Feminizmas europoje
5 (100%) 1 vote

Feminizmas europoje

TURINYS

ĮVADAS 3

1. LYČIŲ NELYGYBĖS PRIEŽASTYS 4

2. FEMINIZMAS 4

2.1. Feminizmo sąvoka 4

2.2. Pagrindinės feminizmo idėjos 5

3. FEMINIZMO RŪŠYS 6

4. FEMINIZMAS EUROPOJE 7

4.1. Ankstyvasis feminizmas Prancūzijoje 8

4.2. Britiškasis feminizmas 8

5. ŠIANDIENINĖ LYČIŲ LYGYBĖS POLITIKA EUROPOJE 9

6. FEMINIZMO APRAIŠKOS LIETUVOJE 12

IŠVADOS 15

LITERATŪRA 16

ĮVADAS

Tradicinėje visuomenėje vyras visada turėjo būti nepriklausomas, veiklus, dominuojantis ir ryžtingas. Reikalavimai „tikrai“ moteriai kitokie — meili, maloni, jausminga ir atsidavusi. Netgi šiais laikais manoma, kad bent vieno šių bruožų neturinti asmenybė yra „kažkokia ne tokia“. Ir šiandieną dažnai matome moteris reklamose per televiziją, stenduose, žurnaluose, taip pat pristatymuose. Mūsų nebestebina reklamų diktuojami stereotipai, skirstydami lytis, kai maisto produktus, indų ploviklį, skalbimo miltelius, kosmetiką ar buitinę techniką reklamuoja moterys, kai reklamoje šalia prabangaus automobilio šypsosi žavinga ilgakojė „blondinė“, o vyrai atsiranda tik siūlantys pagalbą moteriai, taip dar labiau reprezentuojant jų galią…

Feminizmas kaip sociologijos disciplina pradėjo formuotis apie 1840 metus, kuomet sociologai pradėjo plačiau analizuoti lyčių nelygybės problemas. Šiame darbe atskleisiu lyčių nelygybės priežastis ir iš jos kilusią kovą, pavadintą feministiniu judėjimu, supažindinsiu su feminizmo sąvoka ir moterų judėjimų kryptimis, ištakomis.

Kova dėl lyčių lygybės šiandieninėje visuomenėje vėl aktuali. Europoje toliau įgyvendinamos antrosios feminizmo bangos idėjos, todėl apžvelgsiu pačias aktualiausias šios politikos gaires ir jų įgyvendinimo sėkmes ir nesėkmes bei priežastis.

Lietuva šiandien yra Europos Sąjungos narė, todėl darbo tema „Feminizmas Europoje“ įpareigoja kalbėti ir gvildenti mūsų šalies moterų keliamas feministines idėjas, ieškoti feminizmo sąsajų ir apraiškų įvairiose moterų gyvenimo srityse: šeimoje, darbe, karjeroje, politikoje ir t. t.

1. LYČIŲ NELYGYBĖS PRIEŽASTYS

Pradėdama kalbėti apie feminizmą, pirmiausiai norėčiau pažvelgti į šio visuomeninio reiškinio ištakas bei atskleisti priežastis. Net ir vaikas kaip savaime suprantamą dalyką priima faktą, kad egzistuoja vyrai ir moterys, kaip saulė ir mėnulis, — taip yra sukurta gamtos. Mergaitės ir berniukai pirmuosius trejus ar ketverius metus elgiasi vienodai. Berniukai ne mažiau už mergaites vilioja ir nori pasirodyti: jie taip pat kaip ir jų seserys trokšta patikti, nori, kad jiems šypsotųsi, stengiasi sužavėti. Lyčių socializacija aiškina, kad „moterimi arba vyru ne tik gimstama, bet ir tampama: mergaitės mokomos elgtis moteriškai, berniukai — vyriškai“ (2, 100). Tokiu būdu iš berniukų atimami tėvų bučiniai, švelnūs prisilietimai, jie mokomi elgtis vyriškai (vyras neverkia, vyras nespokso į save veidrodyje ir pan.), tuo tarpu, kai mergaitės rengiamos suknutėmis, rūpestingai šukuojamos, joms atleidžiamos ašaros ir aikštys; skiriasi ir žaidimai: mergaitės žaidžia šeimą su lėlėmis, berniukai — „uždirba“ vairuodami sunkvežimius, policijos mašinas. Toks elgesys skatina berniuką kovoti, varžytis dėl tvirtumo ir nepriklausomybės, o mergaitę —tapti pasyvia. Taigi pasyvumas — esminis bruožas, kuris ateity apibūdins „moterišką“ moterį, — vystosi jau nuo pirmųjų mūsų gyvenimo metų. Tokį likimą mums primeta visuomenė. Tačiau šis biologinės lyties faktas neturėtų lemti skirtingo žmonių socialinės vertės nustatymo, lytis neturėtų lemti nelygaus galios, prestižo ir turto pasiskirstymo. Būtent čia ir prasideda konfliktas — skirtingi lyčių vaidmenys, vienos lyties dominavimas kitos atžvilgiu įvairiose gyvenimo srityse: šeimoje, darbe, politikoje, religijoje ir t. t. Iš čia kyla lyčių nelygybė, kurios problemas aktyviausiai kelia feministės.

2. FEMINIZMAS

2.1. Feminizmo sąvoka

Paskutiniuosius du dešimtmečius moterų ir vyrų gyvenimus labai įtakojo srovė, pavadinta feminizmu. Kiekvienas žmogus feminizmą supranta skirtingai. Daugumai žmonių ši sąvoka atrodo savaime suprantamu dalyku, tačiau taip nėra. Feministes kai kurie keikia, tačiau iš tikrųjų net nežino, ką reiškia būti feministe. Feminizmą galima apibūdinti įvairiai:

Feminizmas, kaip visuomeninis judėjimas, kovojo dėl moterų emancipacijos ir siekė įtvirtinti moterų veiklą.

Feminizmas — visuomeninis judėjimas, kurio išeities taškas yra tiek švietimo laisvės bei lygybės idealai, tiek švietimo valdžios ir pažinimo sąsajos suvokimas, atskleidimas ir kritika.

Feministėms politiškai svarbu ginti moteris kaip moteris, kad atsispirtume patriarchalinei priespaudai, kuri skrupulingai niekina moteris kaip moteris. Kaip teigia feministė filosofė Julia Kristeva, — tikrasis feministinės kovos tikslas ir privalo išardyti pražūtingas binarines vyriškumo ir moteriškumo opozicijas.

Be išlygų teigti, kad visos moterys būtinai yra moteriškos, o visi vyrai būtinai vyriški, kaip tik ir yra tas ėjimas, kuris leidžia patriarchalinėms galioms apibrėžti ne moteriškumą, bet visas moteris kaip marginalias simboliškumo tvarkai ir visuomenei.

Feminizmas — tai tikėjimas, kad moterų žinojimo, supratimo būdai yra
tokie pat vertingi kaip ir vyrų, ir kad moterys turi būti vertinamos taip pat, kaip ir vyrai.

Feminizmas — socialinis judėjimas, siekiantis lygių teisių moterims, reikalaujantis vienodo moterų ir vyrų statuso, ir laisvės apsispręsti dėl savo karjeros bei gyvenimo būdo. (Encyklopedia Britanica)

2.2. Pagrindinės feminizmo idėjos

Feminizmas trumpai gali būti apibrėžiamas kaip judėjimas už moterų teises. Išskiriama keletas šio judėjimo idėjų:

1) Feminizmas apjungia naują ir skirtingą mūsų požiūrį į visuomenę. Asmeniniai patyrimai siejami su visuomenės veikimu. Čia visuomenės įtaką žmogui parodo tai, kaip mes patys apie save galvojame, koks mūsų elgesys bei mūsų vieta visuomenėje.

2) Feminizmas labai kritiškai žiūri į kovas su priimtomis dviejų lyčių idėjomis, ypač vyriškosios giminės atstovų jėgos ir kontrolės viešpatavimą patriarchalinėje visuomenėje. Vyriškoji giminė dažniausiai tapatinama su galia kitų atžvilgiu, o moteriškoji, kuri siejama su nesavanaudišku rūpinimusi kitų gerove, — pasiryžimu dėl kitų aukoti savo asmeninius interesus.

3) Žiūrint iš feministinio taško, žmoniją galima suskirstyti į dvi kategorijas:

a) vyrų pasaulį, kur vyrauja varžymasis, jėga, racionalumas;

b) moterų pasaulį, kur dominuoja jausmai, emocijos, bendradarbiavimas.

Tačiau teigiama, kad vyriškajai giminei būdingi bruožai nėra svarbesni už moteriškuosius, t. y., kad tiek vyrai, tiek moterys gali turėti visas šias savybes.

4) Feminizmas taip pat kritikuoja visuomenės susiskaldymą į socialinius sluoksnius, giminės stratifikaciją. Pvz., skirtingų sluoksnių žmonės dirba skirtingus darbus ir atitinkamai gauna skirtingą darbo užmokestį, taip pat palyginami apribojimai, neleidžiantys moterims uždirbti tiek kiek vyrams (moterų alga mažesnė). Yra gana ribotas moterų darbo pasirinkimas: daugiau nei pusė jų dirba paslaugų sferose ir kontorose, kai vyrai renkasi darbą pramonės šakose ir įvairiose pareigose. Moterys dažniau užima mažiau apmokamas ir turinčias žemesnę padėtį pareigas.

Daugelio šalių pagrindinis įstatymas — konstitucija — garantuoja visuomenės nariams lygybę, t.y. skelbia, kad žmogaus teisių negalima varžyti ir teikti jam privilegijų dėl jo lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties ir t. t. Feminizmas šiuo atžvilgiu siekia reorganizuoti visuomenę taip, kad moterys nesuteiktų vyrams sprendžiamojo balso nei namuose, nei visuomeniniame, nei politiniame gyvenime.

5) Žmogaus seksualumas — neišvengiama sritis feminizme. Vyrų ir moterų santykiuose dažnai pastebimas vyrų jėgos, galios pabrėžimas. Praktiškai tai atsispindi plačiai plintančiame lytiniame moterų išnaudojime — tai išprievartavimai, seksualinis priekabiavimas darbo vietose, mokslo įstaigose ir pan.

6) Be to, feminizmas palaiko moterų teisę pačioms kontroliuoti savo seksualumą ir reprodukciją. Jis gina moterų teisę žinoti, kaip kontroliuoti nėštumą, leisti joms pačioms pasirinkti turėti vaikų ar ne. Tai visiškai nereiškia, kas feminizmas skatina abortus, jis tik teigia, kad moteris pati, o ne jos vyras, gydytojas ar įstatymų leidėjai turi nuspręsti: gimdyti ar negimdyti.

3. FEMINIZMO RŪŠYS

Feminizmo judėjimo yra daug rūšių. Apibrėžti įvairias feminizmo rūšis yra sudėtingas uždavinys, nes feminizme atsiskleidžianti judėjimų įvairovė skelbia, kad savęs vadinimas feministe gali reikšti daug dalykų. Didelis feminizmo rūšių sąrašas ir jų pasekėjų minčių ir įsitikinimų skirtumai jokiu būdu nereiškia, kad feminizmas yra suskaldytas, tie skirtumai yra tarsi sudėtinės feminizmo dalys, kurių dėka yra sunku apibrėžti įvairias feminizmo rūšis, kurių dėka antrame šio referato skyriuje išvardinome tik keletą iš daugelio feminizmo apibrėžimų.

Šiuo metu Jūs matote 31% šio straipsnio.
Matomi 1364 žodžiai iš 4367 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.