Gotika1
5 (100%) 1 vote

Gotika1

1.Gotikos tėvynė ?

a)Italija b)Prancuzija c)Graikija

2.Kada prasidėjo gotika?

a)XXI b)XII c)XX

3.Kada baigėsi gotika?

a)XV b)XXV c)XVI

4.Kam būdingos rozetės?

a)Romaniniam stiliui b)Gotikiniam c)Tokių nebuvo

5.Kam būdingi smailėjantys bokštai?

a)Romaniniam stiliui b)Skulptūrai c)Gotikiniam stiliui

6.Kodėl Gotikoja nebuvo sieninės tapybos?

a)Todėl kad sienas išstūmė langai b)Todėl kad sienų nebuvo

7.Kokioje šalyje buvo vaizduojamos tinklų, vaiduoklių, žvaigždžių nerviūros?

a)Prancuzija b)Italija c)Anglija

8. Iš ko buvo gaminami vitražai?

a)plasmasės b)akmenukų c)spalvoto stiklo gabaliukų

9. Stulpai prilaikantys skliautus ir nerviūras?

a)proforsai b)lotoforsai c)kontroforsai

10.Iš ko kiles Gotikos pavadinimas?

a)Graikų žodžio got b)Airių genčių c)gotų genčių

11. Kur ankščiausiai išnyko gotikos nenas?

a)Prancuzija b)Ispanija c)Italija

12.Smailėjantys dekoratyviniai bokštai?

a)svaikos b)gikalos c)fialos

13.Kiek navų turėjo Dievo Motinos katedra?

a)10 b)4 c)2

14.Kokio kryžiaus formos buvo statomos bažnyčios?

a)Totoriško b)Katalikiško c)Lotyniško

15.Koks atsirado naujas luomas?

a)kaimiečiai b)pijokai c)miestiečiai

16.Kas yra rozetės?

a)daiktai elektros kištukams kišt b)apvalūs ornamentai

17.Kokius pastatus dažniausiai statydavo?

a)viežbučius b)viešnamius c)bažnyčias

18.Kiek bokštų puošdavo bažnyčios pastatą?

a)5 b)10 c)2

19.Kaip vadinami piešiniai iš stiklo?

a)monumentai b)heropraktai c)vitražai

20.Kiek trukdavo bažnyčios statyba?

a)100m. b)50m. c)1000m.