Gamybos gerinimas
5 (100%) 1 vote

Gamybos gerinimasTurinys

Įvadas…………………………………………………………………………………3

1. Gamybos samprata………………………………………………………………..4

2. Gamybos organizacinės struktūros……………………………………………….5

3. Gamybos gerinimas………………………………………………………………7

3.1 Gamybos specializavimas……………………………………………………7

3.2 Gamybos sroviškumas……………………………………………………….8

3.3 Gamybos mechanizavimas ir automatizavimas………………………………9

3.4 Gamybos lankstumas…………………………………………………………9

3.5 Gamybos integravimas………………………………………………………9

4. Gamybos kontrolė……………………………………………………………….10

Išvados……………………………………………………………………………….12

Literatūros sąrašas…………………………………………………………………..13

Įvadas

Įmonės ekonomika tiesiogiai susijusi su vienu ar kitu gamybos procesu. Jis, priklausomai nuo ekonominės veiklos pobūdžio, gali būti ir yra skirtingas bei įvairus. Gamybos procesui būdingos šios sudedamosios dalys: darbas, darbo priemonės ir darbo objektai. Tam, kad vyktų gamybos procesas, turi būti visos šios sudėtinės dalys. Įmonės turi turėti pakankamai darbo jėgos (specialistų, darbininkų ir kt), įrengtas patalpas, reikiamus technologinius įrengimus, įsigyti žaliavų, pagrindinių ir pagalbinių medžiagų, komplektuojamųjų detalių ir kt. Šių komponentų racionalus ir ekonomiškas pagrindimas bei parinkimas turi įtakos gamybos organizavimui bei įmonės veiklos rodikliams. Taigi iškyla uždavinys gerinti darbo ir gamybos organizavimą, pasirinkti naujausius metodus ir būdus. Gamybos procesai turėtų būti organizuoti laikantis tokių principų: proporcingumo, nenutrūkstamumo, ritmingumo, lankstumo, sroviškumo, mechanizavimo ir automatizavimo.

Principus įgyvendinti nelengva, nes veikia daugelis vidinių ir išorinių veiksnių, pavyzdžiui, gamybinės programos, kurias reguliuoja rinka, šalies ekonominė politika, finansiniai ištekliai, parinkta teisinga veiklos strategija, įmonės valdymo efektyvumas, specialistų kompetencija ir kt. Įmonės gamybos procesai, atsižvelgiant į jų ypatumus, skirstomi į pagrindinius, pagalbinius ir aptarnavimo[4].

Šie procesai, jų pobūdis priklauso nuo įmonės veiklos rūšies, krypties ir kt. Pavyzdžiui, prekybos įmonės gamybos procesas bus prekyba, paslaugų įmonės – paslaugos ir pan.

1.Gamybos samprata

Gamybos procese yra šios sudedamosios dalys: darbas, darbo priemonės ir darbo objektai. Taigi, kad vyktų gamybos procesas, turi būti visos šios sudėtinės dalys. Įmonės turi turėti pakankamai darbo jėgos, įrengti gamybines patalpas, nupirkti reikalingus technologinius įrengimus, įsigyti žaliavų, pagrindinių ir pagalbinių medžiagų, komplektuojančių dirbinių ir kt. Nors ir turint visas šias reikalingas gamybos proceso sudedamąsias dalis – gamybos procesas nevyks. Tam būtina organizacinė veikla. Gamybos proceso organizavimas – tai priemolių, racionaliai derinančių dalinius gamybos procesus su darbo priemonių ir darbo objektų naudojimu, sistema. Ji apima visus įmonės veiklos etapus ir visas veiklos sritis. Įmonės turi savus gamybos proceso organizavimo ypatumus: dėl mažų gamybos apimčių, ribotų gamybinių pajėgumų, kapitalinių įdėjimų, darbo organizavimo ypatumų ir kt. Į tai reikia atsižvelgti organizuojant pagrindinius, pagalbinius ir aptarnavimo procesus.

Pagrindiniai procesai – tai procesai, kurių metu keičiamos įvairios darbo objektų savybės: formos, matmenys, fizinės bei cheminės savybės ir kt. Pagrindinių procesų galutinis rezultatas – gatavi gaminiai, patarnavimai. Pagrindiniai gamybos procesai susideda iš trijų fazių: paruošimo, apdirbimo ir surinkimo.

Paruošimo fazėje iš medžiagų gaminami ruošiniai, o iš jų – detalės. Apdirbimo fazėje, gaminamos detalės, o surinkimo fazė skirta gataviems gaminiams surinkti, išbandyti, jų apdailai ir kt. Šių fazių technologiniai procesai priklauso nuo gamybos pobūdžio ir paslaugų rūšies. Mažosiose ir vidutinėse įmonėse gali ir nebūti visų šių fazių. Tai priklauso nuo specializacijos lygio. Gamybos procesus reikėtų kooperuot: tarp įmonių, tada sumažėtų gamybos išlaidos, padidėtų darbo našumas.

Sukauptas patyrimas ir mokslas reikalauja, kad gamybos procesai būtų organizuoti pagal šiuos principus: proporcingumo, nenutrūkstamumo, ritmingumo, sroviškumo, lankstumo, mechanizavimo ir automatizavimo. Nelengva šiuos principus įgyvendinti mažosiose įmonėse. Pavyzdžiui, proporcingumo principas reikalauja, kad visi įmonės gamybiniai pajėgumai butų suderinti, užtikrintų nepertraukiamą gamybą. Gamybos nenutrūkstamumas pasiekiamas retai, o visiškai jo išvengti – neįmanoma. Pertraukos gamybos procese yra neišvengiamos, o jų sutrumpinimas iki minimumo trumpina gamybos ciklą, mažina nebaigtos gamybos likučius. Gamybos ritmingumas
pasiekiamas tada, kai bet kuriuo laikotarpiu kiekvienoje darbo vietoje, padalinyje pagaminamas vienodas arba nuolat didėjantis produkcijos kiekis. Ritmingas darbas turi įtakos gaminamos produkcijos kokybei, gerina įmonės veiklos rodiklius.

Gamybos proceso organizavimą mažosiose ir vidutinėse įmonėse lemia palyginti maži gamybiniai pajėgumai (gamybiniai plotai), maža gamybos apimtis, specifinės darbo organizavimo sąlygos ir kt.[2].

2. Gamybos organizacinės struktūros

Kiekviena įmonė sudaryta iš didesnių ar mažesnių struktūrinių vienetų, kuriuos sieja gamybiniai ir valdymo ryšiai. Mažosiose įmonėse dažniausiai būna vienas gamybos baras (cechas), o vidutinėse – keletas. Barui vadovauja meistras. Čia daugiausia vyrauja visos gamybos fazės. Struktūros formavimas priklauso nuo gamybos pobūdžio ir taikomų technologijų. Tačiau sudarant gamybos struktūrą įmonėje, reikėtų įvertinti įmonės augimo perspektyvą, galimybes atsirasti naujoms įmonėms arba galimybę įsijungti į kitų įmonių valdymo struktūras.

Mažiausias struktūrinis vienetas – darbo vieta. Darbo vieta – darbo priemonių komplektu aprūpinta gamybinio ploto dalis, kurioje darbininkas atlieka tam tikrą gamybos proceso dalį.

Darbo vietose vyksta darbo procesas. Jo organizavimas ir aptarnavimas yra svarbus gamybos organizavimo uždavinys. Nuo darbo vietos įrengimo, sutvarkymo priklauso darbo kokybė, normos ir kultūra.

Svarbiausi darbininkų darbo vietų klasifikavimo požymiai yra dalinis gamybos procesas, į kurį įeina darbo vieta; specializacijos lygis; mechanizacijos lygis; darbininkų dirbančių vienoje darbo vietoje skaičius; pagrindinių įrengimų skaičius vienoje darbo vietoje; darbo vietų pastovumas.

Pagal dalinį gamybos procesą, į kurį įeina darbo vieta, darbo vietas galima skirstyti į pagrindines, pagalbinės gamybos ir aptarnavimo. Pagal specializacijos lygį – į universalias ir specializuotas.

Darbo vietų organizavimas priklauso nuo darbų mechanizavimo lygio, pagal kurį jis skirstomas į rankinius; rankinius-mechanizuotus ir aparatinius procesus. Pagal darbininkų skaičių – į individualias ir brigadines. Pagal pagrindinių įrengimų skaičių – į bestakles; vienastakles ir daugiastakles. Pagal pastovumą – į stacionarines ir judančias.

Siekiant racionaliai išplanuoti darbo vietą, pirmiausia reikia jos įrengimo elementus išdėstyti veiksmu lauko pasiekimo zonoje. Veiksmų lauko pasiekimo zona yra darbo vietos veiksmų lauko dalis, apribota lankais, nubrėžiamais maksimaliai ištiestomis, judančiomis pečių sąnaryje rankomis. Lengvai pasiekiama veiksmų lauko zona yra darbo vietos veiksmų lauko dalis, apribota lankais, nubrėžiamais neįtemptomis, truputį sulenktomis (apie 140° kampu), pečių sąnaryje judančiomis rankomis. Optimali veiksmų lauko zona yra vietos veiksmų lauko dalis, apribota lankais, nubrėžiamais neįtemptomis, truputį sulenktomis (apie 140° kampu), pečių sąnaryje judančiomis rankomis. Optimali veiksmų lauko zona yra vietos veiksmų lauko dalis, apribota lankais, nubrėžiamais dilbio, judančio alkūnės sąnaryje su atrama. Atrama gali būti kėdės parankė, pulto kraštas ir kt. Racionaliai išplanavus darbo vietą, dirbant nereikia lankstytis, sukiotis, pritūpti ir atlikti kitų varginančių, nereikalingų judesių.

Šiuo metu Jūs matote 33% šio straipsnio.
Matomi 1061 žodžiai iš 3209 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.