Homoseksualumas
5 (100%) 1 vote

Homoseksualumas

ĮVADASHomoseksualizmas

(iš graik. k. homos – „vienodas“, iš lot. k. sexualis – „lytinis“) lytinis

iškrypimas, lytinis potraukis savo lyties individui. Reiškiasi svajonėmis

ir jausmais, bučiavimusi ir savitarpio masturbacija, genitaliniais,

oraliniais ir analiniais santykiais. Tai dalis bendro, nediferencijuoto

lytinio potraukio, kurį daugelis žmonių nukreipia į socialinę sritį

(sublimuoja). Ankstyvojoje paauglystėje išgyvenama natūrali homoseksualizmo

stadija, berniukai daugiausia bendrauja su berniukais, vyrais, o mergaitės

– su mergaitėmis, moterimis. Homoseksualiniai santykiai gali būti

atsitiktiniai (potencialiai homoseksualumas būdingas kiekvienam žmogui,

neturinčiam heteroseksualinių santykių galimybės) arba patologiniai (viena

iš seksualinės deviacijos rūšių). Savita homoseksualumo forma – latentinis

homoseksualumas. Tai neįsisamonintas ir niekada atvirai nereiškiamos

homoseksualumo tendencijos.

Žodį ,,homoseksualizmas“ pirmą kartą pavartojo šveicarų gydytojas

K. M. Benkertas 1869 metais. Moterų homoseksualizmas paprastai vadinamas

,,lesbianizmu“. Pavadinimas kilęs nuo Lesbo salos vardo , kur kažkada

moterų draugijoje gyveno poetė Sapfo. Vyrų homoseksualizmas dar vadinamas

pederastija. Yra apskaičiuota, kad penkiems procentams suaugusiųjų, būdingi

homoseksualūs potraukiai. Mokslininkai ginčijasi dėl to, kokios yra

homoseksualizmo šaknys.

. Dabar jau pripažįstama, kad homoseksualizmą lemia ne žmogaus

pasirinkimas, bet jo prigimtis.

Homoseksualizmas, žinoma, nėra vien naujųjų laikų reiškinys. Senojo

Testamento Pradžios knygoje rašoma apie tai, kaip Dievas siera ir ugnimi

sunaikino Sodomos ir Gomoros miestus veikiausiai dėl jų ,,gėdingų įpročių“

, tarp kurių buvo ir homoseksualizmas. Naujojo testamento evangelijose taip

pat užsimenama apie homoseksualizmą. Lietuviškajame Šv. Rašto vertime apie

homoseksualizmą galima rasti žodį „iškrypėliai“. O angliškajame vertime

vietoj šio žodžio vartojamas terminas „homoseksualus asmuo“. Pastebėta, kad

Šventajame Rašte minimi homoseksualūs veiksmai visuomet pasmerkiami, bet

niekur nepasmerkimas asmuo, turintis tokių polinkių.

Įsatymuose niekada nebuvo numatoma bausmė už homoseksualius santykius

tarp moterų. Tačiau vyrų homoseksualiniai santykiai iki aštuoniolikto

amžiaus buvo baudžami mirties bausme. Nors daugelyje Europos šalių mirties

bausmė buvo panaikinta jau devinioliktame amžiuje, už homoseksualizmą

vyrai ir toliau pagal įstatymus buvo baudžiami ir nuteisiami ilgus metus

kalėti.

Antrojo pasaulinio karo metais ir tuoj po jo policija susidurdavo su

vis gausėjančiais nusikaltimais, padarytais dėl homoseksualinių polinkių.

Didžiojoje Britanijoje buvo įsteigtas Volfendeno komitetas, kurio paskirtis

buvo spręsti bei nagrinėti homoseksualizmo problemas. 1967 metais buvo

paskelbtas Seksualinių nusikaltimų aktas, kuriame teigiama, kad įstatymas

nenumato bausmės vyresniems kaip dvidešimt vienerių metų asmenims, kurie

abipusio susitikimo pagrindu ir neviešai praktikuoja homoseksualius

santykius.

Tačiau nuo dvidešimto amžiaus vidurio valstybių visuomenės

požiūris į homoseksualistus darėsi vis tolerantiškesnis.

TEMA

Lietuvos gyventojų požiūris į homoseksualumą

TIKSLAS

Ištirti Lietuvos gyventojų požiūrį į homoseksualumą.

UŽDAVINIAI

1) Išsiaiškinti, kiek žmonės yra tolerantiški gėjams ir lesbietėms;

2) Išsiaiškinti, ką žmonės mano esant homoseksualumo šaltiniais;

3) Nustatyti, ar žmonės pritaria homoseksualių žmonių klubų steigimuisi;

4) Išsiaiškinti gyventojų nuomonę dėl homoseksualių santuokų įteisinimo;

5) Išsiaiškinti nuomonę dėl įvaikinimo homoseksualioje šeimoje;

6) Sužinoti, kokiai homoseksualiai šeimai (gėjų ar lesbiečių) žmonės yra

tolerantiškesni kalbant apie įvaikinimą.

HIPOTEZĖ

Jei žmogus yra homoseksualus, tai visuomenės požiūris į jį yra neigiamas.TYRIMO METODIKA

▪ Anketa

▪ StebėjimasTIKSLINĖ GRUPĖ

Tai yra Lietuvos gyventojai nuo 16 iki 60 metų.

1. Homofobijos paplitimas Lietuvoje

Seksualinių mažumų tema yra visiems žinoma, tačiau dažnai sąmoningai

ignoruojama ar atmetama, kaip nepriimtina mūsų kultūrinei tradicijai. Kol

kas ši tema dažniausiai nagrinėjama žiniasklaidoje. Kai vienas ar kitas

periodinis leidinys, televizijos kanalas ar radijo stotis užmezga

sensacingą diskusiją apie seksualines mažumas, ir sprendžia gėjų ir

lesbiečių buvimo visuomenėje klausimą. Vakaruose homofobijos tema yra

plačiai diskutuojama. Tai nėra tik žiniasklaidos straipsnių objektas, o

politinių, akademinių ir mokslinių diskursų tema.

Lietuvoje išsamių studijų apie homofobiją, toleranciją kitos

seksualinės orientacijos žmonėms kol kas neturime. Tačiau negalima teigti,

jog visiškai tyrimais nepaliesta tema. Seksualinių mažumų tematika

paliečiama bendruose gyventojų, ar atskirų jų grupių vertybių ar situacijų

tyrimuose. Tokiuose tyrimuose dažniausiai nagrinėjami tolerancijos

klausimai, homoseksualios orientacijos žmonių teisių problemos.

Netolerancijos ir priešiškumo homoseksualios orientacijos žmonėms

apraiškų galima rasti
kiekvienoje visuomenėje, tačiau netolerancija

seksualinėms mažumoms Lietuvoje yra bene labiausiai išreikšta, lyginant su

kitomis Europos valstybėmis. 1999 metais “Baltijos tyrimų” atliktas

Lietuvos gyventojų vertybių tyrimas.

Tarp 32 valstybių dalyvavusių tyrime Lietuva pagal homoseksualumo

pateisinimo rodiklius užima priešpaskutinę vietą. (Žr. 1 lentelę)Pritarimo/nepritarimo homoseksualizmui rodikliai

|Valstybių pavadinimai |Vidurkiai |

|Olandija |7.83 |

|Švedija |7.72 |

|Islandija |7.19 |

|Danija |6.59 |

|Liuksemburgas |5.88 |

|Ispanija |5.51 |

|Čekija |5.50 |

|Vokietija |5.34 |

|Belgija |5.25 |

|Austrija |5.21 |

|Prancūzija |5.20 |

|Anglija |5.06 |

|Graikija |4.95 |

|Slovakija |4.92 |

|Italija |4.83 |

|Slovėnija |4.62 |

|Airija |4.20 |

|Portugalija |3.36 |

|Estija |3.02 |

|Baltarusija |2.91 |

|Lenkija |2.84 |

|Kroatija |2.72 |

|Bulgarija |2.66 |

|Malta |2.55 |

|Ukraina |2.35 |

|Rusija |2.13 |

|Rumunija |1.91 |

|Latvija |1.90 |

|Lietuva |1.86 |

|Vengrija |1.44 |

 

 

Labiausiai homoseksualizmas pateisinamas Olandijoje (vidurkis – 7.83),

Švedijoje –7.72, Islandijoje – 7.19 ir Danijoje – 6.59. Lietuvoje

homoseksualumo pateisinimo rodiklis 1.86. griežčiau nei Lietuvoje

homoseksualumas vertinamas tik Vengrijoje (1.44). Iš trijų Baltijos

valstybių Homoseksualumas labiausiai pateisinamas Estijoje – 3.02,

(Latvijoje – 1.9)

Lietuvos gyventojai nepateisina homoseksualių santykių ir netoleruoja

seksualinių mažumų atstovų.

Lietuvos visuomenėje skiriasi seksualinių mažumų vertinimai įvairiuose

jos amžiaus grupėse: tarp jaunimo (16 –29m.) homoseksualumo pateisinimo

rodiklis (2.68). Vyresnių gyventojų homoseksualumo vertinimai akivaizdžiai

konservatyvesni. Vidutinio amžiaus 30 –49 metų Lietuvos gyventojų

homoseksualumo pateisinimo rodiklis 1.93, vyresnių nei 50 metų – 1.34.

Supažindinant visuomenę su netradicinės orientacijos žmonėmis,

publikuojami įvairūs straipsniai, kurių tikslas ugdyti visuomenės

toleranciją homoseksualams ir supažindinti su jų gyvenimo įpatumais,

poreikiais. Gėjai ir jų pasaulis yra nušviečiamas žymiai dažniau nei

lesbiečių. Pastebima, kad dažnai visos seksualinės mažumos yra įvardijamos

apibendrintai – „gėjai“. Daugelyje publikacijų apie homoseksualumą kalbama

apskritai: jo prigimtį, genetinius tyrimus ir panašiai.

2. Homoseksualų teisės Lietuvoje

2.1. Lietuvos Gėjų Lyga (LGL) – tai nepriklausoma nevyriausybinė

nacionalinė organizacija, vienijanti homoseksualius ir biseksualius

piliečius nuo 18 metų. LGL – Tarptautinės lesbiečių ir gėjų asociacijos

(ILGA) tikroji narė nuo 1994 metų.

LGL pradėjo kurtis 1993 metų gruodžio 3 dieną. Vilniuje vykusiame

tarptautiniame vakarėlyje dalyvavo apie 120 žmonių. 1994 metų sausio mėnesį

pasirodė pirmasis laikraščio “Amsterdamas” numeris. 1994 metų balandžio

mėnesį Palangoje įvyko Tarptautinės lesbiečių ir gėjų asociacijos (ILGA)

Rytų Europos konferencija. 1995 metų sausio 20 dieną buvo atidarytas

pirmasis Lietuvos lesbiečių ir gėjų centras Vilniuje, Basanavičiaus 18. LGL

oficialiai įregistruota Teisingumo ministerijoje 1995 metų gegužės 4 dieną.

Pgrindiniai LGL tikslai

• mažinti šalies gėjų ir lesbiečių izoliaciją ir priespaudą

sukuriant informacijos ir komunikacijos tinklą bei homoseksualų

informacijos ir paramos centrus;

• skleisti objektyvią informaciją apie homoseksualumą visuomeninėms

institucijoms siekiant mažinti homoseksualų diskriminaciją;

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1073 žodžiai iš 3558 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.