G b
5 (100%) 1 vote

G b

11213141

Turinys :

1.KONSTRUKCIJOS ELEMENTŲ PARINKIMAS………………………………………………………..3

2. SIJŲ IR KOLONŲ APKROVOS………………………………………………………………………………. 4

2.1. Sijos natinė apkrova…………………………………………………………………………………….4

2.2. Sijos kintamos apkrovos……………………………………………………………………………….6

2.2.1. Sniego apkrova…………………………………………………………………………………………6

2.2.2. Pakabinamųjų kranų apkrovos……………………………………………………………………6

2.3.Kolonų nuolatinė apkrova……………………………………………………………………………..7

2.4.Kintamos kolonos apkrovos……………………………………………………………………………9

2.4.1. Sniego apkrova…………………………………………………………………………………………9

2.4.2. Pakabinamųjų kranų apkrovos………………………………………………………………….11

Įrąžos,kai veikia 2kranai A-B tarpatramio kairėje pusėje……………………………12

Įrąžoms,kai veikia du kranai A-B tarpatramio dešinėjepusėje………………………13

Kai veikia keturi kranai A-B tarpatramio kairėje pusėje…………………………….13

Kai veikia keturi kranai abiejuose vidurinės kolonos pusėse……………………….14

Hoizontali apkrova…………………………………………………………………………………15

2.4.3. Vėjo apkrovos………………………………………………………………………………………….16

2.5. Kolonų įrąžų suvestinė ir deriniai…………………………………………………………………17

3. SIJOS PROJEKTAVIMAS……………………………………………………………………………………….19

4. KRAŠTINĖS KOLONOS PROJEKTAVIMAS…………………………………………………………..20

5. PAMATŲ PROJEKTAVIMAS…………………………………………………………………………………24

5.1. Pamatas po A ašies kolona…………………………………………………………………………..24

5.2. Matmenys…………………………………………………………………………………………………..24

5.3. Armavimas…………………………………………………………………………………………………28

Armatūros skerspjūvio plotas…………………………………………………………………..29

Pakolonio stiprumas……………………………………………………………………………….29

Pamato stiprumas…………………………………………………………………………………..30

Literatūros sąrašas……………………………………………………………………………………………………….32

Priedas1……………………………………………………………………………………………………………………..33

1.KONSTRUKCIJOS ELEMENTŲ PARINKIMAS

Pastatą laikantys griaučiai yra dviejų tarpatramių rėmas, kurį sudaro įtemptojo gelžbetonio dvišlaitės sijos ir surenkamos paprastojo gelžbetonio kolonos, standžiai įtvirtintos pamatuose. Rėmų žingsnis – 6m.

1.1 pav. Pastato skersinis pjūvis

Pamatai projektuojami monolitiniai po kiekviena kolona atskirai su lizdais kolonoms įtvirtinti. Pamatų viršus yra 0,15 m. žemiau grindų lygio. Pamatai įleidžiami į žemę ne mažiau kaip 0,5 m., o išoriniai – ne mažiau kaip įšalo gylis.

Sienos –kabančios, iš akytojo betono plokščių. Plokščių storis –24 cm; plotis –90, 120, 180 cm; svoris 2,0 kPa. Parapetinės plokštės viršus turi išsikišti virš stogo dangos ne mažiau kaip 25 cm. Tarp kolonos krašto ir sienos plokščių paliekamas 3 cm tarpas. Apatinės sienų ir langų juostos remiasi į pamatų siją, kurios svoris yra 10 kN. Kitos sienų juostos atremtos į specialias metalines atramas, privirintas prie kolonų įdėtinių detalių. Siena ties sieninių plokščių sandūromis įtvirtinta prie kolonų skersine kryptimi lanksčiais ryšiais.1.2 pav. stogo sijos ir kolonos sandūros vaizdas iš galo (a) ir iš šono (b)

Kolonos skerspjūvio matmenys, atsižvelgiant į taikomą sijos ir kolonos sujungimo mazgą, turi būti ir Kolonų liaunis , kai pastatas yra dviejų tarpatramių, kolonų skaičiuojamasis ilgis ; čia h1 yra kolonos aukštis, imant nuo pamato viršaus. Šiuo atveju . Skaičiuojamasis ilgis . Kraštinės kolonos skerspjūvio aukštis rekomenduojamas , o vidurinės kolonos . Kolonų skerspjūvio matmenys imami kartotini 50 mm.

Kolonų matmenys parenku: kraštinių kolonų 45 cm, vidurinių 5040 cm. Kolonų liaunumas . Vidurinės kolonos daromos su galvenomis sijoms atremti, imant h =60 cm.

Stogo sijos aukštis gale –110 cm, tarpatramio viduryje –197cm, svoris –122,7 kN.

2. SIJŲ IR KOLONŲ APKROVOS

2.1. Sijos nuolatinė apkrova

Pastato, kuriame

bus taikomos projektuojamos sijos, atsakingumo klasė yra II. Todėl visos apkrovos yra mažinamos, dauginant jas iš patikimumo koeficiento .

Stogo dangos konstrukcija yra pateikta 1.1. paveiksle. Gelžbetoninės briaunuotos stogo plokštės matmenys plane yra m, o svorio jėga yra 18,3 kN. Pačios sijos svorio jėga yra apskaičiuojama automatizuotai ir čia neįvertinama.

1 lentelė. Stogo apkrovos skaičiavimas

Nr. Konstrukcija ir apkrovos skaičiavimas Norminė apkrova kN/m2 Apkrovos patikimumo koeficientas Skaičiuojamoji apkrova kN/m2

1. 3 sluoksniai ruberoido ant mastikos

0,100 1,3 0,13

2 Akmens vatos plokštės γ=200kg/m , h=35,0cm 0,700 1,3 0,91

3 Gelžbetoninės stogo plokštės apkrova

(6×1,5) 2,033 1,1 2,236

4 Stogo plokščių sandūrų užpildymas 0,165 1,3 0,21

5 Ventiliacijos kabantieji vamzdynai ir kt. 0,700 1,2 0,84

VISO 3,698 4,326

Suminė apkrova (įvertinus n=0,95) 3,513 4,110

Stogo apkrova perduodama sijai plokščių briaunomis. Todėl krūviai G1n yra sukoncentruoti ir išdėstyti kas 1.5 m ( 2.3 pav.).

čia – kolonų žingsnis; – stogo plokštės plotis.

Apskaičiuojamas galimas krano ilgis :Parenku 8,4 m ilgio kraną. Krano keliamoji galia , tai krano kelio sijos šifras gali būti I 36M. Sijos tiesinio metro svoris . Kelio sijų svorio jėgos taip pat yra sukoncentruotos:

2.1. pav. Kranų išdėstymas pastato tarpatramyje

2.2. Sijos kintamos apkrovos

2.2.1.Sniego apkrova

Sniego apkrova .

Sniego krūviai yra išdėstyti taip pat kaip ir krūviai .

2.2.2.Pakabinamųjų kranų apkrovos

Kranų darbo rėžimo grupė yra 3K [2]. Projektavimo normose [2] yra nurodyta, kad skaičiuojant gegnines sijas, vertikalioji apkrova nuo pakabinamojo transporto yra įvertinama ne daugiau kaip nuo keturių kranų ir imamas derinio koeficientas .

2.2. pav. Kranų išdėstymas, esant didžiausiam jų poveikiui stogo sijai (a);

kranų kelio spaudimo į stogo siją infliuentė (b)

Pavojingiausia sijai kranų išdėstymo schema pateikta 2.2 paveiksle. Kranas turi keturis vežimėlius.

Krano keliamoji galia: .

Maksimalus vieno vežimėlio krūvis, perduodamas krano sijai: .

Krano svoris: .

Kai du krano vežimėliai vieną kelio siją spaudžia maksimaliais krūviais , tai kiti du minimaliomis jėgomisKadangi (žr. 2.2 pav.), galima parašyti, kad ; ; ; .

Projektuojamai sijai perduodami kranų krūviai:

Kranų krūviai yra išdėstyti taip pat kaip ir krūviai ( 2.3. paveikslas).

2.3 pav. Sijos apkrovų išdėstymo schemos

2.3. Kolonų nuolatinė apkrova

Kolonos yra standžiai įtvirtintos pamatuose ir šarnyriškai sujungtos su stogo sijomis. . Stogo sija sveria 122,7 kN, pokraninė sija sveria 0,579 kN/m. Pastato patikimumo koeficientas .

Vienos stogo sijos perduodama kolonai apkrova, imant ir pačios bei kranų bėgių svorį, yra tokia:

Viršutinės sienos juostos svorio jėga yra tokia:

Apkrova nuo sienos, esančios tarp altitudžių 5,70 m ir 10,00 m, pridedama kolonai 5,70 m aukštyje virš grindų lygio. Jos didumas:Apatinės sienos juostos ir lango virš jos svoris perduodamas tiesiog pamatams.

Kolonų svorio jėgos:

Momentai, sukantys pagal laikrodžio rodyklės kryptį imami teigiami. Randami šie dydžiai:

2.4 pav. Nuolatinės apkrovos išdėstymo schema (a);

h a=4,3m;

Reakcija:

Kolonos ašyje įrąžos:

Skaičiuojant antros riinius būvius imam:

301,3+28,8+21,6+40,0=391,7kN;

Vidutinis perkrovos koef.

Kolonos B ašyje R , todėl kolonos M ir Q taipat lygus nuliui , o ašinės jėgos:

Perkrovos koef.

2.4. Kintamosios kolonos apkrovos

2.4.1. Sniego apkrova

Sniego apkrova .

Sniego krūviai yra išdėstyti taip pat kaip ir krūviai ( 2.3. pav.).

Stogo sijos atraminės reakcijosjėgos ekscentricitetas o jėgos-

Momentai:

2.5 pav. Rėmo,apkrauto sneigo apkrauto A-B tarpatramyje,skaičiuojamoji schema.

Kolonų atraminės reakcijos:Rėmas apkrautas nesimetriškaiš. Todėl dėl viepusės sniego apkrovos rėmo viršus pasislenka per u. Šiam poslinkiui rasti skaiciojami rėmo standumo rodikliai. Kolonų skerspjūvių inercijos momentai:Randame: .

Tiesiniai kolonų standumai

Reakcijos kolonų viršuje :

Skaiciuodami imame 10 kartų didesnes reikšmes,Visam rėmui

Jėgų ,veikiancių rigelį ,suma

,

tai rėmo viršaus horizontalus poslinkis

Kolonų atraminės reakcijos dėl apkrovų ir poslinkių yra šios:

Apskaiciuojama kolonų įražas:

Kolonos įrąžos B-C tarpatramyje surašamos pagal įrąžų reikšmes dėl sniego apkrovos A-Btarpatramyje tik su priešingais ženklais, t.y.:

Kolonos B ašies įrąžos:

2.4.2. Pakabinamųjų kranų apkrovos

Pavojingiausia sijai kranų išdėstymo schema pateikta 2.2 paveiksle. Kranas turi keturis vežimėlius. Maksimalus vieno vežimėlio krūvis, perduodamas krano sijai: . Krano svoris .

Kai du krano vežimėliai vieną kelio siją spaudžia maksimaliais krūviais , tai kiti du minimaliomis jėgomisKadangi (žr. 2.2 pav.), galima parašyti, kad ; ; ; .

Kranų kelio sijos perduodamos jėgos stogo sijai nuo keturių kranų. Kai imama
kranų apkrova, apkrovų derinio koeficientas  =0,7.

= kN;

= kN.2.6 pav. Kolonų apkrovų skaičiavimo schemos, veikiant

dviem (a) ir keturiems (b) kranams tarpatramyje

Kolonų apkrovos veikiant dviem kranams:

Kolonų apkrovos veikiant keturiem kranams:

Įrąžos,kai veikia 2 kranai A-B tarpatramio kairėje pusėje (2.7 pav a,c):

2.7. pav. Schemos A ašies kolonos įrąžoms skaičiuoti

Vien nuo apkrovų atsiradusios kolonų viršutinių galų horizontaliosios atraminnės reakcijos:

Rėmo viršaus poslinkis

Kolonų atraminės reakcijos nuo apkrovų ir poslinkių:

Apskaiciuojame šias įražas:

Įrąžoms,kai veikia du kranai A-B tarpatramio dešinėje pusėje (2.7 pav b,c):

Tuomet momentai:

Kolonų viršutinių galų atramireakcijos nuo apkrovų:

Rėmo viršaus poslinkis

Kolonų atraminės reakcijos nuo apkrovų ir poslinkių:

Įražos:

Kai veikia keturi kranai A-B tarpatramio kairėje pusėje:

Tuomet momentai:

Kolonų viršutinių galų atramireakcijos nuo apkrovų:

Rėmo poslinkis:

Kolonų atraminės reakcijos nuo apkrovų ir poslinkių:

Įražos:

Kai veikia keturi kranai abiejuose vidurinės kolonos pusėse:

2.8. pav. Keturių kranų išdėstymo abiejuose tarpatramiuose

schema (a) ir rėmo skaičiuojamoji schema (b)

Kai veikia keturi kranai,apkrovu derinio koef. ir

Rėmas apkrautas simetriskai , u=0.

Įrąžos:

Hoizontali apkrova stabdant kranus, kai kroviniai keliami lanksčia pakaba, apskaičiuojama pagal formulę:čia -krano keliamoji galia;

-elektrinės gervės svoris, paimtas iš I priedo.

2.9 pav. Rėmo veikiamo horizontaliosios kranų apkrovos skaičiuojamoji schema

Apkrovą perduoda sijai su krano vežimėliai. Vienam vežimėliui tenka jėga . Didžiausia suminė horizontali jėga skersine pastato kryptimi gaunama, kai stabdomos dviejų kranų, esančių skirtinguose keliuose, elektrinės gervės. Ši jėga visam rėmui bus tokia:

Šio apkrovimo atveju:

Reakcijos:

Kolonų įražos:

2.4.3. Vėjo apkrovos

Vėjo apkrova, statmena pastato paviršiui, apskaičiuojama pagal formulę: ;

Pastatas statomas užstatytoje vietoje. Pagal vėjo slėgį t.y. I rajonas, vietovės tipas B. Aerodinaminiai koeficientai imami pagal [2] 4 priedą. .

2.10 pav. Vėjo poveikio pastatui schema (a); rėmo veikiamo

vėjo apkrovos, skaičiuojamoji schema

.

Apskaičiuojamas vėjo slėgis į pastatą:

Vėjo apkrova vienam rėmui:

Kolonų reakcijos nuo vėjo apkrovos:

Rėmo rigelio veikiančių jėgų suma:

Rėmo rigelio poslinkis:

Kolonų reakcijos nuo apkrovų ir poslinkių bus šios:

Kolonų įražos:

Absoliutinės A ašies kolonų įrąžų reikšmės lygios C ašies kolonos įrąžų reikšmėms.

2.5. Kolonų įrąžų suvestinė ir deriniai

Kolonų įrąžų suvestinė:

Apkrovų charakteristikos Įrąžos kolonose tie ašimi A

Pjūviai M N Q

Ilgaliake. Nuolatinė4;6 -38,0 368,7 8,14

1;5 21,5 474,3 8,14

1;5 17,9 395,3 6,78

Trum-

palaikė.

Sniegastarpatramyje

A-B

4;6 -2,21 44,1 -0,0385

1;5 -2,60 44,1 -0,0385

1;5 -1,86 31,5 -0,0275

Tarpatramyje

B-C 4;6 0 0 0,365

1;5 3,70 0 0,365

1;5 2,64 0 0,261

Trum-

palaikės,

mažos

suminės

trrukmės 2kranai

prei A.

4 -3,19 63,8 0,423

1 1,103 63,8 0,423

1 1,003 58,0 0,385

Horizontali nuo kranų.

4;6 0 0 0,34

1;5 3,45 0 0,34

1;5 3,14 0 0,309

Vėjas iš kairės į dešinę.

4;6 0 0 -0,516

1;5 33,4 0 7,10

1;5 27,8 0 5,92

Vėjas iš dešinės į kairę.

4;6 0 0 0,194

1;5 -27,0 0 -5,51

1;5 -22,5 0 -4,59

Kolonų įrąžų deriniai:

Derinio Įrąžų reikšmės pjūviuose

4 arba 6 1 arba 5 1 arba 5

Nr. Įrąžos 1-ios grupės rib.būviams 2-ios grupės.rib.būviams

Deriniai be mažos suminės trukmės įrąžų

1

-38,0 21,5+3,7=25,2 17,9+2,64=20,5

368,7 474,3 395,3

– 8,14+0,365=8,51 6,78+0,261=7,04

2

-38,0-2,21=-40,2 21,5-2,6=18,9 17,9-1,86=16,0

368,7+44,1=412,8 474,3+44,1=518,4 395,3+31,5=426,8

– 8,14-0,0385=8,10 6,78-0,0275=6,75

3

-38,0-2,21=-40,2 21,5-2,6=18,9 17,9-1,86=16,0

368,7+44,1=412,8 474,3+44,1=518,4 395,3+31,5=426,8

– 8,14-0,0385=8,10 6,78-0,0275=6,75

Deriniai su mažos suminės trukmės įrąžomis

4

-38,0 21,5+0,9(3,7+1,103+

+3,45+33,4)=59,0 17,9+0,9(2,64+1,003+

+3,14+27,8)=284,2

368,7 474,3+0,963,8=531,7 395,3+0,958,0=447,5

– 8,14+0,9(0,365+0,423+

+0,34+7,10)=15,5 6,78+0,9(0,261+0,385+

+0,309+5,92)=13,0

5

-38,0-0,9(2,21+3,19)=

= -42,9 21,5-0,9(2,60+3,45+27,0)=

= -8,25 17,9-0,9(1,86+3,14+

+22,5)= -6,85368,7+0,9(44,1+63,8)=

=465,8 474,3+0,944,1=514,0 395,3+0,931,5=423,7- 8,14-0,9(0,0385+0,34+5,51)=

=2,84 6,78-0,9(0,0275+

+0,309+4,59)=2,35

6

-38,0-0,9(2,21+3,19)=

= -42,9 21,5-0,9(2,60-1,103)=20,2 17,9-0,9(1,86-1,003)=

=17,1368,7+0,9(44,1+63,8)=

=465,8 474,3+0,9(44,1+63,8)=571,4 395,3+0,9(31,5+58,0)=

=475,9- 8,14-0,9(0,0385-0,423)=8,76 6,78-0,9(0,0275-

-0,385)=7,10

3. SIJOS PROJEKTAVIMAS

Sija yra projektuojama automatizuotai panaudojant skaičiavimo kompleksą GBK87.
Taikant kompleksą GBK87 apskaičiuojame įtemptojo gelžbetonio, dvišlaitę, dvitėjinio skerspjūvio sijas. Įtemptoji išilginė armatūra dedama tik S zonoje.

Skerspjūvio juostos S’ zonoje plotis . Skerspjūvio juostos S zonoje plotis 0,25-0,3m. Imama . Skerspjūvio sienelės plotis 0,06-0,10 m. Imama . Skaičiuojamasis tarpatramio ilgis , sijos ilgis . Atstumas tarp formos atsparų . Pakėlimo kilpos atstumas nuo sijos galo . Viršutinės briaunos nuolydis . Sijos betono klasė B40. Pagal normas sijos išankstinio apgniuždymo metu betono stiprumas . S zonos įtemptosios išilginės armatūros skersmuo d=15 mm. S’ zonos paprastosios armatūros skersmuo d’ =12 mm. Įtemptosios armatūros išansktiniai įtempimai :čia -įtemptosios armatūros skaičiuojamasis stiprumas esant antrajai ribinių būvių grupei.

Pastoviosios apkrovos patikimumo koeficientas (žr. 1 lentelę), trumpalaikių apkrovų patikimumo koeficientas ir [2]. Kai išilginė armatūra yra K-7 klasės, o pleišėtumų reikalavimų kategorija yra trečia, tai ribiniai atsivėrusių plyšių pločiai . Ribinis sijos įlinkis .

Pagal kompiuteriu gautus rezultatus skaičiuoju skersinę armatūrą. Skersinių strypų atlaikomos skersinės jėgos intensyvumas kraštiniuose sijos tarpatramių ketvirtadaliuose qsw221,88 kN/m0,222 MN/m. Tų ruožų normaliniuose pjūviuose numatoma dėti po du ( nw2 ) skersinius strypus 10 A III. 3 priede randama reikšmė Rsw290 MPa. Vieno skersinio strypo skerspjūvio plotas Asw10,78510-4 m2. Skersinių strypų žingsnis: Shmin/30,8/30,267 m; S0,5 m ir S RswAsw1nw/qsw2900,78510-42/0,3160,144 m. mama S=0,12 m. Kraštiniuose sijos tarpatramių ketvirtadaliuose skersiniai strypai 10 A III išdėstomi dviejose plokščiuose strypinuose kas 0,12 m. Faktiškas skersinių strypų perimamos skersinės jėgos intensyvumas qswRswAsw1nw/S2900,78510-42/0,12=0,379MN/m> 0,316MN/m.

Likusioje sijos tarpatramio dalyje qsw155,44 kN/m0.0554 MN/m. Imami skersiniai strypai 8 A-III; nw2; Rsw285 MPa; Asw10,50310-4 m2. Skersinių strypų žingsnis: S  3  [ hmin + 0,25 ( lo + e )  i ] / 4 = 3  [ 0,8 + 0,25  ( 20,7 + 0,13 )  0,0833 ] / 4 = 0,925 m; S0.5 m ir S Rsw  Asw1 nw/ qsw2850,50310-42/0,05540,517 m. Imama S=0,5 m. Viduriniuose sijos tarpatramių ketvirtadaliuose skersiniai strypai 8 A III išdėstomi dviejose plokščiuose strypinuose kas 0,5 m. Faktiškas skersinių strypų perimamos skersinės jėgos intensyvumas qswRswAsw1nw/S2850,50310-42/0,5=0,0573MN/m> 0,0554MN/m.

4. KRAŠTINĖS KOLONOS PROJEKTAVIMAS .

Didžiausias kolonų armatūros kiekis apskaičiuojamas pagal apatinio 1(5) pjūvio įražų derinius, nes šio pjūvio įražos yra didžiausios. Kitų pjūvių armatūros kiekį kiek įmanoma stengiamasi sumažinti .

Didžiausios įražos veikia kolonos apačioje ( 1 pjūvyje ) .

Imame ašinę jėgą ir momentą :Šio atveju taikoma skaiciavimui

Antruoju skaičiavimo atveju imamas o pavoingiausi yra 4-is ir 6-is įražų deriniai:

Apskaiciuojami įražų momentai tempiamos armatūros centro atžvilgiu :

SantykisKolona projektuojama 4-jam įrąžų deriniui atlaikyti,o po to patikrinamas jos stiprumas,veikiant 6-jam deriniui. Kolonos skerspjūvis ilgis 10,15m. Betono B25 klasės stiprumas Betono tamprumo modulis, tariant, kad kolona bus šutinama atmosferiniame slėgyje Apsauginio sluoksnio storis

Koloną armuoju A-II klasės armatūra. Jos , armatūros tamprumo modulis

Ekscentricitetas Santykis

Santykinis gniuždomosios zonos aukštis

Koeficientas ,nes Kolonos liaunumas

Ilgalaikes įrąžas sukelia tik nuolatinės apkrovos. Įrąžos

Šiuo metu Jūs matote 50% šio straipsnio.
Matomi 2213 žodžiai iš 4408 žodžių.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA (kaina 0,87 €) ir įveskite gautą kodą į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.