Euro kursas
5 (100%) 1 vote

Euro kursasEURO KURSO POLITIKA

Euro įvedimas skatina monetarinės sistemos pokyčius, kurie turės vykti pereinant prie dvišalės sistemos. Euras tampa antra pasaulio valiuta pagal tokius kriterijus: ekonomikos dydis, stiprumas, stabilumas bei nepriklausomybė nuo išorinių trukdžių, pasaulinė prekyba, valiutų kursų kontrolės vengimas, kapitalo rinkų platumas ir likvidumas [1,108].

Tarptautinę EPS įtaką pajus ne tik finansinės rinkos, bet ir tokios tarptautinės institucijos, kaip G7 ir TVF. Be to, ECB tampa pirmąja ES institucija, dalyvaujančia valiutos kurso politikoje. Šios aplinkybės iškėlė nemažai klausimų dėl atstovavimo euro zonai ir jos būsimos kurso politikos.

1998m. gruodžio mėn. Viršūnių susitikime Vienoje buvo pateikti siūlymai dėl atstovavimo euro zonai tarptautinėse organizacijose.

ATSTOVAVIMAS EURO ZONAI

Atstovavimas Tarptautiniame valiutos fonde. TVF jau nuo trečiojo etapo pradžios suteikė ECB-ui stebėtojo statusą. ES ar EPS nuomonei atstovaus Euro 11-ai prezidentaujančios šalies vykdomasis direktorius, padedamas EK atstovo; tuo tarpu balsavimas vyks kaip ir anksčiau – pagal šalis, proporcingai jų turimoms kvotoms.

Atstovavimas G7 grupėje. Buvo nuspręsta:

• G7 grupės susitikimuose dalyvaus Ekofino Tarybos pirmininkas arba Euro 11 Tarybos pirmininkas.

• Pereinamuoju laikotarpiu Ekofino/Euro 11 Tarybos pirmininkas gali tikėtis paramos vieno iš trijų EPS šalių, nuolat atstovaujamų G7 grupėje (Vokietijos, Prancūzijos, Italijos), ministrų, siekiant veiklos tęstinumo.

• G7 grupės susitikimuose kaip konsultantai taip pat dalyvaus ECB Prezidentas ir EK atstovas (komisija pati turės nuspręsti, kas atstovaus: EK pirmininkas ar komisijos narys).

• Savaime aišku, kad Vokietijos, Prancūzijos bei Italijos CB-ų valdytojai tai pat neatsisakys savo dalyvavimo teisės.

Reikia pažymėti, kad Euro 11 gali tik koordinuoti padėtį, bet tarptautiniuose susitikimuose neturi teisės priimti sprendimų visos ES vardu.

Nuolatiniai G7 nariai sutiko su ECB Prezidento dalyvavimu susitikimuose. Neaukščiausio lygio G7 susitikimuose turėtų dalyvauti 5 Europos centrinių bankų valdytojai, 4-5 finansų ministrai bei EK atstovas. Vadinasi, dalyvių ratas išsiplėstų, ir Europai atstovautų 10-11 žmonių, kai, tuo tarpu, neeuropiečiai būtų tik 6. Tai vargu ar sumažintų G7-ių veiklos efektyvumą, bet, be abejonės, sukeltų kitų šalių neigiamą reakciją dėl neproporcingai didelio europiečių atstovų skaičiaus. EPS centrinių bankų valdytojų dalyvavimo klausimas turėtų būti peržiūrėtas ir atstovų neturėtų būti daugiau nei 3 ar 4. Tai reikštų, kad valiutų kursų politika tarptautiniu mastu būtų vykdoma tik aukščiausiu lygiu, nedalyvaujant žemesnio lygio atstovams. Visgi institucinio atstovavimo klausimo išsprendimas nėra efektyvumo garantija. Kaip rodo nuostatų koordinavimo patirtis, ES efektyviam atstovavimui būtina:

1. efektyvus atstovavimo teisių delegavimas;

2. pakankama politinė atstovo kompetencija;

3. lankstumas tarptautinėse derybose.

(1).Valiutų kursų politikoje ECB-ui yra de facto deleguojamos gana plačios teisės. Mastrichto sutartis tiksliai apibrėžia ECB atsakomybę (nepriklausomai nuo esamo valiutos kurso režimo) dėl intervencijų į užsienio valiutų rinką suspendavimo, jei ECB nusprendžia, kad euro stabilumui iškilo grėsmė. EVT-os Liuksemburge 1997 m. gruodžio mėn. priimtoje rezoliucijoje numatytos tik kelios išimtys: ET priima nutarimus dėl oficialaus valiutos kurso režimo ir formuoja bendro pobūdžio orientyrus euro kurso politikai. Iš esmės, tai – nėra griežti rėmai. ECB gali naudotis visiška veiksmų laisve, jeigu mano, kad monetariniam stabilumui iškilo grėsmė. ET (kvalifikuota balsų dauguma) formuoja bendruosius kurso politikos orientyrus, remdamasi EK rekomendacijomis bei ECB konsultacijomis arba ECB rekomendacijomis. Yra tikimybė, kad EK bei didžioji šalių-narių dauguma, kuri nebūtinai sudarys ET daugumą, sieks įtakoti „orientyrų“ formavimo procesą. Tokie tarpvyriausybiniai politiniai konfliktai dėl euro išorinės vertės negali būti ignoruojami, tačiau neįsivaizduotina, kad Taryba reikalautų ECB sutikti su tam tikrais orientyrais. ECB-ui negali būti nurodoma vykdyti vienokią ar kitokią intervencijos ir/ar palūkanų normos politiką, kadangi jo (ECB) vykdoma politika pirmiausiai turi būti nukreipta kainų stabilumo palaikymo tikslui įgyvendinti.

(2).G7 grupėje išlieka politinės kompetencijos problema, t.y. ne visi euro zonos atstovai bus įgalioti priimti sprendimus. Vieningos valiutos zonos atstovavimo klausimas turi būti išspręstas oficialiai. Pradžioje ECB, remdamasis savo įsipareigojimais, galėtų prisiimti atitinkamus įgaliojimus. Tuo tarpu Euro 11 finansų ministrai, kuriantys nacionalines fiskalines politikas, negali suformuluoti Bendrijos pozicijos rėmų, lygiai kaip ir Euro 11 prezidentas būtų tik kaip ES ambasadorius. Priimti sprendimus gali tik pilnos sudėties Ekofino Taryba. Politinė išorinio EPS atstovavimo kompetencija tebelieka nevienalytė.

(3).Euro zonos atstovų lankstumas bus ribotas. Atstovų lankstumas G7 susitikimuose įmanomas tik tuo atveju, jeigu nebus jokių sprendimo reikalaujančių vidinių konfliktų. Iš to seka, kad G7 taps mažiau patraukliu partneriu, ypač neeuropiečiams. Koordinuoti šalių-narių interesus yra pakankamai
sudėtinga. 1998 m. ET nutarime Vienoje buvo numatyta, kad EPS probleminiai klausimai turi būti aptarti Euro 11-oje prieš G7 susitikimus. Taip pat efektyvesnio tarptautinio koordinavimo tikslais buvo numatytas naujos modernios komunikacijų sistemos įdiegimas. VALIUTOS KURSO POLITIKA

Pagal Mastrichto sutartį Ministrų Taryba, remdamasi ECB rekomendacijomis arba EK rekomendacijomis bei ECB konsultacijomis, vienbalsiai gali priimti oficialius sprendimus dėl euro kurso bei euro ryšio su kitomis valiutomis. Kvalifikuota balsų dauguma ET gali formuoti bendrus euro kurso politikos orientyrus (109 str., 1 paragr.). ECB yra atsakingas už kasdienines užsienio valiutos operacijas ir už euro kurso politiką. Tačiau netyla diskusijos dėl praktinio valiutos kurso valdymo. Vienas paskutiniųjų koordinuotos intervencijos į užsienio valiutos rinką pavyzdžių galėtų būti 1995 m. vasara, kai buvo siekiama sustiprinti dolerį (ypač jenos atžvilgiu).

Šiuo metu Jūs matote 55% šio straipsnio.
Matomi 899 žodžiai iš 1648 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.