Hepatitas b
5 (100%) 1 vote

Hepatitas b

Všį Klaipėdos verslo kolegijaVerslo vadyba

Dieninis skyrius

I grupė

REFERATAS

DARBO SAUGA

Darbą parengė: Aivaras

Lengvinas

Darbą tikrino: P. Benetis

Klaipėda

2004

TURINYS

Įvadas…………………………………………………………….

…………………………………………3

Darbo saugos stoka Lietuvos

įmonėse…………………………………………………………..3Darbo saugos struktūros

įmonėse……………………………………………………………

……3

Darbuotojų saugos ir sveikatos

tarnyba…………………………………………………………4

Saugos ir sveikatos darbe

komitetai………………………………………………………….

….6

Darbuotojų Instruktavimas ir mokymas saugos bei sveikatos

klausimais………….10

Rizika

darbe……………………………………………………………..

………………………………12

Nelaimingų atsitikimų darbe įforminimas……………………………………….14

Reikalavimai darbo vietoms……………………………………………………..16

Nelaimingi atsitikimai darbe. Profesinės

ligos………………………………………………17

Išvados

………………………………………………………………….

………………………………..19

Naudota

medžiaga…………………………………………………………..

…………………………20

ĮVADAS

Darbo vietoje atsitikusias nelaimes tiriantys valstybės tarnautojai

įsitikinę, kad didžioji dalis tragedijų nutinka dėl darbdavių aplaidumo.

Tiesa, dėl daugelio pažeidimų darbdaviai atsiperka simbolinėmis kelių šimtų

ar tūkstančio litų baudomis. Tačiau būtina rūpintis dirbančių žmonių

saugumu supažindinti juos su darbo saugos aktais, užtikrinti saugų darbą

skiriant reikalavimus atitinkančias saugos priemones ir pačius darbuotojus

mokant saugiai dirbti.

DARBO SAUGOS STOKA LIETUVOS ĮMONĖSE

Tyrimai rodo, kad su pagal Europos Sąjungos nuostatus parengtais norminiais

aktais (pvz. Saugos ir sveikatos taisyklėmis statyboje, „Krovinių kėlimo

rankomis nuostatais“, Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis

priemonėmis nuostatais, Profesinės rizikos vertinimo nuostatais ir kt.) yra

susipažinęs vos trečdalis darbdavių. Taip pat nustatyta, jog kas trečioje

įmonėje darbuotojai nėra pasirašytinai supažindinti su minėtais teisės

aktais, kas ketvirtame statybos objekte nepaskirti saugos ir sveikatos

darbe koordinatoriai, o kas trečiame objekte nerengiami saugos ir sveikatos

priemonių planai. Būna atvejų, kai objektuose sudaromi priemonių planai,

tačiau jie – nekonkretūs, tik skirti parodyti kontroliuojamiems asmenims.

Darbdaviai abejingi ir nesistengia spręsti tokių problemų.

DARBO SAUGOS STRUKTŪROS ĮMONĖSE

Siekiant užtikrinti darbuotojams saugias ir sveikas darbo sąlygas, įmonėse

steigiama darbuotojų saugos ir sveikatos tarnyba bei darbo medicinos

tarnyba (medicinos punktas).

Medicinos punkto veiklą reglamentuoja Pavyzdiniai įmonių darbo medicinos

tarnybų nuostatai. Šie nuostatai nustato medicinos punktų steigimo tvarką,

funkcijas, darbuotojų teises, pareigas ir atsakomybę.

Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnyba

Darbdavio pareiga yra užtikrinti darbuotojų saugą ir sveikatą visais su

darbu susijusiais aspektais. Įgyvendindamas šią pareigą, darbdavys imasi

priemonių, būtinų darbuotojų saugai užtikrinti ir sveikatai apsaugoti.

Darbuotojų saugos ir sveikatos priemonės įmonėse finansuojamos darbdavio

lėšomis.

Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos įmonėse

1. Siekdamas užtikrinti darbuotojams saugias ir sveikas darbo sąlygas,

darbdavys steigia įmonėje darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybą,

susidedančią iš vieno arba daugiau darbuotojų saugos ir sveikatos

specialistų. Jeigu įmonėje nėra tokių specialistų, darbdavys samdo

darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybą arba vieną ar daugiau šios

srities specialistų (ne įmonės darbuotojų) šios tarnybos funkcijoms

atlikti. Visais atvejais paskirtų ar pasamdytų specialistų skaičius,

atsižvelgiant į įmonės dydį ir darbuotojų profesinę riziką, turi būti

pakankamas, kad jie galėtų organizuoti įmonėje darbuotojų saugos ir

sveikatos prevencines priemones. Darbdavys savarankiškai sprendžia,

ar steigti bendrą darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybą, ar steigti

atskirą įmonės darbuotojų saugos tarnybą ir atskirą įmonės darbo

medicinos tarnybą.2. Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų įmonėse steigimo tvarką, tokių

tarnybų funkcijas, teises, pareigas, bendruosius kvalifikacinius

reikalavimus šių tarnybų specialistams nustato Įmonių darbuotojų

saugos ir sveikatos tarnybų nuostatai. Juos tvirtina
Socialinės

apsaugos ir darbo ministerija ir Sveikatos apsaugos ministerija.

Šiuose nuostatuose nustatomos ekonominės veiklos sritys, kurių

įmonėse, atsižvelgiant į profesinę riziką ir darbuotojų skaičių,

darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos privalo būti steigiamos, ir

ekonominės veiklos sritys, kurių įmonėse tokios tarnybos gali būti

nesteigiamos, o jų funkcijas atlieka pats darbdavys, kurio žinios iš

darbuotojų saugos ir sveikatos srities privalo būti patikrintos

vadovaujantis Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Sveikatos

apsaugos ministerijos patvirtintais Instruktavimo, mokymo, atestavimo

darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais nuostatais.Biudžetinėse įstaigose darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos gali būti

nesteigiamos. Jų funkcijas atlieka institucijos vadovo paskirtas asmuo,

kurio žinios iš darbuotojų saugos ir sveikatos srities privalo būti

patikrintos vadovaujantis Instruktavimo, mokymo, atestavimo darbuotojų

saugos ir sveikatos klausimais nuostatais.Į darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybą darbdavio paskirtas darbuotojas ar

darbuotojai, taip pat samdomos tarnybos specialistai bei kiti asmenys (ne

įmonės darbuotojai), pasamdyti vykdyti darbuotojų saugos ir sveikatos

tarnybos funkcijas.

Paskirtų ar samdytų specialistų pareiga yra rūpintis įmonės darbuotojų

sauga ir sveikata. Šie asmenys už savo darbą tiesiogiai atsiskaito

darbdaviui.

Darbuotojams, paskirtiems į darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybą,

suteikiama pakankamai laiko jų funkcijoms atlikti. Šie darbuotojai neturi

patirti jokių nuostolių, administracinės ar kitos atsakomybės dėl savo

veiklos organizuojant ir įgyvendinant

prevencines priemones, susijusias su darbuotojų sauga ir sveikata, jeigu

jie veikė vadovaudamiesi šiuo įstatymu ir kitais darbuotojų saugos ir

sveikatos teisės aktais. Darbuotojų saugos ir sveikatos samdomų tarnybų ar

asmenų (ne įmonės darbuotojų) bei darbdavio tarpusavio įsipareigojimai

nustatomi sutartyje.

Darbdavys, įsteigęs darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybą, informuoja

paskirtus arba samdytus specialistus apie rizikos veiksnius, turinčius ar

galinčius turėti įtakos darbuotojų saugai ir sveikatai, ir apie prevencines

priemones, medicinos pagalbos, gaisrų gesinimo, darbuotojų evakavimo

organizavimą.

Įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos specialistų arba darbdavio

samdytų tarnybų ar darbuotojų atstovų pareigos darbuotojų saugos ir

sveikatos srityje neturi įtakos bendram darbdavio atsakomybės principui.

Darbdavys, įsteigęs įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybą ar

neįsteigęs tokios tarnybos ir pats pagal Įmonių darbuotojų saugos ir

sveikatos tarnybų nuostatus atliekantis šios tarnybos funkcijas, apie tai

praneša Valstybinei darbo inspekcijai.

saugos ir sveikatos darbe komitetai

Komiteto uždaviniai yra šie:

Analizuoti darbuotojų saugos ir sveikatos būklę įmonėje, rengti pasiūlymus

jai gerinti, teikti pasiūlymus kolektyvinėms sutartims, nagrinėti

nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų priežastis bei aplinkybes.

Įgyvendindamas šiuos uždavinius, komitetas atlieka šias funkcijas:

1. informuoja darbuotojus apie komitete svarstytus įmonės darbuotojų

saugos ir sveikatos klausimus;2. analizuoja ir vertina įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos būklę

įmonėje ir teikia pasiūlymus jai gerinti;3. analizuoja, kaip įmonės darbuotojai laikosi darbuotojų saugos ir

sveikatos teisės aktų reikalavimų, kaip darbdavys ir padalinių vadovai

organizuoja darbą siekdami užtikrinti saugias ir sveikas darbo

sąlygas, dalyvauja profesinės rizikos vertinime ir rengia pasiūlymus

saugai ir sveikatai gerinti;4. svarsto ir teikia pasiūlymus darbdaviui dėl lėšų skyrimo darbuotojų

saugai ir sveikatai įmonėje gerinti, vertina jų naudojimo efektyvumą;5. teikia pasiūlymus darbuotojų saugai ir sveikatai įmonėje ar darbo

vietose gerinti, sudarant kolektyvines sutartis;6. analizuoja nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų priežastis

bei aplinkybes, siūlo darbdaviui konkrečias prevencines priemones joms

išvengti;7. nagrinėja darbuotojų sveikatos privalomų tikrinimų organizavimą ir

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1079 žodžiai iš 3573 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.