Evoliucija
5 (100%) 1 vote

Evoliucija

PATVIRTINTA

Valstybinio valdymo fakulteto

tarybos 2004 m. rugsėjo 17 d.

nutarimu Nr. 1V-1

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO

STRATEGINIO VALDYMO IR POLITIKOS FAKULTETO

APLINKOS POLITIKOS IR VALDYMO KATEDROS

APLINKOSAUGOS ADMINISTRAVIMO (KODAS VAK 3660) PROGRAMA

ĮVADAS

Programa skirta Viešojo administravimo specialybės bakalaurams. Išstudijavę discipliną studentai susipažins su aplinkos apsaugos politikos istorija, su valstybės ir politinių institucijų vaidmeniu valdymo planavime ir įgyvendinime, su pasaulio ir Europos šalių administravimu aplinkosaugos srityje.

Programos turinys

Paskaitos

1. Įvadas.

Aplinkos apsaugos administravimo objektas.Trumpa aplinkos apsaugos politikos istorija ir politinių teorija apžvalga. Žmogaus evoliucija ir civilizacija. Visuomeninis gyvenimas ir organizacijos – veiksniai nulėmę civilizacijos raidą. Gamtosaugos ir aplinkosaugos atsiradimo priežastys. Aplinkosaugos administravimo istorija pasaulyje ir Lietuvoje.

Anotacija

Įvadinėje dalyje analizuojama aplinkosaugos kilmė,žmogaus socializacijos evoliucija ir egzistuojančių religijų nuostatos atspindinčios santykį su gamta.Bus pabandyta išsiaiškinti pirmieji įstatymai ribojantys gamtos išteklių naudojimą atitiko dabar egzistuojančios aplinkosaugos sampratą.

Literatūra:

1. Kliksas F.Bundantis mąstymas.Mintis ,1988, (133-193 p.).

2. Diuzelbacher P. Europos mentaliteto istorija.Aidai,1998, (485-514 p.).

2. Aplinkosaugos vadybos principai ir priemonės.

Subalansuota plėtra. Aplinkos apsaugos integravimas į bendrą politiką, planavimą ir vadybą. Ekonominiai modeliai ir subalansuota plėtra . Subalansuotos plėtros strategija. Tolygi plėtra .

Atsargumo ir prevencijos principai aplinkosaugoje. Teršėjas ir vartotojas moka. Kodėl ir kaip socialinius ir ekonominius nuostolius privalo padengti teršėjai ir vartotojai. Teisinis administracinis reguliavimas. Poveikio aplinkai vertinimas – prevencinė priemonė. Standartai, normatyvai, limitai, kvotos. Gamtos išteklių naudojimo ir kitų leidimų sistema. Aplinkos stebėjimo sistema ir prognozės. Gamtos išteklių ir aplinkos apsaugos informacinės sistemos.

Teritorijų planavimas: bendrieji, detalieji, specialieji planai ir regioninė aplinkos politika. Ekonominės ir finansinės priemonės. Mokesčių sistema. Aplinkos apsaugos fondai. Aplinkosaugos projektai. Investicijos į aplinkos apsaugą.

Anotacija

Šia tema supažindinama su subalansuotos plėtros programa Darbotvarkė XXI a.Nurodomi pagrindiniai aplinkosaugos principai ir priemonės, ypač stebėjimo ir prognozės ,bei poveikio aplinkai vertinimo, taikomos kuriant efektyvaus administravimo sistemą.

Literatūra:

1. Darbotvarkė XXI a.Vilnius,2000,(11-61 p.).

2. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos strategija ir veiksmų programa. V., AAM, 1996,(15-35 p.).

3. Nacionalinė darnaus vystymosi programa. Vilnius, 2004, Aplinkos ministerija, 2004, (1 – 83 p.).

3. Aplinkosaugos Lietuvoje struktūra ir funkcijos.

Pagrindiniai teisės aktai, reglamentuojantys aplinkos apsaugos institucinę sąrangą. Aplinkosaugos vadybos lygiai. Funkcijų pasiskirstymas aplinkosaugos srityje. Valstybės, savivaldybės ir privataus verslo santykiai saugant ir reguliuojant gamtos išteklių naudojimą. Tikslų formavimas, prioritetų nustatymas. Aplinkosaugos valdymo planavimas: koncepcija. strategija, programa, planas, schema. Aplinkos apsaugos vadybos audito organizavimas ir jo reikšmė. Mokslo vaidmuo aplinkosaugos vadyboje.

Anotacija

Supažindinama su aplinkosaugos administracinės struktūros sąranga ir funkcijų racionaliu pasiskirstymu.Analizuojama kaip struktūra ir funkcijos lemia valdymo efektyvumą ir kaip spragos šioje srityje daro tiesioginį poveikį aplinkos kokybei.Studentai supažindinami su aplinkosaugos audito tikslais ir organizavimo principais.

Literatūra:

1. Aplinkos apsaugos įstatymas.(Žin.,1992,Nr.5-75) 5-13 p.

2. Aplinkos ministerijos nuostatai.(Žin.,2002,Nr.84-2353),1-9 p.

3. Aplinkos ministerijos auditas.AM,1998,(1-58p.)

4. Aplinkos apsauga, ekonomika ir globalizacija Bendro vidaus produkto sudėtis.Ekonominiai aplinkos taršos reguliavimo metodai,ir priemonės.Miestų perpildymo kaštai.Ekonomikos augimas ir gamtos išteklių naudojimo poveikis aplinkai. Globalinių problemų esmė.Gyventojų skaičiaus augimo tendencijos.Žemės,kaip gamtos ištekliaus apsaugos ir maisto problemos.

Anotacija

Supažindinama su globalizacijos kilme bei jos reikšme aplinkosaugai.Analizuojama gamtos išteklių rūšys jų dinamika, ryšys su gyventojų skaičiaus augimu.Naujų technologijų reikšmė ir perspektyvos.

Literatūra:

1. Economic globalization and environment.Paris,OECD,1996,(19-76).

2. Jakutis A. ir kt. Ekonomikos teorijos pagrindai.Kaunas,1999,(320-382 p.).

5. Tarptautinis bendradarbiavimas

Valstybinės ir žinybinės sutartys aplinkos apsaugos srityje. Tarptautinės konvencijos, protokolai, deklaracijos. Europos Sąjungos aplinkosaugos politika. ES direktyvos, taisyklės, standartai aplinkosaugoje.

Lietuvos integracijos į ES procesas ir programa. Pereinamieji laikotarpiai aplinkos apsaugos sektoriuje.

Anotacija

Aplinkos kokybė peržengia valstybių administracines
ribas ,todėl tarptautinis veiksmų koordinavimas būtinas siekiant,vandens,oro,gamtinių sistemų stabilumo.Supažindinama su svarbiausiais tarptautiniais dokumentais reguliuojančiais tarptautinį bendradarbiavimą:konvencija,sutartis,protokolas,projektas.Pateikiami tarptautinių investicinių projektų parengimo principai ir pavyzdžiai.

Literatūra:

Šiuo metu Jūs matote 52% šio straipsnio.
Matomi 669 žodžiai iš 1290 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.