Gamybos vadyba
5 (100%) 1 vote

Gamybos vadyba

1. GAMYBOS ORGANIZAVIMO MOKSLO IR PRAKTIKOS RAIDA ŠIUOLAIKINĖMIS SĄLYGOMIS

Naujovių būtinybę sukelia:

1. Naujoji gamybinė aplinka:gamyba tampa vis sudėtingesnė, gaminių įvairovė, trumpėja gamybos parengimas ir gamybos trukmė.

2. Gaminiai tampa vis sudėtingesni, sudėti iš daug mazgų ir detalių, o tai reikalauja įrengimų suderinamumo.

3. Technologija tampa vis sudėtingesnė, didėja alternatyvių pasirinkimų variantų skaičius.

4. Didėja įrengimų galingumas, techninės galimybės, tobulėja įrankiai, todėl visa tai reikia tarpusavyje suderinti.

5. Įrengimai statomi į automatines linijas, o tai reikalauja didelio jų patikimumo, kultūringo jų eksploatavimo ir remonto.

6. Įengimai tampa vis sudėtingesni ir įvairesni, todėl sunkiau spręsti jų konstravimo, parengimo ir rinkimo klausimus.

7. Vis svarbesnis įmonės vietos parinkimas ir įmonės padalinių išdėstymas įmonės viduje (veikia pardavimų mastą, išlaidas).

8. Gaminių modeliai ir tipai keičiami vis dažniau, o tai didina smulkiaserijinės gamybos reikšmę, daro sudėtingesnį operatyvinį gamybos planavimą.

9. Didėja reikalavimai kokybei.

10. Gamyba ir gaminiai vis labiau kompiuterizuojami.

11. Gamyba ir gaminiai turi būti ekologiškesni, neteršiantys aplinkos.

12. Didėja darbuotojų reikalavimai ir išsilavinimas, jie nori daugiau autonomijos, galimybių pareikšti iniciatyvą, daugiau panaudoti kūrybiškumą.

Senieji principai iš dalies keičiasi, atsiranda naujieji:

1. lankstumas (greitai reaguoti į paklausos kaitą ir pan.).

2. integravimas (sujungti į visumą elementai: gamybos parengimas, gamyba, tų gaminių transportavimas, logistika).

3. kompiuterizavimas.

4. ekologizavimas.

Nauja gamybos aplinka turi didelę įtaką naujų gaminių gamybos trukmės mažėjimui. Nauja gamybos aplinka apima visos šalies gamybinį potencialą ir turi tendenciją pasiskleisti visoje mūsų planetoje. Pasikeitusi aplinka neapsiriboja viena kuria nors pramonės šaka, bet yra būdinga be išimties visoms pramonės sritims. Šie naujos aplinkos pokyčiai priverčia ieškoti naujos strategijos, tinkančios šiai pasikeitusiai aplinkai.

Naujos gamybos aplinkos ypatybės:

1. gaminių gamybos lankstumas;

2. naujų gaminių konstravimo ciklo trumpinimas;

3. naujų gaminių pardavimo ciklo trumpinimas;

4. reikiamų prekių paieškos trukmės mažinimas.

Šiuolaikinės gamybos aplinkos sunkumai neteikia gamintojui garantijų, kad gerai gaminama produkcija bus paklausi ilgesnį laikotarpį, nes nepertraukiamai kuriamos naujos gaminio versijos, trumpinančios senesnių konstrukcijų gaminių gyvybingumo ciklą.

Naujai įkurtos įmonės atitikimo tikslai:

5. lankstumas

6. optimalumas (maži naudojami ištekliai, mažos išlaidos)

7. aukštos gaminių ir darbo kokybės užtikrinimas, aukšta kultūra.

PWAF – plant (įmonė) with (su) a future (ateitimi).

Postindustrinė įmonė: buvo kelios pramoninės revoliucijos. J.Watt 1764 – 1784 m. tobulino garo mašiną, kuri padarė perversmą ir įvyko I-oji pramoninė revoliucija, nors 1370 m. buvo išrastas mechaninis laikrodis. Fabrikas gali būti statomas bet kur, atsirado geležinkeliai, garlaiviai.

2. ĮMONĖS “SILPNŲ” VIETŲ NUSTATYMAS IR SUTVARKYMAS

“Silpnų” vietų gamybinės sistemos analizės nuoseklumo schema.

Gamyba išdėstyta pagal produktą:

A B D

100 70 120

C

50

Schemoje pavaizduoti gamybinėje linijoje vykstantys procesai. Schemoje šalia padalinių pažymėti jų pajėgumai l/h. Padalinių B ir C tiekiami komponentai, patenkantys į padalinį D, maišomi santykiu 2:1, t.y. norint pagaminti padalinyje D 3 l produkcijos, reikia sumaišyti 2 l komponento iš padalinio B ir 1 l – iš C. Reikia : (1) nustatyti visos sistemos pajėgumą ir išaiškinti, kuris padalinys yra silpna vieta. (2) nustatyti, kiek nepanaudotų pajėgumų tada yra kituose padaliniuose. (3) apskaičiuoti, kiek padidėtų visos sistemos pajėgumas, padidinus pajėgumą ką tik nustatytoje silpnoje vietoje.

Sprendimas. (1) B padalinys – silpna vieta, nes gali tik 70.

(2)

Padalinys Pajėgumas, l/h Gamybos mastas (norint pagaminti 105 l/h prod.) Nepanaudojami pajėgumai, l/h

A 100 70 30

B 70 70 0

C 50 35 15

D 120 105 (visos gamybos pajėgumas) 15

(3) Tarkim B pajėgumą padidinom iki 100.

A B D tada D silpna vieta

100 100 120

C

50

A B D

80 80 120

C

40

120 l/h Nepanaudotų paj. l/h

A 100 80 20

B 100 80 20

C 50 40 10

D 120 120 0

Kad sistema būtų subalansuota, D pajėgumą reikia padidinti iki 150.

Gamybos išdėstymas pagal procesą

1. Registratūra (100 pacientų per savaitę)

2. Rentgenas (400 pacientų per savaitę)

3. Chirurginis skyrius (250 pacientų per savaitę)

4. Kardiologinis skyrius (500 pacientų per savaitę)

5. Neurologinis skyrius (300 pacientų per savaitę)

6. Procedūrinis (600 pacientų per savaitę)

Pacientų tipai Gydymo skyriai

A pirm.-antr. 1,2,3

B treč.-ketvir. 1,4,6

C penkt.-šeštad. 1,2,5

D sekmad. 1,2,6

Pacientų tipas Sistemos pajėgumas, pps Silpna vieta – skyrius

100% A 250 3 chirurginis

100% B 500 4 kardiologinis

100% C 300 5 neurologinis

100% D 400 2 rentgenas

Sistemos pajėgumas = 2/7*250+2/7*500+2/7*300+1/7*400 = 357 pacientų per savaitę.

Silpnų vietų susidarymo priežastys(naujų įmonių):

1. Projektuotojų klaidos.

2. Sumontuoti ne
projekte numatyti įrengimai, mažesnio ar didesnio našumo.

3. Asortimentiniai poslinkiai.

4. Panaudotos kitos, ne projekte numatytos medžiagų rūšys.

5. Darbuotojų nepatyrimas.

6. Padidėję reikalavimai kokybei.

7. Padidėję gamtosauginiai (ekologiniai) reikalavimai.

8. Nesuderintas darbas su tiekėjais.

9. Yra kitoks nei numatyta projekte barų darbo režimas.

(dar gali būti ir senose įmonėse)

10. Įrengimų nusidėvėjimas.

11. Pasenusios technologijos ir jei keičiamos padaliniuose ne vienu metu (ne kompleksiškai).

12. Tiekėjų pakeitimas.

13. Darbo konfliktai administracijoje.

14. Operatyvinio aptarnavimo klaidos.

15. Darbo apmokėjimo klaidos.

E.Goldrato suvaržymų teorija. Teiginiai:

1. Ne silpnoje vietoje sutaupyta valanda yra miražas.

2. Vietinių optimumų suma yra nelygi visos sistemos optimumui.

3. Silpnos vietos daro įtaką ir pajėgumui, ir atsargoms.

4. Silpnoje vietoje prarasta valanda yra visos sistemos prarasta valanda.

OGT – optimizuota gamybos technologija. OGT sistemos tikslas: maksimalus pagamintos produkcijos kiekis, minimalios atsargos ir minimalios valdymo, aptarnavimo išlaidos.

Priemonių, padedančių sutvarkyti “silpnas” vietas, panaudojimas:

1. Didinti atskirų padalinių pajėgumus.

2. Pirkti naujus įrengimus.

3. Modernizuoti senus įrengimus.

4. GP = Aįr.* Tn*Npaž.

(GP- gamybiniai pajėgumai;

Aįr.- įrengimų skaičius;

Tn- naudojimo laikas;

Npaž.- pažangus našumas vnt./h.)

5. Kelti kvalifikaciją.

6. Patobulinti materialinio skatinimo sistemą.

7. Galima kreiptis į subrangovus, kurie atliks subkontraktą.

8. Sudaryti laikiną aljansą, kad laikinai paremtų.

9. Prekių diversifikavimas (dėl sezoniškumo), gaminti į sandėlį.

10. Laikinai priimti žmones ir atleisti, jei nereikia ypač aukštos kvalifikacijos.

3. ĮRENGIMŲ PRIEŽIŪROS POLITIKA BEI JŲ KEITIMO TIKSLINGUMAS

Patikimumas – tai objekto savybė išsaugoti laikui bėgant visus nustatytus parametrus, nusakančius galimybę vykdyti reikalaujamas funkcijas nurodytomis eksploatavimo sąlygomis. Patikimumas – tai kompleksinė savybė, kuri priklausomai nuo objekto paskirties ir jo naudojimo sąlygų, apima 4 charakteristikas:

1. negendamumą;

2. ilgaamžiškumą (patvarumą);

3. pataisomumą;

4. išsilaikymą.

A detalės patikimumas 0,9 (90%).

B detalės patikimumas 0,80,9*0,8 = 0.72 – patikimumas sujungus detales.

Kuo daugiau elementų, tuo mažesnis patikimumas.

Priemonės, padedančios padidinti mašinų sistemos patikimumą:

1. pirkti ir naudoti kokybiškesnį daiktą su didesniu patikimumu;

2. patobulinti sudedamųjų dalių projektą;

3. projektuoti su tam tikra atsarga;

4. supaprastinti;

5. patobulinti gamybos ir surinkimo procesus: tobulinti atsparumą smūgiams, vibracijai;

6. tobulinti bandymus (silpnų vietų testavimą);

7. įrengti dubliavimą: lygiagrečių komponentų įtaisymą, kad vienam sugedus automatiškai įsijungtų kitas.

8. įdiegti TPM – visuotinę produktyvią įrengimų priežiūrą;

9. pagerinti naudotojų apmokymą dėl eksploatavimo kultūros;

10. patobulinti sistemos projektą, įtaisyti greitai keičiamus blokus (turi būti paruošta iš anksto);

11. neapkrauti maksimalia apkrova, palikti rezervą (laisvumą).

Uždavinys. Raketa turi 2 skirtingus, galinčius sugesti, komponentus. Pirmojo komponento patikimumas 0,8, o kito – 0,7. koks yra raketos patikimumas, jei konstruktoriai suprojektavo ją taip, kad kiekvienas iš tų komponentų yra dubliuojamas antru tokio pat patikimumo komponentu.

Psis. = 0,56

r1 r2

r’j =1-(1-rj)m, r – patikimumas; m – j-tojo tipo komponentų bendras skaičius(kiek kartų dubliuojama)

r’1 = 1-(1-0,8)2 =0,96

r’2 = 1-(1-0,7)2 = 0,91

Psist. = 0,96*0,91 = 0,87

Ekonominė prasmė: dubliavimas pabrangina gaminį, bet kai saugiau – geriau.

4. ĮMONĖS PADALINIŲ TARPUSAVIO IŠDĖSTYMAS

Uždaviniai:

1. užtikrinti pakankamą gamybinį pajėgumą ir gaminių kokybę;

2. sumažinti logistikos išlaidas ir darbo sąnaudas (t.y. savikainą);

3. sumažinti plotus, skirtus atsargų laikymui (JIT – TQM);

4. užtikrinti didelį darbininkų darbo našumą, didelį įrengimų ir plotų panaudojimo laipsnį;

5. užtikrinti gaminių kiekio ir modelių kaitos lankstumą;

6. užtikrinti darbuotojų saugumą ir sanitarines – higienines sąlygas;

7. užtikrinti patogią įrengimų priežiūrą bei remontą, o taip pat ir patogią darbuotojų veiklos priežiūrą;

8. siekti šių uždavinių su mažiausiomis kapitalo išlaidomis;

(paslaugų sektoriuje dar)

9. suteikti klientams patogumą;

10. užtikrinti darbui su klientu uždarumą ir slaptumą;

11. geras ryšys tarp darbo vietų;

Šiuolaikinės tendencijos tarpusavyje išdėstyti gamybinius padalinius:

1. įrengimų sustatymas ląstelėmis (į ląstelę įeina 5-6 įrengimai) (trečias variantas iš schemos);

2. AS/RS – automatinės saugojimo – išdavimo sistemos (kompiuterizuoti, mechanizuoti sandėliai medžiagų, pusgaminių laikymui). Galima išnaudoti aukštį, griežta apskaita, kadangi žinom likutį sandėlyje;

3. U pavidalo srauto linijų diegimas (vietoj linijinės ).Privalumai:geresnis regimumas, bendradarbiavimas, mažiau darbininkų, mažesniais atstumais transportuojama, geriau keistis darbu (dėl keitimosi sumažėja monotoniškumas), sumažėja plotai, vienas
kontroliuoja, padeda;

Šiuo metu Jūs matote 31% šio straipsnio.
Matomi 1369 žodžiai iš 4467 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.