Hae elektrines dalies projektas
5 (100%) 1 vote

Hae elektrines dalies projektas

HAE skirta elektros sistemos paros apkrovos grafikui išlyginti, HE ir AE darbo eko-

nomiškumui, sistemos patikimumui padidinti ir pan. Esant elektros pertekliui HAE agregatai veikia

siurblio režimu ir pumpuoja vandenį iš apatinio tvenkinio į viršutinį. Kai elektros stinga, agregatai

veikia turbinos režimu. Kitu laiku HAE agregatai gali veikti sinchroninio kompensatoriaus režimu.

Svarbiausios HAE darbo ypatybės yra ne tik tai, kad jos agregatai dažnai paleidžia-

mi ir stabdomi, bet ir tai, kad keičiamas jų darbo režimas ir apsisukimų kryptis. Kadangi aukšto-

sios įtampos jungtuvai nepritaikyti dažniems komutavimams, todėl statomi jungtuvai generatorinės

įtampos pusėje. Generatorių sukimosi krypčiai pakeisti reikia numatyti fazių sekos keitimą dviem lygiagrečiais jungtuvais arba skyrikliais.

Sinchroninė mašina variklio režimu gali būti paleidžiama kaip asinchroninis variklis, t.y.

ji jungiama tiesiai į tinklą, o vėliau sinchronizuojama. Paleidimo srovėms sumažinti mašina gali būti

paleidžiama per reaktorių. Generatorių variklio režimu galima paleisti autotransformatoriumi arba

pažeminta įtampa ir dažnai iš gretimo bloko. Pirmuoju atveju reikia taip komutuoti jungtuvus, kad

trumpai nesusijungtų autotransformatoriaus apvijos. Antruoju atveju vienas blokas leidžiamas gene-

ratoriaus režimu ir įsuka gretimą bloką siurblio režimu. Įtampa ir dažnis yra didinami iki vardinių,

o po to įjungiamas pagrindinis jungtuvas. Taip pat gali būti numatytas dažninis paleidimas, kai daž-

nis keičiamas nuo minimalios iki vardinės reikšmės. Visais atvejais paleidžiant siurblį, vanduo iš tur-

binos kameros išstumiamas oru.

HAE elektrines dalie projektas

2.1 Duomenys

Duomenys baigiamajam bakalauro darbui imami iš “Elektrinių elektrinės dalies kursinio projekto “ bei “Rajoninio elektros tinklo kursinio projekto” ir pateikiami 2.1.1 lentelėje:

2.1.1 lentelė

Elektrinės tipas HAE

Elektrinės galia PHAE = 800 MW

Elektrinės apkrovos grafikas:

Žiemos max

Žiemos min

Vasaros max

Vasaros min

Maksimumo laikas

Žiemos

Vasaros

800 MW

0 MW

640 MW

0 MW

3 h

3 h

Vartotojų galia Pvart = 60 MW

Vartotojų įtampa Uvart=110 kV

Vartotojų apkrovos grafikas:

Žiemos max

Žiemos min

Vasaros max

Vasaros min

Maksimumo laikas

Žiemos

Vasaros

60 MW

30 MW

24 MW

18 MW

1 h

1 h

Sistemos galia PS=1000 MW

Sistemos įtampa US=330 kV

Sistemos varža XS=0,7

2.2 Techniniai ir finansiniai rodikliai

2.2.1 lentelė

Rodiklio pavadinimas Vertė, tipas

1. Techniniai rodikliai

Elektrinės galia 800 MW

Elektrinės bloko galia 200 MW

Vardinės elektrinės įtampos

Ryšys su energetine sistema

Ryšys su vartotojais

Generatorinė įtampa

Elektrinės savų reikmių įtampos

330 kV

110 kV

15,75 kV

kV

Vartotojo galia 60 MVA

Elektrinės maksimalios galios trukmė h

Pagamintos elektros energijos kiekis per metus MWh

Vartotojo sunaudotos elektros energijos kiekis per metus MWh

Generatoriai 3 x 265 MVA

Transformatoriai

Autotransformatoriai ATDCTN-200000/330/110

Dviejų apvijų TDC-125000/330

Savų reikmių TRDN-25000/20

Savų reikmių rezervinis TRDN-25000/110

2 x 200 MVA

4 x 125 MVA

2 x 25 MVA

1 x 25 MVA

2. Finansiniai rodikliai

Kapitaliniai įdėjimai generatoriams 1798 tūkst. Lt

Kapitaliniai įdėjimai transformatoriams 6100 tūkst. Lt

Bendri kapitaliniai įdėjimai 7898 tūkst. Lt

Metinės eksploatacinės išlaidos transformatoriams 1356,98 tūkst. Lt

2.2. Generatorių parinkimas

Iš žinyno parenkame CB-1130/250-48 tipo geratorius, kurių parametrai pateikti 2.2 lentelėje :

2.2.1 lentelė. Pagrindiniai generatoriaus parametrai

Tipas n, aps/min SN , MVA PNV , MW PNS , MW UN , kV cos NV cos NS

CB-1130/250-48 125 235 200 219 15.75 0.85 0.93

2.2.1 lentelės tęsinys

Ta(3) Xd Xd’

IN,

kA Kaina ,

tūks.Lt

– 0.915 0.345 0.205 8.61 –

2.3. Struktūrinė elektrinės schema

1 variantas

2 variantas

2.4. Elektrinių režimų analizė ir transformatorių parinkimas

Elektrinių rėžimų skaičiavimas

Elektrinės paros apkrovos skaičiavimas:

Apskaičiuojame elektrinės paros apkrovos grafiko žiemos ir vasaros minimumo bei maksimumo galias(kai elekrinės galia PNG=800 MW ir PNS= MW):

1) generatoriaus režimu:

• žiemos paros apkrovos galios maksimumas: PGŽmax=PN=800 MW;

• žiemos paros apkrovos galios minimumas : PGŽmin=0 MW;

• vasaros paros apkrovos galios maksimumas:PGVmax=0.8*PNG=0.8*800=640 MW;

• vasaros paros apkrovos galios minimumas: PGVmin=0 MW;

2) siurblio režimu:

• žiemos paros apkrovos galios maksimumas: PSŽmax=PSN=800 MW;

• žiemos paros apkrovos galios minimumas : PSŽmin=0 MW;

• vasaros paros apkrovos galios maksimumas: PSVmax=0.7*PNS=0.7*800=560 MW;

• vasaros paros apkrovos galios minimumas: PSVmin=0 MW;

pav 2.4.1 Elektrinės paros apkrovos grafikas

Elektrinės metinės apkrovos grafiko sudarymas

Priimama, kad :

• Nžiemos=213 dienų;

• Nvasaros=152 dienų.

Generatoriaus režimu:

t2=18 h; t3=21 h;

tmax=t3- t2 =21-18=3 h;

tmin=24- tmax =24-3=21 h;

Žiemos apkrovos maksimumo laikas: TGžmax =tmax*Nžiemos=3*213=639 h;

Žiemos apkrovos minimumo laikas: TGžmin =tmin*Nžiemos=21*213=4473 h;

Vasaros apkrovos maksimumo laikas: TGVmax =tmax*Nvasaros=3*152=456
h;

Vasaros apkrovos minimumo laikas: TGVmin =tmin*Nvasaros=21*152=3192 h;

Siurblio režimu:

tmax=t1 =8 h;

tmin=24- tmax =24-8=16 h;

Žiemos apkrovos maksimumo laikas: TSŽmax =tmax*Nžiemos=8*213=1704 h;

Žiemos apkrovos minimumo laikas: TSŽmin =tmin*Nžiemos=16*213=3408 h;

Vasaros apkrovos maksimumo laikas: TSVmax =tmax*Nvasaros=8*152=1216 h;

Vasaros apkrovos minimumo laikas: TSVmin =tmin*Nvasaros=16*152=2432 h;

Pagamintos elektros energijos kiekis:

Wpag.= PGŽmax* TGžmax + PGVmax * TGVmax =800*639+640*456=8.03*105 MWh;

Suvartotos elektros energijos kiekis:

Wsuv.= PSžmax* TSžmax+ PSvmax* TSvmax=800*1704+560*1216=20.44*105 MWh;Apkrovos grafiką charakterizuoja šie rodikliai:

PGvid=Wpag / T =8.03*105/8760= 91.667 MW;

PSvid=Wsuv / T =20.44*105/8760=233.333 MW;

Įrenginių darbo netolygumo lygį galima įvertinti grafiko užpildymo koeficientu:

kGužp= PGvid /PGmax=91.667/800=0.115;

kSužp= PSvid / PSmax =233.33/800=0.292;

Kai kužp1, tai rodo kad elektrinės agregatai dirba nepilnai apkrauti ir galėtų būti išnaudojami daugiau.

Iš elektrinės apkrovos grafiko surandame maksimalios galios išnaudojimo trukmę:

TGmax=Wpag / PGmax=8.03*105/800=1004 h;

TSmax= Wsuv/PSmax=20.44*105/800=2555 h.

Tuomet elektrinės maksimalios galios išnaudojimo trukmė bus

Tmax= TGmax+ TSmax

Tmax=1004+2555=3559 h

Maksimalių nuostolių trukmė surandame is metodineje literatūroje pateikto grafiko [2, 4.2 pav.]

 = 1500 h

Vartotojo elektrinių rėžimų skaičiavimas.

• žiemos paros apkrovos galios maksimumas: PVŽmax=PV=60 MW;

• žiemos paros apkrovos galios minimumas : PVŽmin=P1 =0.5* PV =1*60=30 MW;

• vasaros paros apkrovos galios maksimumas: PVVmax= P2 =0.4* PV =24 MW;

• vasaros paros apkrovos galios minimumas: PVVmin= P3 =0.3* PV =18 MW;

t1=21 h; t2=22 h;

tmaxV=t2- t1 =22-21=1 h;

tminV=24- tmaxV =24-1=23 h;

Žiemos apkrovos maksimumo laikas: TVžmax =tmaxV*Nžiemos=1*213=213 h;

Žiemos apkrovos minimumo laikas: TVžmin =tminV*Nžiemos=23*213=4899 h;

Vasaros apkrovos maksimumo laikas: TVVmax =tmaxV*Nvasaros=1*152=152 h;

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 974 žodžiai iš 3244 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.