Finansinė rizika ir jos vertinimas
5 (100%) 1 vote

Finansinė rizika ir jos vertinimas

TURINYS:

1. Rizikos samprata…………………………………………………………..3

2. Finansinė rizika ………………………………………….………………..5

Finansinės rizikos rūšys …………………………………………………..6

Rizika ir pelno norma ………………. ….……………………………….11

3. Rizikos mažinimo būdai …………………………………………………..12

Naudota literatūra…………………………………………………………14

1. RIZIKOS SAMPRATA

Vykstant žymiems pasikeitimams ekonomikoje , technologijose, ekologijoje, politikoje veiklos sėkmė priklauso nuo priimamų sprendimų teisingumo. Todėl galima sakyti, kad visi rinkos dalyviai, priimdami atitinkamus sprendimus, veikia rizikos sąlygomis, esant tikimybei laimėti arba pralaimėti.

Rizika įvairiuose literatūros šaltiniuose apibrėžiama įvairiai. Tarptautinių žodžių žodyne pažymima, kad rizika – tai:

• ryžimamsis veikti, žinant, kad yra tam tikra tikimybė nepasiekti tikslo, arba ryžimasis nepaisyti galimų neigiamų atsitiktinių aplinkybių padarinių;

• apsisprendimas imtis tam tikro veiksmo, priemonės arba jų nesiimti gali įtakoti tikslo nepasiekiamumą arba vilčių nepateisinamumą;

• nepasisekimo tikimybė.

Šiuose apibrėžimuose pažymima, kad rizika yra:

• susijusi su sprendimo priėmimu;

• susijusi su nuostoliais;

• susijusi su siekiamu tikslu;

• tikimybinė kategorija.

Daugelis autorių rizikos sąvoka sieja tik su nuostoliais. V. Bagdonas riziką supranta kaip galimybę patirti kokį tai negerą įvykį, grėsmę patirti nuostolį. Panašiai šią sąvoką apibrėžia ir V. Lisauskas, teigdamas, kad rizika – tai nuostolių atsiradimo tikimybė.

Tačiau svarbu pabrėžti, kad rizika – tai ne tik nuostoliai. Jeigu rizika būtų susijusi tik su neigiamais rezultatais, būtų nesuvokiamas verslininko pasirengimas rizikuoti. Pažymėtina, jog kai kurie ekonomistai riziką nagrinėja kaip vieną iš pelno šaltinių, mat atlygio už riziką suvokimas didelė paskata asmeniškai rizikuoti. Nagrinėjant skirtingų autorių apibrėžimus pažymėtina, kad A. Mackevičius riziką sieja ne tik su nuostolių gavimo tikimybe, bet įtraukia ir dar vieną rizikos požymį – jos sąryšį su tikslu. Jis riziką apibrėžia kaip tam tikrus nuostolius, susidariusius nepasiekus užsibrėžto tikslo.

Rizika – tai sprendimų priėmimo situacija, kurioje įmanomas galimų rezultatų kintamumas ir egzistuoja tikimybė jiems kisti. Taigi pabrėžiama, kad rizika yra tikimybinė kategorija bei ji susijusi su sprendimų priėmimu, sprendimų rezultatų nepastovumu. Kuo labiau kinta rezultatai, tuo didesnė rizika. Tačiau reikia pažymėti, kad visiškai išvengti rizikos neįmanoma, nes, siekiant išvengti vienos rizikingos situacijos, galima patekti į kitą ir pan. Netgi absoliutus neveikimas susietas su praleistų galimybių rizika. Rizika – tai laukiamų rezultatų nukrypimas, kurį sąlygoja aplinkos kintamumas.

Rizika egzistuoja tada, kai tikimybės, susijusios su skirtingomis pasekmėmis, gali būti įvertinamos ankstesnio periodo duomenų pagrindu. Tuo tarpu neapibrėžtumas egzistuoja tada, kai pasekmių tikimybes tenka nustatyti subjektyviai, kadangi prognozuoti remiantis ankstesniais duomenimis yra neįmanoma.

Verslininkystės rizika – tai gamybinės komercinės veiklos dalyvavimas gresiant ekonominiam pavojui (žalai). Kitaip tariant, rizikos sąlygomis verslo įmonė gali netekti dalies arba netgi visų savo išteklių (kapitalo), negauti laukiamų pajamų bei patirti papildomas išlaidas vykdydama gamybinę komercinę veiklą .

Verslas visada daugiau ar mažiau susijęs su galimu nepasisekimu, t.y. rizika. Todėl verslininkas neturi vengti rizikos, bet išmokti ją jausti, siekti ją sumažinti, įvertinti jos laipsnį ir neperžengti leistinų rizikos ribų.

1.1 Rizikos rūšys

Potenciali rizika, kaip veiksmo, įvykio ar atsitikimo neįspėjamumas, lydima galimais nuostoliais arba nauda, gali būti įvairiai klasifikuojama. Rizikos analizę tikslinga pradėti nuo rizikos šaltinių ir priežasčių aiškinimo. Čia svarbu nustatyti, kokie rizikos šaltiniai vyrauja tam tikrame versle ir sukaupti dėmesį šios rūšies rizikos analizei.

Pagal atsiradimo šaltinį galima santykinai išskirti:

• riziką, susijusią su ūkine – ekonomine veikla (gamybinė, komercinė ir pan.);

• riziką, kurią sukelia gamtos veiksniai, pvz. stichinės nelaimės;

• riziką, kurią sukelia politiniai veiksniai (politinė).

Pagal rizikos atsiradimo priežastį tikslinga išskirti riziką, kuri yra pasekmė:

• rinkos neapibrėžtumo;

• nenusakomos ūkinės veiklos partnerių elgsenos;

• informacijos stokos.

Pagrindinės verslo rizikos rūšys yra: investicinė, gamybinė, komercinė ir financinė:

• gamybinė rizika atsiranda pačiame prekių gamybos procese;

• komercinė rizika yra susijusi su prekių ir paslaugų judėjimu vidaus ir užsienio rinkose, konjunktūros pokyčiais;

• finansinė rizika susijusi su valiutos kursu, palūkanų normos, akcijų kurso pokyčiais ir t.t.;

• investicinė rizika susijusi su kapitalo investavimu;

• politinė ir juridinė rizika aprėpia vyriausybės makroekonomikos ir socialinės politikos, biudžeto, mokesčių, investicijų teisinius pokyčius ir pan.

Yra ir
kitokių rizikos klasifikavimo variantų. Dėl glaudžios ūkinės veiklos dalyvių sąveikos verslo rizika, pasireiškianti visose ūkinės veiklos sferose, gali persikelti į kitas ir viena rizikos rūšis peraugti į kitą. Verslo rizikai būdinga grandininė reakcija, kuri mažina ūkinės veiklos efektyvumą ir saugumą.

Bendrai, bet kurią riziką, lemia informacijos stoka arba jos klaidingumas. Pagal turimą informaciją, priimami ir valdymo sprendimai, nuo kurių priklauso ir rizikos pasekmės. Todėl kiekvienu atveju reikia galimus tokius atvejus analizuoti, būti pasirengusiems dirbti bet kuriomis ekonominėmis sąlygomis nuo to priklauso ir verslo sėkmė.

2. Finansinė rizika

Finansinis svertas tam tikra prasme rodo finansinę riziką, kai įmonei gali pritrūkti lėšų palūkanoms už ilgalaikes paskolas sumokėti. Aukštas finansinis svertas rodo padidėjusią įmonės finansinę riziką. Dvi įmonės, turinčios vienodą gamybos apimtį, bet skirtingus finansinius svertus turės skirtingą grynojo pelno sumą.

Veiklos ir finansinę riziką apibūdina bendrasis rizikos rodiklis, kuris suprantamas kaip įmonėje susidaranti rizika, kai pritrūksta lėšų savo išlaidoms padengti bei apmokėti už naudojimąsi ilgalaikiu skolintu kapitalu. Įmonės finansinis stabilumas ir jos nemokumo rizika priklauso nuo verslo finansavimo šaltinių ir turto struktūros.

Vienas iš finansinį riziku charakterizuojančių rodikliu yra finansinio patikimumo rodiklis kuris parodo, kaip padengiamos su ilgalaikio skolinto kapitalo naudojimu susijusios išlaidos:

FU = VP / Palūkanos už ilgalaikį skolintą kapitalą,

kur vp – veiklos pelnas.

Kad įmonė laiku galėtų vykdyti savo įsipareigojimus, veiklos pelnas turėtų būti 3-4 kartus didesnis už mokamas palūkanas. Šis rodiklis parodo, kiek kartų veiklos pelnas padengia palūkanas už ilgalaikį kapitalą. Rodiklio sumažėjimas rodo padidėjimą įmonėje finansinės rizikos, kuri tiesiogiai susijusi su kapitalo sverto rodikliais. Dažniausiai žema šio rodiklio reikšmė rodo, kad įmonėje yra didelė skolinto kapitalo dalis. Šių dviejų rodiklių derinys priklauso nuo pramonės šakos. Jei vienoje pramonės šakoje vienokia skolinto kapitalo dalis rizikinga, kitoje gali būti visai normali. Pvz., JAV pramonėje pateikiami tokie šio rodiklio dydžiai (žr. 1 lentelę).

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1027 žodžiai iš 3409 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.