Graffiti raida pasaulyje
5 (100%) 1 vote

Graffiti raida pasaulyje

Turinys

1. Turinys……………………………………………………………………….1psl.

2. Įvadas…………………………………………………………………………2psl.

3. Piešiniai ant sienų…………………………………………………………….4psl.

4. Graffiti atsiradimo istorija……………………………………………………7psl.

5. Graffiti terminų žodynėlis……………………………………………………13psl.

6. Pagrindiniai graffiti stiliai…………………………………………………..15psl.

7. Graffiti – ar tai vandalizmas?……………………………………………….18psl.

8. Graffiti akcija – narkotikams

ne!…………………………………………………………..

.22psl.

9. Klapėdos organizacija “Street”………………………………………………24psl.

10. Graffiti piešėjus kūrybai įkvepia neištapytos namų

sienos…………………..25psl.

11. Graffiti pedagoginėje raidoje…………………………………………………30psl.

12. Išvados…………………………………………………………………….…33psl.

13. Literatūra………………………………………………………………….….35psl.

14. Graffiti darbai

Įvadas

XX amžiaus menas į mūsų istoriją įneša vis daugiau tendencijų ir

naujovių, siekdami kelti savo kultūrinį lygį mes atrandame kuo daugiau

neįprastų saviraiškos formų, naujų idėjų realizavimo būdų. Naujojo meno

epocha pasižymi savo dideliu nerimu, revoliucingumu, įvairumų ir ieškojimų

drąsumu. Joje visos vertybės perkainotos, kai kurie praeities laimėjimai

atmesti, visos meno problemos iš naujo iškeltos ir savaip pradėtos spręsti,

daromi nauji bandymai. Novatoriškumas, originalumas, individualaus

kūrybinio prado išaukštinimas, nuolatinė kaita ir atsinaujinimas – būtent

šios naujosios epochos meno savybės labiausiai žavi visuomenę. Čia

imponuoja veržlios vaizduotės ir neribotos meninės galimybės atmosfera. Čia

nebėra tinkamų ir netinkamų siužetų, leistinų ir neleistinų išraiškos

priemonių. Menininkai laužo buržuazinio mentaliteto stereotipus, neigia

akademinės vaizduosenos dogmas, maištauja prieš muziejų diktatūrą, siekdami

būti XX a. piliečiais. Sugriaunami barjerai tarp krypčių ir žanro.

Ypatingai rūpinamasi sugauti momento dvasia, tai, kas išgyvenama ir matoma

tik vieną akimirką. Gyvenimas vaizduojamas ne kaip statiška forma, bet kaip

bėganti upė. Visų pirma rūpinamasi kūrinio ekspresingumu, o ne jo tobulumu

ir jo formų išbaigtumu.Menas yra neatsiejama ir ypač svarbi dalis mūsų švietimo sistemoje,

ugdydami jauną asmenybę, siekdami jai suteikti visapusišką ir kokybišką

išsilavinimą, ugdymo sistemoje neatsiejame ir dailės dalyko, meninio

suvokimo , sąsajos su išoriniu ir vidiniu žmogaus pasauliu. Svarbiausia

švietimo sistemos funkcija yra perteikti mokiniams mokymo turinį, žinias,

mokėjimus, idėjas. Išvystyti protines mokinių galias perteikiamų gėrybių

pagrindu, lavinti jų vaizduotę, mokyti apsispręsti, išsireikšti, praktiškai

vertinti. Ugdytinį įtraukti į aktyvią kultūrinę veiklą, ypač kūrybinį

darbą, tiek fizinės, tiek protinės bei visuomeninės veiklos srityse, nes

ugdymas apima visą žmogų, visas jo veiklos, gyvenimo sritis.Ši naujojo auklėjimo, arba Naujosios mokyklos, kryptis pasireiškė

daugybe teorijų ir eksperimentų Europoje ir pirmiausia Amerikoje. Šios

krypties pradininkas buvo Dž. Diujis. Į vaiką buvo žvelgiama kitaip negu

tradicinėje mokykloje. Jis pradėtas laikyti auklėjimo ir mokymo objektu. Ši

kryptis bandė pakeisti mokymo ir auklėjimo programą, organizuoti

nenutrūkstamą mokymą, klasių sistemą pakeisti dirbtuvėmis, mokymą sieti su

rankų darbu, organizuoti meninę veiklą. Buvo teigiama, kad tokiu būdu

mokymas bus suderintas su vaikų interesais bei individualiomis galimybėmis.

Savarankiškas mokinių darbas, jų saviaukla ir savivalda buvo skelbiami kaip

pagrindiniai naujojo auklėjimo krypties principai.Pedagoginis tikslas – atskleisti kūrybiškumo kilmę, kūrybos proceso

tyrinėjimo problemas. Sudaryti mokinio alternatyvų požiūrį į šiuolaikinį

pedagoginį procesą, analizuoti kūrybiškai dirbančių pedagogų patirtį,

panagrinėti vaiko pažinimo ir individualizuoto ugdymo koncepcijas.

Naujosios epochos menas, atnešdamas daug naujovių į mūsų visuomenės

vystymąsi sukėlė nemažai nerimo. Naujos meno kryptys skirtingai paveikė

įvairaus amžiaus visuomenę: vaikus, paauglius, jaunimą, suaugusius. Viena

iš stipriai plintančių savotiško meno rūšių yra graffiti. Dažnai iškyla

klausimas ar tai yra menas , ar tai vandalizmas? Analizuodami šį reiškinį

galime susidurti su įvairiomis nuomonėmis: visuomenės požiūris dažniausiai

būna priešiškas, valstybės tarnautojai taip pat to netoleruoja. Kaip į visa

tai žvelgiama pedagogų praktikoje? Kiekvienas pedagogas ugdydamas asmenybę

siekia , kad jį įgautų visas reikiamas
žinias ir įgūdžius. Analizuodami

jauną ir spontanišką asmenybę, mes susiduriame su įvairiomis

psichologinėmis problemomis jaunuolio gyvenime, gal būtent ši meno rūšis –

graffiti ir yra jauno paauglio saviraiška ir noras , kad jį kažkas

pastebėtų. Noras išreikšti save, noras atkreipti dėmesį. Taip pat

graffiti galime pavadinti ir auklėjimo sistemos dalimi, įvairių akcijų ir

konkursų organizavimas į ugdymo sistemą atneša tik teigiamą požiūrį į

jaunuolį ir netgi į naujojo amžiaus meną graffiti.

Piešiniai ant sienų

Pradėdami kalbėti apie graffiti, dažnai prisimename pirmuosius

piešinius ant sienų, kuriuos piešė ir kūrė pirmykščiai žmonės. Senuose

urvuose buvo aptikta meniškų tapybos pavyzdžių, įvairių piešinių

simbolizuojančių mūsų protėvių gyvenimą. Ledynmečio žmonės bandydami

atvaizduoti savo kultūrą ir kasdienybę, piešdami ant urvų sienų nesuvokė,

kad jie į pasaulio istoriją įneša svarbu paveldą, kuris ateinančioms

kartoms, bus kaip palikta knyga iš kurios mes viską galime sužinoti apie

tuos laikus.Pirmieji piešiniai buvo primityvūs ir paprasti , juose dažniausiai

buvo vaizduojami dirbantys, medžiojantys žmonės, įvairios apeigos ar

gyvūnai kurie gyveno tuo laikotarpiu. Nebuvo tada nei įvairios spalvų

gamos, nei kelių plokštumų. Viskas buvo piešiama vienoje plokštumoje,

dažniausiai akmenimis ar paprasčiausiai iškalant įvairius piešinius akmens

sienoje. Tai buvo pradžia į meno pasaulį. Kiekviena gentis pažymėdavo

sienas kur gyvendavo, taip pranešdami ateinančioms kartoms apie save.

Lietuvos baltų archeologiniuose iškasenose taip pat randama pirmųjų

meno kūrinių, kurie vaizdavo mūsų protėvių buitį ir kasdienybę.

Galbūt šie pirmieji piešiniai ant sienų ir davė pradžią naujajam

menui graffiti.

Senovės baltų pirmieji piešiniai

Visuomenės papročiai

Ūkis, gyvulininkystė

Buitis, pastatas ir interjeras

Žmogus, įrankiai ir amatas

Ūkis, žemdirbystė

Landšaftas (gyvenviečių pobūdis, išdėstymas)

Visuomenės socialinė sudėtis

Sodyba, kaimas, gyvenvietė

Piliakalnis ir pilis

Žmogus, apranga ir papuošalai

Žmogus, ginklai

Graffiti atsiradimo istorija

Tai ką šiuo metu galima pamatyti ant sienų ir traukinių visame

pasaulyje, tai ką mes vadiname GRAFFITI, prasidėjo 1966-1971-aisiais metais

New York’e. Nors nežymus graffiti judėjimas prasidėjo jau 1930 metais Los

Andžele. Tai buvo įvairūs metro apipaišinėjimai.Šis meno judėjimas žino daugelį garsių vardų, kurie pirmiausiai

pradėjo graffiti Filadelfijoje, Pensilvanijoje 1960 pabaigoje, graffiti

buvo vaizduojama “bombing” stiliumi. Writeriai kurie pirmieji kūrė

‘bombing” stilių buvo CORNBREAD ir COOLEARL . Jie rašė savo vardus ant

sienų visame mieste ir įvairiose nuošalesnėse vietovėse.To meto lyderiu buvo TAKI 183, kurio interviu pasirodė 1971-aisiais

„New York Times“ laikraštyje. Tikrasis TAKI vardas buvo Demetrius,

graikiškos kilmės amerikietis. Kadangi jis dirbo siuntinių išnešiotoju, jo

darbas buvo susijęs su važinėjimu metro po visa New York’ą, jis visur

palikinėdavo savo autografus. Kiti žinomesni to laikmečio writeriai buvo-

JOE 136, EELI 159, BARBARA 62, YANK 135, EVA 62.Laikui bėgant įvairių tagg’ų atsirado labai daug, dėl to atsirado

nemaža konkurencija tarp writer’ių. Writeriai iš gatvių pradėjo keltis į

tunelius ir labai gretai visa tai tapo didele konkurencija dėl vietos

mieste. Tuo metu išryškėja ir atsiranda naujas rašymo stilius “tag” .

Writeriai, atranda kuo daugiau vietų kur būtų galima rašyti savo parašus,

įvairūs tuneliai, metro ir ypač traukinių vagonai tampa pagrindinėmis

vietomis, kur jie gali išreikšti save. Dėl didelės konkurencijos, daugelis

writerių norėjo išgarsėti ir sukurti kažką įspūdingesnio negu kiti, dėl to

daugelis ėmė praturtinti savo parašus pasitelkdami į pagalbą įvairius

kaligrafijos raštus, turtino spalvų gamą, stiprino ir tobulino savo stilių.

Jau tada keletas projektų buvo labai geri ir netgi vizualiai patrauklūs.

Turbūt geriausias graffiti meno istorijoje buvo STAYHIGH 149 parašas. Jis

savo paraše panaudojo cigaretės kontūrą kryžmai “H” raidės ir šalia kyšojo

figūra iš serialo “Šventieji”.Kitas parašų vystymosi etapas buvo dydžio plėtimas. Writeriai pradėjo

savo parašus rašyti dideliuose plotuose. Kadangi tuo metu buvo naudojami

tik stori sprėjų antgaliai, tai labai užgožė visą piešinį , nes pagrindinis

dėmesys ir buvo kreipiamas į jį.. Norėdami dar labiau ištobulinti savo

parašus ir piešinius , writeriai atrado plonesnius antgalius, taip
parašas

tapo grakštesnis ir vizualiai patrauklesnis. Raidės tapo plonesnės,

atsirado įvairūs apvedžiojimai papildoma spalva. Writeriai taip pat atrado

ir sprėjų galvutes kurios galėjo purkšti storą sluoksnį, taip pamažu

vystėsi kuo tobulesni ir geresni meno kūriniai. Sunku pasakyti kas pirmasis

padarė meno kurinį, kuriame atsispindėjo ne tik parašas bet ir piešinys,

geriausią reputacija tada turėjo SUPER KOOL 223 iš Bruklino. Plonos raidės

leido toliau didinti ir kelti graffiti prestižą. Writeriai dekoravo,

komponavo įvairiai raides nustatytame plote. Pirmasis įkomponavimas ir

paprasčiausiais buvo “polka”, vėliau kryžinė anga, žvaigždės, kryžiniai

kvadratai.Didėjant ir plečiantis šiai savotiškai meno sričiai, writeriai pradėjo

reikalauti, kad graffiti būtų legalizuota ir kad jie būtų pripažinti

oficialiai, menininkais. Pirmasis pripažintas buvo SUPER KOOL 223, šio

menininko darbai pamažu ėmė kilti aukštyn ir buvo pripažinti. Kuo toliau

tuo labiau graffiti darbai buvo turtinami įvairia spalvų gama, buvo

dramatiški , šiek tiek progresyvūs tai kėlė jų lygį. Konkuruojanti

atmosfera leido vystytis ir dabartiniams stiliams, kurie nesilaikė “tag”

parašų stiliaus. Brodvėjaus stilius buvo atrastas Filadelfijoje TOP CAT

126. Šio stiliaus raidės plėtojosi į blokines. Burbulinės raidės ir

Brodvėjaus stilius buvo ankstyvosios formos dabartiniuose darbuose ir dėl

to buvo atrasta daugybė stilių. Greitai raides papuošė arogancija,

išdidumas, sūkurys, spiralė, sujungimai ir užsukimai. Šie papildymai didėjo

ir augo, greitai tapo mechaniniu ir laukiniu užrašų stiliumi.Šis ankstyvasis kūrimo laikotarpis nepraėjo nepastebėtas. Hugo

Martinezas sociologijos meistras pastebėjo teisėtai artistišką potencialią

kartą. Martinezas subūrė United Graffiti Artists (UAG), surinko žymiausius

tunelių menininkus iš viso miesto ( New York’o) ir pristatė jų darbus

legalioje meno galerijoje. UAG įrodė, kad graffiti meno darbų eksponavimas

viešai vis dėlto yra pasiekiamas dalykas. “Razor” galerija buvo sėkmingai

įkurta Martinezo ir menininkų kuriuos jis reprezentavo: PHASE2, MICO, COCO

144, PISTOL, FLINT 707, BAMA, SNAKE IR STITCH taip pat buvo reprezentuojami

ir Martinezo darbai. Apie 1974 metus writeriai , tokie kaip TRACY 168,

CLIFF 159, BLADE, ONE sukuria darbus su dekoracijų, iliustracijų ir

paveiksliukų charakteriais supančius meno kūrinius. Tai suformavo pagrindą

freskoms ant vagonų. Seni tagai pradėjo skęsti šimtuose naujų, nes visa,

kas galėjo būti išpaišyta- buvo išpaišyta. Stilius reikalavo naujovių ir

pasikeitimų, todėl po truputį pradeda išryškėti skirtingi, tam tikriems

writeriams būdingi šriftai. Raidės darėsi vis aukštesnės, pasirodė kontūrai

(outline) ir spalvos. Taip atsirado nauja graffiti forma- „PIECE“, kas

pilnąja prasme reiškė „MASTERPIECE“ (meno kūrinys). 1973 metais New York

laikraštis pradėjo rengti geriausio metro graffiti konkursus, laimėtojas

gaudavo „TAKI prizą“. Stilių lygis augo, šriftai įgaudavo trečią

išmatavimą, spalvos darėsi vis labiau įmantresnės. 1975 atsirado pirmasis

WHOLE CAR, o 1976-tais pirmieji du WHOLE TRAIN’ai iš kurių pirmąjį padarė

CAINE 1, o antrąjį- įžymieji FABULOUS FIVE. Paraleliai buvo dirbama

tobulinant stilių įvairovę. Kompozicijų sudarytų iš keleto raidžių

pabaigimui pradėta naudoti „lašus“, „štrichus“. Raidės sujunginėjamos

netradiciniais būdais, bei deformuojamos. Atsiranda vienas iš kultinių

graffiti elementu- strėlė, kurią sukūrė PHASE 2 (BUBBLE STYLE išradėjas).

Žodžiai tampa nebeįskaitomi ir visa tai gauna nauja vardą- „WILD STYLE“

(laukinis stilius). Kadangi graffiti pagrindai jau buvo sukurti, visos

naujovės lengvai adaptavosi, vystydamos jau egzistuojančius stilius. Tačiau

nežiūrint į tai visi žinojo tuos kas sukūrė graffiti. HONDO- pirmasis TOP

TO BOTTOM, DEAD LEG- pirmasis T2D, PHASE-2-strėles,BUBBLE STYLE ir t.t.1987-1981 prasideda graffiti istorijoje renesanso (atgimimo)

laikotarpis. Naujoji kūrybos banga užplūdo 1977 pabaigoje. Pirmieji kas

pradėjo atgimimą graffiti epochoje buvo TDS, TMT, UA, TS5, CIA, RTW, TMB,

TFP, TC5 IR TF5. Stilių karas buvo vėl pačiame įkarštyje, taip pat tai buvo

paskutinioji “bombing” stiliaus banga, prieš atsirandant autoriniams

darbams, pašalinamas prioritetas užrašams.

1980 prasidėjo tikras maištas , per trumpą laiką vėl visur

atsirado užrašai. Ant traukinių vagonų pastoviai buvo paišomi įvairus nieko

verti užrašai. Daugelis patyrusių writerių manė , kad užrašų paišyti

nebereikia, o reikia kurti tokius vaizdus , kurie sužavėtų visuomenę.

Pamažu parodomasis menas pasaulyje vėl atgijo. Visa tai neturėjo tokios

geros pozicijos , kaip “ Razoro” galerija 1970m. 1979 LEE QUINONES ir FAB 5

FREDDIE atidarė galerija Romoje su pirkliu kuris prekiavo meno dirbiniais

Claudio Brunie. CLAUDIO BRUNIE, tikslas buvo rasti tuos kas visa tai kuria,

taigi 1983, ieškodamas „writerių“ New York’e pasirodo YAKI KORNBLIT,

prekiautojas
kūriniais iš Amsterdamo. Jis buvo suinteresuotas

graffiti, meno kūrinių rinkoje, pristatymu. Jis ėjo tuo pačiu keliu kaip ir

tie kurie prieš 20 metu išpopuliarino POP-ART. 1980 metais kai kurie

writeriai priklausė ESSES studijai. Taip pat buvo Stefano Elno Mada ir Pati

Astors Fun galerijos. Šitos ir vėlesnės galerijos įrodė, kad svarbu

eksponuoti writerių darbus ne tik šalies viduje, bet ir užsienyje.

Europiečiai meno kūrinių pirkliai buvo labai susidomėja naująja meno forma.

LEE ir FRED tapo pirmaisiais kurie pristatė savo meną Europoje. Buvo

surinkta grupe „writer’ių“, kurie už savo pėčių turėjo ne tik traukinių

dažymą, bet ir dalyvavimą tokiuose renginiuose kaip: „FASHION MODA“, THE

MUDD CLUB“, „THE NEW YORK NEW WAVE SHOW P.S.I.“, „THE FUN GALLERY“ ir t.t.

Toje grupelėje buvo tokios legendos kaip DONDI, CRASH, RAMELLZEE, ZEPHYR,

FUTURA 2000, QUIK, LADY PINK, SEEN, BLADE, BIL BLAST. Jų kūrybos

demonstravimas Boymans van Beuningen muziejuje, sulaukė didelės bangos

pozityvių atsiliepimų, tiek iš kritikų, tiek ir iš kolekcionierių pusės.

Tai buvo svarbu graffiti istorijai, nes labai padėjo šio meno

populiarizacijai ir progresui, ne atskirų meistrų ar crew, o būtent visos

graffiti, kaip meno rūšies atskirai. Kaip pavyzdį galima paminėti tai, kad

olandų paaugliai, kurie išsiskyrė ypatingu revoliucingumu, tuo metu darė

daug ir netvarkingų bandymų išpaišyti sienas. Ir tik po susitikimo su New

York’o. graffiti senbuviais šis menas pradeda realiai gyvuoti Olandijoje

bei visoj Europoje.Tuo metu writeriai pradėjo dalytis į dvi grupes. Pirmieji

pasinėrė į meno pasaulį, jų kūryba tapo rafinuota, jie atrasdavo naujus

įkvėpimo šaltinius, prarasdami šaknis ir kontaktą su gatve, be to jų

kūriniai puikiai parsiduodavo. Jie tapo nebe writeriai, o tiesiog

dailininkai. Antrieji liko ištikimi gatvei, jų gretos didėjo ir jie tapo

vis labiau surišti su breakdance’u, dj-ingu ir mc-ingu. 80-tųjų pradžioj

visa tai pavadinama- HIP-HOP kultūra, kuri būdama labai populiari JAV

pasiekia netgi Europą. Nemaža nuopelną tam turėjo masinės informacijos

priemonės, filmai, laikraščiai, video klipai, kurių pagalba daugybe jaunų

kūrėjų tapo žinomi, tai- AFRIKA BAMBAATA, THE ROCK STEADY CREW, PHASE 2,

FUTURA 2000, BLADE SEEN, SKEME, DONDI.

Taip pat labai žymiai į graffiti kultūra įsiveržia kokaino

epidemija. Pradėta prekiauti galingais šaunamaisiais ginklais, narkotikais,

pasinaudodami graffiti, gatvių gaujos žymėdavo savo teritoriją, tai

pasidarė panašu nebe į meną o į vandalizmą. Daugybė gerų darbų buvo

sugadinta, geros vietos graffiti menui tapo nepasiekiamos. Kilo didelis

visuomenės pasipriešinimas. Viskas buvo naikinama ne tik gatvės gaujų, bet

ir visuomenes , valstybės. Jau tada New York’o. valdžia skyrė apie 300.000$

(=80.000 darbo valandų) vien tam, kad šalinti visa tai nuo sienų. Jos kova

sunkino ir tai, kad „paišytojais“ vis dažniau būdavo toli gražu ne vien tik

vaikai, tokių informacijos perdavimo būdu vis dažniau pradėjo naudotis

gatvių gaujos, žyminčios savo teritorijas ir kovodamos už valdžią gatvėse.

Po TAKI interviu publikacijos šimtai New York’o paauglių įniko į šį

naująjį sienų meną visur kur tik būdavo įmanoma. Tie kurių vardai

atsirasdavo sunkiausiai prieinamose vietose- tapdavo populiarūs ir įžymus,

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 2647 žodžiai iš 8810 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.