Finansinė nuona lizingas apskaita
5 (100%) 1 vote

Finansinė nuona lizingas apskaita

FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) APSKAITA

2000 m. birželio 5 d. finansų ministro įsakymu Nr. 144 “Dėl išsinuomoto ir išnuomoto turto finansinės apskaitos tvarkos patvirtinimo” buvo patvirtinta išsinuomoto ir išnuomoto turto finansinės apskaitos tvarka. Ši tvarka reglamentuoja juridinių asmenų bei įmonių, neturinčių juridinio asmens teisių, išsinuomoto ir išnuomoto turto finansinę apskaitą. Ji netaikoma biudžetinėms įstaigoms, Lietuvos bankui ir kitoms kredito įstaigoms.

Ši tvarka taikoma sudarant visas nuomos sutartis, išskyrus :

– susitarimus eksploatuoti arba naudoti gamtos išteklius;

– kūrinių, vaizdo įrašų, rankraščių, kuriems taikoma autorių teisė, ir patentų nuomą.

Šioje tvarkoje vartojamos sąvokos, kurios susiję su išperkamąja nuoma (lizingu):

nuoma – įsipareigojimas, pagal kurį nuomotojas įsipareigoja duoti nuomininkui turtą laikinai naudotis už užmokestį.

Atsižvelgiant į tai, kam priklauso didžioji dalis rizikos ir naudos, susijusios su turto nuosavybe, finansinėje apskaitoje išskiriamos dvi nuomos rūšys: veiklos nuoma ir finansinė išperkamoji nuoma;

finansinė išperkamoji nuoma – nuoma, kai sutartyje numatyta, kad nuomininkui perduodama didžioji dalis rizikos ir naudos, susijusios su turto nuosavybe. Turto nuosavybės teisė vėliau gali būti perduodama arba neperduodama;

rizika – galimybė patirti nuostolių dėl turto technologinio senėjimo, prastovų, besikeičiančių ekonominių sąlygų, turto praradimo, sugadinimo;

nauda – turto vertės padidėjimas arba pelnas, kurį tikimasi gauti naudojant turtą;

nuomotojas – juridinis arba fizinis asmuo arba įmonė, neturinti juridinio asmens teisių, kurie pagal nuomos sutartį perduoda turtą;

nuomininkas – juridinis arba fizinis asmuo arba įmonė, neturinti juridinio asmens teisių, kurie pagal nuomos sutartį naudoja nuomotojui priklausantį turtą;

ekonominio tarnavimo laikas – terminas, per kurį vienas arba keli naudotojai tikisi naudoti turtą ir gauti ekonominės naudos;

produkcijos ar panašių vienetų skaičius, kurį tikisi gauti (pagaminti) naudodami turtą vienas arba keli naudotojai;

nuomos pradžia – turto perdavimo momentas arba sutartyje numatyta data, nuo kurios pradedamas skaičiuoti nuomos mokestis;

nuomos terminas – nuomos sutartyje nurodytas nuomos laikas, per kurį nuomininkas įsipareigoja nuomotis turtą;

nuomos mokestis – minimalių nuomos įmokų, kompensuotinų mokesčių ir neapibrėžtų nuompinigių suma;

minimalios nuomos įmokos – tai yra visa turto vertės dengimo ir palūkanų suma, kurią nuomininkas privalo mokėti arba iš jo gali būti pareikalauta sumokėti per nuomos terminą;

kompensuotini mokesčiai – mokesčiai, dėl kurių kompensavimo abi šalys susitaria;

neapibrėžti nuompinigiai – sutartyje numatyta nuomos mokesčio dalis, kuri nėra fiksuota suma ir nustatoma ne pagal laiką, o pagal kitus veiksnius, tokius kaip procentas nuo pagamintos produkcijos, kainų indeksas, rinkos palūkanų norma ir pan.;

turto vertės dengimo suma – finansinės nuomos sutartyje arba mokėjimų grafike nurodyta turto vertė, neįskaitant palūkanų, administravimo, kitų mokesčių ir neapibrėžtų nuompinigių;

palūkanos – skirtumas tarp pagal finansinės nuomos sutartį mokamų minimalių nuomos įmokų sumos ir sutartyje nurodytos turto vertės;

tikroji (rinkos) vertė- suma, už kurią nesusijusios šalys gali (ketina) pirkti arba parduoti turtą;

nuomotojo neuždirbtos finansinės išperkamosios nuomos pajamos – skirtumas tarp dar negautų minimalių įmokų bendrosios sumos ir šių įmokų grynosios dabartinės vertės, kuri apskaičiuojama įmokų sumą diskontuojant finansinės išperkamosios nuomos sutartyje nurodyta palūkanų norma. Jeigu sutartyje yra išskirtos palūkanos, tai iki sutarties termino pabaigos numatyta gauti, bet dar negauta jų dalis laikoma neuždirbtomis finansinės išperkamosios nuomos pajamomis.

Finansinėje apskaitoje bus registruojama finansinė išperkamoji nuoma tik tuo atveju, kai nuomos sutartyje yra viena iš šių sąlygų:

– nuomos termino pabaigoje turto nuosavybė pereina nuomininkui;

– nuomininkas turi pasirinkimo teisę įsigyti turtą už kainą, kuri, kaip jis tikisi, bus gerokai žemesnė už tikrąją (rinkos) turto vertę pasirinkimo dieną, kai nuomos pradžioje yra tikėtina arba aišku, kad ta galimybe bus pasinaudota;

– nuomos terminas apima 75 procentus arba daugiau turto ekonominio tarnavimo laiko netgi tuo atveju, jei turto nuosavybė nuomos termino pabaigoje neperduodama nuomininkui;

– nuomos pradžioje minimalių nuomos įmokų sumos grynoji dabartinė vertė sudaro 90 procentų arba daugiau tikrosios (rinkos) turto vertės;

– nuomojamas turtas yra specifinės paskirties, tai yra tik nuomininkas gali naudoti jį iš esmės nekeisdamas.

Jei vertinant nuomos sutartį pagal aukščiau nurodytus kriterijus neaišku, kuriai rūšiai (veiklos ar finansinės išperkamosios) nuomą priskirti, ir toje nuomos sutartyje yra vienas arba keli iš toliau nurodytų kriterijų, finansinėje apskaitoje tokia nuoma bus registruojama kaip finansinė išperkamoji nuoma, t. y. jeigu:

– nuomininkas gali nutraukti nuomos sutartį, apmokėdamas nuomotojo nuostolius, atsiradusius dėl tos sutarties nutraukimo;

– pelnas arba nuostolis, susiję su tikrosios (rinkos) likutinės turto vertės svyravimu, tenka nuomininkui;

– nuomininkas turi teisę
pratęsti nuomos sutartį už daug mažesnį nuomos mokestį.

Nuomos rūšis finansinės apskaitos atžvilgiu nustatoma sudarant nuomos sutartį. Jeigu per nuomos terminą šalys susitaria pakeisti sutarties sąlygas, išskyrus sutarties pratęsimą, ir dėl to nuomos rūšis pasikeičia, tai toks susitarimas finansinėje apskaitoje registruojamas kaip nauja nuomos sutartis. Keičiantis sutarties sąlygoms, tokioms kaip turto ekonominio tarnavimo laikas, likutinė vertė arba sankcijos nuomininkui, nuomos rūšis finansinės apskaitos atžvilgiu nesikeičia.

Jeigu finansinės išperkamosios nuomos sutartyje nuomotojas ir nuomininkas susitaria dėl neapibrėžtų nuompinigių mokėjimo, nuomotojo ir nuomininko pajamos arba sąnaudos, atsiradusios dėl šio susitarimo, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įtraukiamos į finansinės veiklos pajamas arba sąnaudas.

1993 m. gruodžio 16 d. LR Finansų ministerijos raštu Nr. 91N buvo patvirtintas pavyzdinis sąskaitų planas, kuriame finansinei išperkamajai nuomai apskaityti naudojamos tokios sąskaitos:

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 905 žodžiai iš 2988 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.