valiuta. Finansinių rinkų integraciją euro zonoje paspartino biržos maklerių firmų vertybinių popierių biržų susijungimai.

2. Euro įvedimas Lietuvoje

„Stodama į Europos Sąjungą (ES) Lietuva įsipareigojo ateityje įvesti eurą – ES bendrąją valiutą. Euro naudojimas padidins Lietuvos patrauklumą investicijoms ir paskatins prekybos ryšius, ilgainiui susidarys palankesnes sąlygas plėtotis šalies ekonomikai.“ 2

Euro įvedimo datą nustato ES Ekonomikos ir finansų ministrų taryba (Ecofino). Lietuvos bankas ir Lietuvos Respublikos Vyriausybė siūlo, kad euras būtų įvestas 2007m. sausio 1 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė yra sudariusi Euro įvedimo Lietuvos Respublikoje kordinavimo komisiją, kurią sudaro: 1) Ministras Pirmininkas, jis yra šios

2. www.lbank.lt/lt/euras/index.htm

komisijos pirmininkas, 2) financų ministras, kuris yra komisijos pirmininko pavaduotojas; 3) Lietuvos banko valdybos pirmininkas, kuris taip pat yra šios komisijos pirmininko pavaduotojas; 4) socialinės apsaugos darbo ministras; 5) Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinis direktorius; 6) teisingumo ministras; 7) ūkio ministras; 8) žemės ūkio ministras. Šios komisijos pagrindinis uždavinys : “ Komisija turi koordinuoti veiksmus, vykdant priemonių, susijusių su euro įvedimu Lietuvos Respublikoje, planus.“ 3

2.1. Nacionalinis euro įvedimo planas

Euro įvedimo Lietuvos Respublikoje koordinavimo komisija priėmė euro įvedimo planą, pagal kurį: „Nacionalinio euro įvedimo plano tikslas – numatyti pagrindinius euro įvedimo (lito pakeitimo euru) Lietuvos Respublikoje elementus ir priemones, užtikrinančias vartotojų interesų apsaugą, sklandų lito pakeitimą euru ir visuomenės informavimą.“ 4 Šis planas yra parengtas atsižvelgiant į Europos Sąjungos šalių patirtį įvedant eurą.

Europos Bendrijos steigimo sutartyje ir jos prieduose yra nustatyti euro įvedimo kriterijai. Šioje sutartyje aiškinama, kad : ” Sutarties 122 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad bent kartą per dvejus metus arba valstybės narės, kuriai taikoma šiame straipsnyje apibrėžta išimtis (toliau – išimtis) prašymu Europos Komisija ir Europos centrinis bankas pagal Sutarties 121 straipsnio 1 dalyje nustatytą procedūrą rengia pranešimus apie konvergenciją, kuriuose įvertinama, ar valstybės narės atitinka ekonominius ir teisinius euro įvedimo kriterijus. Sprendimus dėl išimties panaikinimo, euro įvedimo datos ir neatšaukiamai nustatyto euro ir nacionalinės valiutos perskaičiavimo kurso priima ES Taryba, vadovaudamasi Sutarties 121-123 straipsniuose nustatytomis procedūromis.” 5

Yra parengtas Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo projektas, kuriame įtvirtintos pagrindinės euro įvedimo Lietuvos Respublikoje

3.”Dėl euro įvedimo Lietuvos Respublikoje koordinavimo komisijos sudarymo” 2005.05.30.,Nr.592

4. “Nacionalinio euro įvedimo planas” antra redakcija. 2006m. 3 psl.

5. “Nacionalinio euro įvedimo planas” antra redakcija. 2006m. 4psl.

nuostatos: litų perskaičiavimas į eurus, grynųjų litų keitimas ir litų išėmimas iš apyvartos, eurų banknotų ir monetų atvaizdų skelbimas, privalomą kainų nurodymas eurais ir litais ir kt. “Šis įstatymas galės būti išleistas tik tada, kai ES Taryba priims sprendimą dėl euro įvedimo Lietuvos Respublikoje, patvirtins neatšaukiamai nustatytą euro ir lito perskaičiavimo kursą bei padarys atitinkamus ES Tarybos reglamento (EB) Nr. 974/98 dėl euro įvedimo pakeitimus.”6

Šiuo metu Jūs matote 32% šio straipsnio.
Matomi 1245 žodžiai iš 3907 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.